Оновлення оголошень в даному розділі припинено.
Свіжі оголошення про роботу з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра" можна знайти у відповідному розділі на сайті оголошень газети "Є" або в архіві оголошень з газети "Є"

Вакансії на сайті

Архів оголошень "Є"

Оголошення вакансій в Хмельницькому за 16.08.2010 з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра"

змінити мову на російську

Керiвники
Директор та спецiалiсти запрошуються для "розкрутки" деревообробного виробництва. Тел. у Хмельницькому :0-250-2-11-83, Стара Синява, 097-765-67-34.
Замiсник директора, знання 1С, органiзаторськi здiбностi (продгрупа). Тел. у Хмельницькому 0-50-436-55-05.
Замiсника директора, продавцiв-консультантiв запрошує шведська компанiя прямих продажiв. Тел. у Хмельницькому :0-67-724-88-38, 70-87-06.
Керiвник вiддiлу продажу, д/р. Тел. у Хмельницькому :71-85-80, 0-50-376-17-41.
Керiвник дистриб'юцiї по мiсту, торгiвля продуктами харчування. Тел. у Хмельницькому 0-50-376-28-23.
Керiвник на виробництво, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-00-11.
Керiвник. Кар'єра, високий дохiд у нiмецький компанiї. Навчання безкоштовно. Тел. у Хмельницькому 097-569-20-92.
Начальник служби безпеки запрошується на конкурснiй основi у дистриб'юторську компанiю. Тел. у Хмельницькому 0-96-776-59-45.
Начальник цеху, д/р на виробництвi, вмiння керувати людьми, з/п вiд 2500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Помiчник керiвника або менеджер, знання ПК, торгiвля. Тел. у Хмельницькому :0-67-257-42-90, 70-37-76.
Помiчник керiвника в комерцiйну органiзацiю. Тел. у Хмельницькому 0-96-526-06-14.
Помiчник керiвника комерцiйної органiзацiї. Навчання, кар'єра. Тел. у Хмельницькому :74-22-77, 093-497-25-83, Людмила Iванiвна.
Хмельницький iнститут Мiжрегiональної Академiї Управлiння Персоналом оголошує конкурс на замiщення вакантної посади завiдувача кафедри фундаментальних дисциплiн з правознавства. Вимоги: повна в/о, науковий ступiнь (к.ю.н.). Звертатися: м.Хмельницький, проспект Миру, 101А. Тел. у Хмельницькому 71-66-15.
Хмельницький слiдчий iзолятор проводить набiр чоловiкiв (бажано), до 30 рокiв, на посаду молодшого iнспектора. Тел. у Хмельницькому 65-12-23, вiддiл кадрiв.
Фiнанси i облiк
Аналiтик, обробка та аналiз iнформацiї, офiсна робота за комп'ютером. Вимоги: в/о, знання ПК на рiвнi користувача. Попереднє навчання надається. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Бухгалтер в "Офiс-Центр", д/р, 1С. Тел. у Хмельницькому :71-85-80, 0-50-376-17-41.
Бухгалтер головний запрошується на роботу, досвiд роботи. Термiново. Тел. у Хмельницькому :63-11-33, 0-67-382-18-60.
Бухгалтер головний, вiк бажано вiд 23 рокiв, д/р вiд 2 рокiв, професiйне володiння 1С, "Клiєнт-банк", знання податкового законодавства України, з/п вiд 3800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бухгалтер головний, д/р 3 роки, з/п висока. Тел. у Хмельницькому :70-67-04, 0-68-206-12-60. КА "Клуб Професiоналiв".
Бухгалтер головний, ревiзор головний запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому :70-39-05, 64-05-83.
Бухгалтер для проведення iнвентаризацiї запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому :70-47-43, 0-68-113-55-38.
Бухгалтер, "1С-Бухгалтерiя", д/р, термiново, з/п 2000 грн. Тел. у Хмельницькому :70-67-04, 0-68-206-12-60. КА "Клуб Професiоналiв".
Бухгалтер, робота у приватного пiдприємця (сфера послуг), з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бухгалтер-касир запрошується у ПАТКБ "Правекс-Банк". Тел. у Хмельницькому 0-67-383-85-76.
Бухгалтер-секретар, знання 1С, досвiд роботи, бажано дiвчина до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 72-83-50.
Бухгалтер. Вимоги: знання "1С-Бухгалтерiї", з/п - 1200 грн. Тел. у Хмельницькому :0-97-262-46-37, 0-67-384-39-81.
Головний спецiалiст з фiнансiв, головний спецiалiст з питань iнвестицiй запрошуються на державне пiдприємство "Хмельницький регiональний центр iнвестицiй та розвитку. Резюме надсилати на e-mail: mikbog@rambler.ru. Довiдки за Тел. у Хмельницькому 0-67-382-21-21.
Економiст у фiнансову компанiю, д/р необов'язковий. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Економiст, бажано д/р, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Економiст-кошторисник у ТОВ "Будiвельний Альянс Груп". Вимоги: знання програми АВК, знання кошторисних програм у будiвництвi, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 70-13-53.
Касир запрошується у вiддiлення "Правекс-Банку" на вул.Подiльськiй, 73А. Тел. у Хмельницькому :76-53-35, 78-53-92.
Касир, бухгалтер, бажано з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому :0-67-311-29-96, 78-43-80.
Касири, середня освiта, знання ПК, вiдповiдальнiсть, чеснiсть, з/п вiд 1800 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Помiчник бухгалтера, офiцiйне працевлаштування, можливо, без д/р, з/п вiд 1600 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Трейдер бiржевий - престижна високооплачувана професiя, навчання, працевлаштування. Вимоги: в/о, знання ПК. Запис на спiвбесiду за Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Помiчник бухгалтера, "1С-Бухгалтерiя", iнвентар, податковi накладнi, з/п вiд 1800 грн. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-705-20-39.
Право, консалтинг, страхування
Агенти страховi запрошуються у СК "Унiверсальна". Тел. у Хмельницькому :0-67-223-21-61, 70-21-22.
Помiчник юриста на постiйну роботу, юридична освiта, вiдповiдальнiсть. Тел. у Хмельницькому 097-623-16-55.
Юрист, з д/р, оплата за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 0-97-123-09-01.
Юрист, робота на пiдприємствi, можлива часткова зайнятiсть, вiк бажано до 55 рокiв, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Юрист, бажано д/р на митницi або досконале знання господарського права, з/п за домовленiстю, залежно вiд графiка роботи, соцпакет. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Медицина, фармацiя
Асистенти запрошуються в стоматологiчну клiнiку. Тел. у Хмельницькому :70-36-94, 067-384-02-39.
Завiдувач аптеки, провiзори, фармацевти в аптеку. Пропонуємо: високу з/п, ефективну систему премiювання. Звертатися: вул.Молодiжна, 19/1. Тел. у Хмельницькому 78-46-48.
Лiкаря стоматолога, д/р, запрошує на роботу стоматологiчна клiнiка. Тел. у Хмельницькому :75-26-86, 067-746-92-92.
Медична сестра, масажистка (медична освiта, досвiд) на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-95-620-30-52.
Провiзори, фармацевти запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 098-803-78-62.
Санiтарка запрошується у стоматологiчний кабiнет, графiк роботи: 4 год. на день, з/п - 600 грн./мiсяць. Тел. у Хмельницькому :72-00-37, 78-43-01.
Фармацевт в аптеку. Тел. у Хмельницькому 65-68-06.
Фармацевт, провiзор запрошуються на роботу в аптеку (Озерна). Тел. у Хмельницькому 77-40-66.
Iнженернi спецiальностi
Виробниче пiдприємство ТОВ "Сiрiус Екстружен", у зв'язку з розширенням штату, проводить на конкурснiй основi вiдбiр на замiщення посад: фахiвець з продажу, в/о, ПК, д/р, знання iноземної мови - бажано; iнженер-лаборант, в/о технiчна, середньо-спецiальна, ПК, д/р, знання iноземної мови бажано. Резюме надсилати на e-mail: resume@sirius-extrusion.com. Тел. у Хмельницькому :69-08-03, 69-08-04.
Iнженер провiдний - адмiнiстратор КС на постiйну роботу, офiцiйне працевлаштування. Тел. у Хмельницькому 64-43-94.
Iнженер-електрик, висококвалiфiкований, стаж роботи не менше 3 рокiв, знання АВК, з/п висока. Тел. у Хмельницькому :72-55-05, 0-67-786-10-22.
Iнженер-технолог з виробництва полiмерiв, вiком бажано до 45 рокiв, з вищою технiчною освiтою, д/р. Резюме надсилати: e-mail: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Радiоiнженер, досвiдчений, квалiфiкований практик у компанiю-виробник. Резюме надсилати: e-mail: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
IТ.Персонал
Дизайнер, зi знанням графiчних програм, на роботу. Тел. у Хмельницькому :0-93-635-61-27, 76-31-66.
Комп'ютерники запрошуються для оброблення фотокарток. Тел. у Хмельницькому :77-66-60, 0-67-768-98-15.
Програмiст на постiйну роботу, вища або середня освiта. Тел. у Хмельницькому 097-623-16-55.
Офiс-персонал
Адмiнiстратор в офiс консалтингової компанiї. Не торгiвля. Навчання. Тел. у Хмельницькому :70-76-60, 096-956-04-89.
Адмiнiстратори, менеджери в комерцiйну органiзацiю, термiново. Тел. у Хмельницькому :097-935-83-72, 093-715-83-13, Валентина Олександрiвна.
Викладач англiйської мови, в/о, бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-90-777-90.
Викладачi: вищої математики, фiлософiї, фiзичного виховання, основ медичних знань, бухгалтерського облiку та фiнансiв запрошуються в Хмельницький кооперативний коледж торгово-економiчного iнституту на постiйну роботу. Вимоги: повна вища освiта. До заяви неохiдно додати: резюме, копiю дипломiв та атестатiв з додатками, копiю паспорта. Звертатися: 29000, м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 3. Тел. у Хмельницькому 79-55-68.
Диспетчери, з досвiдом роботи, запрошуються на таксi "795-795". Тел. у Хмельницькому 79-57-95.
Клiєнт-менеджер. Обов'язки: ведення переговорiв, заключення договорiв з клiєнтами, складання планiв. Вимоги: комунiкабельнiсть, навчання. З/п - 1600 грн. Тел. у Хмельницькому :70-54-79, 068-111-15-92.
Менеджер з зовнiшньої економiчної дiяльностi (митниця). Тел. у Хмельницькому 0-63-725-14-80.
Менеджер з персоналу, безкоштовне навчання, гнучкий графiк. Тел. у Хмельницькому 72-60-07, Тетяна Павлiвна.
Менеджер з пiдбору персоналу, бажано д/р з людьми, графiк роботи: 9.00-18.00, субота, недiля - вихiднi. Офiцiйне оформлення, офiс в центрi мiста, з/п вiд 1500 грн. Звертайтеся: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Менеджер зi збуту, чоловiк-жiнка, бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 70-89-51.
Менеджер по роботi з клiєнтами, бажано дiвчина 22-33 роки, з/п - 1200 грн. Тел. у Хмельницькому 067-582-39-95.
Менеджер по роботi з клiєнтами, вмiння працювати з людьми. Тел. у Хмельницькому 097-623-16-55.
Менеджер по роботi з клiєнтами, офiсна робота за комп'ютером. Вимоги: в/о, знання ПК на рiвнi користувача, комунiкабельнiсть. Попереднє навчання надається. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Менеджер по роботi з персоналом, з/п договiрна, щотижнево. Тел. у Хмельницькому 094-981-49-51.
Менеджер по роботi з постiйними клiєнтами, з/п - 2800 грн./мiс. + % + житло. Тел. у Хмельницькому 72-64-96.
Менеджер по роботi з постiйними клiєнтами, з/п - 2800 грн./мiс. + %. Тел. у Хмельницькому 70-49-97.
Менеджер, високооплачувана робота в офiсi, без продажу. Тел. у Хмельницькому :70-53-52, 096-285-64-62.
Менеджер, комерцiйна дiяльнiсть, гнучкий графiк, спiвбесiда. Тел. у Хмельницькому :72-60-07, 067-383-07-97, Надiя Василiвна.
Менеджер, консультанти, офiсна робота. Гарнi умови. Тел. у Хмельницькому :0-97-965-87-56, 74-22-77, Галина Миколаївна.
Менеджер, термiново, бажано до 30 рокiв, з/п - 2200 грн. Тел. у Хмельницькому :0-94-981-12-69, 70-52-69.
Менеджери запрошуються, у зв'язку з розширенням, на повну, часткову зайнятiсть у сферi продажу, дохiд вiд 500 до 3500 грн. Тел. у Хмельницькому :0-67-501-19-56, 0-93-521-04-91.
Оператор 1С, д/р, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому :70-67-04, 0-68-206-12-60. КА "Клуб Професiоналiв".
Оператор 1С, робота з 12.00 до 21.00, з/п - 900 грн. Тел. у Хмельницькому 65-65-85.
Оператор ПК на постiйну роботу, знання 1С. Тел. у Хмельницькому 097-623-16-55.
Оператор ПК, бажано з д/р, вiк бажано вiд 20 до 40 рокiв, з/п вiд 1800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Оператор ПК, вiк бажано 18-35 рокiв, знання 1С, бажано бухгалтерська освiта, графiк роботи: понедiлок-п'ятниця, 9.00-18.00, вихiднi: субота, недiля, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Оператор ПК, знання 1С. Тел. у Хмельницькому 067-307-22-52.
Оператори ПК запрошуються у компанiю, бажано вiком до 25 рокiв. Тел. у Хмельницькому 72-05-57.
Оператори ПК, зi знанням "1С-Бухгалтерiї", 7 та 8 версiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-821-08-61.
Офiс-менеджер (адмiнiстратор), в/о, знання ПК, англiйська мова (бажано), бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-90-777-90.
Офiс-менеджер на постiйну роботу, комунiкабельнiсть, вмiння працювати з людьми. Тел. у Хмельницькому 097-623-16-55.
Офiс-менеджер, бажано жiнка 20-35 рокiв. Вимоги: активнiсть, грамотне мовлення, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому :70-54-79, 068-111-15-92.
Офiс-менеджер, бажано жiнка до 24 рокiв, в/о, активнiсть, дiловодство, бiзнес-етика, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому :66-49-63, 067-105-75-03.
Офiс-менеджер, досвiд роботи необов'язково, вiк бажано до 35 рокiв, комунiкабельнiсть, приємна зовнiшнiсть, знання ПК, з/п вiд 1500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Офiс-менеджер, знання ПК, бажано англiйської мови, постiйна робота. Тел. у Хмельницькому :70-52-76, 0-68-206-42-30.
Офiс-менеджер, менеджер з кадрiв, з/п - 2600 грн. Тел. у Хмельницькому 77-72-17.
Перекладачi, можливо, студенти, англiйська мова, ПК, постiйна робота. Тел. у Хмельницькому :70-52-76, 0-68-206-42-30.
Секретар на постiйну роботу, вiдповiдальнiсть, комунiкабельнiсть, поряднiсть. Тел. у Хмельницькому 097-623-16-55.
Секретар-референт запрошується на роботу, знання англiйської мови. Тел. у Хмельницькому 0-67-354-12-20.
Маркетинг, реклама, ЗМI, РR
Дизайнери, з досконалим знанням Photoshop, Illustrator, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-97-653-23-98.
Дiвчата модельної зовнiшностi, створення iмiджевої реклами, проведення рекламних акцiй, бажано вiд 22 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-747-68-81.
Маркетолог, бажано до 30 рокiв, можливо, без д/р, з/п - 2900 грн. Тел. у Хмельницькому 0-94-981-12-69.
Менеджери зi збуту продукцiї, навчання безкоштовне, кар'єрний рiст. Тел. у Хмельницькому 0-68-833-46-45.
Працiвники у вiддiл збуту. Перспектива росту. Тел. у Хмельницькому :097-352-96-93, 097-266-89-10.
Промоутер у будiвельний супермаркет, бажано до 30 рокiв, з/п - ставка + вiдсоток вiд продажу. Тел. у Хмельницькому 0-50-481-02-45.
Промоутер, з/п - 130-150 грн./день. Тел. у Хмельницькому :0-50-834-66-85, 0-68-206-17-65.
Промоутер, з/п щотижня. Тел. у Хмельницькому 097-180-39-55.
Промоутери для проведення дегустацiй на торгових мережах. Досвiд або бажання працювати. Тел. у Хмельницькому 0-67-354-06-77.
Промоутери, приємної зовнiшностi, комунiкабельнi, хлопцi, дiвчата, бажано до 35 рокiв. Розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 0-67-771-01-73.
Хлопець для виготовлення реклами. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-71-00.
Промоутери, робота за мiсцем проживання, з/п вiд 15 грн./год. Часткова зайнятiсть. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Iнформацiйний бiзнес, мережевий маркетинг
"Avon" - стань консультантом у серпнi та отримай годинник у подарунок. Дiзнайся, як додатково отримати 10 000 грн. Звертатися: вул.Проскурiвського пiдпiлля, 63, 2-й поверх, ТЦ "Атрiум". Тел. у Хмельницькому :70-65-38, 0-97-325-56-76.
"Avon". Консультанти запрошуються. Подарунки, винагороди, необмеженi можливостi доходу. Тел. у Хмельницькому :050-956-77-73, 096-177-81-40.
"Tiens". Запрошуємо до спiвпрацi в налагоджений бiзнес. Тел. у Хмельницькому :70-76-60, 096-956-04-89, Людмила.
Запрошуються молодi перспективнi люди, бажано вiком вiд 18-25 р. Тел. у Хмельницькому 0-96-496-32-91.
Стань консультантом "Орiфлейм" сьогоднi, отримай флешку-кулон у подарунок. Тел. у Хмельницькому :0-67-724-88-38, 70-87-06.
Рiелторська дiяльнiсть
Агентiв з продажу нерухомостi запрошує АН "Ексклюзив". Тел. у Хмельницькому :65-39-79, 067-440-88-51.
Вам потрiбнi грошi? АН "Магнiт" запрошує до спiвпрацi агентiв з продажу нерухомостi. "Рухаємо нерухомiсть разом"! Тел. у Хмельницькому :76-30-80, 0-67-360-93-30.
Людей амбiцiйних, комунiкабельних, порядних запрошує до спiвпрацi РГ "Народна Марка". Тел. у Хмельницькому 78-52-72.
Людей комунiкабельних, цiлеспрямованих запрошує АН "Гран-Люкс", з/п висока, навчання. Тел. у Хмельницькому :0-67-730-05-71, 78-72-54.
Пропонуємо пройти навчання i стати спецiалiстом з нерухомостi разом з компанiєю "Народна Марка". Вiд Вас - вмiння працювати на результат. Тел. у Хмельницькому 78-52-72.
Рiелторська ертифiкована компанiя України, в зв'язку з розширенням, проводить додатковий набiр спiвробiтникiв, можливе навчання. Ви освiченi, комунiкабельнi, впевненi в собi. Тел. у Хмельницькому 78-52-72.
Агент з продажу нерухомостi, навчання з одночасним отриманням гонорару. Тел. у Хмельницькому 093-643-19-89. РК "Золоте руно".
Агента з нерухомостi, з досвiдом роботи, запрошує АН ”Власний простiр”, постiйна робота, гарнi умови. Тел. у Хмельницькому 77-80-05.
АН "Атланта" оголошує конкурсний набiр на посаду рiелтора. Тел. у Хмельницькому 700-148.
АН "Оберiг" проводить набiр спецiалiстiв, можливо, без д/р, вигiднi умови працi, пристойна з/п. Звертатись: вул.Пилипчука, 6, каб.109. Тел. у Хмельницькому 097-08-970-66.
АН "Свiт Нерухомостi" проводить конкурсний набiр працiвникiв, у зв’язку з розширенням штату, вiк бажано вiд 30 до 50 рокiв, здiбних до навчання. Тел. у Хмельницькому :74-22-45, 067-38-10-789.
АН «Мiське агентство нерухомостi». Вакантна посада рiелтора. Вигiднi умови, навчання. Тел: 70-47-37, 097-271-24-25.
Людей амбiтних, бажано вiком 25-60 рокiв, яким потрiбна кар'єра та високий дохiд, запрошуємо на роботу. Неповний робочий день. Тел. у Хмельницькому 096-533-59-93.
Людей комунiкабельних запрошує на роботу агентство нерухомостi. Тел. у Хмельницькому :65-06-12, 0-67-383-21-92.
Люди комунiкабельнi, здiбнi до навчання, молодi, амбiцiйнi, запрошуються на посаду рiелтора, бажано з досвiдом роботи, з/п висока, гнучкий графiк роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-665-88-89. АН "Веста".
Люди комунiкабельнi на посаду рiелтора. Безкоштовне навчання. Тел. у Хмельницькому 093-678-06-93. РК "Золоте руно".
Люди комунiкабельнi на посаду рiелтора. Вигiднi умови працi, навчання безкоштовно. Тел. у Хмельницькому 098-588-39-99. РК "Золоте руно".
Люди комунiкабельнi, з в/о, запрошуються на роботу. Вигiднi умови, ненормований робочий день. Тел. у Хмельницькому 067-260-34-36. АН "Гранiт".
Спецiалiстiв з нерухомостi запрошує на роботу АН "Златаград". Ми пропонуємо офiс в Центрi, iмiджеву пiдтримку, можливiсть кар'єрного росту. Запрошуємо вiдповiдальних та дипломатичних, амбiцiйних та енергiйних, бажаючих працювати та заробляти. Тел. у Хмельницькому :067-381-57-99, 708-160.
Спецiалiстiв з нерухомостi, з досвiдом роботи, запрошує на роботу АН "Златаград". На партнерськiй основi. Дуже високий вiдсоток у мiстi. Тел. у Хмельницькому :067-381-57-99, 708-160.
Спецiалiстiв запрошує агентство нерухомостi. Вимоги: вiк бажано вiд 25 рокiв, комунiкабельнiсть, бажання працювати. Тел. у Хмельницькому :0-67-781-23-19, 70-73-90.
Якщо ви готовi працювати в командi, органiзованiй для досягнення дуже високих результатiв, готовi вчитися i розвиватися, а головне — зацiкавленi в кар'єрному i професiйному ростi, то АН "Златаград" запрошує вас на роботу. Тел. у Хмельницькому :067-381-57-99, 708-160.
Туристичний, готельний, ресторанний бiзнес
!Кухар у ресторан в центрi мiста. Тел. у Хмельницькому 0-96-270-00-33.
Адмiнiстратор в пiцерiю. Тел. у Хмельницькому :0-67-367-74-61, 71-93-11.
Адмiнiстратор кафе, вiком бажано 20-40 рокiв, д/р обов'язково. Тел. у Хмельницькому 78-34-36.
Адмiнiстратор, кухар (бажано жiнка), завгосп на роботу в пансiонатi Криму, бажано вiком 35-45 рокiв, непитущi, iз спокiйним характером, "золотi руки". Тел. у Хмельницькому 0-66-487-80-11.
Адмiнiстратор, кухар - жiнка, завгосп, бажано вiд 40 до 55 рокiв, непитущi, зi спокiйним характером, запрошуються на роботу в пансiонат у Криму. Тел. у Хмельницькому 0-66-487-80-11.
Адмiнiстратор, кухар, бармени, офiцiанти на постiйну роботу в ресторан. Тел. у Хмельницькому :0-97-913-91-21, 78-77-77.
Адмiнiстратори, бармени, офiцiанти, посудомийники запрошуються в ресторан, рiзнi графiки роботи, з/п стабiльна, вiд 1300 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Адмiнiстратори, офiцiанти (м.Київ), бажано дiвчата, приваблива зовнiшнiсть, проживання за рахунок фiрми, з/п - 3000 у.о. Тел. у Хмельницькому 093-652-71-30.
Бармен, бажано дiвчина, вiдповiдальна, активна. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-01-06.
Бармен, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 097-430-46-36.
Бармен, кухар, шашличник, з д/р, запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 097-457-05-04.
Бармен, офiцiант запрошуються в кафе. Тел. у Хмельницькому :0-50-376-69-96. 050-376-29-92.
Бармен, офiцiант у ресторан у центрi мiста. Тел. у Хмельницькому :65-67-76, 067-899-53-17.
Бармен-офiцiант запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 098-688-02-52.
Бармен. Тел. у Хмельницькому :71-85-79, 098-489-40-29.
Бармени та офiцiанти запрошуються у кафе "Градус". Тел. у Хмельницькому :067-383-93-38, 067-384-67-87.
Бармени, офiцiанти, можлива робота для студентiв, з/п вiд 100 грн./змiна. Термiново. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бармени, офiцiанти. Тел. у Хмельницькому :76-21-99, 78-52-55.
Iнженер-технолог, заввиробництва (харчова сфера), кухарi, кондитери, пекарi з д/р. Тел. у Хмельницькому 78-34-36.
Кухар запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 098-688-02-52.
Кухар термiново запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому :2-22-33, 0-68-207-97-57, 2-33-33.
Кухар, бажано хлопець, д/р, сушi-бар "Васабi". Тел. у Хмельницькому 0-97-662-01-10.
Кухар, бармен у кафе. Тел. у Хмельницькому 0-97-575-00-88.
Кухар, з досвiдом роботи, запрошується в ресторан. Тел. у Хмельницькому 067-906-94-68.
Кухар, зi стажем, в ресторан "Джорджiя". Тел. у Хмельницькому :0-97-277-17-16, 61-31-77.
Кухар, кондитер, гарнi умови працi, бажано з д/р, з/п вiд 1800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Кухар, офiцiант. Тел. у Хмельницькому :72-37-72, 0-93-782-79-05.
Кухар, помiчник кухаря, бармен-офiцiант у кафе на речовому ринку. Тел. у Хмельницькому 0-67-670-78-88.
Кухар, посудомийниця запрошуються в бар "Троянда-М" (Дубово). Тел. у Хмельницькому :78-42-95, 78-42-96, 067-382-22-20.
Кухар, посудомийниця запрошуються на роботу в кафе "Троянда-М". Тел. у Хмельницькому :78-42-95, 78-42-96, 067-382-22-20.
Кухар, посудомийниця запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому :096-953-87-22, 098-907-80-48.
Кухар-бригадир запрошується на постiйну роботу, з д/р. Тел. у Хмельницькому 0-67-859-89-33.
Кухарi зi стажем роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-430-46-36.
Кухарi на постiйну роботу в кафе. Тел. у Хмельницькому :76-35-52, 063-336-04-77.
Кухарi та бармени запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому :097-505-55-24, 78-30-21.
Кухарi, бармени, офiцiанти термiново запрошуються на роботу, є умови для проживання. Тел. у Хмельницькому 0-67-292-24-11.
Кухарi, з досвiдом роботи, у НК "Шторм". Тел. у Хмельницькому 0-67-383-92-80.
Кухарi, кондитери квалiфiкованi, з досвiдом, на постiйну роботу в кафе "Трiумф". Тел. у Хмельницькому :65-54-34, 067-382-25-62.
Кухарi, офiцiанти, посудомийницi. Тел. у Хмельницькому 067-381-74-53.
Кухарi, покоївки запрошуються в автотуристичний комплекс "Меджибiж". Тел. у Хмельницькому 0-67-381-11-56.
Офiцiант в кафе "Арсенал". Тел. у Хмельницькому 78-73-25, з 15.00.
Офiцiант в кафе "Хмельницький", Вiнницька окружна траса. Тел. у Хмельницькому 096-434-79-89.
Офiцiант на постiйну роботу в ресторан за мiстом. Тел. у Хмельницькому :2-13-81, 0-67-382-13-81.
Офiцiант, бажано дiвчина до 25 рокiв, можливо, без д/р. Тел. у Хмельницькому :0-67-633-61-30, 78-32-88.
Офiцiанта та бармена запрошуємо на роботу. Тел. у Хмельницькому :067-380-09-29, 098-376-20-50.
Офiцiанти в кафе "Гурман", в/о зарплата. Тел. у Хмельницькому 0-67-497-08-05.
Офiцiанти в ресторан. Тел. у Хмельницькому 0-67-251-42-45.
Офiцiанти, бармен, прибиральниця, посудомийниця, мангальник, з д/р. Тел. у Хмельницькому 0-96-842-99-39, з 11.00 до 22.00.
Офiцiанти, iз стажем. Тел. у Хмельницькому 067-381-01-71.
Офiцiанти, касири на роботу в кафе. Надається гуртожиток. Тел. у Хмельницькому 78-34-36.
Офiцiанти, кухарi в ресторан за мiстом. Досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-974-49-10.
Офiцiанти, кухарi запрошуються на роботу, стаж. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-07-94.
Помiчник кухаря в ресторан у центрi мiста. Тел. у Хмельницькому :65-67-76, 067-899-53-17.
Помiчник кухаря, офiцiанти запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому :0-97-347-69-10, 063-875-86-27.
Посудомийницi, помiчники кухаря, пiцеологи, офiцiанти запрошуються на постiйну роботу у "Chicken Hut" та "Turbo Pizza". Тел. у Хмельницькому :77-78-88, 77-70-07.
Прачка, покоївка. Тел. у Хмельницькому 70-00-98.
Приймаємо випускникiв училищ, технiкумiв для набуття практичних навикiв кухарiв, барменiв, офiцiантiв, з подальшим оформленням, на постiйну роботу. Є умови для проживання. Тел. у Хмельницькому 0-67-292-24-11.
Кухар, графiк роботи 4/4, бажано д/р, з/п вiд 70 грн./день. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Офiцiанти, бармени, позмiнний графiк роботи, з/п вiд 1300 грн. (стабiльна)Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Помiчник кухаря (швидке нарiзання салатiв), графiк роботи тиждень/тиждень, соцпакет, з/п вiд 1200 грн. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-705-20-39.
Iндустрiя розваг
Ведучi дитячих свят запрошуються на постiйну роботу. Молодь з акторськими та органiзацiйними здiбностями. Навчання безкоштовне. Стажування оплачується. Гнучкий графiк, вихiднi за домовленiстю. З/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому 70-50-50.
Краса, фiтнес, спорт
Запрошуємо моделей для демонстрацiї макiяжу, "Школа гармонiї та краси". Тел. у Хмельницькому :050-376-46-08, 093-126-00-14, 76-46-08.
Косметолог запрошується на роботу, оплата у %. Тел. у Хмельницькому :2-13-82, 0-67-678-14-85.
Косметологи, майстри-унiверсали запрошуються у салон краси. Тел. у Хмельницькому :0-67-384-41-02, 0-67-253-45-43.
Майстер манiкюру, педикюру та чоловiчий перукар запрошуються в перукарню, Центр (полiклiнiка №1). Оренда крiсла 500 грн./мiсяць. Тел. у Хмельницькому 0-67-976-72-96.
Майстер манiкюру, педикюру, перукар, практика перукарiв. Тел. у Хмельницькому 0-96-820-25-17.
Майстер-перукар широкого профiлю, вул.I.Франка, 34. Тел. у Хмельницькому 0-96-450-35-68.
Майстер-перукар, унiверсал, з д/р. Тел. у Хмельницькому 63-15-15.
Майстра з нарощування нiгтiв, перукаря запрошує салон "Гламур" (Центр). Оренда. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-55-14.
Майстри манiкюру та перукарi, з д/р, запрошуються у салон-краси, з/п - %, або оренда. Тел. у Хмельницькому 4-98-98.
Майстри-перукарi, косметологи, масажисти, зi стажем роботи. Тел. у Хмельницькому :63-90-90, 0-97-660-01-18.
Манiкюрниця запрошується на роботу, оплата %. Тел. у Хмельницькому :2-13-82, 0-67-678-14-85.
Масажисти, перукарi (можлива оренда), салон "Белый кот". Тел. у Хмельницькому :0-97-758-41-45, 70-67-73.
Перукар запрошується на вигiдних умовах. Тел. у Хмельницькому :65-05-40, 067-28-22-755.
Перукар та манiкюрниця, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому :0-93-427-54-63, 4-92-82.
Перукар-унiверсал (50/50) у перукарню "Нiка". Тел. у Хмельницькому :63-91-37, 098-083-53-02.
Перукар-унiверсал запрошується у перукарню. Тел. у Хмельницькому 068-204-60-42.
Перукар-унiверсал та майстер манiкюру запрошуються. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-05-69.
Перукар-унiверсал, зi стажем, у салон-перукарню "Аiда" на Львiвському шосе. Тел. у Хмельницькому :72-37-88, 0-67-382-68-75.
Перукар-унiверсал, манiкюрниця зi стажем. Тел. у Хмельницькому 098-241-75-35.
Перукарi - майстри-унiверсали запрошуються. Тел. у Хмельницькому :0-67-383-11-99, 62-57-64.
Перукарi у чоловiчi, жiночi зали, вигiднi умови. Тел. у Хмельницькому :0-98-701-26-36, 74-19-05.
Перукарi-унiверсали термiново у салон, можлива оренда. Тел. у Хмельницькому 0-97-765-26-15.
Перукарi-унiверсали, майстер манiкюру у перукарню "Краля". Тел. у Хмельницькому 0-67-307-18-04.
Перукарi-унiверсали, салон краси, Центр, оренда. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-55-14.
Перукарiв, стилiстiв, майстрiв манiкюру набирає студiя-салон, Центр. Тел. у Хмельницькому :71-24-55, 067-795-73-52.
Майстер-перукар, навчання з подальшим працевлаштуванням, студiя зачiски "Одрi". Тел. у Хмельницькому 0-96-354-28-04.
Торговi представники
Агент торговий у виробничо-торговельну фiрму. Вимоги: поряднiсть, комунiкабельнiсть. Повна зайнятiсть, кар'єрний рiст, з/п вiд 2500 грн. Тел. у Хмельницькому 74-34-70, вiддiл кадрiв.
Агент торговий у фiрму-виробник, з/п - 2600 грн. Тел. у Хмельницькому 77-72-17.
Агент торговий, експедитор, бажано до 30 рокiв, з/п - висока. Тел. у Хмельницькому 70-89-51.
Агент торговий, з власним авто, бажано з газовою установкою. Тел. у Хмельницькому 067-380-93-66.
Агент торговий, з власним автомобiлем, експедитор. Тел. у Хмельницькому 0-67-354-15-16.
Агент торговий, з/п вiдрядно-премiальна вiд 2500 грн. Навчання. Тел. у Хмельницькому 74-65-89.
Агент торговий, консультант у торговельно-промислову компанiю, бажано до 30 рокiв. Вимоги: ввiчливiсть, швидке навчання, комунiкабельнiсть. Тел. у Хмельницькому 094-981-61-86.
Агенти торговi (алкоголь), якi проживають у м.Кам'янець-Подiльський. E-mail: secretary@km.avant-trade.com. Тел. у Хмельницькому :71-85-30, 0-67-259-95-88.
Агенти торговi з продажу продуктiв харчування. Тел. у Хмельницькому :0-67-232-71-68, 78-95-41.
Агенти торговi, молодi люди, з власним авто. Тел. у Хмельницькому 094-981-61-86.
Агенти торговi, по мiсту та областi. Тел. у Хмельницькому 0-63-137-03-81.
Агенти торговi, представники запрошуються, бажано вiд 18 до 35 рокiв, з/п - 700-1000 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-22-30.
Агенти торговi, тест-кур'єри, консультанти-промоутери, бажано до 30 рокiв, з/п вiд 1500 грн. Навчання, кар'єрний рiст. Тел. у Хмельницькому 70-97-38.
Агентiв торгових запрошує дистриб'юторська фiрма (продукти харчування), бажано д/р та мiсцева прописка. Тел. у Хмельницькому :050-376-51-39, 097-645-85-35.
Адмiнiстратор торгового залу, стажування пiд час роботи, 6 чоловiк, з/п - 2900 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому 72-64-96.
Адмiнiстратор у мобiльний салон, бажано до 28 рокiв, з/п - 1950 грн. + %. Тел. у Хмельницькому :70-80-13, 70-67-21.
Експедитор запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-63-127-92-06.
Експедитор у виробничо-торговельну фiрму, промислова група. Вимоги: бажано до 45 рокiв, можливо, без д/р, чеснiсть, поряднiсть, з/п вiд 2600 грн. Тел. у Хмельницькому 097-089-61-12.
Експедитори запрошуються на постiйну роботу, поряднiсть, вiдповiдальнiсть. Звертатися: вул.Зарiчанська, 34, оф.216.
Консультанти, товарознавцi, термiново, набiр обмежений, з/п - 1000 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому :777-180, 0-97-784-36-65.
Консультантiв запрошує на роботу корпорацiя "Стiмул". Тел. у Хмельницькому 098-895-18-86.
Менеджер з продажу автомобiлiв, вища освiта, вiком бажано 24-35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-68-211-68-18.
Менеджер з продажу будматерiалiв, бажано хлопець до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому :65-87-66, 0-67-384-59-33.
Менеджер з продажу в торговельно-промислову компанiю, з/п - 3000 грн. Тел. у Хмельницькому 77-71-86.
Менеджер з продажу м/п вiкон. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-48-91.
Менеджер з продажу меблiв, бажано жiнка, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому :0-93-780-53-37, 78-37-67.
Менеджер з продажу побутової хiмiї, бажано до 30 рокiв, д/р. Тел. у Хмельницькому 067-433-38-80.
Менеджер з продажу, промоутер, кур'єр, гарнi умови працi, стабiльна, своєчасна оплата, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Менеджера з продажу товарiв та реклами, офiсна робота. Вимоги: вмiння спiлкуватися, з/п - 1800 грн. Тел. у Хмельницькому :66-49-63, 067-105-75-03.
Менеджера зi збуту запрошує всеукраїнський холдинг. Основний дохiд - ставка + %. Тел. у Хмельницькому :66-49-63, 068-111-15-92.
Менеджери активнi з продажу м/п вiкон. Досвiд замiрiв, оплата пристойна. Тел. у Хмельницькому :70-64-30, 067-260-10-50.
Менеджери для роботи у фотобiзнесi, можливiсть вiдряджень, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-97-653-23-98.
Менеджери запрошуються для роботи з клiєнтами, промоутери, продавцi. Тел. у Хмельницькому :0-67-724-88-38, 70-87-06.
Мерчандайзер у вiддiл збуту, д/р обов'язковий, бажано 20-30 рокiв, комунiкабельнiсть, кар'єрне зростання. Вимоги: незалежнiсть та вiдповiдальнiсть. З/п - 2000 грн. + бонуси. Тел. у Хмельницькому :66-49-63, 068-111-15-92.
Мерчандайзер, бажано до 30 рокiв, термiново, з/п - 2500 грн. Тел. у Хмельницькому :0-94-981-12-69, 70-52-69.
Механiка-логiста запрошує ТД "Солодкий Свiт", досвiд роботи, висока з/п. Тел. у Хмельницькому :093-317-00-89, 067-311-56-36.
Помiчник менеджера з продажу, без д/р, з/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-97-132-46-22.
Представник комерцiйний (медтехнiка), з/п вiдрядно-премiальна, вiд 3000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-97-132-46-22.
Представник торговий з продажу електроiнструменту запрошується у фiрму. Тел. у Хмельницькому :0-67-965-65-66, 78-41-40.
Представник торговий, бажано 23-30 рокiв, гiднi умови працi i з/п. Тел. у Хмельницькому 0-97-706-56-75.
Представник торговий, з в/а, по областi та мiсту. Тел. у Хмельницькому :067-383-07-52, 067-384-59-49.
Представник торговий, з досвiдом роботи, без власного автомобiля. Тел. у Хмельницькому :0-67-230-31-18, 72-58-88.
Представник торговий, супервайзер, мерчандайзер, експедитор, логiст, комiрник, фасувальник, бажано до 45 рокiв, можливо, без д/р, з/п - 2000-5000 грн., залежно вiд вакансiї. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Представник торговий. Навчання, з/п вiдрядно-премiальна вiд 2700 грн. Тел. у Хмельницькому 74-65-89.
Представника торгового запрошує ТД "Солодкий Свiт". Вимоги: бажано до 30 рокiв, наявнiсть авто, бажання працювати, з/п вiд 2500 грн. + амортизацiя авто. Тел. у Хмельницькому :067-311-48-42, 067-311-39-38, 067-350-39-43.
Представника торгового, кур'єра-консультанта, менеджера з продажу, експедитора, у зв'язку з розширенням, запрошує торговельне пiдприємство. Спiвбесiда. Тел. у Хмельницькому 0-97-132-46-22.
Представники торговi запрошуються, з/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому :64-12-34, 64-12-41.
Представники торговi термiново запрошуються на ТПО "Альянс", з/п - ставка + %. Тел. у Хмельницькому 094-981-49-57.
Представники торговi у дистриб'юторську компанiю. Тел. у Хмельницькому 050-318-55-33.
Представники торговi, менеджери з продажу, з/п вiд 2500 грн. + бензин. Вимоги: бажано 20-45 рокiв, власне л/а. Тел. у Хмельницькому 74-65-85.
Представники торговi. Вимоги: вiк бажано вiд 22 рокiв, в/о, власне авто. Тел. у Хмельницькому :72-80-97, 64-12-40.
Представникiв торгових, з власним авто, досвiдом роботи, знанням мiста, запрошує компанiя "Конкорд", з/п - 2500 грн. + бензин, амортизацiя, кар'єрний зрiст. Тел. у Хмельницькому 050-441-92-63.
Представникiв торгових, з власним л/а та без, на постiйну в/о роботу запрошує фiрма-виробник продуктiв харчування. Невпевнених у собi прохання не турбувати. E-mail: st-ryaba@rambler.ru. Тел. у Хмельницькому 063-390-81-81.
Представникiв торгових, операторiв комп'ютерного набору, водiїв-експедиторiв, працiвникiв на склад запрошує дистриб'юторська компанiя. Тел. у Хмельницькому 0-67-341-48-03.
Супервайзер, бажано до 30 рокiв, з/п - 2200 грн. Тел. у Хмельницькому :70-53-25, 0-94-981-12-69.
Супервайзер, з д/р та власним л/а. E-mail: vovabel@bk.ru. Тел. у Хмельницькому 097-382-45-43.
Супервайзер, з д/р, торговий агент, з власним авто, торговий агент. Тел. у Хмельницькому :0-67-183-07-52, 0-67-384-59-49, 0-67-384-59-41.
Супервайзер, по мiсту. Тел. у Хмельницькому :067-383-07-52, 067-384-59-49.
Тест-кур'єри, бажано до 30 рокiв, з/п - 2000 грн. Тел. у Хмельницькому 70-53-25.
Товарознавець, бажано до 30 рокiв, з/п - 550 грн./тиждень.Тел. у Хмельницькому 70-53-25.
Менеджер з продажу запасних частин до автомобiлiв, д/р на данiй посадi вiд 2-х рокiв. Тел. у Хмельницькому :752-652, 0-67-382-11-71.
Менеджер з продажу, вiк бажано 23-35 р., д/р мерчандайзером або торговим агентом, графiк роботи нормований, субота до 14.00, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Менеджер з продажу, освiта не нижче середньо-спецiальної, комунiкабельнiсть, з/п вiд 3000 грн. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-705-20-39.
Представник торговий у будiвельну фiрму, д/р вiтається, бажано з авто, з/п - ставка + бонуси. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Торгiвля
Касир у пiцерiю, вул.Гагарiна, 35. Тел. у Хмельницькому :0-68-202-40-02, 65-43-08.
Касир-оператор, знання 1С, бажано 25-35 рокiв, порядний, в магазин на речовому ринку. Тел. у Хмельницькому 0-97-359-27-97.
Касири в супермаркет "Фуршет". Адреса: Озерна, вул.Садова, 5. Тел. у Хмельницькому 0-97-441-37-31.
Конкурс на замiщення посади спецiалiста з продажу медтехнiки. Д/р у торгiвлi вiд 1 року. Тел. у Хмельницькому 0-97-132-46-22.
Продавець автотоварiв, знання ПК. Тел. у Хмельницькому :2-50-22, 0-97-404-67-01.
Продавець в кiоск, бажано дiвчина, р-н Дубово, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому :74-53-18, 0-97-012-41-62.
Продавець в мобiльний салон, на конкурснiй основi. Тел. у Хмельницькому :70-80-13, 0-68-206-17-65.
Продавець в продовольчий магазин. Працюємо з 8.00 до 21.00. Тел. у Хмельницькому :067-382-23-95, 70-90-14.
Продавець в продуктовий вiддiл ТЦ "Рiко". Тел. у Хмельницькому :63-64-61, 098-463-17-65.
Продавець в продуктовий магазин, Озерна. Тел. у Хмельницькому 050-545-49-29.
Продавець в продуктовий магазин. Тел. у Хмельницькому 067-382-06-90.
Продавець в салон мобiльного зв'язку, бажано дiвчина. Тел. у Хмельницькому :65-39-98, 068-173-78-78.
Продавець запрошується на роботу, д/р у побутовiй хiмiї. Тел. у Хмельницькому 0-67-393-98-11.
Продавець запрошується на Старий ринок, торгiвля шторами. Тел. у Хмельницькому 097-479-88-82.
Продавець запрошується у вiддiл посуду. Тел. у Хмельницькому :067-382-32-18, 70-08-75, з 14.00 до 18.00.
Продавець запрошується у продмагазин. Тел. у Хмельницькому :0-95-273-97-02, 71-89-71.
Продавець запрошується у продовольчий магазин. Львiвське шосе. Тел. у Хмельницькому :66-04-11, 0-93-039-84-51.
Продавець на квiтковий ринок, бажано дiвчина, вiд 20 рокiв, потижнево. Тел. у Хмельницькому 0-93-751-98-62.
Продавець на новий ринок. Тел. у Хмельницькому 067-381-04-40.
Продавець на речовий ринок, бажано жiнка, вiком 25-35 рокiв, комунiкабельнiсть. Тел. у Хмельницькому 0-97-132-40-00.
Продавець на ринок "Дубово", знання касового апарата. Тел. у Хмельницькому 78-42-78.
Продавець на ринок Дубово. Оформлення. Позмiний графiк, з/п - 1100 грн. Тел. у Хмельницькому 78-90-62.
Продавець на ринок, бажано чоловiк до 26 р., з/п - 3500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-96-782-25-48.
Продавець на Старий ринок. Тел. у Хмельницькому :66-08-78, 096-610-91-90.
Продавець на центральний овочевий ринок та в зоомагазин. Тел. у Хмельницькому 0-50-358-08-99.
Продавець обiдiв та морозива, рiзноробочi запрошуються в бар. Тел. у Хмельницькому :067-717-14-09, 78-50-81.
Продавець преси в намет, Летичiв. Тел. у Хмельницькому 78-81-90.
Продавець термiново запрошується у ТЦ "Либiдь-Плаза", бажано дiвчата 19-23 рокiв, з/п - 1200-1500 грн. Тел. у Хмельницькому :0-67-384-01-92, Денис, 067-384-36-92, Юлiя.
Продавець у лiтнiй намет. Тел. у Хмельницькому 067-311-20-64.
Продавець у магазин побутової хiмiї (Раково), бажано 20-35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 067-312-66-34.
Продавець у пирiжковий кiоск, робота з 7.00 до 14.00, один вихiдний, з/п - 800 грн. Тел. у Хмельницькому :72-95-30, 097-497-97-30.
Продавець у продкiоск, район маслозаводу на вул.Кам'янецькiй. Тел. у Хмельницькому :0-97-451-26-64, 78-96-86, 093-545-59-47.
Продавець у продуктовий кiоск. Районна лiкарня. Тиждень через тиждень, з 8.00 до 22.00, ставка 50 грн. + 1% вiд каси. Тел. у Хмельницькому 0-63-779-75-77.
Продавець, бажано дiвчина, в магазин жiночого одягу. Тел. у Хмельницькому 0-98-994-44-48.
Продавець, бажано дiвчина, в пiдземний перехiд. Тел. у Хмельницькому 0-67-665-32-99.
Продавець, бажано дiвчина, в ТРЦ "Оазис". Тел. у Хмельницькому :0-68-225-29-29, 068-225-29-30.
Продавець, бажано до 30 рокiв, у магазин побутової хiмiї, Гречани ближнi. Тел. у Хмельницькому :66-31-45, 0-67-795-65-99.
Продавець, бажано жiнка 30-45 рокiв, запрошується у квiтковий кiоск. Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому 2-04-78.
Продавець, бажано жiнка до 30 рокiв, на фасованi продукти харчування. Тиждень через тиждень. Тел. у Хмельницькому 0-67-933-10-04.
Продавець, бажано жiнка до 30 рокiв, постiйна робота, подарунковий товар, з/п вiд 1200 грн. Тел. у Хмельницькому 0-97-359-98-88.
Продавець, бажано жiнка, до 30 рокiв, у продуктовий кiоск, з/п - 50 грн. + %. Тел. у Хмельницькому 0-63-779-75-77.
Продавець, бажано жiнка, на гуртовий ринок. Тел. у Хмельницькому 067-785-05-78.
Продавець, зi стажем роботи, запрошується у продовольчий магазин, Гречани бл. Тел. у Хмельницькому 0-67-608-01-61.
Продавець, кiоск шаурми. Тел. у Хмельницькому 096-557-21-15.
Продавець-консультант з/п - 100 грн./день, менеджер з продажу, з/п - ставка + %. Тел. у Хмельницькому 70-89-57.
Продавець-консультант парфумерiї, бажано жiнка 25-35 рокiв, д/р у торгiвлi вiд 1 року, р-н Львiвського шосе. З/п - ставка + % вiд продажу. Тел. у Хмельницькому :70-54-79, 068-111-15-92.
Продавець-консультант у торговельну фiрму, навчання безкоштовне, кар'єрний рiст, стабiльний заробiток. Вимоги: поряднiсть, комунiкабельнiсть, з/п вiд 2200 грн. Тел. у Хмельницькому 097-089-61-12, вiддiл кадрiв.
Продавець-консультант, бажано вiд 18 до 31 року, вiддiл побутової хiмiї. Тел. у Хмельницькому 77-71-32.
Продавець-консультант, бажано д/р у торгiвлi, дiвчина 19-25 рокiв, з/п - 1400 грн. Тел. у Хмельницькому :66-49-63, 067-105-75-03.
Продавець-консультант. Навчання, з/п вiд 2500 грн. Тел. у Хмельницькому 74-65-89.
Продавцi в контейнер (цемент фасований). Тел. у Хмельницькому :0-68-172-24-68, 2-38-57.
Продавцi в продуктовий магазин. Знання касового апарата. Тел. у Хмельницькому :0-67-381-32-21, 0-67-381-51-68.
Продавцi в супермаркет "Фуршет". Адреса: Озерна, вул.Садова, 5. Тел. у Хмельницькому 0-97-441-37-31.
Продавцi запрошуються в продовольчий магазин. Тел. у Хмельницькому 0-67-777-21-13.
Продавцi запрошуються на постiйну роботу в продовольчi магазини. Тел. у Хмельницькому 0-50-436-11-81.
Продавцi запрошуються на постiйну роботу у продовольчий кiоск. Тел. у Хмельницькому 0-67-599-08-41.
Продавцi запрошуються у зв'язку з розширенням штату магазину "Онiкс". Резюме обов'язково. Тел. у Хмельницькому 79-42-28.
Продавцi на гарячу випiчку "Форнеттi". Тел. у Хмельницькому 0-97-497-86-86.
Продавцi на постiйну роботу в продовольчий магазин. Тел. у Хмельницькому :72-01-37, 0-97-350-17-06.
Продавцi на торгiвлю кавунами з причепiв, по мiсту, з/п - 2000 грн. Тел. у Хмельницькому :0-67-966-63-39, 067-250-66-14.
Продавцi на торгiвлю овочами в наметах, по мiсту, з/п - 2000 грн. Тел. у Хмельницькому :0-67-966-63-39, 067-250-66-14.
Продавцi на шаурму, з/п - 10% вiд виторгу. Тел. у Хмельницькому 0-67-497-08-05.
Продавцi, бажано гарнi дiвчата, продаж квасу, з/п - 50-100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-67-497-08-05.
Продавцi, бажано дiвчата, на весiльний ряд речового ринку. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-92-62.
Продавцi, бажано до 30 рокiв, непродовольча група товарiв, з/п - 1000 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому 70-53-25.
Продавцi, вантажники на роботу у супермаркет побутової технiки. Ми гарантуємо цiкаву роботу, пристойну зарплату, соцпакет, можливiсть кар'єрного зростання. Тел. у Хмельницькому 78-45-05.
Продавцi, вiк бажано вiд 18 рокiв, можливо, без д/р, поряднiсть, чеснiсть, з/п вiд 1500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Продавцi, експедитори, кур'єри, бажано до 18-25 р, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-63-690-39-01.
Продавцi, експедитори, кур'єри, бажано до 18-25 р, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-97-815-44-54.
Продавцi, з досвiдом, термiново запрошуються у кiоск "Хот-Дог", центр мiста. Тел. у Хмельницькому :096-210-05-56, 068-203-17-03.
Продавцi, кухарi на лiнiю роздачi, робота в Києвi. Вахта, з/п - 1300 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому :0-44-383-06-02, вiддiл кадрiв, 096-323-67-48.
Продавцi, продавцi-консультанти, бажано молодi люди до 25 р. Тел. у Хмельницькому 0-67-156-25-90.
Продавцi, продавцi-консультанти, молодi люди, бажано до 25 р., з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-98-034-48-11.
Продавцi, товарознавцi, вiк бажано 18-45 рокiв, можливо, без д/р. Тел. у Хмельницькому :705-160, 0-67-382-22-30.
Продавцi, торговi мережi, продтовари, вiком бажано 25-40 рокiв, д/р або велике бажання. Тел. у Хмельницькому 0-67-354-06-77.
Продавцi-консультанти запрошуються в органiзацiю з продажу будматерiалiв, можливо, без д/р, з/п - ставка + % (2000-3000 грн./мiсяць). Тел. у Хмельницькому :0-96-136-45-74, 0-97-641-39-48.
Продавцi-консультанти, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому :72-36-51, 0-67-517-55-01.
Продавцi-консультанти, кур'єри, висока з/п, кар'єрний рiст. Тел. у Хмельницькому 0-96-503-07-29.
Продавцi-консультанти. Вiльний графiк, з/п - 100-150 грн./день. (не мережевий маркетинг). Тел. у Хмельницькому :0-96-707-42-14, 068-173-78-37.
Продавцiв-консультантiв у вiддiл "Овочi-фрукти", касира, вантажникiв, охоронцiв запрошує мережа супермаркетiв. Тел. у Хмельницькому :65-65-64, 068-214-22-55.
Реалiзатори на ринок. Тел. у Хмельницькому 098-895-18-86.
Робiтник запрошується для продажу автозапчастин. Тел. у Хмельницькому 0-97-516-21-22.
Робiтникiв складу та експедицiї запрошує фiрма. Тел. у Хмельницькому 066-901-69-98.
Спецiалiст з продажу побутової технiки, з/п вiд 2500 грн. Не кадрове агентство. Тел. у Хмельницькому 0-97-132-46-22.
Спiвробiтник запрошується в торговельну фiрму на постiйну роботу. Освiта товарознавця, бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому :66-49-63, 067-105-75-03.
Продавцi на лоток, графiк роботи 1/2, з/п до 1500 грн. Знання ЕККА. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Транспорт
Водiї всiх категорiй запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 097-623-16-55.
Водiї категорiї "Е " (мiжнароднi перевезення), д/р, наявнiсть закордонного паспорта. Тел. у Хмельницькому :62-22-95, 050-339-09-80.
Водiї на ГАЗель запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-773-88-86.
Водiї на КрАЗ-250, МАЗ-5334, бортовi, категорiя "Е", досвiд. Тел. у Хмельницькому :70-50-63, 098-006-58-78.
Водiї на мiжнароднi перевезення, закордонний паспорт обов'язковий. Тел. у Хмельницькому :050-513-88-80, 61-12-02.
Водiї на радiо-таксi, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому :71-43-45, 0-67-384-62-08.
Водiї рiзних категорiй, вiк бажано 22-60 рокiв, з/п - 2500-5000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Водiї, з власним авто, таксi "Пiлот". Тел. у Хмельницькому :0-96-243-42-41, 71-77-77.
Водiї, з власним вiтчизняним авто, "Наше таксi". Тел. у Хмельницькому :0-96-243-42-41, 71-88-88.
Водiї-далекобiйники. Тел. у Хмельницькому 0-96-916-27-20.
Водiї-монтажники, монтажники металопластикових вiкон запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому :0-67-370-74-80, 78-93-05.
Водiїв (в/а, д/р) запрошує таксi "795-795", 2 мiсяцi безкоштовного ефiру. Тел. у Хмельницькому 067-922-09-56.
Водiїв категорiї "В", з власним авто, запрошує до спiвпрацi таксi "71-71-71". Високий заробiток та мiсяць безкоштовного ефiру гарантовано. Тел. у Хмельницькому :71-71-71, 789-900.
Водiїв, з власним авто, запрошує до спiвпрацi таксi "71-71-71". Високий заробiток та мiсяць безкоштовного ефiру гарантовано. Тел. у Хмельницькому :71-71-71, 789-900.
Водiй автопоїзда МАЗ запрошується на роботу, поїздки по Українi. Умови роботи за Тел. у Хмельницькому 63-08-28.
Водiй з Хмельницького, бажано до 40 рокiв, стаж бiльше 10 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-99-723-05-00.
Водiй категорiй: "В", "С", "D", "Е", термiново. Тел. у Хмельницькому :0-67-230-31-18, 72-58-88.
Водiй мiжнародних перевезень, д/р, закордонний паспорт. Тел. у Хмельницькому :65-34-29, 72-02-89.
Водiй на вантажний автомобiль, категорiї "Е". Тел. у Хмельницькому 0-67-711-05-46.
Водiй на виробниче пiдприємство, категорiї "С", д/р вiд 5 рокiв. Тел. у Хмельницькому 78-42-78.
Водiй на мiжнароднi автоперевезення великовантажних автомобiлiв, рефрижератори. Тел. у Хмельницькому :65-42-55, 067-92-42-153.
Водiй, з власним авто Шкода Фабiя або ВАЗ-2110, -2115, з/п - 70 грн./день + бензин на 100 км 10 л АI-92. Тел. у Хмельницькому 74-65-89.
Водiй, з власним авто, запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-503-07-29.
Водiй, з власним авто. Тел. у Хмельницькому 0-98-034-48-11.
Водiй, з власним автомобiлем, робота по мiсту, з/п висока + амортизацiя + бензин. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Водiй, з власним молоковозом (вiд 12 куб.м), постiйна робота. Тел. у Хмельницькому 067-380-07-70.
Водiй, з допуском роботи на бензовозi. Тел. у Хмельницькому :65-19-57, 093-76-20-895.
Водiй, категорiї "В", "С", "Е". Тел. у Хмельницькому 0-63-725-14-80.
Водiй, категорiя "Е", д/р. Тел. у Хмельницькому 0-67-775-55-77.
Водiй-вантажник запрошується на ГАЗель. Тел. у Хмельницькому 0-97-430-35-15.
Водiй-вантажник. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-82-68.
Водiй-далекобiйник, мiжнародник, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому :097-177-91-69, 77-45-90.
Водiй-експедитор на вантажний автомобiль, бажано до 40 рокiв, розвезення будматерiалiв. Тел. у Хмельницькому 0-93-753-90-04, пн.-пт., 15.00-16.00.
Водiй-експедитор, з власним авто ГАЗель. Тел. у Хмельницькому :0-50-437-60-80, 66-43-70.
Водiй-експедитор, категорiї "В", "С", з/п вiд 2500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 700-619, 0-67-771-01-73.
Водiй-кур'єр, з л/а та без, з/п вiд 2500 грн. + бензин. Тел. у Хмельницькому 74-65-85.
Водiй-механiк, з д/р, категорiї "В", "С". Тел. у Хмельницькому 067-260-15-85.
Водiй. Тел. у Хмельницькому 76-21-99.
Водiя автомобiля Опель Вектра, 1-го, 2-го класiв, запрошує завод "Пригма-Прес". Тел. у Хмельницькому 72-05-89.
Водiя на автомобiль ЗIЛ запрошує гуртово-торговельна компанiя побутової хiмiї ТОВ "Нова Люкс". Тел. у Хмельницькому 64-12-34.
Машинiсти, бульдозеристи навантажувачiв, екскаваторiв, водiї, зварювальники, токарi, оздоблювальники, будiвельники, бригади лiсорубiв, з/п - 5000-12000 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому :0-52-227-37-24, 067-993-25-94.
Робота для вашого вантажного транспорту по Українi. Водiї без транспорту не потрiбнi. Тел. у Хмельницькому 0-50-991-47-51, з 19.00 до 22.00.
Тракторист-екскаваторник, з досвiдом роботи на ЮМЗ. Тел. у Хмельницькому 0-96-344-34-48.
Водiй (кур'єрськi доставки та iнше), категорiї "В", "С", з/п вiд 2000 грн., графiк - пн.-сб. 8.00-18.00. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-705-20-39.
Автосервiс
Автоелектрики, слюсар по ремонту двигунiв запрошуються у ТОВ "Лiдер Сервiс". Тел. у Хмельницькому 78-50-10.
Автомийники вiдповiдальнi на цiлодобову автомийку "Шалена бджiлка". Звертатися: Старокостянтинiвське шосе, 20/2. Тел. у Хмельницькому :067-381-61-71, 70-90-27.
Автомийники запрошуються на мийку. Тел. у Хмельницькому :78-50-82, 72-72-17, 067-801-95-82.
Автомийники запрошуються на постiйну роботу на автомийку. Тел. у Хмельницькому 067-608-72-07.
Автомийники запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому :0-67-349-03-90, 067-354-06-11.
Автомийники на автомийку. Тел. у Хмельницькому 0-67-811-89-96.
Автомийники, з/п висока, гарнi умови працi. Тел. у Хмельницькому 068-206-54-54.
Автомийники. Тел. у Хмельницькому :77-50-90, 097-507-78-71.
Автослюсар (з досвiдом роботи), моторист, автофарбувальник, зварювальник-рихтувальник. Тел. у Хмельницькому 067-722-06-27.
Автослюсар, з д/р не менше 3 рокiв, на СТО. Тел. у Хмельницькому 0-96-382-04-52.
Автослюсар-моторист, спецiалiст на розвал-сходження колiс. Тел. у Хмельницькому 0-67-759-42-53.
Автослюсар. Тел. у Хмельницькому :0-67-723-03-01, 067-974-80-22, 79-13-69.
Автослюсарi на СТО, центр мiста, з/п - 2000 грн., досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-988-44-93.
Автофарбувальник, пiдготувальник автомаляра, оплата висока, регулярна. Тел. у Хмельницькому :76-25-28, 067-253-09-78.
Аудi Центр Хмельницький оголошує набiр персоналу в новий автосалон: сервiс-консультант, слюсар з ремонту автомобiлiв (механiк), адмiнiстратор салону, слюсар з ремонту автомобiлiв (електрик). Вимоги: вiком бажано до 35 рокiв, бажано з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-20-44, Михайло.
Майстер СТО, на вантажний шиномонтаж, працiвники з д/р. Тел. у Хмельницькому 0-67-360-93-50.
Маляри, пiдготувальники в малярний цех, слюсарi з ремонту автомобiлiв (механiки), працiвники висококвалiфiкованi запрошуються на постiйну роботу в фiрму, д/р, з/п вiд 4000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-20-44.
Працiвник на шиномонтаж. Бiля газконтори. Тел. у Хмельницькому :55-22-27, 097-494-64-02.
Слюсар на вантажний автомобiль, ставка - 3000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-711-05-46.
Слюсар-механiк досвiдчений (шостого розряду) у компанiю-виробник. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Чоловiки, бажано 20-30 рокiв, на автомийку, шиномонтаж. Тел. у Хмельницькому 068-112-74-65.
Автослюсарi на постiйну роботу, д/р вiд 3 рокiв. Тел. у Хмельницькому :752-652, 0-67-382-11-71.
Бригада автомийникiв у складi 3-х чоловiк на високооплачувану роботу, д/р. Тел. у Хмельницькому :752-652, 0-67-382-11-71.
Будiвництво, ремонт, благоустрiй
Бетонярi, вкладальники дорожньої, тротуарної плитки. Тел. у Хмельницькому :67-01-24, 096-238-00-00.
Бетонярi, муляри (каменярi) запрошуються у будiвельну компанiю, м.Київ, житло. Тел. у Хмельницькому :0-50-462-42-79, 044-235-35-63.
Бригади, фахiвцi, рiзноробочi, абсолютно всi будiвельнi спецiальностi, запрошуються на роботу в м.Київ. Котеджi, житловi комплекси. Житло вiд працедавця. Вахта, з/п вiд 5000 до 8000 грн. та вище. Тел. у Хмельницькому :0-99-148-80-18, 099-149-17-91, 099-524-53-42.
Будiвельники будь-якої квалiфiкацiї, рiзноробочi, бригади на будiвництво замiських будинкiв, торговельних центрiв, робота в м.Києвi, термiново. Житло вiд працедавця, вахта, з/п вiд 5000 до 8000 грн. та вище. Тел. у Хмельницькому :0-99-149-17-91, 099-524-53-42, 099-148-80-18.
Виконроб-сантехнiк, 2 чоловiки бажано, в ТОВ "Будiвельний альянс". Вiддiл кадрiв. Тел. у Хмельницькому 70-13-53.
Випалювальники (бригада) запрошуються на постiйну роботу, на виробництво деревного вугiлля. Проживання + харчування. Тел. у Хмельницькому 0-95-622-16-10.
Електрик-виконроб, 2 чоловiки бажано, в ТОВ "Будiвельний альянс". Вiддiл кадрiв. Тел. у Хмельницькому 70-13-53.
Електрозварювальник, слюсар. Тел. у Хмельницькому 0-99-163-11-68.
Електрозварювальники на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-979-56-15.
Електромонтер-кабельник у ТОВ "Будiвельний альянс". Тел. у Хмельницькому 70-13-53.
Зварювальник, з навиками роботи по встановленню вихлопних труб автомобiля. Тел. у Хмельницькому 067-346-51-79.
Зварювальник. Тел. у Хмельницькому :0-67-723-03-01, 067-974-80-22, 79-13-69.
Зварювальники в будiвельну компанiю, термiново, з/п вiд 3000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Майстер для роботи з каменем, точний, акуратний. Тел. у Хмельницькому 0-67-263-90-07.
Монтажники металопластикових вiкон та дверей термiново запрошуються, авто, iнструмент. Тел. у Хмельницькому 0-97-784-36-65.
Монтажники металопластикових конструкцiй. Тел. у Хмельницькому :0-67-381-47-66, 78-40-60.
Мулярiв запрошуємо на роботу, з/п висока, надається житло. Тел. у Хмельницькому 067-381-30-32.
Оздоблювальники рiзних спецiальностей термiново запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 067-381-28-77.
Опалубникiв, мулярiв, арматурникiв запрошує ТОВ "Iзраїль", з/п - 6000-7000 грн. Тел. у Хмельницькому 067-491-62-80.
Пiдсобник на внутрiшнi оздоблювальнi роботи, з/п вiд 50 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-67-710-95-87.
Пiдсобник, можливо, без навичок, шпаклювання, штукатурка, облицювання. Тел. у Хмельницькому 0-68-204-90-46.
Плиточники i оздоблювальники. Тел. у Хмельницькому 0-68-173-40-92.
Працiвники, якi мали справу з дахами, короїдом. Тел. у Хмельницькому 0-68-346-11-44.
Рiзальник по металу, термiново. Тел. у Хмельницькому 0-97-924-27-63.
Слюсар-електрик запрошується на тоботу, 4-а група допуску. Довiдки за Тел. у Хмельницькому 61-61-22.
Слюсар-складальник металевих кованих виробiв, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому :70-91-85, 0-97-45-35-036.
Спецiалiсти з будiвництва рiзних спецiальностей, з/п вiд 3000 грн., вiд виробiтку, залежно вiд вакансiї. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Спецiалiсти на оздоблювальнi роботи. Допомога з житлом, оплата за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 0-67-854-91-06.
Столяр (спецiалiст). Тел. у Хмельницькому 097-280-54-05.
Столяр квалiфiкований в цех з виготовлення дверей, з/п - 2400 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-350-36-28.
Столяр у деревообробний цех. Тел. у Хмельницькому 64-43-94.
Столяр. Тел. у Хмельницькому :0-67-709-65-64, 65-55-57.
Столяри, бажано молодi спецiалiсти, запрошуються у столярний цех. Тел. у Хмельницькому :067-176-35-02, 096-896-74-97.
Шпаклювальники та шпаклювальницi запрошуються, бригадам непрофiсiоналiв та людям пiсля 45 рокiв не турбувати. Тел. у Хмельницькому 0-96-430-07-01.
Шпаклювальники, рiзноробочi на приватне будiвництво, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 098-692-33-43.
Штукатур-облицювальник. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-46-30.
Електрик на пiдприємство з обслуговування електромереж, д/р, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Виробничi спецiальностi
Дизайнер меблiв, д/р, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому :71-85-80, 0-50-376-17-41.
Електрозварювальник для виготовлення кованих виробiв: ворота, огорожi та iнше, вiком бажано вiд 25 до 40 рокiв, з/п - висока. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-74-64.
Електрозварювальник. Тел. у Хмельницькому :4-93-75, 097-544-99-36.
Завiдувач складом. Тел. у Хмельницькому :0-93-780-53-37, 78-37-67.
Замiрник м/п вiкон запрошується у ТМ "Вiкна Корса". Тел. у Хмельницькому 0-97-581-18-82.
Запаковувальники зеленi та овочiв, робота в Києвi, з/п - 1200 грн./тиждень. Вiддiл кадрiв. Тел. у Хмельницькому :0-44-383-17-91, 0-96-151-33-95.
Засолювач на харчове виробництво, бажано чоловiк. Тел. у Хмельницькому 74-97-10.
Збиральник корпусних меблiв, графiк роботи: 9.00-18.00, субота, недiля - вихiднi. Бажано мiсцева прописка, з/п вiд 2500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 700-619, 0-67-771-01-73.
Збиральник меблiв на роботу у магазин "7 Континент". Тел. у Хмельницькому :0-67-384-20-58, 74-34-04.
Комiрник на склад продуктiв харчування, з д/р. Тел. у Хмельницькому :78-95-41, 0-67-232-71-68.
Комiрник, вантажник на склад будiвельних матерiалiв, термiново. Тел. у Хмельницькому :0-67-230-31-18, 72-58-88.
Комiрник, непродовольчий склад, бажано д/р, вiком 20-55 рокiв, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Комiрники на склад продовольчих товарiв. Тел. у Хмельницькому 097-567-61-44.
Комiрникiв запрошує на роботу українська компанiя-дистриб'ютор автозапчастин. Тел. у Хмельницькому :72-99-99, 72-32-54.
Кондитерiв (випiчка печива) запрошує "Перша Подiльська фабрика печива", з/п - 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 65-65-85.
Коптильник на харчове виробництво, бажано чоловiк. Тел. у Хмельницькому 74-97-10.
Кромкооблицювальник ПВХ, меблеве виробництво, досвiд роботи, висока вiдрядна з/п. Тел. у Хмельницькому 72-83-50.
Майстер у компанiю-виробник, вiком бажано до 45 рокiв, з технiчною освiтою, бажано вiйськовi у вiдставцi. Резюме надсилати: e-mail: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Меблярi квалiфiкованi запрошуються у приватну фiрму. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-00-40.
Мережа меблевих магазинiв "Ясен" запрошує на постiйну роботу комiрника та збиральникiв меблiв. Офiцiйне працевлаштування. Заробiтна плата висока. Тел. у Хмельницькому 0-93-983-06-15.
Пекар, кондитер, кухар запрошуються в цех. Тел. у Хмельницькому :0-67-988-44-78, 0-67-937-09-25.
Працiвники в цех для виготовлення м/п вiкон, д/р обов'язково. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-31-40.
Працiвники для виготовлення склопакетiв, д/р обов'язково. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-31-40.
Працiвники для збирання i встановлення металевих вхiдних дверей, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому :0-67-380-00-89, 72-60-39.
Працiвники запрошуються в супермаркет для запаковувальних робiт, робота в Києвi, з/п - 1300 грн./тиждень, iногородних житлом забезпечимо. Без посередникiв. Тел. у Хмельницькому :0-44-361-42-96, 0-96-998-18-39.
Працiвники запрошуються для запаковування курячих напiвфабрикатiв, робота в Києвi, вахта, з/п - 1350 грн./тиждень, iногороднiм надається житло, без посередникiв. Тел. у Хмельницькому :0-44-383-69-27, 0-98-023-57-10.
Працiвники на виробництво у вiддiл збуту, з/п - 2900 грн./мiс. + житло. Тел. у Хмельницькому 73-14-55.
Працiвникiв хлiбопекарського виробництва запрошує ТОВ "Стiомi-Холдiнг", з/п - 1300-1800 грн. Тел. у Хмельницькому :63-10-12, 2-25-44.
Рiзальник ДСП (оператор форматно-розкрiйного верстата), д/р, висока з/п. Тел. у Хмельницькому 72-83-50.
Робiтник для виготовлення, збирання та встановлення броньованих дверей. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-74-64.
Сортувальники та пакувальники, проводиться набiр. Тел. у Хмельницькому 094-981-61-86.
Спецiалiст з корпусних меблiв, термiново, досвiд i поряднiсть обов'язково. Тел. у Хмельницькому 0-67-998-98-99.
Спецiалiсти з виготовлення меблiв з ДСП термiново запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-93-32.
Столяри, верстатники, шлiфувальники запрошуються на постiйну в/о роботу. Тел. у Хмельницькому 067-672-04-02.
Токарiв, токарiв-розточувальникiв запрошує на роботу завод "Пригма-Прес". Тел. у Хмельницькому 72-05-89.
Фарбувальник, постiйна робота. Тел. у Хмельницькому :74-84-52, 067-397-60-85.
Завскладом (комiрник), чоловiк/жiнка, бажано до 55 р., д/р та професiоналiзм, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Оператор котельнi, графiк роботи нормований, з/п вiд 1500 грн. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Побутова та комунальна сфери
Майстер або учень у кiоск з ремонту взуття. Тел. у Хмельницькому 0-97-432-76-05.
Майстер з ремонту взуття, стаж роботи обов'язково. Тел. у Хмельницькому 0-67-785-43-76.
Майстер з ремонту електроiнструментiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-02-01.
Майстер з ремонту холодильникiв на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-213-93-07.
Майстер мобiльних телефонiв запрошується на тоботу, гарнi умови роботи. Тел. у Хмельницькому 0-68-206-37-77.
Сервiсний центр "Мир связи" оголошує набiр майстрiв з ремонту мобiльних телефонiв та цифрової технiки. Звертатися за адресою: вул.Проскурiвська, 45. Тел. у Хмельницькому 70-10-83.
Слюсар-сантехнiк запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-22-06.
Рiзноробочi
Вантажник на склад будматерiалiв, дальнi Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-68-203-79-99.
Вантажник, бажано до 30 рокiв, з/п - 600 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому 70-73-70.
Вантажники запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 097-623-16-55.
Вантажники на гуртовий продовольчий ринок, з/п - 1800 грн. Тел. у Хмельницькому :067-445-74-44, 068-203-40-32.
Вантажники на постiйну роботу, бажано чоловiки до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому :72-01-10, 72-01-45.
Вантажники на склад продовольчих товарiв. Тел. у Хмельницькому 097-567-61-44.
Вантажники на склад продуктiв харчування. Тел. у Хмельницькому 66-38-10.
Вантажники на склад продуктiв. Тел. у Хмельницькому :0-67-232-71-68, 78-95-41.
Вантажники на склад, 9 вакансiй, вiком бажано 18-45 рокiв, з/п - 3800 грн./мiс. + житло. Тел. у Хмельницькому 64-14-55.
Вантажники на склад, бажано до 30 рокiв, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому :70-54-79, 068-111-15-92.
Вантажники, бажано вiд 18-35 рокiв, набiр обмежений, з/п 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-96-136-45-74.
Вантажники, пакувальники, рiзноробочi на склад. Вимоги: бажано до 45 рокiв, чеснiсть, поряднiсть. Навчання безкоштовно, з/п - 1800-2100 грн. вчасно. Не агентство. Тел. у Хмельницькому 74-34-70.
Вантажники, якi проживають у Дубово, на ринок у цьому ж мiкрорайонi. Тел. у Хмельницькому 0-98-726-27-71.
Комiрник запрошується, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-61-71.
Посудомийниця в кафе. Тел. у Хмельницькому 78-77-03.
Прибиральники, часткова зайнятiсть, бажано до 45 р. Тел. у Хмельницькому :70-75-05, 0-98-564-80-50.
Прибиральниця в офiс, з 8.00 до 13.00, з/п - 1000 грн. Тел. у Хмельницькому :70-67-04, 0-68-206-12-60. КА "Клуб Професiоналiв".
Прибиральниця запрошується на роботу. Гнучкий графiк. Вiк бажано 40-55 рокiв. Тел. у Хмельницькому 78-32-88.
Прибиральниця на виробництво. Тел. у Хмельницькому 068-172-22-15.
Прибиральниця на повний робочий день, на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Прибиральниця термiново запрошується в бар "Неон", вул.Проскурiвська, 21. Тел. у Хмельницькому :0-97-312-23-74, 0-67-394-48-34.
Прибиральниця у ресторан, на постiйну роботу, Центр. Тел. у Хмельницькому 0-67-354-06-08.
Прибиральниця у ресторан. Тел. у Хмельницькому 66-42-02.
Прибиральниця, вiк бажано до 58 рокiв, вiдповiдальна, працьовита, з/п вiд 1000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Рiзноробочий на приватне господарство. Тел. у Хмельницькому 0-67-404-47-10.
Рiзноробочi (земельнi роботи). Тел. у Хмельницькому 067-393-95-70.
Рiзноробочi в цех металовиробiв. Тел. у Хмельницькому 72-01-44.
Рiзноробочi на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 067-699-87-88.
Рiзноробочi на приватне будiвництво, з/п - 80 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-97-339-35-00, 18.00-20.00
Рiзноробочi на цегельний завод. Тел. у Хмельницькому 0-67-396-02-24.
Робiтник, бажано з д/р, на встановлення м/п вiкон, можлива часткова зайнятiсть, з/п вiд 2500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Робiтники для виготовлення тротуарної плитки. Тел. у Хмельницькому 63-03-27.
Робота у Києвi, з/п вiд 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому :0-67-365-17-56, 77-70-19.
Посудомийниця у кафе на Озернiй. Тел. у Хмельницькому 0-67-970-63-90.
Рiзноробочi в цех, чоловiки/жiнки, бажано до 35 р., графiк роботи 8.00-18.00, з/п - 1500-2000 грн., без ш/з. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-705-20-39.
Швейне виробництво
В'язальницi, швачки, робiтники в трикотажний цех. Раково. Тел. у Хмельницькому :74-25-27, 067-384-33-95.
Вишивальники на вишивальну машину ЗСК, швачки запрошуються. Тел. у Хмельницькому :0-67-645-29-59, 0-97-313-32-44.
Дизайнер одягу (вишиванки), прошивання зразкiв. Тел. у Хмельницькому :65-62-48, 0-67-494-28-02.
Жiнка (бажано), ательє, для розпорювання речей, робочий день 4 год. Тел. у Хмельницькому 79-40-70.
Закрiйник у швейний цех на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому :0-68-172-24-43, 097-966-04-87.
Закрiйник у швейний цех, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-416-87-06.
Закрiйник, з д/р запрошується у швейний цех, р-н Виставка. Тел. у Хмельницькому :096-426-08-43, 097-293-58-04.
Закрiйник, технолог, швачки, можливо, бригада на постiйну роботу, Озерна. Тел. у Хмельницькому 097-237-07-03.
Закрiйник-модельєр, швачки, пошиття верхнього одягу, залiзничний вокзал. Тел. у Хмельницькому 097-935-79-91.
Закрiйники запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому :097-788-85-59, 097-942-90-71.
Конструктор-закрiйник, з досвiдом, на в/о роботу, Гречани, з-д "Термопластавтомат". Тел. у Хмельницькому :0-67-783-18-70, 70-20-01.
Конструктор-технолог верхнього одягу. Тел. у Хмельницькому 0-98-475-32-66.
Конструктор-технолог, швачки, район заводу "Новатор". Тел. у Хмельницькому :0-97-904-64-03, 067-381-45-58.
Кравець квалiфiкований для iндивiдуального пошиття одягу. Тел. у Хмельницькому 0-68-172-55-96.
Майстер або учень з ремонту взуття. Тел. у Хмельницькому 0-93-722-92-33.
Модельєр запрошується на жiночi костюми у швейний цех, р-н "Катiону". Тел. у Хмельницькому 0-97-772-67-31.
Модельєр-закрiйник запрошується в ательє, iндивiдуальне пошиття. Постiйна робота. Тел. у Хмельницькому 79-40-70.
Оверложницi, розпошивальницi, швачки на трикотаж, р-н заводу "Катiон". Тел. у Хмельницькому :0-67-274-16-88, 72-68-36.
Прасувальниця у швейний цех, р-н заводу "Катiон". Тел. у Хмельницькому 0-67-934-29-55.
Прасувальниця, швачки жiночi костюми, блузи, куртки. Тел. у Хмельницькому 067-491-97-15.
Працiвник на петельну машину + гудзики, верхнiй одяг, неповний робочий день. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-07-79.
Розкладальник лекал у комп'ютернiй програмi "Джувiлi", швачки. Тел. у Хмельницькому :67-08-88, 097-660-72-65.
Розкрiйник, швачка, швейна майстерня, робота зi шкiрою. Тел. у Хмельницькому :70-48-28, 067-743-48-17, 098-488-30-93.
Технолог, дизайнер одягу на пiдприємство, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-00-09.
Технолог, закрiйник, швачки квалiфiкованi (верхнiй одяг), робота постiйно, Раково. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-00-34.
Учениць швачок, навчаємо на виробництвi. Тел. у Хмельницькому 0-63-725-14-80.
Швачка або бригада. Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-67-352-87-37.
Швачка в ательє iндивiдуального пошиття одягу, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 068-206-30-93.
Швачка запрошується на постiйну роботу, Дубово, з/п -100-150 грн./день. Тел. у Хмельницькому 097-507-02-52.
Швачка квалiфiкована, Центр, ательє iндивiдуального пошиття, постiйна в/о робота. Тел. у Хмельницькому 79-40-70.
Швачка та прасувальниця у швейний цех. Тел. у Хмельницькому 0-67-787-43-18.
Швачка, пошиття дитячих виробiв. Iногороднiм надається житло. Тел. у Хмельницькому 0-98-694-52-98.
Швачка, пошиття спiдниць, робота постiйна, зарплата вчасно, Раково. Тел. у Хмельницькому :64-43-57, 067-734-18-53.
Швачка, пошиття тюлей, ламбрекенiв. Тел. у Хмельницькому 063-574-75-73.
Швачка, прасувальниця, бригада на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-68-203-56-31.
Швачка-надомниця (чоловiчi куртки). Тел. у Хмельницькому 0-97-862-15-19.
Швачка-надомниця, висококвалiфiкована, пошиття дитячих курток на синтепонi. Тел. у Хмельницькому 0-67-934-62-00.
Швачки (блузи, костюми, плащi). Тел. у Хмельницькому 067-491-97-15.
Швачки або бригада, квалiфiкованi (жiночий одяг), р-н фiлармонiї. Тел. у Хмельницькому :0-97-229-46-19, 78-55-90.
Швачки в швейний цех, жiночi костюми, 5-денний робочий тиждень. Тел. у Хмельницькому 067-393-95-70.
Швачки для пошиття зимових курток, р-н "Катiону". Тел. у Хмельницькому 0-98-257-83-77.
Швачки з пошиття дитячого одягу запрошуються, постiйна робота. Тел. у Хмельницькому 0-67-899-53-33.
Швачки запрошуються в ательє. Тел. у Хмельницькому 063-600-02-60.
Швачки запрошуються в цех. На пр.Миру. Тел. у Хмельницькому :63-91-09, 0-63-617-54-94.
Швачки запрошуються на в/о роботу, постiйне завантаження, працевлаштування. Тел. у Хмельницькому :0-98-653-25-50, 79-13-02.
Швачки запрошуються на маспошиття курток (Заготзерно). Тел. у Хмельницькому 097-191-60-16.
Швачки запрошуються на постiйну роботу, гарнi умови, р-н Виставка. Тел. у Хмельницькому 0-67-251-08-59.
Швачки запрошуються на постiйну роботу. Дубово. Тел. у Хмельницькому 0-97-909-04-16.
Швачки запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 098-328-82-21.
Швачки запрошуються на роботу, р-н "Сiлiстра". Тел. у Хмельницькому 096-953-86-33.
Швачки запрошуються на роботу, термiново. Тел. у Хмельницькому 097-791-55-39.
Швачки запрошуються пошиття плащiв, костюмiв, курток. Тел. у Хмельницькому 067-931-85-09.
Швачки запрошуються термiново, район Гречани ближнi. Тел. у Хмельницькому :0-67-905-35-93, 068-203-55-56.
Швачки запрошуються у швейний цех. Тел. у Хмельницькому :76-52-26, 0-67-380-85-95.
Швачки квалiфiкованi або бригади (штани жiночi). Раково. Тел. у Хмельницькому :74-99-00, 050-436-01-44, 068-207-88-44.
Швачки квалiфiкованi в ательє модного одягу. Тел. у Хмельницькому 0-67-793-88-71.
Швачки квалiфiкованi в швейний цех, Раково. Гарнi умови. З/п своєчасно. Тел. у Хмельницькому 0-97-279-35-19.
Швачки квалiфiкованi запрошуються у швейний цех. Гречани. Тел. у Хмельницькому :71-03-39, 068-205-30-92.
Швачки квалiфiкованi на верхнiй одяг, Центр. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-07-79.
Швачки квалiфiкованi на жiночi спiдницi, Виставка, з/п висока. Тел. у Хмельницькому :067-910-68-29, 093-660-66-05, 77-21-77.
Швачки квалiфiкованi на постiйну в/о роботу, гарнi умови, працевлаштування, р-н Кам'янецького моста. Тел. у Хмельницькому :0-67-959-92-72, 0-67-295-95-04.
Швачки квалiфiкованi на постiйну в/о роботу. Гарнi умови. Гречани ближнi. Тел. у Хмельницькому :0-67-708-64-79, 0-98-450-24-50.
Швачки квалiфiкованi на постiйну роботу, маспошиття. Тел. у Хмельницькому 0-67-793-88-71.
Швачки квалiфiкованi на постiйну роботу, на вул.Тернопiльськiй. Тел. у Хмельницькому 0-67-938-03-95.
Швачки квалiфiкованi на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому :0-98-836-01-46, 0-93-583-49-41.
Швачки квалiфiкованi на пошиття жiночих штанiв, робота постiйна, з/п висока. Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому :0-68-206-76-34, 0-97-539-80-08.
Швачки квалiфiкованi на пошиття спiдниць. Робота постiйна. З/п висока. Раково, зуп-ка Гайдара. Тел. у Хмельницькому :096-941-47-04, 096-709-98-52.
Швачки квалiфiкованi та технолог запрошуються на постiйну роботу, житлом забезпечимо, офiцiйне працевлаштування, м.Стара Синява. Тел. у Хмельницькому 0-67-370-03-90.
Швачки квалiфiкованi та фурнiтурниця термiново запрошуються в цех. Тел. у Хмельницькому :63-63-40, 097-252-16-99.
Швачки квалiфiкованi, 2 людини, термiново. Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-67-294-93-57.
Швачки квалiфiкованi, бригада, технолог-конструктор на постiйну роботу. Виставка. Тел. у Хмельницькому :77-46-64, 0-68-203-10-40.
Швачки квалiфiкованi, гарна та своєчасна оплата. Тел. у Хмельницькому 0-98-253-10-31.
Швачки квалiфiкованi, прасувальницi (спiдницi), радiозавод. Тел. у Хмельницькому 0-97-479-88-78.
Швачки квалiфiкованi, прасувальниця, жiночi костюми, Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-67-179-55-39.
Швачки квалiфiкованi, працевлаштування, постiйна робота, вул.Кам'янецька, 103. Тел. у Хмельницькому :79-13-02, 0-68-202-08-37.
Швачки квалiфiкованi. Дубово. Тел. у Хмельницькому 0-93-273-23-46.
Швачки на маспошиття, р-н Заготзерно, гарнi умови. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-21-67.
Швачки на пiдприємство, постiйна в/о робота, нове обладнання. Тел. у Хмельницькому :0-67-382-00-09, 78-38-42.
Швачки на постiйну роботу на трикотаж, р-н Дубово. Тел. у Хмельницькому 0-67-790-49-11.
Швачки на постiйну роботу у взуттєвий цех, термiново. Тел. у Хмельницькому 0-68-202-56-64.
Швачки на постiйну роботу, вул.Кам'янецька, 103. Тел. у Хмельницькому :0-68-202-35-17, 79-13-02.
Швачки на постiйну роботу, добрi умови, постiйне завантаження, р-н "Електронiки". Тел. у Хмельницькому 097-287-65-53.
Швачки на постiйну роботу, постiйне завантаження, гарнi умови працi, нове обладнання, висока зарплата. Повна залежнiсть працi вiд ваших здiбностей та бажання. Тел. у Хмельницькому :66-40-02, 097-653-84-71.
Швачки на постiйну роботу. Гречани, маслосирбаза. Тел. у Хмельницькому 0-98-791-31-60.
Швачки на постiйну роботу. Обов'язкове офiцiйне працевлаштування. Тел. у Хмельницькому 78-40-01.
Швачки на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-108-89-68.
Швачки на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-491-83-61.
Швачки на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-980-56-68.
Швачки на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-037-60-97.
Швачки на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому :0-93-703-70-57, 098-234-96-79.
Швачки на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому :70-91-97, 067-903-03-80.
Швачки на постiйну роботу. Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому :0-67-928-69-04, 72-96-11.
Швачки на пошиття жiночого одягу, р-н Раково. Тел. у Хмельницькому :0-67-526-56-09, 097-226-81-35.
Швачки на пошиття ситцевих халатiв, Гречани бл. Тел. у Хмельницькому :0-97-386-97-11, 0-68-17-25-482.
Швачки на пошиття халатiв (ситцевi, байковi). Тел. у Хмельницькому 097-496-07-25.
Швачки та закрiйники в швейний цех, р-н Виставка. Тел. у Хмельницькому :77-70-95, 094-981-60-95
Швачки та оверложницi запрошуються на постiйну роботу, Виставка, ДОСААФ. Тел. у Хмельницькому 067-753-18-98.
Швачки термiново запрошуються на пошиття спiдниць. Виставка, ДОСААФ. Тел. у Хмельницькому 067-985-91-73.
Швачки термiново, постiйна робота, з/п висока. Гречани. Тел. у Хмельницькому :66-39-13, 050-376-09-56.
Швачки у бригаду, на постiйну роботу. Офiцiйне працевлаштування, iногороднiм житло. Тел. у Хмельницькому 067-260-15-85.
Швачки у швейний цех, з/п висока. Тел. у Хмельницькому :0-68-172-24-43, 097-966-04-87.
Швачки у швейний цех, пошиття верхнього та жiночого одягу, вул.Iнститутська, зуп. "Маслозавод". Тел. у Хмельницькому 0-97-487-91-00.
Швачки у швейний цех. Гречани дальнi. Тел. у Хмельницькому 0-50-539-49-84.
Швачки, бригада (на пальто), р-н дитячої лiкарнi. Тел. у Хмельницькому :0-67-381-25-55, 0-97-935-41-72.
Швачки, бригада на постiйну роботу, Центр. Тел. у Хмельницькому 0-67-266-71-10.
Швачки, бригада швачок, можливо, процесна робота та навчання, пошиття жiночих штанiв, на вул.Тернопiльськiй. Тел. у Хмельницькому :0-97-539-80-08, 77-72-23.
Швачки, бригада швачок, постiйна робота, гарнi умови. Гречани дальнi. Тел. у Хмельницькому 0-67- 383-22-93.
Швачки, бригада швачок, прасувальницi на роботу, р-н Виставка. Тел. у Хмельницькому 0-67-976-43-72.
Швачки, бригадний метод пошиття (сукнi, сарафани). Центр, гарнi умови, робота постiйна, оформлення, з/п вiд 3000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-97-664-37-03.
Швачки, Дубово. Тел. у Хмельницькому 0-98-683-82-01.
Швачки, з досвiдом роботи, жiночi штани, р-н Раково. Тел. у Хмельницькому :0-97-985-60-86, 74-91-78.
Швачки, з досвiдом роботи, запрошуються в швейний цех. Тел. у Хмельницькому :0-67-716-73-17, 0678-772-82-01.
Швачки, з досвiдом, на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-365-49-15.
Швачки, з досвiдом, на постiйну роботу. Центр. Тел. у Хмельницькому 097-870-66-65.
Швачки, можливо, бригада, запрошуються на постiйну роботу, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-50-911-25-80.
Швачки, можливо, бригада, на постiйну роботу, Центр. Тел. у Хмельницькому :0-67-931-66-63, 0-68-206-33-92.
Швачки, нове обладнання, район радiозаводу, гарнi умови. Тел. у Хмельницькому 0-98-475-32-66.
Швачки, оверложницi, кетлювальницi на постiйну роботу (можливе навчання), з/п висока. Стабiльний вихiдний - недiля. Тел. у Хмельницькому :0-67-384-68-53, 0-96-953-80-98.
Швачки, постiйна робота, жiночий одяг. Тел. у Хмельницькому :067-261-32-92, 067-495-14-35.
Швачки, пошиття верхнього одягу, закрiйник-модельєр, залiзничний вокзал. Тел. у Хмельницькому 097-935-79-91.
Швачки, пошиття дитячих трикотажних виробiв. Тел. у Хмельницькому :097-788-85-59, 097-942-90-71.
Швачки, пошиття дитячого одягу, гарнi умови працi, р-н автовокзал №1. Тел. у Хмельницькому 098-694-52-98.
Швачки, пошиття чоловiчих штанiв, забезпечуємо житлом. Тел. у Хмельницькому 0-63-725-14-80.
Швачки, прасувальницi, новий цех, постiйна високооплачувана робота. Тел. у Хмельницькому :096-709-98-52, 096-941-47-04.
Швачки, прасувальницi. Виставка. Тел. у Хмельницькому 063-040-98-88.
Швачки, прасувальниця запрошуються на в/о роботу. Звертатися: проспект Миру, 63. Тел. у Хмельницькому :0-67-998-95-20, 0-68-833-39-93.
Швачки, прасувальниця на постiйну роботу, постiйне завантаження, надається житло. Тел. у Хмельницькому 097-391-07-64.
Швачки, прасувальниця на простiйну роботу, пошиття жiночих штанiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-337-59-52.
Швачки, прасувальниця у швейний цех, термiново, район "Заготзерно". Тел. у Хмельницькому 0-67-262-45-74.
Швачки, прасувальниця, гарнi умови, жiночий одяг, з/п - 3000-3500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-63-111-95-83.
Швачки, р-н Виставка, високi розцiнки, шкiльна форма, спiдницi. Тел. у Хмельницькому :64-03-96, 098-297-78-76.
Швачки, Центр. Тел. у Хмельницькому 067-381-74-76.
Швачки, швейний цех, високий заробiток. Р-н дитяча лiкарня. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-25-55.
Швачки-оверложницi, петлювальницi, в'язальницi, вул.Молодiжна. Тел. у Хмельницькому :67-01-25, 0-97-46-42-555.
Швачки-оверложницi, постiйна зайнятiсть, гарнi умови. Термiново. Тел. у Хмельницькому 068-202-40-73.
Швачки-оверложницi, розпошивальницi, чоловiча, жiноча бiлизна, р-н Лезнево. Тел. у Хмельницькому 0-97-843-99-93.
Швачки. Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-67-352-87-37.
Швейний цех шукає замовника на маспошиття. Якiсть гарантуємо. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-21-67.
Модельєр-конструктор, технолог одягу, д/р, професiоналiзм, талант, графiк роботи вiльний, з/п вiд 3000 грн. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-705-20-39.
Охорона, безпека
Охоронець у бiзнес-центр, повна зайнятiсть, з/п - 2100 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому 64-14-53.
Охоронець, графiк роботи доба через двi, три, вахта. Робота на пiдприємствах мiста, з/п - 1000-2000 грн., залежно вiд графiка роботи. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Охоронцi (птахоферма), бажано вiком 23-47 рокiв, вахта, забезпечення, з/п - 1200-1700 грн. Тел. у Хмельницькому 067-863-90-94.
Охоронцi запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 097-623-16-55.
Охоронцi запрошуються на роботу в охорону фiрму. Тел. у Хмельницькому :0-96-731-74-00, 0-67-302-54-71.
Охоронцi на постiйну роботу, вiк бажано 18-30 рокiв, з/п - 1500-2000 грн. Тел. у Хмельницькому 70-67-21.
Охоронцiв запрошує Красилiвський хлiбозавод. Досвiд роботи, доба через двi, з/п - 900 грн. + премiї, проїзд безкоштовний. Тел. у Хмельницькому 063-600-03-90.
Охоронцiв запрошує охоронна фiрма, чоловiки, жiнки, бажано 20-45 рокiв, вахтовий метод, по Українi. Тел. у Хмельницькому 0-67-447-16-54.
Працiвники, бажано вiком 22-50 рокiв, запрошуються у приватну охорону "Елiт-Гром", термiново. Тел. у Хмельницькому :0-67-948-56-30, 70-87-05.
Працiвники, бажано чоловiки, запрошуються на постiйну роботу в приватне охоронне агентство, вiк бажано 20-45 рокiв, зрiст - 175 см, вахтовий метод. Харчування, проживання, спецодяг за рахунок пiдприємства, з/п вiд 1700 грн. Тел. у Хмельницькому 0-673-50-38-90.
Чоловiки та жiнки, бажано вiд 20 до 45 рокiв, запрошуються в охоронну фiрму. Вахта, оформлення, доставка на об'єкти за рахунок фiрми, з/п - 1000-1500 грн. Тел. у Хмельницькому :75-29-80, 063-699-71-57, 0-96-950-42-32.
Охорона, вахтовий метод, начальник змiни, в/о, служба в армiї, д/р, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: вул.Гагарiна, 5, офiс, 206. КА "Авторитет-Плюс". Тел. у Хмельницькому 097-705-20-39.
Пенсiонер (мiлiцiї, СБУ), вiйськовослужбовець, власне авто, в/о, часткова зайнятiсть. Тел. у Хмельницькому 097-271-24-25.
Домашнiй сервiс
Доглядальниця за лiтньою жiнкою, бажано з д/р, вiдповiдальна, порядна, з/п за домовленiстю (висока). Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Доглядальниця за хворим чоловiком похилого вiку. Тел. у Хмельницькому 0-67-300-62-20.
Домогосподарка, без шкiдливих звичок, з 8.00 до 18.00, з/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому :70-67-04, 0-68-206-12-60. КА "Клуб Професiоналiв".
Домогосподарки, вiком бажано 22-60 рокiв, акуратна, трудолюбива, чесна, можлива повна або часткова зайнятiсть, з/п - 50-150 грн./день. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Домробiтниця, повний робочий день. Тел. у Хмельницькому 067-771-31-03.
Жiнка (бажано) для догляду за лiтньою жiнкою. Тел. у Хмельницькому 0-98-244-57-71, 74-08-72.
Няням та гувернанткам пропонуємо роботу в заможних сiм'ях, з д/р та без, бажано медична або педагогiчна освiта, повна або часткова зайнятiсть, вiк бажано 20-60 рокiв, з/п - 10-15 грн./година. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Працiвник для догляду за господарством, з/п - 1800 грн. Тел. у Хмельницькому 0-96-437-45-66.
Сидiлка, догляд за хворою жiнкою. Бажано медична освiта. Графiк роботи: 8.00-18.00, 2 вихiдних на тиждень, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Сiм'я запрошується для догляду за господарством, з/п - 2000 грн./15 днiв. Тел. у Хмельницькому 0-96-437-45-66.
Iнша та робота без спецiальної пiдготовки
Актуально! Запрошуються працiвники до пiдготовки дня мiста, 7 вакансiй, з/п - 150 грн./день. Тел. у Хмельницькому 73-14-55.*
Алло! Алло! Мобiльний салон запрошує на постiйну роботу, з/п - 1950 грн. + %. Тел. у Хмельницькому :70-67-21, 70-80-13.
Бажано дiвчата, жiнки, вiдповiдальнi, комунiкабельнi, енергiйнi, у фiтнес-клуб. Тел. у Хмельницькому 0-97-730-65-72.
Бармен-офiцiант, кухар, квалiфiкованi, термiново у кафе-бар. Раково. Тел. у Хмельницькому 0-67-291-18-29.
Важка робота, складний графiк, з/п - 2300 грн. Тел. у Хмельницькому :0-94-981-12-69, 70-73-70.
Вакансiї. Запрошуємо перспективну молодь (заочникiв) для роботи з клiєнтами, оплата щодня, вiд 100 грн., вакансiї рiзнi. Тел. у Хмельницькому 70-97-38.
Викладачi iноземних мов запрошуються на пiдприємство. Тел. у Хмельницькому :79-15-23, 067-382-04-66, 068-173-21-88.
Дiвчата симпатичнi в сферу обслуговування, з/п - 3000 у.о. Тел. у Хмельницькому 093-652-71-30.
Дiвчина або жiнка, бажано до 35 рокiв, незамiжня, яка вмiє працювати на ПК. Тел. у Хмельницькому 0-67-603-72-61.
Для приїжджих! Високий заробiток, навчання в процесi, бажано до 40 рокiв. Тел. у Хмельницькому 70-97-38.
Додатковий дохiд, вiд студентiв до пенсiонерiв. Тел. у Хмельницькому :097-935-83-72, 093-715-83-13, Антон Вiталiйович.
Додатковий заробiток для студентiв, вiльний графiк, високий дохiд. Тел. у Хмельницькому 0-97-214-07-12, Оксана.
Додатковий заробiток у престижнiй перспективнiй компанiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-532-16-13.
Жiнка для роботи на городi, с.Перегiнка. Тел. у Хмельницькому 0-96-437-45-66.
Жiнка, з медичною освiтою, бажано до 40 рокiв, робота в офiсi. Тел. у Хмельницькому 0-67-911-95-48.
Жiнки у кур'єрську доставку, з л/а, з/п вiд 2500 грн. + бензин. Тел. у Хмельницькому 74-65-85.
Жiнки, бажано до 40 рокiв, у компанiю-виробник, для складання пакетiв, необхiдна спритнiсть рук. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Завскладом, робота на складi продуктiв харчування, бажано д/р, вiк бажано 20-55 рокiв, з/п вiд 2500 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Кур'єр для доставки кореспонденцiї в межах мiста, з/п - 15 грн. (доставка). Тел. у Хмельницькому 72-64-96.
Кур'єр для доставки кореспонденцiї, в межах мiста, з/п - 15 грн./доставка. Тел. у Хмельницькому 70-49-97.
Кур'єр, доставка кореспонденцiї замовнику, з/п - 150 грн./день + житло. Тел. у Хмельницькому 64-14-53.
Кур'єр, з/п - 1500 грн. + %. Доставка по мiсту. Звертайтеся: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Кур'єр-консультант у виробничо-торговельну фiрму, навчання безкоштовно, з/п вчасно, кар'єрний рiст. Вимоги: поряднiсть, комунiкабельнiсть. З/п вiд 2300 грн. Тел. у Хмельницькому :74-34-70, 097-089-61-12.
Кур'єри (два), термiново, бажано до 30 рокiв, з/п - 650 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому :0-94-981-12-69, 70-73-70.
Кур'єри та промоутери. Роздача листiвок. Доставка документiв, листiв по мiсту. Проїзний, моб. зв'язок оплачуються. Кожне замовлення оплачується окремо. Повний робочий день. Тел. у Хмельницькому 066-103-77-02.
Кур'єри у вiддiл доставки, кмiтливiсть, швидкiсть. Вимоги: пунктуальнiсть, поряднiсть. Тел. у Хмельницькому :70-54-79, 067-105-75-03.
Кур'єри у сферу доставки, з/п - 500 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому 70-89-57.
Кур'єри, молодi люди, пн-пт з 9.00 до 18.00, з/п - 2000 грн. Тел. у Хмельницькому 066-103-77-02.
Кур'єри, термiново. Тел. у Хмельницькому 094-981-61-86.
Людей молодих та перспективних, з бажанням добре заробляти. Тел. у Хмельницькому 097-180-39-55.
Люди комунiкабельнi, якi добре володiють розмовною мовою. Тел. у Хмельницькому 78-72-53.
Люди молодi, енергiйнi запрошуються на перспективну роботу. Вимоги: оптимiзм, вмiння спiлкуватися з людьми, з/п вiд 160 грн./день. Тел. у Хмельницькому 066-103-77-02.
Людина молода, енергiйна, перспективна, на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому :0-63-227-70-91, 70-84-38.
Маєш авто, але не маєш роботи, з/п вiд 2500 грн. Тел. у Хмельницькому 094-981-61-86.
Молодь, бажано до 30 рокiв, для проведення соцопитування, з/п - 450-500 грн. Тел. у Хмельницькому 77-71-86.
Наклеювач рекламних щитiв запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-40-63.
Не важка робота, великий заробiток. Тел. у Хмельницькому 067-673-49-23.
Не пiдходить жодне з оголошень? Дзвонiть. Не агенцiя. Вакансiї. Тел. у Хмельницькому 067-673-49-23.
Оператор ксероксу, з 1 вересня 2010 року. Тел. у Хмельницькому 0-67-311-67-76.
Офiсна робота, гнучкий графiк, досвiд необов'язковий. Тел. у Хмельницькому :72-60-07, 063-176-41-92, Альона Анатолiївна.
Офiсна робота, гнучкий графiк, досвiд необов'язковий. Тел. у Хмельницькому :72-60-07, 067-383-07-97, Надiя Василiвна.
Пiдсобники запрошуються на роботу на будiвництво. Тел. у Хмельницькому :096-919-13-45, 068-205-03-59.
Пакувальники на склад готової продукцiї, з/п - 3200 грн. + житло. Тел. у Хмельницькому 64-14-53.
Пакувальники-фасувальники, д/р необов'язковий, вiк бажано до 45 рокiв, з/п вiд 1300 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Пакувальниця, Виставка, ДОСААФ. Тел. у Хмельницькому 0-67-753-18-98.
Працiвник складу запрошується на постiйну роботу. Вимоги: знання ПК, працьовитiсть. Можливiсть кар'єрного та фiнансового росту, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому :0-97-262-46-37, 0-67-384-39-81.
Працiвники в цех для випiкання кондитерських виробiв, без досвiду роботи. Робота в Києвi, з/п - 1100 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому :0-44-361-92-35, 067-409-95-50.
Працiвники запрошуються у пiцерiю. Тел. у Хмельницькому 0-67-799-23-74.
Працiвники молодi, енергiйнi, трудолюбивi, на постiйну роботу, оплата щоденно. Тел. у Хмельницькому 094-981-61-86.
Працiвники на виробництво, запрошує кондитерська фабрика, з/п - 3200 грн./мiс. + % + житло. Тел. у Хмельницькому 72-64-96.
Працiвники складу, завскладом запрошуються на склад, торгiвля. Тел. у Хмельницькому :0-67-257-42-90, 70-37-76.
Працiвники у ковальську майстерню, з навчання. Раково. Тел. у Хмельницькому :74-25-27, 067-384-33-95.
Працiвники у ресторан живого пива, 8 вакансiй, з/п - 3300 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому 72-64-96.
Працiвники цеху, бажано жiнки, денна, нiчна змiни. Звертатися: вул.Чкалова, 20/1. Тел. у Хмельницькому 66-34-61.
Працiвникiв запрошує торговельний склад: вiддiли доставки, збуту, продажу, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 70-97-38.
Працiвникiв на виробництво набирає кондитерська фабрика, з/п - 3200 грн./мiс. + житло. Тел. у Хмельницькому 70-49-97.
Представництво мiжнародної фiнансової компанiї проводить набiр персоналу, у зв'язку з розширенням штату. Вимоги до кандидатiв: в/о, знання ПК, вiдповiдальнiсть. Надається навчання, робоче мiсце. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Приймальник замовлень, 4 вакансiї, з/п - 1800 грн. + %. Тел. у Хмельницькому 64-14-55.
Приймальники макулатури, склотари запрошуються на пункти прийому. Тел. у Хмельницькому 0-68-113-66-66.
Проводиться набiр молодi на торговельний склад. Вакансiї рiзнi, оплата щодня, вiд 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 70-82-89.
Пропонуємо роботу сiмейним парам, жiнкам, з/п - 10 000 грн. Тел. у Хмельницькому 068-204-69-40.
Рiзноробочi на приватну пивоварню, з/п - 2400-3200 грн. Тел. у Хмельницькому 64-14-55.
Робiтники запрошуються у взуттєвий цех, можливе навчання, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 068-203-61-15.
Робота в офiсi, без продажу, + пенсiя. Тел. у Хмельницькому :70-53-52, 096-285-64-62.
Робота в офiсi, на складi, з/п - 1600-2400 грн. Тел. у Хмельницькому 77-72-17.
Робота вдома за комп'ютером, з/п-1500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-96-782-25-48.
Робота для пiдлiткiв, з/п вiд 50 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-67-350-35-26.
Робота для приїжджих. Торговельна фiрма, вакансiї рiзнi, навчання 2 днi, з/п вiд 100 грн., щодня. Тел. у Хмельницькому 70-82-89.
Робота для тих, хто нiде не працював. Тел. у Хмельницькому 098-895-18-86.
Робота на ПК, з/п вiд 20 грн./день. Тел. у Хмельницькому :0-68-736-42-08, 74-34-88.
Робота на торговельному складi, бажано до 30 рокiв. Вакансiї рiзнi, навчання в процесi, прописка необов'язкова. Оплата щодня, вiд 100 грн. Тел. у Хмельницькому 70-82-89.
Розклеювачi оголошень запрошуються термiново, з/п - 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому :0-97-784-36-65, 777-180.
Розклеювачi оголошень, термiново, набiр обмежений, з/п щоденно. Тел. у Хмельницькому :705-160, 0-67-382-22-30.
Сортувальницi вторинної сировини запрошуються. Тел. у Хмельницькому 0-98-130-02-66.
Спецiалiст з доставки медтехнiки по областi, р-ну. Надається авто з водiєм, з/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-97-132-46-22.
Спiвробiтники у торговельну фiрму на рiзнi вакансiї, з/п - 1800-2700 грн. Тел. у Хмельницькому 77-71-86.
Спiвробiтникiв, бажано до 45 рокiв, на постiйну роботу запрошує нова торговельна фiрма, з/п - 1500-2500 грн./мiсяць. Тел. у Хмельницькому 70-97-38.
Укладальниця-пакувальниця на харчове виробництво, бажано жiнка. Тел. у Хмельницькому 74-97-10.
Фасувальники на склад готової продукцiї, 7 чоловiк, з/п - 2700-3100 грн./мiс. + житло. Тел. у Хмельницькому 72-64-96.
Фасувальниця, бажано вiком вiд 18 до 30 рокiв, запрошується на виробниче пiдприємство. Тел. у Хмельницькому 77-71-32.
Фiнансова компанiя запрошує персонал. Термiново. Вимоги: бажано вiк вiд 18 рокiв, знання ПК. Надається попереднє навчання, робоче мiсце. Запис на спiвбесiду за Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Фiнансова компанiя термiново проводить набiр працiвникiв на в/о роботу, попереднє навчання. Вимоги: бажано в/о, знання ПК. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Хлопцi (бажано) на постiйну роботу в швейний цех, Гречани, маслосирбаза. Тел. у Хмельницькому 0-98-791-31-60.
Хлопцi та дiвчата для сортування та пакування шкiльної канцелярiї, з/п - 1700-4200 грн. Тел. у Хмельницькому 73-14-55.
Хлопцi, дiвчата для роботи в офiсi, на складi, з/п - 60-180 грн. Тел. у Хмельницькому 77-72-17.
Чоловiки (бажано), вiком до 70 рокiв, на нескладну роботу з обслуговування гальванiчного обладнання. Тел. у Хмельницькому 0-68-202-31-58.
Чоловiки, бажано до 40 рокiв, з технiчною освiтою, на постiйну роботу на виробництво, з д/р на верстатах. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Чоловiки, до 35 рокiв, встановлення штучного камiння, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-93-818-81-81.
Працiвник запрошується для розклеювання оголошень. Тел. у Хмельницькому 0-68-202-84-68.
Тимчасова, разова робота
Майстер квалiфiкований потрiбен для монтажу козирка над балконом, жерсть 1 мм. Тел. у Хмельницькому 050-695-80-73.
Робота в гуртiвнi на лiто. Юнаки та дiвчата, бажано 18-25 рокiв, з/п щоденна, 100-150 грн./день. Тел. у Хмельницькому :70-54-79, 66-49-63, 067-105-75-03.
Робота для молодi на лiто, повна зайнятiсть, з/п - 2700 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому 72-64-96.
Робота на лiто, бажано для хлопцiв. Тел. у Хмельницькому :0-94-981-44-38, 70-84-38.
За кордон
Майстри оздоблювальних робiт, будiвельники, перевага сформованим бригадам (5-10 чол.), легальне працевлаштування в Росiї, контракт, соцзабезпечення, юридичний супровiд, з/п вiд 1000 у.о. Лiц. АВ №327011 вiд 20.04.2007 року, МПСПУ. Тел. у Хмельницькому :0-96-830-09-00, 067-409-95-50.
Програми обмiну державного департаменту США, Вiза J-1, стажування та робота в США, Австралiї. Супровiд до мiсця призначення. Лiц. АВ №511907 вiд 30.03.2010 року, МПСПУ. Тел. у Хмельницькому 0-97-405-17-77.
Робота в Польщi, країнах Європи. Сприяння у вiдкриттi вiз. Лiц. №466927 вiд 22.04.2009 року, МПСПУ. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-19-11.
Робота за кордоном. Легальне працевлаштування в країнах Європи. Вiдкриття вiз. Лiц. АВ №466927 вiд 01.04.2009 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому 0-97-744-15-62.
Чоловiки, жiнки, бажано до 55 рокiв, на роботу в США. На будiвництво, в сiм'ї, готелi та АЗС, з/п вiд 2000 у.о. Контракт, страхування, житло надається. Авiа в кредит. Лiц. АБ №220093 вiд 04.11.2005 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому :0-44-425-40-25, 425-67-24.
Декiлька вакансiй
Зварювальники (на напiвавтомати), з/п вiд 3000 грн., шпаклювальники, з/п вiд 2000 грн., рiзноробочi, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому :0-67-709-04-17, 78-38-87.
На пiдприємство запрошуються: директор молокозаводу, в/о, д/р, комунiкабельнiсть; головний енергетик, в/о, д/р; водiй керiвника категорiй "В", "С", д/р; рiзноробочi. Тел. у Хмельницькому 72-84-32.**
Пiдбивач м'яких меблiв, швачка, швачка-закрiйник, бажано д/р, графiк роботи: 9.00-18.00, вихiднi: субота, недiля, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому :70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Продавець-консультант у новий мобiльний салон, з/п - 2300 грн. Тел. у Хмельницькому :70-80-13, 0-68-206-17-65.
Технолог, завлабораторiєю на виробництво горохової, гречаної крупи, оператор котельнi, електрик, охоронець. Тел. у Хмельницькому 0-97-339-74-49.

Каталог
Вакансій

Архів свіжих
оголошень

Нагору