Оновлення оголошень в даному розділі припинено.
Свіжі оголошення про роботу з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра" можна знайти у відповідному розділі на сайті оголошень газети "Є" або в архіві оголошень з газети "Є"

Вакансії на сайті

Архів оголошень "Є"

Оголошення вакансій в Хмельницькому за 10.08.2010 з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра"

змінити мову на російську

Керiвники
Керiвник на виробництво, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-00-11.
Керiвник на трикотажне виробництво, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-00-11.
Керiвник. Кар'єра, високий дохiд у нiмецький компанiї. Навчання безкоштовно. Тел. у Хмельницькому 097-569-20-92.
Керiвника дизайн-бюро, дизайнера-спецiалiста з пiдготовки макетiв до друку, кольороподiлу запрошує полiграфiчне пiдприємство. Тел. у Хмельницькому: 70-20-71, 067-382-05-73.
Керiвникiв на конкурснiй основi запрошує українська торговельна компанiя на замiщення даної вакансiї. Тел. у Хмельницькому 094-981-61-86.
Клiєнт-менеджер. Обов'язки: ведення переговорiв, заключення договорiв з клiєнтами, складання планiв. Вимоги: комунiкабельнiсть, навчання. З/п - 1600 грн. Тел. у Хмельницькому: 70-54-79, 068-111-15-92.
Начальник виробництва, технiчна освiта, д/р у харчовiй промисловостi, начальник охорони, завiдуючий господарством у ковбасний цех. Тел. у Хмельницькому 78-43-80.
Начальник цеху, д/р на виробництвi, вмiння керувати людьми, з/п вiд 2500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Помiчник керiвника або менеджер, знання ПК, торгiвля. Тел. у Хмельницькому: 067-257-42-90, 70-37-76.
Помiчник керiвника комерцiйної органiзацiї. Навчання, кар'єра. Тел. у Хмельницькому: 74-22-77, 093-497-25-83, Людмила Iванiвна.
Помiчник керiвника на пiдприємство. Вимоги: ПК-користувач, в/о, знання iноземної мови, дiловодство, кадровик. Тел. у Хмельницькому 0-67-390-57-52.
Помiчник керiвника, офiсна робота, гнучкий графiк. Тел. у Хмельницькому: 74-22-77, 097-297-10-28, Анна Лаврентiївна.
Райкiвецька виправна колонiя оголошує конкурс на посади державних службовцiв: спецiалiста групи по роботi з особливим складом, спецiалiста по контролю за виконанням судових рiшень. Довiдки за Тел. у Хмельницькому 62-40-14.
Управляючий рестораном, досвiд роботи, з/п вiд 4000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-350-24-95.
Фiнанси i облiк
Аналiтик, обробка та аналiз iнформацiї, офiсна робота за комп'ютером. Вимоги: в/о, знання ПК на рiвнi користувача. Попереднє навчання надається. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Бухгалтер головний - один бухгалтер на пiдприємствi, зайнятiсть 20 годин на тиждень. Тел. у Хмельницькому: 70-80-10, 0-63-520-21-82.
Бухгалтер головний запрошується у фiрму. Тел. у Хмельницькому: 74-96-00, 067-305-16-07.
Бухгалтер головний, вiк бажано вiд 23 рокiв, д/р вiд 2 рокiв, професiйне володiння 1С, "Клiєнт-банк", знання податкового законодавства України, з/п вiд 3800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бухгалтер приватних пiдприємцiв. Тел. у Хмельницькому: 70-67-04, 068-206-12-60. КА "Клуб Професiоналiв".
Бухгалтер, робота у приватного пiдприємця (сфера послуг), з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Державна податкова iнспекцiя у м.Хмельницькому оголошує конкурс на замiщення вакантної посади державного податкового iнспектора управлiння оподаткування фiзичних осiб. Вимоги до кандидатiв: повна вища економiчна освiта. Прийом документiв проводиться протягом 30 календарних днiв з дня оголошення про проведення конкурсу. Звертатися за адресою: вул.Театральна, 12, каб. №412, вiддiл персоналу. Тел. у Хмельницькому 70-17-54.
ДПА у Хмельницькiй областi запрошує до участi в конкурсi на замiщення двох вакантних посад: державного податкового iнспектора управлiння розробки та супроводження АIС "Реєстри", фахiвцiв з повною вищою освiтою, за спецiальнiстю "Обчислювальнi машини, комплекси, системи та мережi"; старшого державного iнспектора управлiння оподаткування фiзичних осiб (тимчасово), фахiвцiв з повною вищою економiчною, юридичною освiтою. Додаткова iнформацiя щодо основних функцiональних обов'язкiв, розмiру та умов працi надається кадровою службою за телефонами: 70-18-23, 70-18-24. Прийом документiв проводиться протягом 30 календарних днiв з дня оголошення про проведення конкурсу. Адреса: м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 17.
Економiст запрошується на роботу у ТОВ "Хадо", знання ПК, 1С. Тел. у Хмельницькому 0-50-404-20-22.
Економiст у фiнансову компанiю, д/р необов'язковий. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Економiст, бажано д/р, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Експерт кредитний запрошується на постiйну роботу в "Альфа-Банк". Тел. у Хмельницькому 70-11-54.
Заступник головного бухгалтера, помiчник керiвника. Вимоги: "1С-Бухгалтерiя", знання виробництва, загальнi поняття в будiвництвi, податкова звiтнiсть, впевнений користувач ПК. Тел. у Хмельницькому: 70-80-10, 0-63-520-21-82.
Касир, з д/р, на пункт обмiну валют. Тел. у Хмельницькому 79-51-07.
Касири, середня освiта, знання ПК, вiдповiдальнiсть, чеснiсть, з/п вiд 1800 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Менеджери з продажу банкiвських послуг запрошуються. Наявнiсть Iнтернету та домашнього телефону обов'язкова. Оплата висока. Для заявки - вiд вас смс з текстом: ПIБ та номер телефону. Тел. у Хмельницькому 0-66-909-49-94.
Помiчник бухгалтера, офiцiйне працевлаштування, можливо, без д/р, з/п вiд 1600 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Спецiалiст роздрiбного бiзнесу. Вiддiлення Хмельницьке №2 ПАТ "Альфа-Банк". Бажано молодим людям, з в/о, до 25 рокiв, стаж роботи необов'язковий. Тел. у Хмельницькому 0-95-287-55-35.
Трейдер бiржевий - престижна високооплачувана професiя, навчання, працевлаштування. Вимоги: в/о, знання ПК. Запис на спiвбесiду за Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Право, консалтинг, страхування
Агенти страховi запрошуються у СК "Унiверсальна". Тел. у Хмельницькому: 0-67-223-21-61, 70-21-22.
Юрист запрошується у фiрму. Тел. у Хмельницькому: 64-53-35, 097-952-45-26.
Юрист, робота на пiдприємствi, можлива часткова зайнятiсть, вiк бажано до 55 рокiв, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Медицина, фармацiя
Ветеринарний лiкар (ветсанексперт), з в/о. Тел. у Хмельницькому 74-97-10.
Завiдувач аптеки, провiзори, фармацевти в аптеку. Пропонуємо: високу з/п, ефективну систему премiювання. Звертатися: вул.Молодiжна, 19/1. Тел. у Хмельницькому 78-46-48.
Лiкаря стоматолога, д/р, запрошує на роботу стоматологiчна клiнiка. Тел. у Хмельницькому: 75-26-86, 067-746-92-92.
Медична сестра, масажитка (медична освiта, досвiд) на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 050-661-14-80.
Провiзор, фармацевт запрошуються на роботу в цiлодобову аптеку. Тел. у Хмельницькому: 0-63-874-29-80, 066-965-76-13.
Провiзор-фармацевт, завскладом запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 77-25-37, 097-577-87-47.
Провiзори запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-949-43-21.
Провiзори та фармацевти запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 64-05-83, 050-376-05-05.
Фармацевт, з наданням житла. Тел. у Хмельницькому 0-67-949-43-21.
Iнженернi спецiальностi
Виробниче пiдприємство ТОВ "Сiрiус Екстружен", у зв'язку з розширенням штату, проводить на конкурснiй основi вiдбiр на замiщення посад: фахiвець з продажу, в/о, ПК, д/р, знання iноземної мови - бажано; iнженер-лаборант, в/о технiчна, середньо-спецiальна, ПК, д/р, знання iноземної мови бажано. Резюме надсилати на e-mail: resume@sirius-extrusion.com. Тел. у Хмельницькому: 69-08-03, 69-08-04.
Iнженер головний у компанiю-виробник, вiком бажано до 50 рокiв, з технiчною освiтою, д/р, наявнiстю водiйських прав. Резюме надсилати: e-mail: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Iнженер-електрик, висококвалiфiкований, стаж роботи не менше 3 рокiв, знання АВК, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 72-55-05, 0-67-786-10-22.
Iнженер-конструктор на виробництво прес-форм в Solidworks. Тел. у Хмельницькому 78-35-53.
Iнженер-технолог з виробництва полiмерiв, вiком бажано до 45 рокiв, з вищою технiчною освiтою, д/р. Резюме надсилати: e-mail: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Кошторисник (будiвельнi роботи) на роботу. Тел. у Хмельницькому 63-15-76.
Механiк головний на постiйну роботу. Вимоги: в/о, посвiдчення водiя, групи допуску, бажано до 40 рокiв. Тел. у Хмельницькому 067-260-15-85.
Радiоiнженер, досвiдчений, квалiфiкований - практик, запрошується у компанiю-виробник. E-mail: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Архiтектура, будiвництво, благоустрiй
Помiчник майстра, бажано чоловiк, 18.00-20.00. Тел. у Хмельницькому 0-67-423-44-69.
Спецiалiст з виготовлення та реалiзацiї системи огороджень. Вимоги: знання зварювальної технiки. Тел. у Хмельницькому 0-67-390-57-52.
Спецiалiст, з навичками роботи в сферi ландшафтного дизайну. Тел. у Хмельницькому 0-50-289-05-72.
IТ.Персонал
Web-програмiст запрошується на постiйну роботу. Вимоги: РНР + MySQL, ООП, Javascript. Вiтається досвiд роботи iз JQuery, Ajax та Flash. Зарплата вiд 1500 грн. Резюме надсилати на e-mail: vasser88@yandex.ru. Тел. у Хмельницькому 70-12-40.
Дизайнер комп'ютерної верстки. Вимоги до кандидатiв: досвiд роботи в комп'ютерних програмах: CoreIDRAW, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker/Adobe InDesign, бажано досвiд роботи в газетному та журнальному дизайнi. Оплата працi вiд виробiтку. Тел. у Хмельницькому 70-12-40; адреса для резюме: si@ye.ua.
Iнженер з ремонту ноутбукiв. Вимоги: досвiд роботи, в/о. Тел. у Хмельницькому: 65-55-53, 76-26-12.
Iнженер-системотехнiк. Вимоги: досвiд роботи, в/о. Тел. у Хмельницькому: 65-55-53, 76-26-12.
Оператор ПК, бажано хлопець, знання "1С-Бухгалтерiї". Тел. у Хмельницькому 067-384-72-33, телефонувати з 9.00 до 18.00, з понедiлка по п'ятницю.
Офiс-персонал
Адмiнiстратор в офiс консалтингової компанiї. Не торгiвля. Навчання. Тел. у Хмельницькому: 70-76-60, 096-956-04-89.
Адмiнiстратор на постiйну роботу. Комунiкабельнiсть, вiдповiдальнiсть. Тел. у Хмельницькому 0-97-623-16-55.
Адмiнiстратор, бажано до 28 рокiв, у мобiльний салон, з/п - 1950 грн. + %. Тел. у Хмельницькому: 70-80-13, 70-67-21.
Адмiнiстратор, менеджер у комерцiйну структуру. Тел. у Хмельницькому: 0-97-935-83-72, 093-715-83-13, Антон Вiталiйович.
Викладачi: математики, вищої математики, хiмiї, екологiї, бiологiї, фiлософiї, фiзичного виховання, основ медичних знань, бухгалтерського облiку запрошуються в коледж iнституту на постiйну роботу. Вимоги: повна вища освiта. Звертатися: 29000, м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 3. Тел. у Хмельницькому 79-55-68.
Диспетчери, з досвiдом роботи, запрошуються на таксi "795-795". Тел. у Хмельницькому 79-57-95.
Логiст (будiвельнi роботи) на роботу. Тел. у Хмельницькому 63-15-76.
Менеджер для роботи з постiйними клiєнтами, з/п - 2800 грн./мiс. + % + житло. Тел. у Хмельницькому 70-49-97.
Менеджер з персоналу, безкоштовне навчання, гнучкий графiк. Тел. у Хмельницькому 72-60-07, Тетяна Павлiвна.
Менеджер з персоналу, консультант у компанiю. Тел. у Хмельницькому: 70-72-45, 094-981-32-45, Антонiна Василiвна.
Менеджер з пiдбору персоналу, бажано д/р з людьми, графiк роботи: 9.00-18.00, субота, недiля - вихiднi. Офiцiйне оформлення, офiс в центрi мiста, з/п вiд 1500 грн. Звертайтеся: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Менеджер з розвитку торговельного центру (маркетолог). Тел. у Хмельницькому 0-67-350-24-95.
Менеджер зi збуту, чоловiк-жiнка, бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 70-89-51.
Менеджер на пiдприємство. Тел. у Хмельницькому 75-22-17.
Менеджер по роботi з клiєнтами, офiсна робота за комп'ютером. Вимоги: в/о, знання ПК на рiвнi користувача, комунiкабельнiсть. Попереднє навчання надається. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Менеджер по роботi з персоналом, з/п договiрна, щотижнево. Тел. у Хмельницькому 094-981-49-51.
Менеджер, комерцiйна дiяльнiсть, гнучкий графiк, спiвбесiда. Тел. у Хмельницькому: 72-60-07, 067-383-07-97, Надiя Василiвна.
Менеджер, хороша оплата, кар'єра, досвiд необов'язково, термiново. Тел. у Хмельницькому 0-96-526-06-14.
Менеджер-кадровик, адмiнiстратор комерцiйної органiзацiї. Пристойна оплата. Термiново. Тел. у Хмельницькому: 70-51-20, 067-811-96-45.
Менеджер-оператор ПК. Тел. у Хмельницькому 74-97-10.
Менеджери з постачання, д/р, оператори ПК, бажано знання "1С-Бухгалтерiї", у ковбасний цех. Тел. у Хмельницькому 78-43-80.
Оператор 1С, робота з 12.00 до 21.00, з/п - 900 грн. Тел. у Хмельницькому 65-65-85.
Оператор ПК, "1С-Бухгалтерiя", з д/р, вiк бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 0-67-740-71-62, 78-43-85.
Оператор ПК, бажано з д/р, вiк бажано вiд 20 до 40 рокiв, з/п вiд 1800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Оператор ПК, вiк бажано 18-35 рокiв, знання 1С, бажано бухгалтерська освiта, графiк роботи: понедiлок-п'ятниця, 9.00-18.00, вихiднi: субота, недiля, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Оператор ПК. Тел. у Хмельницькому 0-98-887-08-00.
Оператори ПК, зi знанням "1С-Бухгалтерiї", 7 та 8 версiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-821-08-61.
Офiс-менеджер запрошується на роботу. Комунiкабельнiсть, вмiння працювати з людьми. Тел. у Хмельницькому 0-97-623-16-55.
Офiс-менеджер на роботу, в/о, бажано 25-35 рокiв, робота з офiсними програмами, комунiкабельнiсть, знання української мови. Е-mail: fishenco@pr.km.ua. Тел. у Хмельницькому 70-13-90.
Офiс-менеджер у салон меблiв, знання ПК, вмiння спiлкуватися. Тел. у Хмельницькому: 74-34-22, 0-67-384-16-83.
Офiс-менеджер, бажано жiнка 20-35 рокiв. Вимоги: активнiсть, грамотне мовлення, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому: 70-54-79, 068-111-15-92.
Офiс-менеджер, бажано жiнка до 24 рокiв, в/о, активнiсть, дiловодство, бiзнес-етика, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому: 66-49-63, 067-105-75-03.
Офiс-менеджер, досвiд роботи необов'язково, вiк бажано до 35 рокiв, комунiкабельнiсть, приємна зовнiшнiсть, знання ПК, з/п вiд 1500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Офiс-менеджер, знання ПК, бажано англiйська мова, постiйна робота. Тел. у Хмельницькому: 70-52-76, 0-68-206-42-30.
Офiс-менеджер, менеджер з кадрiв, з/п - 2600 грн. Тел. у Хмельницькому 77-72-17.
Офiс-менеджер, робота з клiєнтами, дохiд вiд 50 грн./день, знання ПК. Тел. у Хмельницькому 0-68-736-42-08.
Перекладачi з англiйської в шлюбне агентство, гнучкий графiк. Тел. у Хмельницькому 70-02-18.
Перекладачi, можливо, студенти, анлiйська мова, ПК, постiйна роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-68-206-42-30, 70-52-76.
Секретар запрошується на постiйну роботу. Вiдповiдальнiсть, комунiкабельнiсть, знання ПК. Тел. у Хмельницькому 0-97-623-16-55.
Секретар на приватне пiдприємство, з д/р. Тел. у Хмельницькому: 72-97-07, 0-97-942-72-81.
Секретар-референт запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 79-46-30.
Секретар-референт, знання англiйської, запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-354-12-20.
Хмельницький кооперативний торговельно-економiчний iнститут оголошує конкурс на замiщення вакантних посад науково-педагогiчних працiвникiв - проректора з науково-педагогiчної роботи, проректора з виховної роботи; доцентiв кафедри суспiльних наук (для викладання української мови за професiйним спрямуванням, фiлософiї, iноземної мови); завiдувача кафедри облiку i фiнансiв; доцентiв кафедри природничо-наукової i фундаментальної економiчної пiдготовки (для викладання полiтекономiї, нацiональної економiки, мiжнародної економiки). Вимоги: повна в/о, науковий ступiнь. До заяви необхiдно додати: резюме, копiю дипломiв та атестатiв з додатками, копiю паспорта. Звертатися: 29000, м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 3. Тел. у Хмельницькому 79-55-68.
Маркетинг, реклама, ЗМI, РR
Web-програмiст запрошується на постiйну роботу. Вимоги: РНР + MySQL, ООП, Javascript. Вiтається досвiд роботи iз JQuery, Ajax та Flash. Зарплата вiд 1500 грн. Резюме надсилати на e-mail: vasser88@yandex.ru. Тел. у Хмельницькому 70-12-40.
Агенти рекламнi! Вiдповiдальнi, енергiйнi, комунiкабельнi, з/п - 100 грн./день. Вiльний графiк. Тел. у Хмельницькому: 70-89-75, 0-67-381-02-60.
Дiвчата (бажано) симпатичнi, для проведення акцiй, з/п - 750 грн./тиждень Тел. у Хмельницькому 0-68-206-17-65.
Дiвчата модельної зовнiшностi, створення iмiджевої реклами, проведення рекламних акцiй, бажано вiд 22 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-747-68-81.
Маркетолог, бажано до 30 рокiв. З/п - 2500 грн. Запис на спiвбесiду. Тел. у Хмельницькому 70-52-69.
Менеджери з реклами на роботу, повна або часткова зайнятiсть, гнучкий графiк роботи, щотижнева оплата. Тел. у Хмельницькому 70-67-56.
Менеджерiв з продажу реклами запрошує РА "Український рекламний дiм". Тел. у Хмельницькому: 70-92-45, 0-67-671-30-09.
Наклеювачi плiвки "Оракал", з д/р. Тел. у Хмельницькому 096-608-46-37.
Промоутер, з/п - 130-150 грн./день. Тел. у Хмельницькому: 0-50-834-66-85, 0-68-206-17-65.
Промоутери, приємної зовнiшностi, комунiкабельнi, хлопцi, дiвчата, бажано до 35 рокiв. Розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 0-67-771-01-73.
Хлопця для виготовлення реклами. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-71-00.
Iнформацiйний бiзнес, мережевий маркетинг
"Amway" запрошує партнерiв. Додатковий заробiток, гнучкий графiк. Тел. у Хмельницькому 093-576-38-44.
"Avon" - стань консультантом у липнi та отримай годинник у подарунок. Дiзнайся, як додатково отримати 10 000 грн. Звертатися: вул.Проскурiвського пiдпiлля, 63, 2-й поверх, ТЦ "Атрiум". Тел. у Хмельницькому: 70-65-38, 097-325-56-76.
"Tiens". Запрошуємо до спiвпрацi в налагоджений бiзнес. Тел. у Хмельницькому: 70-76-60, 096-956-04-89, Людмила.
Бiзнес в "Amway". Безкоштовнi семiнари та консультацiї. Тел. у Хмельницькому: 093-020-73-49, 094-981-18-46.
Додатковий заробiток. Компанiя "Amway". Тел. у Хмельницькому: 70-58-46, 096-917-03-94.
Допоможемо вирiшити Вашi фiнансовi проблеми та проблеми зi здоров'ям. Тел. у Хмельницькому 0-97-985-60-66.
Запрошуються молодi перспективнi люди, бажано вiком вiд 18-25 р. Тел. у Хмельницькому 0-96-496-32-91.
Мiжнародна компанiя "Орiфлейм" запрошує до спiвпрацi консультантiв. Можливостi: економiя 30%, пiдробiток 30%; можливiсть розпочати власний бiзнес. Акцiя з 26.07 по 14.08. Реєстрацiя 5 грн. + подарунок флешка-кулон. Тел. у Хмельницькому 0-984-20-20-38.
Офiсна робота комунiкабельним, цiлеспрямованим, гнучкий графiк роботи. Тел. у Хмельницькому: 70-72-45, 094-981-32-45.
Рiелторська дiяльнiсть
Агент з нерухомостi на постiйну роботу в АН "Власний простiр”, бажано з досвiдом роботи, гарнi умови. Тел. у Хмельницькому 77-80-05.
Агент з продажу нерухомостi, навчання з одночасним отриманням гонорару. Тел. у Хмельницькому 093-643-19-89. РК "Золоте руно".
АН "Свiт Нерухомостi" проводить конкурсний набiр працiвникiв, у зв’язку з розширенням штату, бажано вiком вiд 30 до 50 рокiв, здiбних до навчання. Тел. у Хмельницькому: 74-22-45, 067-38-10-789.
АН «Мiське агентство нерухомостi». Вакантна посада рiелтора. Вигiднi умови, навчання. Тел. у Хмельницькому: 70-47-37, 097-271-24-25.
Людей амбiцiйних, комунiкабельних, порядних запрошує до спiвпрацi РГ "Народна Марка". Тел. у Хмельницькому 78-52-72.
Людей комунiкабельних, цiлеспрямованих запрошує АН "Гран-Люкс", з/п висока, навчання. Тел. у Хмельницькому: 0-67-730-05-71, 78-72-54.
Люди комунiкабельнi на посаду рiелтора. Безкоштовне навчання. Тел. у Хмельницькому 093-678-06-93. РК "Золоте руно".
Люди комунiкабельнi на посаду рiелтора. Вигiднi умови працi, навчання безкоштовно. Тел. у Хмельницькому 098-588-39-99. РК "Золоте руно".
Люди молодi, амбiцiйнi, здiбнi до навчання, комунiкабельнi запрошуються на посаду рiелтора, бажано з досвiдом роботи, з/п висока, гнучкий графiк роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-665-88-89. АН "Веста".
Люди, з вищою освiтою, комунiкабельнi, запрошуються на роботу. Вигiднi умови, не нормований робочий день. Тел. у Хмельницькому: 067-260-34-36. АН "Гранiт".
Пропонуємо пройти навчання та стати спецiалiстом з нерухомостi разом з компанiєю "Народна Марка". Вiд Вас - вмiння працювати на результат. Тел. у Хмельницькому 78-52-72.
Рiелторська сертифiкована компанiя України, в зв'язку з розширенням, проводить додатковий набiр спiвробiтникiв, можливе навчання. Ви - освiченi, комунiкабельнi, впевненi в собi. Тел. у Хмельницькому 78-52-72.
Спецiалiст запрошується на посаду рiелтора, можливо, без досвiду роботи. Сайт: www.rrc-ua.com. Тел. у Хмельницькому 61-29-79. Регiональний Рiелторський Центр.
Спецiалiстiв запрошує агентство нерухомостi. Вимоги: вiк бажано, вiд 25 рокiв, комунiкабельнiсть, бажання працювати. Тел. у Хмельницькому: 0-67-781-23-19, 70-73-90.
Туристичний, готельний, ресторанний бiзнес
Адмiнiстратор кафе, вiком бажано 20-40 рокiв, д/р обов'язково. Тел. у Хмельницькому 78-34-36.
Адмiнiстратор, заввиробництвом, адмiнiстратор, з д/р, запрошуються у ресторан. Тел. у Хмельницькому 0-96-842-99-39, з 11.00 до 20.00.
Адмiнiстратор, кухар - жiнка, завгосп, бажано вiд 40 до 55 рокiв, непитущi, зi спокiйним характером, запрошуються на роботу в пансiонат у Криму. Тел. у Хмельницькому 0-66-487-80-11.
Адмiнiстратор, кухар, з досвiдом роботи, офiцiант, можливо, без д/р, запрошуються у ресторан. Тел. у Хмельницькому 78-77-77.
Адмiнiстратори, бармени, офiцiанти, посудомийники запрошуються в ресторан, рiзнi графiки роботи, з/п стабiльна, вiд 1300 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Адмiнiстратори, кухарi, офiцiанти, з/п + вiдсоток. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-83-59.
Бармен запрошується в бар "Лам". Тел. у Хмельницькому: 71-98-42, 067-745-91-32.
Бармен, кухар, шашличник, з д/р, запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 097-457-05-04.
Бармен, офiцiант у ресторан у центрi мiста. Тел. у Хмельницькому: 65-67-76, 067-899-53-17.
Бармен-офiцiант, кухар, посудомийниця запрошуються в бар "Фараон". Тел. у Хмельницькому 0-67-738-72-39.
Бармени, кухарi, прибиральниця на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 55-02-43, 097-737-81-21.
Бармени, офiцiанти запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-688-02-52.
Бармени, офiцiанти на роботу в кафе. Надається гуртожиток. Тел. у Хмельницькому 78-34-36.
Бармени, офiцiанти, можлива робота для студентiв, з/п вiд 100 грн./змiна. Термiново. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Iнженер-технолог, заввиробництва (харчова промисловiсть), кухарi, кондитери, пекарi з д/р. Тел. у Хмельницькому 78-34-36.
Касир-оператор бiльярдного клубу, "Либiдь-Плаза". Тел. у Хмельницькому 0-67-350-24-95.
Кондитер термiново запрошується. Тел. у Хмельницькому 0-97-417-93-68.
Кухар + прибиральниця, бажано жiнка 25-40 рокiв, охайна, запрошується у фiрму (готувати для спiвробiтникiв) на постiйну роботу, р-н Львiвського шосе. Тел. у Хмельницькому 0-97-217-47-13.
Кухар в кафе за межами мiста, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-07-99.
Кухар запрошується. Тел. у Хмельницькому: 70-78-70, 067-383-69-81.
Кухар термiново запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому: 2-22-33, 0-68-207-97-57, 2-33-33.
Кухар у бар на вул.Iнститутська, з/п - 80 грн./день. Тел. у Хмельницькому: 0-63-520-21-82, 70-80-10.
Кухар у ресторан у центрi мiста. Тел. у Хмельницькому 70-03-05.
Кухар, кондитер, гарнi умови працi, бажано з д/р, з/п вiд 1800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Кухар, офiцiанти запрошуються в кафе, центр мiста. Тел. у Хмельницькому: 78-77-08, 0-67-381-33-15.
Кухарi в ресторани "Вiлла Роза" та "М.Чарлi" запрошуються на роботу. З/п вiд 3000 грн. Перевага надається випускникам ПТУ та технiкумiв. Тел. у Хмельницькому 067-382-56-50.
Кухарi квалiфiкованi, бармени, офiцiанти в ресторан "Емiлiя". Тел. у Хмельницькому: 0-98-388-91-82, 55-88-55.
Кухарi та бармени запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 097-505-55-24, 78-30-21.
Кухарi та офiцiанти висококвалiфiкованi. Тел. у Хмельницькому: 71-27-08, 067-988-26-98, телефонувати з 9.00 до 21.00.
Кухарi, бармени, пiцеологи запрошуються на роботу в пiцерiю. Тел. у Хмельницькому 71-93-11.
Кухарi, кондитери-оформлювачi. Тел. у Хмельницькому: 71-61-24, 74-66-74, 097-478-12-41.
Кухарi, стаж роботи. Тел. у Хмельницькому 097-430-46-36.
Офiцiант запрошується, оплата за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 70-70-14.
Офiцiант, бажано дiвчина до 25 рокiв, можливо, без д/р. Тел. у Хмельницькому: 0-67-633-61-30, 78-32-88.
Офiцiант, помiчник кухаря запрошуються на постiйну роботу в ресторан. Тел. у Хмельницькому 067-494-25-30.
Офiцiант, посудомийниця, кухар, з досвiдом роботи у європейськiй кухнi, вiк бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 067-906-44-49, з 10.00 до 18.00.
Офiцiанти в бар. Тел. у Хмельницькому: 63-00-00, 097-421-11-72.
Офiцiанти в ресторан "Зоряна нiч". Тел. у Хмельницькому 55-07-14.
Офiцiанти запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-623-16-55.
Офiцiанти запрошуються у кафе, р-н Дубово. Тел. у Хмельницькому: 0-50-376-69-96, 0-91-300-87-88.
Офiцiанти, бармен, прибиральниця, посудомийниця, мангальник, з д/р. Тел. у Хмельницькому 0-96-842-99-39, з 11.00 до 22.00.
Офiцiанти, бармени, прибиральницi, з д/р, запрошуються. Тел. у Хмельницькому 0-96-842-99-39, з 11.00 до 20.00.
Офiцiанти, дi-джей запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 098-039-89-22.
Офiцiанти, кухарi запрошуються в ресторан у Києвi. Житло та харчування надається. Тел. у Хмельницькому 0-93-146-93-01.
Офiцiанти, кухарi, помiчники кухарiв. Тел. у Хмельницькому: 78-93-23, 0-97-110-95-25, 0-97-110-95-26.
Офiцiантiв, прибиральницю. Тел. у Хмельницькому 70-01-23.
Офiцiантки запрошуються на постiйну роботу в ресторан "Сiлiстра". Тел. у Хмельницькому: 63-18-72, 63-33-34.
Офiцiантки у кафе в центрi мiста, бажано до 25 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-08-30.
Пiцеологи запрошуються на постiйну роботу в пiцерiю. Тел. у Хмельницькому: 71-93-11, 067-367-74-61.
Помiчник кухаря в ресторан у центрi мiста. Тел. у Хмельницькому: 65-67-76, 067-899-53-17.
Помiчник кухаря, офiцiанти запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-97-347-69-10, 063-875-86-27.
Посудомийницi, помiчники кухаря, пiцеологи, офiцiанти запрошуються на постiйну роботу у "Chicken Hut" та "Turbo Pizza". Тел. у Хмельницькому: 77-78-88, 77-70-07.
Технолог, пекар, кондитер у кондитерський цех. Тел. у Хмельницькому 096-992-21-08.
Шеф-кухар, кухар, бармен, офiцiант, з/п + соцпакет. Тел. у Хмельницькому: 0-97-724-86-37, 0-97-179-93-30, 65-67-80.
Шеф-кухар, помiчник шеф-кухаря запрошуються в ресторани "Вiлла Роза", "Мiстер Чарлi". З/п вiд 4000 грн. Тел. у Хмельницькому 067-382-56-50.
Краса, фiтнес, спорт
Дешева оренда мiсця перукаря i манiкюру, в мiстi. Тел. у Хмельницькому: 0-97-452-98-06, 78-32-22.
Майстер манiкюру в перукарню бiля костьолу. Тел. у Хмельницькому: 70-69-80, 0-68-172-40-71.
Майстер манiкюру запрошується у перукарню, Центр. Тел. у Хмельницькому 067-242-08-95.
Майстер манiкюру i нарощування нiгтiв у салон-перукарню "Аiда". Тел. у Хмельницькому: 72-37-88, 0-67-382-68-75.
Майстер манiкюру, педикюру запрошується в салон. Можливiсть викладання. Центр. Тел. у Хмельницькому 0-97-430-14-54.
Майстер манiкюру, педикюру, д/р не менше 3 рокiв, бажано вiд 25 рокiв. Тел. у Хмельницькому 79-76-37.
Майстер манiкюру, педикюру, перукар, практика перукарiв. Тел. у Хмельницькому 0-96-820-25-17.
Майстер чоловiчий запрошується у перукарню "Амур". Тел. у Хмельницькому 067-771-49-55.
Майстер чоловiчий, майстер манiкюру запрошуються у перукарню. Тел. у Хмельницькому: 63-82-69, 068-203-45-64, 067-47-52-300.
Майстер-перукар, д/р не менше 3 рокiв, бажано вiд 25 рокiв. Тел. у Хмельницькому 79-76-37.
Майстер-перукар, навчання з подальшим працевлаштуванням, студiя зачiски "Одрi". Тел. у Хмельницькому 096-354-28-04.
Майстра з нарощування нiгтiв, перукаря запрошує салон "Гламур" (Центр). Оренда. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-55-14.
Майстри манiкюру та перукарi, з д/р, запрошуються у салон-краси, з/п - %, або оренда. Тел. у Хмельницькому 4-98-98.
Майстри-перукарi запрошуються на хорошу роботу. Тел. у Хмельницькому: 77-59-72, 0-97-665-51-90.
Майстри-унiверсали, майстер манiкюру (нарощування гелем), педикюру, термiново запрошуються в салон у Центрi, д/р не менше 2-х рокiв. Тел. у Хмельницькому: 65-45-26, 0-97-217-01-44.
Майстрiв-перукарiв, майстрiв з манiкюру, квалiфiкованих, запрошує салон краси "Бона Вiта", стаж не менше 1 року. Тел. у Хмельницькому 0-67-360-77-50.
Манiкюрниця в салон. Тел. у Хмельницькому 0-67-254-04-05.
Манiкюрниця запрошується на роботу, матерiали фiрми, з/п + %. Тел. у Хмельницькому 067-678-14-85.
Манiкюрниця запрошується у перукарню "Олесь", вул.Проскурiвська, 74. Тел. у Хмельницькому: 61-63-30, 0-97-866-60-57.
Масажисти, перукарi (можлива оренда), салон "Белый кот". Тел. у Хмельницькому: 0-97-758-41-45, 70-67-73.
Перукар зi стажем роботи в салон краси. Тел. у Хмельницькому 78-97-44.
Перукар чоловiчий, майстер манiкюру, педикюру. Оренда крiсла 500 грн./мiсяць. Перукарня в Центрi (полiклiнiка №1). Тел. у Хмельницькому 0-67-976-72-96.
Перукар, косметолог, манiкюрниця. Тел. у Хмельницькому 063-040-65-55.
Перукар-унiверсал запрошується у перукарню. Тел. у Хмельницькому 068-204-60-42.
Перукар-унiверсал на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-956-43-36.
Перукар-унiверсал та майстер манiкюру запрошуються. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-05-69.
Перукар-унiверсал, з досвiдом, запрошується на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 2-01-86, 65-07-96, 097-609-00-38.
Перукар-унiверсал, з досвiдом, манiкюрниця. Тел. у Хмельницькому 098-241-75-34.
Перукар-унiверсал, зi стажем, у салон-перукарню "Аiда" на Львiвському шосе. Тел. у Хмельницькому: 72-37-88, 0-67-382-68-75.
Перукар-унiверсал, проспект Миру, "Парк-готель". Тел. у Хмельницькому 067-383-69-81.
Перукар-унiверсал, р-н Гречани. Умова працi - оренда. Тел. у Хмельницькому 0-67-736-16-17.
Перукар-унiверсал. Тел. у Хмельницькому: 0-68-130-98-85, 2-41-86.
Перукар-унiверсал. Тел. у Хмельницькому: 2-68-34, 0-97-907-91-62.
Перукарi - майстри-унiверсали запрошуються. Тел. у Хмельницькому: 0-67-383-11-99, 62-57-64.
Перукарi у чоловiчi, жiночi зали, вигiднi умови. Тел. у Хмельницькому: 0-98-701-26-36, 74-19-05.
Перукарi, манiкюрницi, косметолог. Тел. у Хмельницькому 0-67-601-13-18.
Перукарi-унiверсали запрошуються в салон. Тел. у Хмельницькому 067-970-63-59.
Перукарi-унiверсали, косметолог, майстер манiкюру, педикюру, салон "Rose", Озерна. Тел. у Хмельницькому: 77-46-49, 0-98-379-06-00.
Перукарiв, стилiстiв, майстрiв манiкюру набирає студiя-салон, Центр. Тел. у Хмельницькому: 71-24-55, 067-795-73-52.
Торговi представники
!!! Компанiя-виробник запрошує агента торгового, з власним авто, обов'язковим д/р, рекомендацiями, по мiсту та областi (кондвироби), з/п висока. Тел. у Хмельницькому 65-65-85.
Агент торговий у фiрму-виробник, з/п - 2600 грн. Тел. у Хмельницькому 77-72-17.
Агент торговий, експедитор, бажано до 30 рокiв, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 70-89-51.
Агент торговий, консультант у торговельно-промислову компанiю, бажано до 30 рокiв. Вимоги: ввiчливiсть, швидке навчання, комунiкабельнiсть. Тел. у Хмельницькому 094-981-61-86.
Агент торговий, по мiсту, д/р, знання мiста. Тел. у Хмельницькому: 79-63-71, 0-67-235-77-77.
Агент торговий, по мiсту, областi, навчання безкоштовне. Тел. у Хмельницькому: 74-34-70, 097-089-61-12.
Агент торговий. Тел. у Хмельницькому 0-67-810-91-29.
Агенти та експедитори у вiддiл доставки готової продукцiї по мiсту, з/п - 2500-3100 грн. Тел. у Хмельницькому 64-14-53.
Агенти торговi з автомобiлем та досвiдом. Тел. у Хмельницькому 067-311-26-03.
Агенти торговi з продажу продуктiв харчування. Тел. у Хмельницькому: 0-67-232-71-68, 78-95-41.
Агенти торговi запрошуються у фiрму "Сприяння" (кондитерськi вироби), з/п - 2000 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-93-607-46-57, 0-50-376-51-37.
Агенти торговi запрошуються, по мiсту. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-61-92.
Агенти торговi, з власним автомобiлем. Тел. у Хмельницькому: 71-85-30, 0-67-259-95-88.
Агенти торговi, з д/р, запрошуються на ПП "Вiльна Спроба", з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-16-39.
Агенти торговi, тест-кур'єри, консультанти-промоутери, бажано до 30 рокiв, з/п вiд 1500 грн. Навчання, кар'єрний рiст. Тел. у Хмельницькому 70-97-38.
Агентiв торгових запрошує дистриб'юторська компанiя (продукти харчування), по мiсту та областi, заробiток вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому: 093-484-80-00, 74-32-92.
Агентiв торгових запрошує дистриб'юторська фiрма (продукти харчування), бажано д/р та мiсцева прописка. Тел. у Хмельницькому: 0-50-376-51-39, 097-645-85-35.
Агентiв торгових, з власним авто, д/р, рекомендацiями, по мiсту та областi запрошує нацiональна компанiя-виробник, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-97-574-09-19.
Агентiв торгових, категорiї "В", д/р, запрошує фiрма, робота по областi. Тел. у Хмельницькому 067-384-72-33, телефонувати з 9.00 до 18.00, з понедiлка по п'ятницю.
Адмiнiстратор торгового залу, стажування пiд час роботи, 6 чоловiк, з/п - 2900 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому 72-64-96.
Бренд-менеджер з оформлення замовлень. Тел. у Хмельницькому 0-66-878-72-95.
Бренд-менеджер, чоловiк, жiнка, бажано вiком 18-30 рокiв, у дистриб'юторську компанiю, з/п - 1950 грн. Тел. у Хмельницькому: 70-80-13, 70-67-21.
Велика компанiя проводить набiр на посаду торгового агента та кур'єра, бажано вiком 18-30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 70-80-13.
Гуртовiй компанiї на постiйну роботу потрiбнi представники торговi. Вимоги: досвiд роботи, комунiкабельнiсть. Тел. у Хмельницькому 78-54-50 з 9.00 до 18.00, Мирного 7/1А, Володимир Олексiйович.**
Експедитор на постiйну роботу. Бажано власне л/а. Тел. у Хмельницькому 066-103-77-02.
Експедитор, з власним легковим авто, запрошується для контролю за вiдвантаженням зернових, цукру по Українi. Д/р iз "Укрзалiзницею", вiдрядження. Тел. у Хмельницькому 0-44-291-55-09, факс: 044-566-89-88.
Експедитор, промислова група, з/п - 2400-3500 грн. Тел. у Хмельницькому: 74-34-70, 097-089-61-12.
Експедитор. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-38-63.
Експедитори запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-96-776-59-45, 067-432-04-16.
Експедитори. Тел. у Хмельницькому 096-471-18-84, дзвонити з 12.00 до 18.00.
Консультанти у торговельну фiрму, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 74-34-70, 097-089-61-12.
Менеджер з продажу в магазин, постiйна робота. Тел. у Хмельницькому: 72-68-26, 0-50-183-49-82, 0-97-967-44-54.
Менеджер з продажу запасних частин до автомобiлiв, д/р на данiй посадi вiд 2-х рокiв. Тел. у Хмельницькому: 752-652, 067-382-11-71.
Менеджер з продажу медтехнiки, без д/р, з/п вiдрядно-премiальна, 3 000 грн. Тел. у Хмельницькому 74-65-89.
Менеджер з продажу продуктiв харчування, бажано дiвчина, з д/р. Тел. у Хмельницькому 70-47-48.*
Менеджер з продажу товарiв та реклами, офiсна робота. Вимоги: вмiння спiлкуватися, з/п - 1800 грн. Тел. у Хмельницькому: 66-49-63, 067-105-75-03.
Менеджер з продажу у торговельно-промислову компанiю, з/п - 3000 грн. Тел. у Хмельницькому 77-71-86.
Менеджер з продажу, промоутер, кур'єр, гарнi умови працi, стабiльна, своєчасна оплата, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Менеджер у торговий вiддiл, з/п - 2800-4000 грн. Тел. у Хмельницькому: 74-34-70, 097-089-61-12.
Менеджер, бажано до 30 рокiв, з/п - 3000 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-12-69, 70-53-25.
Менеджера зi збуту запрошує всеукраїнський холдинг. Основний дохiд - ставка + %. Тел. у Хмельницькому: 66-49-63, 068-111-15-92.
Менеджерiв з продажу запрошує РА "Український рекламний дiм". Тел. у Хмельницькому: 70-92-45, 0-67-671-30-09.
Мерчандайзер з продажу, бажано 18-28 рокiв, на сервiсну стiйку, термiново. Тел. у Хмельницькому: 70-67-21, 0-68-206-17-65.
Мерчандайзер у вiддiл збуту, д/р обов'язковий, бажано 20-30 рокiв, комунiкабельнiсть, кар'єрне зростання. Вимоги: незалежнiсть та вiдповiдальнiсть. З/п - 2000 грн. + бонуси. Тел. у Хмельницькому: 66-49-63, 068-111-15-92.
Мерчандайзери, бажано до 30 рокiв, з/п - 1800 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-12-69, 70-53-25.
Механiка-логiста запрошує ТД "Солодкий Свiт", досвiд роботи, висока з/п. Тел. у Хмельницькому: 093-317-00-89, 067-311-56-36.
Оголошується набiр на високооплачувану посаду консультанта мобiльного зв'язку, з/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому 70-80-13.
Пiдприємство-виробник запрошує на постiйну роботу кур'єрiв, експедиторiв для розвезення продукцiї по мiсту та областi. Вимоги: вiк бажано 18-30 рокiв, вiдповiдальнiсть, пунктуальнiсть. Тел. у Хмельницькому 066-103-77-02.**
Помiчник менеджера з продажу. Навчання, кар’єрний рiст. Побутова технiка. Тел. у Хмельницькому 0-67-810-91-29.
Представник торговий у торговельну фiрму, з/п вiд 2500 грн. Тел. у Хмельницькому: 74-34-70, 097-089-61-12.
Представник торговий, бажано студент-заочник, до 28 рокiв, з/п - 1600 грн + %. Тел. у Хмельницькому 77-71-32.
Представник торговий, з власним автомобiлем, по областi. Тел. у Хмельницькому: 0-67-383-07-52, 64-04-92.
Представник торговий, супервайзер, мерчандайзер, експедитор, логiст, комiрник, фасувальник, бажано до 45 рокiв, можливо, без д/р, з/п - 2000-5000 грн., залежно вiд вакансiї. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Представника торгового запрошує ТД "Солодкий Свiт". Вимоги: бажано до 30 рокiв, наявнiсть авто, бажання працювати, з/п вiд 2500 грн. + амортизацiя авто. Тел. у Хмельницькому: 067-311-48-42, 067-311-39-38, 067-350-39-43.
Представника торгового, з власним авто, запрошує на роботу iноземна компанiя, з/п вiд 3000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-50-375-90-36.
Представника торгового; кур’єра-консультанта; менеджера з продажу; експедитора, у зв’язку з розширенням, запрошує торговельне пiдприємство. Спiвбесiда. Тел. у Хмельницькому 74-65-89.
Представники торговi на постiйну роботу по мiсту та областi, побутова хiмiя, з/п вiд 2500 грн. Тел. у Хмельницькому 097-305-85-98.
Представники торговi термiново запрошуються на ТПО "Альянс", з/п - ставка + %. Тел. у Хмельницькому 094-981-49-57.
Представники торговi, з власним авто, з/п - 1800-3800 грн. Тел. у Хмельницькому: 74-34-70, 097-089-61-12.
Представники торговi, з власним автомобiлем та без нього. Тел. у Хмельницькому 0-97-623-16-55.
Представники торговi. Вимоги: вiк бажано вiд 22 рокiв, в/о, власне авто. Тел. у Хмельницькому: 72-80-97, 64-12-40.
Приймальник замовлень, 7 вакансiй, з/п - 2500 грн. + премiальнi. Тел. у Хмельницькому 64-14-55.
Спецiалiст з продажу, з/п вiд 3000 грн. Помiчник торгового представника, з/п вiд 1600 грн. Не кадрове агентство. Тел. у Хмельницькому 0-67-810-91-29.
Супервайзер, бажано до 30 рокiв, з/п - 2500 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-12-69, 70-53-25.
Супервайзери ("кондитерка"), торговi представники (м'яснi вироби). Тел. у Хмельницькому: 70-67-04, 068-206-12-60. КА "Клуб Професiоналiв".
Технолог у торговельно-сервiсний центр, в/о, без стажу, можливiсть навчання, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-95-887-09-39.
Товарознавець формування замовлень (знання 1С). Тел. у Хмельницькому 0-66-87-87-295.
Товарознавцi, менеджери з торгiвлi, навчання безкоштовне, з/п - 500-1000 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому 0-96-169-29-56.
Торгових представникiв, операторiв комп'ютерного набору, працiвникiв на склад запрошує на роботу дистриб'юторська компанiя. Тел. у Хмельницькому 0-67-341-48-03.
Учень торгового представника, перспектива кар’єрного росту. Спiвбесiда. Тел. у Хмельницькому 0-67-810-91-29.
Торгiвля
Бригада продавцiв, троє чоловiк, у продуктовий магазин, Виставка. Тел. у Хмельницькому: 71-77-67, 067-381-83-99.
Двi дiвчини, молодi, запрошуються на роботу у кiоск "Хот-дог", центр мiста. Тел. у Хмельницькому: 096-210-05-56, 068-203-17-03.
Касир-оператор, досвiд роботи, офiцiйне працевлаштування, висока з/п. Тел. у Хмельницькому: 067-350-54-93, 097-332-26-17.
Касири запрошуються на роботу в кафе. Надається гуртожиток. Тел. у Хмельницькому 78-34-36.
Комiрник у магазин "Фуршет", р-н Озерна, вул.Садова, 5. Тел. у Хмельницькому 0-97-441-37-31.
Кур'єр на постiйну роботу в Iнтернет-магазин. Вимоги: вiк бажано до 30 рокiв, вiдповiдальнiсть, пунктуальнiсть. З/п щотижнево + оплата проїзду + мобiльний зв'язок. Тел. у Хмельницькому 77-71-32.**
Менеджер з продажу продуктiв харчування, бажано дiвчина, з д/р. Тел. у Хмельницькому 70-47-48.
Продавець автотоварiв, зi знанням ПК. Тел. у Хмельницькому: 0-97-404-67-01, 2-50-22.
Продавець в кiоск на продовольчий ринок. Тел. у Хмельницькому 097-999-53-42.
Продавець в магазин продтоварiв, з 7.00 до 22.00, з/п - 1000 грн. Тел. у Хмельницькому 65-84-95.
Продавець в намет "Преса", бажано жiнка 30-55 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 63-27-81, 0-67-909-70-78.
Продавець в пiдземний перехiд для торгiвлi канцтоварами. Тел. у Хмельницькому: 70-30-21, 050-521-14-91.
Продавець в продовольчий кiоск, р-н маслозаводу на вул.Кам'янецькiй. Тел. у Хмельницькому: 78-96-86, 093-545-59-17, 097-451-26-64.
Продавець в продовольчий магазин. Тел. у Хмельницькому 0-98-978-50-43.
Продавець в продуктовий магазин у Центрi. Тел. у Хмельницькому 0-98-791-88-31.
Продавець в продуктовий магазин, ближня Озерна. Тел. у Хмельницькому 050-545-49-29.
Продавець в продуктовий магазин, знання касового апарата. Тел. у Хмельницькому: 0-67-381-32-21, 067-381-51-68.
Продавець запрошується (торгiвля кавунами). Тел. у Хмельницькому 0-97-462-84-32.
Продавець на овочевий ринок. Тел. у Хмельницькому: 0-96-374-18-79, 0-68-203-65-13.
Продавець на речовий ринок. Тел. у Хмельницькому 067-445-74-44.
Продавець на речовий ринок. Тел. у Хмельницькому: 61-33-06, 067-384-34-90.
Продавець на ринок "ПаКо". Тел. у Хмельницькому 0-97-864-04-23.
Продавець термiново запрошується. Тел. у Хмельницькому: 0-97-417-93-68, 0-93-760-66-50.
Продавець у продмагазин, термiново. Тел. у Хмельницькому: 0-63-307-06-46, 70-61-68.
Продавець у продуктовий кiоск. Районна лiкарня. Тиждень через тиждень, з 8.00 до 22.00, ставка 50 грн. + 1% вiд каси. Тел. у Хмельницькому 0-63-779-75-77.
Продавець у продуктовий магазин. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-06-90.
Продавець цементу запрошується на роботу в кiоск. Тел. у Хмельницькому 0-67-393-98-05.
Продавець, бажано дiвчина, запрошується термiново, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-98-994-44-48.
Продавець, бажано жiнка 30-35 рокiв, у ТЦ , д/р обов'язково, комунiкабельнiсть. Тел. у Хмельницькому 0-50-376-56-85.
Продавець, бажано жiнка до 30 рокiв, на фасованi продукти харчування. Тиждень через тиждень. Тел. у Хмельницькому 0-67-933-10-04.
Продавець, бажано чоловiк, жiнка вiд 18 до 30 рокiв, з/п - 1800 грн. Тел. у Хмельницькому 0-68-206-17-65.
Продавець, бажано чоловiк, на овочевий ринок, на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-986-18-20.
Продавець, досвiд роботи з тканинами або дизайном, пошиття одягу. Тел. у Хмельницькому 79-40-70.
Продавець, з досвiдом роботи, бажано жiнка, на речовий ринок. Тел. у Хмельницькому 0-67-288-59-88.
Продавець, зi знанням комп'ютера, запрошується у магазин побутової хiмiї. Тел. у Хмельницькому 097-855-75-95.
Продавець, зi стажем роботи, запрошується у продовольчий магазин, Гречани бл. Тел. у Хмельницькому 067-608-01-61.
Продавець-консультант (з/п - 100 грн./день), менеджер з продажу, ставка + %. Тел. у Хмельницькому 70-89-57.
Продавець-консультант на постiйну роботу. Бажано жiнка до 45 рокiв, техосвiта (бажано хiмiчна), надiйнiсть, поряднiсть. Тел. у Хмельницькому: 78-70-99, 068-202-55-39.
Продавець-консультант парфумерiї, бажано жiнка 25-35 рокiв, д/р у торгiвлi вiд 1 року, р-н Львiвське шосе. З/п - ставка + % вiд продажу. Тел. у Хмельницькому: 70-54-79, 068-111-15-92.
Продавець-консультант у виробничо-торговельну фiрму, з/п вiд 2500 грн. Тел. у Хмельницькому 74-34-70.
Продавець-консультант у торговий вiддiл, з д/р та без. Тел. у Хмельницькому: 74-34-70, 097-089-61-12.
Продавець-консультант, бажано д/р у торгiвлi, дiвчина 19-25 рокiв, з/п - 1400 грн. Тел. у Хмельницькому: 66-49-63, 067-105-75-03.
Продавцi в кiоск "Хот-Дог". Цiлодобово. Тел. у Хмельницькому 0-67-111-57-10.
Продавцi в контейнер (фасований цемент). Тел. у Хмельницькому: 2-38-57, 068-172-24-68, пн.-пт., 9.00-17.00.
Продавцi в магазин побутової хiмiї, знання ПК, д/р. Тел. у Хмельницькому: 75-22-20, 050-436-17-85.
Продавцi для поширення товарiв. Бажано досвiд прямого продажу. Звертатися: унiвермаг "Юнiсть", вiддiл "Оптика" або за Тел. у Хмельницькому: 65-00-41, 0-96-143-50-25.
Продавцi з лоткiв овочевими та баштанними культурами, по мiсту. Тел. у Хмельницькому 067-953-93-46.
Продавцi запрошуються в продмагазин на вул.Перемоги, 13/1. Тел. у Хмельницькому: 067-734-58-59, 78-50-06.
Продавцi запрошуються у новий магазин-кафетерiй у Центрi. Тел. у Хмельницькому: 70-02-91, 0-97-247-52-73.
Продавцi на виносну торгiвлю промтоварами, оплата щоденна, висока. Тел. у Хмельницькому: 70-51-60, 0-67-382-22-30.
Продавцi на речовий ринок, торгiвля обiдами. Тел. у Хмельницькому 096-185-23-37.
Продавцi на торгiвлю кавунами з причепiв, по мiсту. Тел. у Хмельницькому: 0-67-966-63-39, 067-250-66-14.
Продавцi на торгiвлю овочами в наметах, по мiсту. Тел. у Хмельницькому: 0-67-966-63-39, 067-250-66-14.
Продавцi побутової технiки, бажано хлопцi до 26 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 098-437-13-87.
Продавцi промислових товарiв, у рiзних районах мiста. Тел. у Хмельницькому: 70-67-04, 068-206-12-60. КА "Клуб Професiоналiв".
Продавцi у магазин "Фуршет", р-н Озерна, вул.Садова, 5. Тел. у Хмельницькому 0-97-441-37-31.
Продавцi у продовольчий магазин на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 65-82-35, 0-50-436-11-81.
Продавцi, бажано до 30 рокiв, з/п - 2800 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-12-69, 70-73-70.
Продавцi, бажано жiнки 35-40 рокiв, у цiлодобовий магазин, 90 грн./доба, час проїзду до робочого мiсця - 25-30 хв. Проїзд оплачуваний. Тел. у Хмельницькому: 0-67-962-35-64, 0-98-505-10-71.
Продавцi, бажано юнаки вiком до 26 рокiв, в/о або незакiнчена в/о. Тел. у Хмельницькому 70-13-80.
Продавцi, вiк бажано вiд 18 рокiв, можливо, без д/р, поряднiсть, чеснiсть, з/п вiд 1500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Продавцi, експедитори, кур'єри, бажано до 18-25 р, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-63-690-39-01.
Продавцi, експедитори, кур'єри, бажано до 18-25 р, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-97-815-44-54.
Продавцi, молодi, енергiйнi, в ТЦ "Атрiум", бажання працювати. Тел. у Хмельницькому: 65-33-35, 0-96-808-99-58.
Продавцi, продавцi-консультанти, бажано молодi люди до 25 р. Тел. у Хмельницькому 0-67-156-25-90.
Продавцi-консультанти в будiвельну компанiю, термiново набiр обмежений, оплата щотижнева. Тел. у Хмельницькому 0-96-169-29-56.
Продавцi-консультанти запрошуються в магазин побутової хiмiї, парфумерiї, косметики. Тел. у Хмельницькому 095-283-52-49.
Продавцi-консультанти, магазинна торгiвля речами, бажано д/р, бажання працювати. Тел. у Хмельницькому: 65-33-35, 0-96-808-99-58.
Продавцi-консультанти. Тел. у Хмельницькому: 70-71-74, 0-63-948-46-23, 0-98-528-82-64.
Продавцi-консультанти. Тел. у Хмельницькому: 79-41-58, 096-783-91-63.
Продавцiв-консультантiв у вiддiл "Овочi-фрукти", касира, вантажникiв, охоронцiв запрошує мережа супермаркетiв. Тел. у Хмельницькому: 65-65-64, 068-214-22-55.
Робiтник запрошується для продажу автозапчастин. Тел. у Хмельницькому 0-97-516-21-22.
Робiтникiв складу та експедицiї запрошує фiрма. Тел. у Хмельницькому 066-901-69-98.
Спецiалiст з продажу медтехнiки, конкурс на замiщення посади, д/р у торгiвлi вiд 1 року. Тел. у Хмельницькому 74-65-89.
Спiвробiтник запрошується в торговельну фiрму на постiйну роботу. Освiта товарознавця, бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 66-49-63, 067-105-75-03.
У зв'язку з розширенням штату магазину "Онiкс", запрошуються продавцi. Резюме обов'язково. Тел. у Хмельницькому 79-42-28.
Транспорт
Водiї автокрана, 10 т, автокрана (Январец), 40 т, бульдозеристи (марка Т-170) запрошуються у ВАТ "Хмельницькцукорбуд", з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому: 65-11-83, 65-54-61.
Водiї всiх категорiй, експедитори запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-623-16-55.
Водiї на ГАЗель запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-773-88-86.
Водiї на ГАЗон, ГАЗель запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-776-59-45.
Водiї на мiжнароднi перевезення, закордонний паспорт обов'язковий. Тел. у Хмельницькому: 050-513-88-80, 61-12-02.
Водiї на радiо-таксi, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому: 71-43-45, 0-67-384-62-08.
Водiї рiзних категорiй, вiк бажано 22-60 рокiв, з/п - 2500-5000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Водiї, з власним авто будь-яких марок, у службу таксi, 3 мiсяцi безкоштовний ефiр. Тел. у Хмельницькому: 71-71-00, 15-05, 096-369-83-87, Олександр Миколайович.
Водiї, з власним авто, вiд 5 т. Тел. у Хмельницькому 097-851-95-67.
Водiї-експедитори запрошуються у фiрму ТОВ "Агробiзнес". Тел. у Хмельницькому: 72-52-65, 0-67-384-49-25.
Водiї-кур'єри з власним авто та без, з/п вiд 2500 грн. + бензин. Тел. у Хмельницькому 74-65-85.
Водiїв категорiї "В", з власним авто, запрошує до спiвпрацi таксi "71-71-71". Високий заробiток та мiсяць безкоштовного ефiру гарантовано. Тел. у Хмельницькому: 71-71-71, 789-900.
Водiїв, з в/а, д/р, запрошує таксi "795-795", 2 мiсяцi безкоштовного ефiру. Тел. у Хмельницькому 067-922-09-56.
Водiїв, з власним авто, запрошує до спiвпрацi таксi "71-71-71". Високий заробiток та мiсяць безкоштовного ефiру гарантовано. Тел. у Хмельницькому: 71-71-71, 789-900.
Водiїв, з власними вантажними автомобiлями, до 2 т, запрошує дистриб'юторська компанiя. Тел. у Хмельницькому 067-716-73-39.
Водiй запрошується на мiжнароднi вантажнi перевезення. Тел. у Хмельницькому 0-50-376-80-52.
Водiй категорiї "Е". Тел. у Хмельницькому: 2-61-32, 068-172-40-84, пн.-пт., 10.00-18.00.
Водiй категорiї "С", машинiст екскаватора, термiново, з/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому: 67-03-43, 2-35-92, 2-10-18.
Водiй на автобус ПАЗ, стаж роботи обов'язковий. Тел. у Хмельницькому 0-67-984-40-16.
Водiй на вантажне авто запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому: 71-00-90, 0-67-602-25-42.
Водiй на вантажний автомобiль, категорiї "Е". Тел. у Хмельницькому 0-67-711-05-46.
Водiй на ДАФ + напiвпричiп, 20 т, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-67-775-55-77.
Водiй на ЗАЗ Таврiя пiкап, д/р, один вихiдний, графiк з 7.00 до 15.00, з/п - 1400 грн., премiальнi. Тел. у Хмельницькому: 0-97-497-97-30, 72-95-30.
Водiй на ЗIЛ-130 на постiйну роботу, стаж роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-967-83-95.
Водiй на ЗIЛ. Тел. у Хмельницькому 0-98-584-19-62.
Водiй, з вантажним мiкроавтобусом, до 3 т. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-38-63.
Водiй, з власним автомобiлем, робота по мiсту, з/п висока + амортизацiя + бензин. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Водiй, мiжнароднi вантажнi перевезення, тягач ДАФ, напiвпричiп, рефрижератор. Тел. у Хмельницькому 067-924-21-53.
Водiй, мiжнароднi вантажнi перевезення, тягач МАН, напiвпричiп, рефрижератор. Тел. у Хмельницькому 097-719-36-29.
Водiй-вантажник, ненормований робочий день, р-н Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-50-587-06-03.
Водiй-далекобiйник, мiжнародник, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому: 097-177-91-69, 77-45-90.
Водiй-експедитор по областi, категорiя "А", "В", "С", д/р 10 рокiв, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-97-574-09-19.
Водiй-експедитор, категорiї "В", "С", з/п вiд 2500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 0-67-771-01-73.
Водiй-механiк, з д/р, категорiї "В", "С". Тел. у Хмельницькому 067-260-15-85.
Екскаваторник запрошується у фiрму. Тел. у Хмельницькому: 64-53-35, 097-952-45-26.
Комбайнер, з д/р на iноземнiй технiцi. Тел. у Хмельницькому 0-67-775-55-77.
Кранiвник на баштовий кран. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 098-437-13-87.
Машинiст на грейдер, з/п - 2000 грн. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 098-437-13-87.
Робота для вашого вантажного транспорту, по Українi. Водiї без транспорту не запрошуються. Тел. у Хмельницькому 0-50-991-47-51, з 19.00 до 22.00.
Тракторист-екскаваторник на ЮМЗ, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-96-344-34-48.
Автосервiс
Автоелектрик запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому: 70-57-34, 067-380-17-34.
Автоелектрик, автослюсар, випробувач балонiв. Тел. у Хмельницькому 74-00-74.
Автоелектрики, слюсар по ремонту двигунiв запрошуються у ТОВ "Лiдер Сервiс". Тел. у Хмельницькому 78-50-10.
Автоелектрики-дiагности на високооплачувану роботу. Тел. у Хмельницькому: 74-30-13, 067-791-78-75.
Автомаляр, рихтувальник, арматурник запрошуються в автоцентр "Лiга-II". Тел. у Хмельницькому: 61-35-10, 0-97-942-91-31, Вiталiй.
Автомаляри на постiйну роботу в автоцентр "Лiга II". Тел. у Хмельницькому: 61-35-10, 097-942-91-31, Вiталiй.
Автомийник на автомийку, р-н Озерна. Тел. у Хмельницькому 063-273-99-99.
Автомийники на автомийку. Тел. у Хмельницькому 0-67-811-89-96.
Автомийники, бригада у складi 3-х чоловiк на високооплачувану роботу, д/р. Тел. у Хмельницькому: 752-652, 067-382-11-71.
Автомийники, з/п висока, гарнi умови працi. Тел. у Хмельницькому 068-206-54-54.
Автомийники. Тел. у Хмельницькому: 77-50-90, 097-507-78-71.
Автослюсар (з досвiдом роботи), моторист, автофарбувальник, зварювальник-рихтувальник. Тел. у Хмельницькому 067-722-06-27.
Автослюсарi на високооплачувану роботу, з базовими знаннями. Тел. у Хмельницькому: 74-30-13, 067-791-78-75.
Автослюсарi на постiйну роботу, д/р вiд 3-х рокiв. Тел. у Хмельницькому: 752-652, 067-382-11-71.
Автофарбувальник, пiдготувальник автомаляра, оплата висока, регулярна. Тел. у Хмельницькому: 76-25-28, 067-253-09-78.
Автофарбувальник-зварювальник запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому: 79-43-78, 098-683-85-08.
Аудi Центр Хмельницький оголошує набiр персоналу в новий автосалон: сервiс-консультант, слюсар з ремонту автомобiлiв (механiк), адмiнiстратор салону, слюсар з ремонту автомобiлiв (електрик). Вимоги: вiком бажано до 35 рокiв, бажано з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-20-44, Михайло.
Працiвники, бажано до 30 р., хлопцi та дiвчата, запрошуються на автомийку. Тел. у Хмельницькому 093-680-36-10.
Слюсар на вантажний автомобiль, ставка - 3000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-711-05-46.
Слюсар-механiк, досвiдчений (шостого розряду) у компанiю-виробник. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Спецiалiст, д/р, на вулканiзацiю i шиномонтаж, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 067-380-00-79.
Транспортувальника, слюсаря (рубання, гнуття, зачистка металу) запрошує завод ВАТ "Пригма-Прес". Тел. у Хмельницькому 72-05-89.
Фарбувальник на СТО, достойна оплата. Тел. у Хмельницькому 0-98-056-16-13.
Будiвництво, ремонт, благоустрiй
Бригади, фахiвцi, рiзноробочi запрошуються на роботу в м.Київ. Абсолютно всi будiвельнi спецiальностi. Термiново. Котеджi, житловi комплекси. Житло вiд роботодавця, вахта, з/п - 5000-8000 грн. i вище. Тел. у Хмельницькому: 0-99-148-80-18, 099-149-17-91, 099-524-53-42.
Будiвельник будь-якої квалiфiкацiї, рiзноробочi, бригади для роботи в м.Київ. Будiвництво замiських будинкiв, торговельних центрiв. Житло вiд роботодавця, вахта, з/п - 5000-8000 грн. i вище. Тел. у Хмельницькому: 0-99-149-17-91, 099-524-53-42, 099-148-80-18.
Будiвельник-слюсар-сантехнiк запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 64-05-83.
Будiвельники всiх спецiальностей запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-623-16-55.
Будiвельники всiх спецiальностей. Тел. у Хмельницькому 0-67-919-93-41.
Будiвельники, муляри, монолiтники, обробники, рiзноробочi термiново запрошуються в м.Київ. Не мiсцевим допомога з житлом, з/п вiдрядна. Тел. у Хмельницькому: 0-99-762-37-56, 0-67-538-55-98.
Газозварювальник з нержавiючих металiв, 6-го розряду, фарбувальник металоконструкцiй запрошується на в/о роботу. Тел. у Хмельницькому 64-43-54.
Електрик, 4 група, доба через три, з/п - 1300 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-350-24-95.
Електрозварювальник-слюсар. Тел. у Хмельницькому 0-99-163-11-68.
Зварювальники в будiвельну компанiю, термiново, з/п вiд 3000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Зварювальники, з/п висока. Постiйна робота. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-74-54.
Зварювальники, можливо, без д/р, запрошуються. Тел. у Хмельницькому: 72-01-44, 78-38-25.
Каменярi, муляри, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 098-437-13-87.
Майстри, рiзноробочi по оздобленню будiвельних примiщень, робота постiйна, добре оплачувана. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-23-04.
Монтажники металопластикових конструкцiй, з власним iнструментом, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому: 78-53-82, 78-53-94.
Монтажники систем вентиляцiї та кондицiонування, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 050-964-81-63.
Муляр на пiдприємство з д/р. Тел. у Хмельницькому: 70-33-57, 096-349-15-20.
Муляри, гiпсокартонники, покрiвельники на приватне пiдприємство. Тел. у Хмельницькому 0-67-701-07-45.
Муляри, оздоблювальники-унiверсали, плиточники, наклеювальники шпалер, ламiнатники. Тел. у Хмельницькому: 78-90-28, 0-97-289-65-07.
Пiдсобник на внутрiшнi оздоблювальнi роботи, з/п вiд 50 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-67-710-95-87.
Працiвники для виконання внутрiшнiх робiт, розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-67-311-57-82.
Працiвники: штукатури, плиточники, оператори на машинну штукатурку, та iншi спецiалiсти. Тел. у Хмельницькому 098-495-81-79.
Сантехнiки, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 050-964-81-63.
Спецiалiст з ремонтно-оздоблювальних робiт, рiзноробочий у бригаду. Тел. у Хмельницькому 0-67-608-18-66.
Спецiалiсти з будiвництва рiзних спецiальностей, з/п вiд 3000 грн., вiд виробiтку, залежно вiд вакансiї. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Спецiалiсти з будiвництва: бригади, пiдсобники на роботу м.Київ (котеджне мiстечко). Тел. у Хмельницькому 0-67-279-58-08.
Спецiалiсти з будiвництва: муляри, бетонувальники, пiдсобники. Тел. у Хмельницькому 0-97-674-17-52.
Столяри, бажано молодi спецiалiсти, запрошуються у столярний цех. Тел. у Хмельницькому: 067-176-35-02, 096-896-74-97.
Столяри, оздоблювальники запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-68-173-40-92.
Шпаклювальницi та шпаклювальники термiново запрошуються, д/р, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 0-96-430-07-01.
Штукатури, плиточники, гiпсокартонники. Тел. у Хмельницькому: 70-67-04, 068-206-12-60. КА "Клуб Професiоналiв".
Виробничi спецiальностi
Електрозварювальник для виготовлення кованих виробiв: ворота, огорожi та iнше, вiком бажано вiд 25 до 40 рокiв, з/п - висока. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-74-64.
Засолювач, коптильник на харчове виробництво, бажано чоловiк. Тел. у Хмельницькому 74-97-10.
Збиральник корпусних меблiв, графiк роботи: 9.00-18.00, субота, недiля - вихiднi. Бажано мiсцева прописка, з/п вiд 2500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 0-67-771-01-73.
Збиральник корпусних меблiв, з/п висока, iндивiдуальний графiк роботи. Тел. у Хмельницькому: 0-98-999-19-96, 73-03-00.
Ковалi, з/п висока. Постiйна робота. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-74-54.
Коваль, фахiвець, запрошується на роботу (виготовлення кованих меблiв високої якостi), бажано вiд 27 до 40 рокiв, робота в Києвi, надається безкоштовне житло, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-67-433-00-88.
Комiрник, непродовольчий склад, бажано д/р, вiком 20-55 рокiв, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Комплектувальник-сортувальник (дрiбна канцелярiя), бажано до 30 рокiв. Повний робочий день. Тел. у Хмельницькому 066-103-77-02.
Комплектувальники та експедитори. Тел. у Хмельницькому 0-67-688-47-76.
Комплектувальницi подарункiв, бажано дiвчата до 30 рокiв. Освiта i досвiд роботи не обов'язково. З/п - 1200 - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому 066-103-77-02.
Коптильник, з досвiдом роботи, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 0-67-354-15-16.
Майстер у компанiю-виробник, вiком бажано до 45 рокiв, з технiчною освiтою, бажано вiйськовi у вiдставцi. Резюме надсилати: e-mail: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Майстри, верстатники, шлiфувальники запрошуються у столярний цех на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-672-04-02.
Меблярi квалiфiкованi запрошуються у приватну фiрму. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-00-40.
Пекарi у пекарню. Тел. у Хмельницькому 63-34-44.
Працiвники для збирання i встановлення металевих вхiдних дверей, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому: 0-67-380-00-89, 72-60-39.
Працiвники квалiфiкованi запрошуються в меблевий цех. Тел. у Хмельницькому 067-478-86-61.
Робiтник на виробничий верстат, бажано до 40 рокiв, р-н Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-50-587-06-03.
Робiтник у цех з виготовлення художнiх виробiв з бетону, бажано в/о. Тел. у Хмельницькому: 70-80-10, 0-93-039-48-96.
Робiтники на виробництво м/п вiкон. Тел. у Хмельницькому: 78-93-05, 0-67-370-74-80.
Складальник корпусних меблiв, дизайнер-конструктор меблiв, д/р. Тел. у Хмельницькому: 65-63-62, 0-67-383-16-71.
Сортувальницi-пакувальницi, бажано жiнки, вторсировина, довiльний графiк. Тел. у Хмельницькому 0-98-130-02-66.
Спецiалiст iз перетяжки м'яких меблiв. Тел. у Хмельницькому: 0-96-533-29-85, 74-47-17.
Спецiалiст унiверсальний: сантехнiк, електрик, будiвельник, мебляр, iнше. Тел. у Хмельницькому: 70-80-10, 0-93-039-48-96.
Столяр-мебляр запрошується на роботу у фiрму. Тел. у Хмельницькому 64-05-83.
Технолог на залiзобетонний комбiнат. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 098-437-13-87.
Технолога виробничо-технологiчної лабораторiї (лаборанта) запрошує ТЗО Хмельницький КХП. Тел. у Хмельницькому 79-26-84.
Фарбувальник металовиробiв, бажано до 45 рокiв, з д/р, з/п - 2000-3000 грн. Тел. у Хмельницькому: 70-67-04, 068-206-12-60. КА "Клуб Професiоналiв".
Фасувальники на склад готової продукцiї, 7 чоловiк, з/п - 2700-3100 грн./мiс. + житло. Тел. у Хмельницькому 72-64-96.
Чоботар у взуттєвий цех, з/п висока + соцпакет, субота, недiля - вихiднi. Тел. у Хмельницькому: 096-923-61-71, 068-203-61-15.
Чоловiки до 40 рокiв (бажано), з технiчною освiтою, на постiйну роботу на виробництво, з д/р на верстатах. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Побутова та комунальна сфери
Електрик у магазин "Фуршет". Тел. у Хмельницькому 0-95-827-25-95.
Майстер або учень з ремонту взуття. Тел. у Хмельницькому 093-722-92-33.
Майстер з ремонту електроiнструменту. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-02-01.
Майстер з сантехнiчних робiт, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 098-437-13-87.
Прасувальниця в пральний цех. Тел. у Хмельницькому 65-40-93.
Слюсар-сантехнiк, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому: 0-67-384-57-97, 70-90-30.
Рiзноробочi
Вантажник на ринок. Тел. у Хмельницькому 067-253-45-22.
Вантажник на склад. Тел. у Хмельницькому 067-384-72-33, телефонувати з 9.00 до 18.00.
Вантажник у будiвельний магазин, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-97-419-64-19, 66-43-05.
Вантажник, бажано чоловiк 20-30 рокiв, без шкiдливих звичок. Тел. у Хмельницькому: 65-00-96, 65-62-50, 0-93-818-88-88.
Вантажники запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-623-16-55.
Вантажники запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-96-776-59-45, 067-432-04-16.
Вантажники на овочевий ринок, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому: 067-445-74-44, 0-68-203-40-32.
Вантажники на постiйну роботу, бажано чоловiки до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 72-01-10, 72-01-45.
Вантажники на склад продуктiв. Тел. у Хмельницькому: 0-67-232-71-68, 78-95-41.
Вантажники на склад, бажано до 30 рокiв, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому: 70-54-79, 068-111-15-92.
Вантажники на склад, бажано до 30 рокiв, з/п - 2300 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-12-69, 70-73-70.
Вантажникiв-комплектувальникiв запрошує ТзОВ "Подiлля Тютюн", д/р, офiцiйне працевлаштування, висока з/п. Тел. у Хмельницькому 068-213-30-39.
Жiнки (бажано) запрошуються на рiзнi види роботи. Тел. у Хмельницькому: 72-01-44, 78-38-25.
Посудомийницi-прибиральницi в кафе. Тел. у Хмельницькому: 78-34-36, 78-34-37.
Посудомийниця запрошується в ресторан, центр мiста. Тел. у Хмельницькому 70-03-05.
Працiвники в ресторан "Живе пиво", 8 вакансiй, з/п - 3300 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому 72-64-96.
Прибиральники, чоловiки та жiнки, бажано до 45 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 0-98-564-80-50, 70-75-05.
Прибиральницi та посудомийницi. Тел. у Хмельницькому: 71-27-08, 067-988-26-98, телефонувати з 9.00 до 21.00.
Прибиральницi, з/п - 800 грн./10 або 15 днiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-350-24-95.
Прибиральниця в магазин, неповна зайнятiсть. Тел. у Хмельницькому: 0-97-419-64-19, 66-43-05.
Прибиральниця в ресторан у центрi мiста. Тел. у Хмельницькому: 65-67-76, 067-899-53-17.
Прибиральниця в салон краси. Тел. у Хмельницькому 78-97-44.
Прибиральниця запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-83-59.
Прибиральниця на повний робочий день, на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Прибиральниця службових примiщень. Графiк роботи: 8.00-16.00. Тел. у Хмельницькому 74-97-10.
Прибиральниця, вiк бажано до 58 рокiв, вiдповiдальна, працьовита, з/п вiд 1000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Рiзноробочi (2 хлопцi) на швейне виробництво, з/п - 1500-2000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-81-22.
Рiзноробочi в цех металовиробiв. Тел. у Хмельницькому: 72-01-44, 78-38-25.
Рiзноробочi запрошуються на будiвництво, з/п - 400 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому 096-513-27-29.
Рiзноробочi запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-623-16-55.
Рiзноробочi на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 067-699-87-88.
Рiзноробочi на склад, бажано до 30 рокiв, з/п - 2100-3000 грн. Тел. у Хмельницькому 70-73-70.
Рiзноробочi на цегельний завод. Тел. у Хмельницькому 0-67-396-02-24.
Рiзноробочi, бажано вiд 18 до 30 рокiв, у сферу торгiвлi, з/п - 150 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-68-206-17-65.
Рiзноробочi, працiвники в ковбасний цех, охоронцi. Тел. у Хмельницькому: 70-67-04, 068-206-12-60. КА "Клуб Професiоналiв".
Рiноробочi в приватну фiрму (будiвництво). Тел. у Хмельницькому 0-67-380-00-40.
Робiтник, бажано з д/р, на встановлення м/п вiкон, можлива часткова зайнятiсть, з/п вiд 2500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Робочi у фарбувальний цех тканин, бажано до 25 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 098-437-13-87.
Швейне виробництво
Бригада швачок, прасувальниця. Тел. у Хмельницькому 0-97-314-48-71.
Бригада швачок, термiново. Тел. у Хмельницькому 067-723-90-88.
Вишивальники на вишивальну машину ЗСК, швачки запрошуються. Тел. у Хмельницькому: 0-67-645-29-59, 0-97-313-32-44.
Жiнка бажано, на вивертання постiльної бiлизни. Тел. у Хмельницькому 098-408-53-71.
Закрiйник у швейний цех, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-416-87-06.
Закрiйник у швейний цех, р-н дальнi Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-50-539-49-84.
Закрiйник у швейний цех. Виставка, ДОСААФ. Тел. у Хмельницькому 067-753-18-98.
Закрiйник, з д/р запрошується у швейний цех, р-н Виставка. Тел. у Хмельницькому: 096-426-08-43, 097-293-58-04.
Закрiйник-модельєр, швачки, пошиття верхнього одягу, залiзничний вокзал. Тел. у Хмельницькому 097-935-79-91.
Закрiйники запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 097-788-85-59, 097-942-90-71.
Кетлювальницi на жiночий трикотаж. Р-н Дубово. Тел. у Хмельницькому 050-166-41-97.
Кравець, досвiд роботи, в ательє iндивiдуального пошиття. Тел. у Хмельницькому 068-206-30-93.
Модельєр запрошується на жiночi костюми у швейний цех, р-н "Катiону". Тел. у Хмельницькому 0-97-772-67-31.
Модельєр-закрiйник запрошується в ательє, iндивiдуальне пошиття. Постiйна робота. Тел. у Хмельницькому 79-40-70.
Оверложницi, пакувальницi, прасувальницi на дитячий трикотаж, "Сiлiстра". Тел. у Хмельницькому 067-383-32-28.
Оверложницi, розпошивальницi, швачки на трикотаж, р-н заводу "Катiон". Тел. у Хмельницькому: 0-67-274-16-88, 72-68-36.
Помiчниця швачки з iндивiдуального пошиття запрошується. Тел. у Хмельницькому 72-82-95.
Прасувальниця (верхнiй одяг), постiйна робота. Тел. у Хмельницькому 0-98-328-82-21.
Прасувальниця на постiйну роботу, з досвiдом роботи. Виставка. Тел. у Хмельницькому: 097-293-58-04, 096-426-08-43.
Прасувальниця на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-97-900-77-79, 0-97-900-77-80.
Розкрiйник, швачка, швейна майстерня, робота зi шкiрою. Тел. у Хмельницькому: 70-48-28, 067-743-48-17, 098-488-30-93.
Спецiалiст з пошиття чохлiв, ремонту шкiргалантерiї, сумок. Тел. у Хмельницькому: 0-96-533-29-85, 74-47-17, 65-10-32.
Спецiалiст з ремонту трикотажного обладнання в швейний цех на постiйну роботу. Термiново. Тел. у Хмельницькому: 70-41-81, 70-41-71, 068-202-42-16, з 9.00 до 19.00.
Технолог (трикотаж: футболки, кофти), з/п - 5000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-81-22.
Технолог одягу, в/о, д/р, з/п - 5000 грн. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 098-437-13-87.
Технолог швейних виробiв на постiйну роботу. Виставка. Тел. у Хмельницькому: 097-293-58-04, 096-426-08-43.
Технолог, дизайнер одягу на пiдприємство, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-00-09.
Технолог, закрiйник, швачки квалiфiкованi (верхнiй одяг), робота постiйно, Раково. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-00-34.
Технолог-конструктор квалiфiкований на в/о роботу. Тел. у Хмельницькому 067-383-06-05.
Технолог-конструктор на в/о роботу, офiцiйне працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 050-949-37-48, 098-312-74-43.
Художник-дизайнер, модельєр-конструктор жiночого одягу. Тел. у Хмельницькому 0-96-364-64-03.
Швачка запрошується в ательє "Шкiра та хутро", пристойна оплата. Тел. у Хмельницькому: 71-82-46, 0-67-897-06-38.
Швачка запрошується на надомну роботу. Термiново. Тел. у Хмельницькому 067-259-79-89.
Швачка запрошується на постiйну роботу. Центр. Тел. у Хмельницькому 067-298-73-30.
Швачка квалiфiкована, центр, ательє iндивiдуального пошиття, постiйна в/о робота. Тел. у Хмельницькому 79-40-70.
Швачка на пiдшивання тюлi та ремонту одягу, ринок "Подiлля-2". Тел. у Хмельницькому 093-731-75-25.
Швачка, в р-нi iнфекцiйної лiкарнi. Тел. у Хмельницькому 0-67-779-93-60.
Швачка, пошиття спiдниць, робота постiйна, зарплата вчасно, Раково. Тел. у Хмельницькому: 64-43-57, 067-734-18-53.
Швачка, прасувальниця, бригада на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-68-203-56-31.
Швачка-надомниця (чоловiчi куртки). Тел. у Хмельницькому 0-97-862-15-19.
Швачки (блузи, штани, сарафани, куртки), високооплачуванi, постiйне завантаження, працевлаштування. Тел. у Хмельницькому 0-97-999-52-52.
Швачки або бригада запрошуються на постiйну роботу. Виставка. Тел. у Хмельницькому 067-277-98-68.
Швачки або бригада на постiйну роботу. Гарнi умови. Тел. у Хмельницькому: 097-966-04-87, 068-203-56-43.
Швачки або бригада швачок, постiйна робота. Гречани дальнi ("садиби"). Тел. у Хмельницькому 0-67-383-22-93.
Швачки або бригада, квалiфiкованi (жiночий одяг), р-н фiлармонiї. Тел. у Хмельницькому: 0-97-229-46-19, 78-55-90.
Швачки в швейний цех на постiйну роботу. Виставка. Тел. у Хмельницькому 063-040-98-88.
Швачки з пошиття дитячого одягу запрошуються, постiйна робота. Тел. у Хмельницькому 0-67-899-53-33.
Швачки запрошуються в ательє, термiново. Тел. у Хмельницькому 098-132-81-24.
Швачки запрошуються в цех на Миру Проспектi. Тел. у Хмельницькому: 63-91-09, 063-617-54-94.
Швачки запрошуються в швейний цех, постiйна робота, Гречани дальнi. Тел. у Хмельницькому 067-383-22-93.
Швачки запрошуються на в/о роботу, постiйне завантаження, працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 0-98-653-25-50, 79-13-02.
Швачки запрошуються на маспошиття курток (Заготзерно). Тел. у Хмельницькому 097-191-60-16.
Швачки запрошуються на маспошиття, р-н маслозаводу. Тел. у Хмельницькому 0-68-833-49-22.
Швачки запрошуються на постiйну роботу, постiйна робота. Виставка. Тел. у Хмельницькому: 068-113-01-87, 097-367-62-44.
Швачки запрошуються на роботу, Дубово. Тел. у Хмельницькому 068-206-72-60.
Швачки запрошуються на роботу. Дубово. Тел. у Хмельницькому 0-98-683-82-01.
Швачки запрошуються на роботу. Центр. Тел. у Хмельницькому 0-97-791-55-39.
Швачки квалiфiкованi (молодiжний одяг, пiдкладка). Гречани ближнi. Тел. у Хмельницькому 0-67-302-79-03.
Швачки квалiфiкованi в ательє модного одягу. Тел. у Хмельницькому 0-67-793-88-71.
Швачки квалiфiкованi в швейний цех для пошиття верхнього одягу. Центр. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-07-79.
Швачки квалiфiкованi в швейний цех, Раково. Гарнi умови. З/п своєчасно. Тел. у Хмельницькому 0-97-279-35-19.
Швачки квалiфiкованi з д/р. Р-н заводу "Темп". Тел. у Хмельницькому 068-205-73-24.
Швачки квалiфiкованi запрошуються у цех, р-н Виставка. Тел. у Хмельницькому 0-97-960-68-58.
Швачки квалiфiкованi запрошуються у швейний цех. Гречани. Тел. у Хмельницькому: 71-03-39, 068-205-30-92.
Швачки квалiфiкованi на постiйну в/о роботу, гарнi умови, працевлаштування, р-н Кам'янецького моста. Тел. у Хмельницькому: 0-67-959-92-72, 0-67-295-95-04.
Швачки квалiфiкованi на постiйну роботу (маспошиття). Тел. у Хмельницькому 0-67-793-88-71.
Швачки квалiфiкованi на постiйну роботу, на вул.Тернопiльськiй. Тел. у Хмельницькому 0-67-938-03-95.
Швачки квалiфiкованi на постiйну роботу. Виставка. Тел. у Хмельницькому: 61-00-84, 097-350-17-48.
Швачки квалiфiкованi на постiйну роботу. Гарнi умови. Висока з/п. Термiново. Тел. у Хмельницькому: 70-41-81, 70-41-71, 068-202-42-16, з 9.00 до 19.00.
Швачки квалiфiкованi на пошиття жiночих штанiв, робота постiйна, з/п висока. Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому: 0-68-206-76-34, 0-97-539-80-08.
Швачки квалiфiкованi на пошиття спiдниць. Робота постiйна. З/п висока. Раково, зуп-ка Гайдара. Тел. у Хмельницькому: 096-941-47-04, 096-709-98-52.
Швачки квалiфiкованi та технолог запрошуються на постiйну роботу, житлом забезпечимо, офiцiйне працевлаштування, м.Стара Синява. Тел. у Хмельницькому 0-67-370-03-90.
Швачки квалiфiкованi та фурнiтурниця термiново запрошуються в цех. Тел. у Хмельницькому: 63-63-40, 097-252-16-99.
Швачки квалiфiкованi, бригада, технолог-конструктор на постiйну роботу. Виставка. Тел. у Хмельницькому: 77-46-64, 0-68-203-10-40.
Швачки квалiфiкованi, закрiйник, прасувальниця (спiдницi), радiозавод. Тел. у Хмельницькому 0-97-479-88-78.
Швачки квалiфiкованi, прасувальниця, жiночi костюми, Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-67-179-55-39.
Швачки квалiфiкованi, прасувальниця, постiйна робота. Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому 0-67-710-55-38.
Швачки квалiфiкованi, працевлаштування, постiйна робота, вул.Кам'янецька, 103. Тел. у Хмельницькому: 79-13-02, 0-68-202-08-37.
Швачки на оверлок та розпошивалки (трикотаж: футболки, кофти), з/п - 60-100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-81-22.
Швачки на пiдприємство, постiйна в/о робота, нове обладнання. Тел. у Хмельницькому: 0-67-382-00-09, 78-38-42.
Швачки на постiйну високооплачувану роботу. Тел. у Хмельницькому: 068-172-24-43, 097-966-04-87.
Швачки на постiйну роботу в цех, р-н автовокзалу №1. Тел. у Хмельницькому 0-67-154-92-04.
Швачки на постiйну роботу, висока платня, добрi умови працi, постiйне завантаження, пооперацiйний розподiл працi, нове обладнання. Гречани. Тел. у Хмельницькому: 0-97-653-84-71, 66-40-02.
Швачки на постiйну роботу, вул.Кам'янецька, 103. Тел. у Хмельницькому: 0-68-202-35-17, 79-13-02.
Швачки на постiйну роботу, добрi умови, постiйне завантаження, р-н "Електронiки". Тел. у Хмельницькому 097-287-65-53.
Швачки на постiйну роботу, р-н Дубово. Тел. у Хмельницькому 0-67-790-49-11.
Швачки на постiйну роботу, р-н Раково. Тел. у Хмельницькому: 64-50-83, 0-97-442-31-58.
Швачки на постiйну роботу, центр мiста. Тел. у Хмельницькому: 0-67-262-20-28, 067-854-07-72.
Швачки на постiйну роботу. Досвiд роботи. Виставка. Тел. у Хмельницькому: 097-293-58-04, 096-426-08-43.
Швачки на постiйну роботу. Обов'язкове офiцiйне працевлаштування. Тел. у Хмельницькому 78-40-01.
Швачки на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-328-82-21.
Швачки на постiльну бiлизну. Тел. у Хмельницькому 097-229-46-23.
Швачки на пошиття молодiжного одягу. Тел. у Хмельницькому: 068-41-40-502, 097-947-65-07.
Швачки та закрiйники в швейний цех, р-н Виставка. Тел. у Хмельницькому: 77-70-95, 094-981-60-95
Швачки та оверложниця на постiйну роботу. Виставка, ДОСААФ. Тел. у Хмельницькому 067-753-18-98.
Швачки та пакувальницi у взуттєвий цех на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 097-313-32-44.
Швачки у невеликий цех на постiйну роботу, з/п - щодня. Тел. у Хмельницькому 0-67-497-10-24.
Швачки, бригада швачок, прасувальницi на роботу, р-н Виставка. Тел. у Хмельницькому 0-67-976-43-72.
Швачки, бригади швачок на постiйну роботу, з/п висока, нове обладнання, гарнi умови працi. Тел. у Хмельницькому: 097-990-86-96, 097-343-18-80.
Швачки, бригадний метод пошиття (сукнi, сарафани). Центр, гарнi умови, робота постiйна, оформлення, з/п вiд 3000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-97-664-37-03.
Швачки, гарнi умови, з/п висока, Раково. Тел. у Хмельницькому 0-67-974-65-98.
Швачки, з досвiдом роботи, запрошуються в швейний цех. Тел. у Хмельницькому: 0-67-716-73-17, 0678-772-82-01.
Швачки, закрiйник, оверложницi, прасувальницi, технолог, наладник трикотажного обладнання. Пошиття дитячого одягу. Висока з/п. Тел. у Хмельницькому: 70-41-81, 70-41-71, 068-202-42-16, з 9.00 до 19.00.
Швачки, можливо, бригада, на постiйну роботу, Центр. Тел. у Хмельницькому: 0-67-931-66-63, 0-68-206-33-92.
Швачки, на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-67-908-87-63, 0-97-57-04-304.
Швачки, нове обладнання, постiйна робота, з/п висока, Дубово. Тел. у Хмельницькому: 097-450-72-82, 097-354-93-36.
Швачки, оверложницi запрошуються. Гарнi умови, висока з/п, стабiльна робота. Тел. у Хмельницькому: 70-41-81, 70-41-71, 068-202-42-16, з 9.00 до 19.00.
Швачки, оверложницi, розпошивальниця, прасувальниця. Постiйна робота, гарнi умови, можливе навчання. Тел. у Хмельницькому 067-286-33-28.
Швачки, офiцiйне працевлаштування, постiйна завантаженiсть. Iногороднiм надається житло. Тел. у Хмельницькому 067-260-15-85.
Швачки, постiйна робота, р-н ринку "Берiзка". Тел. у Хмельницькому 0-67-332-61-82.
Швачки, пошиття верхнього одягу, закрiйник-модельєр, залiзничний вокзал. Тел. у Хмельницькому 097-935-79-91.
Швачки, пошиття дитячих трикотажних виробiв. Тел. у Хмельницькому: 097-788-85-59, 097-942-90-71.
Швачки, пошиття дитячого одягу, гарнi умови працi, р-н автовокзал №1. Тел. у Хмельницькому 098-694-52-98.
Швачки, пошиття суконь, спiдниць. Можливе навчання. Тел. у Хмельницькому 068-203-25-58.
Швачки, прасувальницi квалiфiкованi. Тел. у Хмельницькому: 068-589-28-71, 097-185-78-80.
Швачки, прасувальницi на пошиття дитячого трикотажу. Постiйна робота. Гарнi умови. Термiново. Тел. у Хмельницькому: 70-41-81, 70-41-71, 068-202-42-16, з 9.00 до 19.00.
Швачки, прасувальницi, новий цех, постiйна високооплачувана робота. Тел. у Хмельницькому: 096-709-98-52, 096-941-47-04.
Швачки, прасувальниця запрошуються на маспошиття. Розцiнки високi. Постiйне навантаження. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-21-67.
Швачки, прасувальниця, гарнi умови, жiночий одяг, з/п - 3000-3500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-63-111-95-83.
Швачки, прасувальниця, пакувальниця, помiчник закрiйника. Тел. у Хмельницькому: 0-50-591-78-66, 77-39-69.
Швачки, прасувальниця, пошиття блуз, жiночих костюмiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-491-97-15.
Швачки, прасувальниця, термiново. Тел. у Хмельницькому 0-67-723-90-88.
Швачки, р-н Дубово. Тел. у Хмельницькому 097-507-02-52.
Швачки, сарафан, пальто. Тел. у Хмельницькому 097-314-48-71
Швачки, хорошi умови, Пiвденно-Захiд. Тел. у Хмельницькому: 2-43-59, 067-384-44-45.
Швачки, Центр. Тел. у Хмельницькому 067-381-74-76.
Швачки-оверложницi на постiйну роботу в швейний цех. Тел. у Хмельницькому: 70-97-75, 067-255-34-84.
Швачки-оверложницi, петлювальницi, в'язальницi, вул.Молодiжна. Тел. у Хмельницькому 67-01-25.
Швачки-оверложницi, термiново. Тел. у Хмельницькому 0-68-202-40-73.
Охорона, безпека
Охоронець на пiдприємство, бажано жiнка. Тел. у Хмельницькому: 79-43-78, 098-694-74-17.
Охоронець, графiк роботи доба через двi, три, вахта. Робота на пiдприємствах мiста, з/п - 1000-2000 грн., залежно вiд графiка роботи. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Охоронцi (птахоферма), бажано вiком 23-47 рокiв, вахта, забезпечення, з/п - 1200-1700 грн. Тел. у Хмельницькому 067-863-90-94.
Охоронцi в бар, бажано 18-30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-960-78-99.
Охоронцi запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-623-16-55.
Охоронцi, "Либiдь-Плаза", з/п - 900-1500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-350-24-95.
Охоронцi, бажано вiком 18-30 рокiв, на постiйну роботу, з/п - 1500-2000 грн. Тел. у Хмельницькому 70-67-21.
Охоронцi, бажано вiком 18-30 рокiв, на постiйну роботу, з/п - 1500-2000 грн. Тел. у Хмельницькому 70-80-13.
Пенсiонер (мiлiцiї, СБУ), вiйськовослужбовець, власне авто, в/о, часткова зайнятiсть. Тел. у Хмельницькому 0-97-271-24-25.
Працiвники, бажано вiком 22-50 рокiв, запрошуються у приватну охорону "Елiт-Гром", термiново. Тел. у Хмельницькому: 0-67-948-56-30, 70-87-05.
Сторож у кафе, доба через двi, постiйна робота, бажано мешканець Раково, зарплата 800 грн. Тел. у Хмельницькому 097-411-01-40.
Сторож, довiра (гаражний масив). Тел. у Хмельницькому: 63-23-55, 096-524-44-19.
Чоловiки та жiнки, бажано вiд 20 до 45 рокiв, запрошуються в охоронну фiрму. Вахта, оформлення, доставка на об'єкти за рахунок фiрми, з/п - 1000-1500 грн. Тел. у Хмельницькому: 75-29-80, 063-699-71-57, 0-96-950-42-32.
Домашнiй сервiс
Бажано жiнка для догляду за лiтньою жiнкою. Тел. у Хмельницькому: 74-08-72, 098-244-57-71.
Доглядальниця за лiтньою жiнкою, бажано з д/р, вiдповiдальна, порядна, з/п за домовленiстю (висока). Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Домогосподарка для прибирання будинку, вiком бажано вiд 35 до 55 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 79-43-78, 098-694-74-17.
Домогосподарки, вiком бажано 22-60 рокiв, акуратна, трудолюбива, чесна, можлива повна або часткова зайнятiсть, з/п - 50-150 грн./день. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Жiнки для роботи на городi, 50 грн./день, доставка. Тел. у Хмельницькому 0-67-350-24-95.
Нянi, гувернантки, домробiтницi, сiмейнi пари, кухарi, садiвники запрошуються на роботу в агентство "Мерi Попiнс". Звертатися: м.Хмельницький, вул.Верхня Берегова, 11/2, 3-й поверх (бiля "Панського маєтку"). Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-44-40, 0-50-539-64-74, 70-84-40.
Няня-вихователь, яка любить дiтей, охайна, вiдповiдальна, порядна, чесна, по догляду за дiтьми, молодшiй дитинi 7 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-31-55, 0-67-382-31-65.
Няням та гувернанткам пропонуємо роботу в заможних сiм'ях, з д/р та без, бажано медична або педагогiчна освiта, повна або часткова зайнятiсть, вiк бажано 20-60 рокiв, з/п - 10-15 грн./година. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Помiчники домогосподарки по догляду за дитиною, р-н Раково. Тел. у Хмельницькому 74-40-96.
Робiтниця по догляду за господарством, з/п - 1000 грн./15 днiв. Тел. у Хмельницькому 0-96-437-45-66.
Сидiлка, догляд за хворою жiнкою. Бажано медична освiта. Графiк роботи: 8.00-18.00, 2 вихiдних на тиждень, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Iнша та робота без спецiальної пiдготовки
Агент у вiддiл доставки авiа- та залiзничних квиткiв в межах мiста. З/п - 12 грн./доставка. Тел. у Хмельницькому 64-14-53.
Бажано дiвчата, жiнки, вiдповiдальнi, комунiкабельнi, енергiйнi, у фiтнес-клуб. Тел. у Хмельницькому 0-97-730-65-72.
Бажано дiвчина, робота в офiсi, продаж по телефону. Тел. у Хмельницькому 0-97-067-37-15.
Вакансiї. Запрошуємо перспективну молодь (заочникiв) для роботи з клiєнтами, оплата щодня, вiд 100 грн., вакансiї рiзнi. Тел. у Хмельницькому 70-97-38.
Викладачi iноземних мов запрошуються на пiдприємство. Тел. у Хмельницькому: 79-15-23, 067-382-04-66, 068-173-21-88.
Високооплачувана робота для молодi, навчання за рахунок фiрми. Тел. у Хмельницькому: 74-34-70, 097-089-61-12.
Дiвчата (бажано) молодi, з приємною зовнiшнiстю, бажано вiком 18-30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 70-80-13.
Для приїжджих! Високий заробiток, навчання в процесi, бажано до 40 рокiв. Тел. у Хмельницькому 70-97-38.
Для тих, кому потрiбнi грошi (бажано вiком 18-30 рокiв) - навчання за рахунок фiрми. Тел. у Хмельницькому 70-80-13.
Додатковий дохiд студентам, пенсiонерам, вiйськовим запасу. Тел. у Хмельницькому: 0-97-935-83-72, 093-715-83-13, Снiжана Василiвна.
Додатковий заробiток в Iнтернетi, пасивний дохiд. Тел. у Хмельницькому 0-97-227-35-90.
Додатковий заробiток для студентiв, вiльний графiк, високий дохiд. Тел. у Хмельницькому 0-97-214-07-12, Оксана.
Додатковий заробiток у престижнiй перспективнiй компанiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-532-16-13.
Жiнка з медичною освiтою, бажано до 40 рокiв, робота в офiсi. Тел. у Хмельницькому 0-67-911-95-48.
Жiнки, бажано до 40 рокiв, у компанiю-виробник, для складання пакетiв, необхiдна спритнiсть рук. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Завгосп запрошується на роботу. Знання сантехнiки та електрики. Тел. у Хмельницькому: 78-34-36, 78-34-37.
Завскладом, робота на складi продуктiв харчування, бажано д/р, вiк бажано 20-55 рокiв, з/п вiд 2500 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
ЗАТ "Бурлюк" ТМ "Золота амфора", Бахчисарайського району, с.Каштани, запрошує на постiйну роботу на виноградниках, з/п не менше 1500 грн./мiс., забезпечуємо пiльговим харчуванням i проживанням у гуртожитку (при потребi надається тимчасова прописка). Тел. у Хмельницькому: 099-241-39-04 (замдиректора), 0-95-731-06-98 (агроном), 065-545-11-33 (секретар).
Компанiя "VIP" проводить термiновий набiр персоналу, з/п - 1800-4200 грн./мiсяць, + житло. Тел. у Хмельницькому 64-14-55.
Кур'єр для доставки документацiї та рекламної продукцiї по мiсту. Вимоги: чоловiк, жiнка, бажано 17-30 рокiв, вiдповiдальнiсть, швидкiсть, оперативнiсть у виконаннi завдань. Умови: повний робочий день, з/п пiд час випробувального термiну 1400 грн. + премiї, оплата проїзду та телефон. Тел. у Хмельницькому 77-71-32.
Кур'єр для доставки кореспонденцiї, в межах мiста, з/п - 15 грн./доставка. Тел. у Хмельницькому 70-49-97.
Кур'єр на постiйну роботу, вiк бажано до 30 рокiв, з/п - 1600 грн. Тел. у Хмельницькому 77-71-32.
Кур'єр, з/п - 1500 грн. + %. Доставка по мiсту. Звертайтеся: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Кур'єри у вiддiл доставки, кмiтливiсть, швидкiсть. Вимоги: пунктуальнiсть, поряднiсть. Тел. у Хмельницькому: 70-54-79, 067-105-75-03.
Кур'єри у сферу доставки, з/п - 500 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому 70-89-57.
Кур'єри, два, бажано до 30 рокiв, з/п - 2800 грн. Тел. у Хмельницькому 70-52-69.
Кур’єр для доставки товарiв по областi, без власного авто. Тел. у Хмельницькому 0-67-810-91-29.
Людей амбiтних, бажано вiком 25-60 рокiв, яким потрiбна кар'єра та високий дохiд. Неповний робочий день. Тел. у Хмельницькому 096-533-59-93.
Люди енергiйнi, молодi, бажано до 30 рокiв, запрошуються у мобiльний салон. Тел. у Хмельницькому: 70-80-13, 70-67-21.
Люди комунiкабельнi та цiлеспрямовнi термiново запрошуються в салон мобiльного зв'язку. Тел. у Хмельницькому 70-80-13.
Люди молодi для проведення соцопитування, з/п - 150 грн./день. Тел. у Хмельницькому 70-52-69.
Людина для випiкання лаваша, можливо, без досвiду. Тел. у Хмельницькому: 0-67-384-42-58, 0-98-940-53-53.
Людина, яка має навики по розведенню риби, запрошується на роботу, с.Слобiдка, 29 км вiд Хмельницького. Тел. у Хмельницькому: 63-31-57, 0-97-384-15-73.
Молодь, бажано до 30 рокiв, для проведення соцопитування, з/п - 450-500 грн. Тел. у Хмельницькому 77-71-86.
Надомна робота, бажано для чоловiкiв. Тел. у Хмельницькому 0-98-130-02-66.
Обробники риби в магазин "Фуршет". Тел. у Хмельницькому 0-67-384-65-32.
Офiсна робота, гнучкий графiк, досвiд необов'язковий. Тел. у Хмельницькому: 72-60-07, 067-383-07-97, Надiя Василiвна.
Пакувальники-фасувальники, д/р необов'язковий, вiк бажано до 45 рокiв, з/п вiд 1300 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Перспектива додаткового заробiтку для активних дiвчат, бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 098-574-99-85.
Помiчники в комерцiйну органiзацiю. Спiвбесiда, навчання. Тел. у Хмельницькому: 097-270-47-46, 70-63-78, Василь Iванович.
Працiвник складу, з досвiдом, запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 64-05-83.
Працiвники агросфери (садiвники, рiзноробочi тощо). Тел. у Хмельницькому 0-50-289-05-72.
Працiвники на склад, з/п - 1800-2400 грн. Тел. у Хмельницькому: 74-34-70, 097-089-61-12.
Працiвники у вiддiл збуту, з/п - 1800-3500 грн. Тел. у Хмельницькому 64-14-55.
Працiвникiв запрошує торговельний склад: вiддiли доставки, збуту, продажу, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 70-97-38.
Працiвникiв на виробництво запрошує кондитерська фабрика, з/п - 3200 грн./мiс. + житло. Тел. у Хмельницькому 70-49-97.
Працiвникiв складу запрошує дистриб'юторська компанiя. Тел. у Хмельницькому 067-716-73-39.
Представництво мiжнародної фiнансової компанiї проводить набiр персоналу, у зв'язку з розширенням штату. Вимоги до кандидатiв: в/о, знання ПК, вiдповiдальнiсть. Надається навчання, робоче мiсце. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Прибиральниця на виробництво. Тел. у Хмельницькому 068-172-22-15.
Пропонуємо роботу сiмейним парам, жiнкам, з/п - 10 000 грн. Тел. у Хмельницькому 068-204-69-40.
Робiтники запрошуються у взуттєвий цех, можливе навчання, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 068-203-61-15.
Робота в офiсi, домашнiх умовах, бажано вiд 20 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 70-93-78, 0-97-218-91-35.
Робота в офiсi, на складi, з/п - 1600-2400 грн. Тел. у Хмельницькому 77-72-17.
Робота для молодi, чоловiк, жiнка, бажано 18-30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 70-80-13.
Робота для приїжджих. Торговельна фiрма, вакансiї рiзнi, навчання 2 днi, з/п вiд 100 грн., щодня. Тел. у Хмельницькому 70-82-89.
Робота для студентiв, з/п - 2000 грн. Тел. у Хмельницькому: 70-80-13, 70-67-21, 0-68-206-17-65.
Робота для студентiв-заочникiв у вiддiл збуту, вiд 19 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-810-91-29.
Робота за комп'ютером, дохiд вiд 40 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-68-736-42-08.
Робота на торговельному складi, бажано до 30 рокiв. Вакансiї рiзнi, навчання в процесi, прописка необов'язкова. Оплата щодня, вiд 100 грн. Тел. у Хмельницькому 70-82-89.
Робота, часткова або повна зайнятiсть. Тел. у Хмельницькому 0-984-20-20-38.
Розклеювачi оголошень, вантажники, термiново, з/п щоденна, висока. Тел. у Хмельницькому: 70-51-60, 0-97-038-84-44.
Спецiалiсти запрошуються для "розкрутки" деревообробного пiдприємства "з нуля". Тел. у Хмельницькому: 0-250-2-11-83, Стара Синява, 0-97-765-67-34.
Спiвробiтник офiсний клiєнт-сервiс-центру. Досвiд необов'язково, 2 змiни. Тел. у Хмельницькому: 70-51-20, 067-811-96-45.
Спiвробiтники у торгову фiрму на рiзнi вакансiї, з/п - 1800-2700 грн. Тел. у Хмельницькому 77-71-86.
Спiвробiтники, сфера торгiвлi, з/п - 2000-2500 грн. Тел. у Хмельницькому 77-71-86.
Спiвробiтникiв, бажано до 45 рокiв, на постiйну роботу запрошує нова торговельна фiрма, з/п - 1500-2500 грн./мiсяць. Тел. у Хмельницькому 70-97-38.
Студенти запрошуються на роботу, власний фотоапарат, вiльний графiк роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-921-41-21.
Студенти-заочники на лiтнiй перiод, з/п - 500 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому 70-52-69.
УК "Амрiта" пропонує додатковий заробiток, постiйний дохiд. Тел. у Хмельницькому 0-97-227-35-90.
Фiнансова компанiя запрошує персонал. Термiново. Вимоги: бажано вiк вiд 18 рокiв, знання ПК. Надається попереднє навчання, робоче мiсце. Запис на спiвбесiду за Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Фiнансова компанiя термiново проводить набiр працiвникiв на в/о роботу, попереднє навчання. Вимоги: бажано в/о, знання ПК. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Хлопцi, дiвчата для роботи в офiсi, на складi, з/п - 60-180 грн. Тел. у Хмельницькому 77-72-17.
Чоловiк запрошується на склад. Тел. у Хмельницькому 74-33-47.
Чоловiк, жiнка, бажано 18-30 рокiв, у мобiльний салон. Набiр необмежений. Тел. у Хмельницькому 70-80-13.
Чоловiк, жiнка, бажано вiд 18 до 30 рокiв, на постiйну роботу в мобiльний салон. Тел. у Хмельницькому: 70-80-13, 70-67-21.
Чоловiк, жiнка, бажано до 30 рокiв, 100% зайнятiсть, з/п - 1900 грн. Тел. у Хмельницькому: 70-80-13, 70-67-21.
Чоловiки (бажано), вiком до 70 рокiв, на нескладну роботу з обслуговування гальванiчного обладнання. Тел. у Хмельницькому 0-68-202-31-58.
Чоловiки, жiнки, бажано до 55 рокiв, можливо, без д/р, запрошуються на пiдприємство в м.Київ. Вахта: 14/14. З/п вiд 1370 грн./тиждень. Житло, харчування, соцпакет. Тел. у Хмельницькому: 0-44-383-17-39, 0-44-584-49-57, 0-44-584-49-58.
Тимчасова, разова робота
Люди молодi, на лiтнiй перiод, для реалiзацiї продуктiв харчування. Тел. у Хмельницькому 067-350-35-26.
На весняно-лiтнiй перiод проводиться набiр молодi на торговельний склад. Оплата щодня, вiд 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 70-82-89.
Робота в гуртiвнi на лiто. Юнаки та дiвчата, бажано 18-25 рокiв, з/п щоденна, 100-150 грн./день. Тел. у Хмельницькому: 70-54-79, 66-49-63, 067-105-75-03.
Робота для молодi на лiто, повна зайнятiсть, з/п - 2700 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому 72-64-96.
Хлопцi та дiвчата запрошуються на тимчасову роботу, з/п - 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 64-14-53.
За кордон
Бетонувальники, облицювальники, маляри, теслi, каменярi запрошуються до Канади. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 70-90-20, 0-68-205-52-20.
Водiї кат. "С", "Е", вантажний транспорт, з/п - 800-1000 євро. Лiц. АВ №519122 вiд 15.06.2010 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому 063-690-39-16.
Водiї, кат. "Е", запрошуються для легальної роботи до Польщi. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 70-90-20, 0-68-205-52-20.
Iмiграцiйнi програми в Канаду, з працевлаштуванням. Виїзд родиною. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 70-90-20, 0-67-671-29-89.
Люди рiзних професiй, рiзноробочi, домогосподарки, реальна робота. Виїзд за рахунок роботодавця. Лiц. АВ №399995 вiд 23.09.2008 р., МПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-44-433-33-28, 0-50-259-88-87.
Представники регiональнi запрошуються в Польщу, Данiю, Англiю, Швецiю, Голландiю, Росiю, Крим, Київ. Шенген вiзи, недорого, робочi дозволи, контракти. Звертатися: м.Київ, вул.Виборзька, 104. Сайт: amo3@mail.ru. Лiц. АВ №487465 вiд 30.09.2009 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-44-351-15-79, 0-97-250-34-27.
Програми обмiну державного департаменту США, Вiза J-1, стажування та робота в США, Австрiї. Супровiд до мiсця призначення. Лiц. АВ №511907 вiд 30.03.2010 року, МПСПУ. Тел. у Хмельницькому 0-97-405-17-77.
Робота в США за контрактом. Вакансiї без знання англiйської мови, на меблевих фабриках, АЗС, у готелях та супермаркетах, з/п вiд 2000 у.о. Адреса: м.Київ, вул.Костянтинiвська, 24. ПП Пасифiк Юнiверсал Груп Україна. Лiц. АБ №220093 вiд 04.11.2005 р. МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-44-425-40-25, 0-44-425-67-24.
Робота за контрактом у Польщi. Швидкий в'їзд до Iспанiї, Iталiї, Грецiї та iн. країн Європи. Допомога в оформленнi шенгенських вiз. Оплата за фактом. Лiц. АВ №399923 вiд 17.06.2008 р., МТСПУ. Тел. у Хмельницькому 0-99-097-24-97.
Робота за кордоном. Польща, Туреччина, Єгипет, США, Канада. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 70-90-20, 0-67-671-29-89.
Робота студентам в Туреччинi: анiматори, шоу-балет, танцюристи, продавцi, туристичнi гiди. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 70-90-20, 0-68-205-52-20.
Робочi спецiальностi. Робота за кордоном. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 70-90-20, 0-67-671-29-89.
Соцiальнi молодiжнi програми: "AU-Pair", "Work and Travel", "Live in Caregiver", "Н2В". Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 70-90-20, 0-67-671-29-89.
Декiлька вакансiй
Водiя всiх категорiй, прибиральницю, iнженера з охорони працi, токаря-карусельника, слюсаря механоскладальних робiт, фрезирувальника запрошує ВАТ завод "Строммашина". Тел. у Хмельницькому 63-86-53.
Пiдбивач м'яких меблiв, швачка, швачка-закрiйник, бажано д/р, графiк роботи: 9.00-18.00, вихiднi: субота, недiля, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Продавець-консультант, експерт, секретар у новий мобiльний салон, з/п - 2300 грн. Тел. у Хмельницькому: 70-80-13, 0-68-206-17-65.

Каталог
Вакансій

Архів свіжих
оголошень

Нагору