Оновлення оголошень в даному розділі припинено.
Свіжі оголошення про роботу з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра" можна знайти у відповідному розділі на сайті оголошень газети "Є" або в архіві оголошень з газети "Є"

Вакансії на сайті

Архів оголошень "Є"

Оголошення вакансій в Хмельницькому за 15.06.2010 з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра"

змінити мову на російську

Керiвники
Адмiнперсонал запрошується у комерцiйну органiзацiю. Термiново. Тел. у Хмельницькому:0-97-935-83-72, 0-93-715-83-13, Валентина Олександрiвна.
Директор великої транспортної компанiї, д/р 5 рокiв, з/п пристойна. Тел. у Хмельницькому:0-68-206-12-60, 70-67-04. КА "Клуб Професiоналiв".
Директор виробничого пiдприємства запрошується на конкурснiй основi. Тел. у Хмельницькому:0-250-2-11-83, Стара Синява, 0-97-765-67-34.
Керiвник вiддiлу продажу фiлiї молокопереробного пiдприємства запрошується. Вимоги до кандидата: в/о, д/р у вiддiлi продажу не менше 2-х рокiв, досконале знання торгової мережi, лiдерськi якостi, вмiння органiзовувати навчання персоналу. Тел. у Хмельницькому0-97-665-66-56.
Керiвник на трикотажне виробництво, з/п висока. Тел. у Хмельницькому0-67-382-00-11.
Керуючий продовольчим магазин на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому:65-82-35, 0-50-436-11-81.
Помiчник керiвника комерцiйної органiзацiї. Навчання, кар'єра. Тел. у Хмельницькому:70-76-60, 0-93-497-25-83, Вадим В'ячеславович.
Помiчник керiвника, комерцiйна дiяльнiсть. Тел. у Хмельницькому:72-60-07, 067-383-07-97, Надiя Василiвна.
Фiнанси i облiк
Аналiтик, обробка та аналiз iнформацiї. Офiсна робота за комп'ютером. Вимоги: в/о, знання ПК на рiвнi користувача. Попереднє навчання надається. Тел. у Хмельницькому70-98-39.
Бухгалтер в будiвельну компанiю, з/п - 2500 грн. Тел. у Хмельницькому:72-60-12, 098-437-13-87.
Бухгалтер головний (транспорт, торгiвля), д/р вiд 3 рокiв, "1С-Бухгалтерiя", з/п вiд 3000 грн. Тел. у Хмельницькому068-172-62-58. КА "Авторитет-Плюс".
Бухгалтер головний запрошується на фiрму. Тел. у Хмельницькому64-05-83.
Бухгалтер головний, вiк бажано вiд 23 рокiв, д/р вiд 2 рокiв, професiйне володiння 1С, "Клiєнт-банк", знання податкового законодавства України, з/п вiд 3800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бухгалтер головний, єдиний податок, д/р - вiд 1 року, знання "1С-Бухгалтерiї". Тел. у Хмельницькому0-97-312-28-36.
Бухгалтер головний. Сфера дiяльностi - виробництво та торгiвля. Вимоги: д/р, знання "1С-Бухгалтерiї", органiзацiя роботи пiдлеглих. Резюме надсилати на адресу: si@jobs.km.ua. Телефон для довiдок 70-12-40, Галина.
Бухгалтер з досвiдом роботи, знання комп'ютера. Тел. у Хмельницькому0-67-383-75-83.
Бухгалтер на пiдприємство. Тел. у Хмельницькому0-67-382-64-36.
Бухгалтер на приватну фiрму, досвiд роботи 5 рокiв, бажано жiнка. Тел. у Хмельницькому067-380-87-77.
Бухгалтер, знання ресторанного бiзнесу, д/р. Тел. у Хмельницькому:67-02-83, 098-791-88-31.
Бухгалтер, робота у приватного пiдприємця (сфера послуг), з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бухгалтера головного запрошує транспортне пiдприємство. Вимоги: стаж вiд 5 рокiв в транспортнiй сферi. Тел. у Хмельницькому66-38-13.
Бухгалтера запрошує на роботу ТОВ "Автолiдер", з д/р, та вiком бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому78-50-10.
Економiст запрошується на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому66-49-49.
Економiст у фiнансову компанiю, д/р не обов'язковий. Тел. у Хмельницькому70-98-39.
Економiст, бажано д/р, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Касири, середня освiта, знання ПК, вiдповiдальнiсть, чеснiсть, з/п вiд 1800 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Консультанта фiнансового запрошує на роботу фiрма. Тел. у Хмельницькому096-533-59-93.
Трейдер бiржевий - престижна високооплачувана професiя. Навчання + працевлаштування. Вимоги: в/о, знання ПК. Запис на спiвбесiду. Тел. у Хмельницькому70-98-39.
Право, консалтинг, страхування
Агентiв запрошує до спiвпрацi страхова компанiя "Укоопгарант", % вiд платежiв. Тел. у Хмельницькому79-58-60.
Секретар-юрист, бажано дiвчина. Тел. у Хмельницькому:0-93-109-82-00, 098-683-77-56.
Юрисконсульт на пiдприємство. Тел. у Хмельницькому0-63-725-14-80.
Юрист запрошується на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому66-49-49.
Юрист, бажано дiвчина, запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому067-383-03-05.
Юрист, робота на пiдприємствi, можлива часткова зайнятiсть, вiк бажано до 55 рокiв, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Медицина, фармацiя
Завiдувач аптеки, провiзори, фармацевти в аптеку. Пропонуємо: високу з/п, ефективну систему премiювання. Звертатися: вул.Молодiжна, 19/1. Тел. у Хмельницькому78-46-48.
Лiкар-стомалог запрошується на постiйну роботу, д/р 2 роки. Тел. у Хмельницькому0-97-940-75-61.
Медпрацiвник запрошується на постiйну роботу в аптеку. Тел. у Хмельницькому:64-05-83, 70-38-64.
Офiс-менеджер. Тел. у Хмельницькому:70-41-05, 76-21-90
Провiзор-фармацевт, завскладом запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому:77-25-37, 097-577-87-47.
Провiзори та фармацевти запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому:64-05-83, 050-376-05-05.
Фармацевт запрошується у новий аптечний кiоск. Тел. у Хмельницькому:78-75-58, 0-67-262-41-61.
Iнженернi спецiальностi
Енергетик головний запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому067-311-59-63.
Енергетик головний, досвiд роботи, 5 група допуску, з/п - 3500 грн. Тел. у Хмельницькому:72-60-12, 098-437-13-87.
Iнженер головний запрошується на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому66-49-49.
Iнженер головний у компанiю-виробник, вiком бажано до 50 рокiв, з технiчною освiтою, д/р, наявнiстю водiйських прав. Резюме надсилати: e-mail: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому75-28-54.
Iнженер з вищою автомобiльною освiтою. Тел. у Хмельницькому0-97-312-28-36.
Iнженер з ремонту електровимiрювальних приладiв фiзико-хiмiчних величин. Тел. у Хмельницькому70-41-05.
Iнженер-конструктор електрокотлiв. Тел. у Хмельницькому0-98-689-78-72.
Iнженер-механiк, в/о, стаж вiд 5 рокiв, вiком бажано до 50 рокiв, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому:64-53-35, 64-80-12, 093-399-70-79.
Iнженер-технолог, з виробництва полiмерiв, вiком бажано до 45 рокiв, з вищою технiчною освiтою, д/р. Резюме надсилати: e-mail: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому75-28-54.
IТ.Персонал
Адмiнiстратор, бажано до 28 рокiв, у мобiльний салон, з/п - 1950 грн. + %. Тел. у Хмельницькому:70-80-13, 70-67-21.
Працiвники в iнтерактивний клуб. Тел. у Хмельницькому0-67-367-74-61.
Програмiст у фiрму, бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому0-67-260-15-85.
Офiс-персонал
Адмiнiстатор-секретар, вiк вiд 22-30 рокiв. Тел. у Хмельницькому067-381-06-16.
Адмiнiстратор в офiс консалтингової компанiї, не торгiвля. Навчання. Тел. у Хмельницькому:70-76-60, 096-956-04-89.
Адмiнiстратор, вiком бажано 20-40 рокiв, д/р у ресторанному бiзнесi. Тел. у Хмельницькому78-34-36.
Адмiнiстратор, керiвник вiддiлу iнформацiї, постiйна, пристойна оплата. Термiново! Тел. у Хмельницькому:70-51-20, 067-811-96-45.
Диспетчер-логiст на пiдприємство. Тел. у Хмельницькому0-67-382-64-36.
Менеджер з персоналу в органiзацiю. Вимоги: приємна зовнiшнiсть, комунiкабельнiсть, з/п - 1600 грн. Тел. у Хмельницькому:74-82-70, 067-105-75-03.
Менеджер з персоналу, комунiкабельнiсть, бажано до 35 рокiв, з/п - 2300-4100 грн. Тел. у Хмельницькому64-14-55.
Менеджер з прийому замовлень, бажано дiвчина, 24-32 роки, з/п - 1200 грн. Тел. у Хмельницькому067-582-39-95.
Менеджер на постiйну роботу, з/п - 2200-4000 грн. Тел. у Хмельницькому:74-34-70, 097-089-61-12.
Менеджер по роботi з клiєнтами, помiчник менеджера, термiново запрошуються. Тел. у Хмельницькому70-89-51.
Менеджер по роботi з клiєнтами. Офiсна робота за комп'ютером. Вимоги: в/о, знання ПК на рiвнi користувача, комунiкабельнiсть. Попереднє навчання надається. Тел. у Хмельницькому70-98-39.
Менеджер, в/о механiчна. Тел. у Хмельницькому78-83-65.
Менеджер, високооплачувана робота в офiсi, без продажу. Тел. у Хмельницькому:70-53-52, 096-285-64-62.
Менеджер-логiст з органiзацiї перевезень у мiжнародному сполученнi. Тел. у Хмельницькому0-67-749-00-68.
Менеджер-оператор ПК, з досвiдом роботи, бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому74-97-10.
Менеджери з продажу (посуд, побутова технiка, електроiнструмент), досвiд вiд 1 року. E-mail: boss@1gurt.com Тел. у Хмельницькому:72-98-80, 050-339-17-58.
Методист-аналiтик в торговий вiддiл виробника, бажано 18-30 рокiв, з/п - 2000- 2500 грн. Тел. у Хмельницькому:74-82-70, 067-105-75-03.
Оператор ПК зi знанням 1С. Тел. у Хмельницькому050-436-55-05.
Оператор ПК у торговельну фiрму. Тел. у Хмельницькому:74-85-96, 096-776-59-45.
Оператор ПК, бажано з д/р, вiк бажано вiд 20 до 40 рокiв, з/п вiд 1800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Офiс-менеджер, досвiд роботи необов'язково, вiк бажано до 35 рокiв, комунiкабельнiсть, приємна зовнiшнiсть, знання ПК, з/п вiд 1500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Перекладач, зi знанням двох iноземних мов. Тел. у Хмельницькому0-97-340-03-54.
Перекладачi англiйської мови у шлюбне агентство. Вiльний графiк. Тел. у Хмельницькому70-02-18.
Перекладачi, молодi, творчi люди зi знанням англiйської мови та ПК, на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому:0-68-203-15-19, 70-52-76.
Секретар на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому0-97-753-50-61, з 9.00 до 20.00.
Секретар, вiдповiдi на дзвiнки, бажано до 50 рокiв, з/п - 600 грн. Тел. у Хмельницькому:097-271-24-25, 70-47-37.
Секретар, д/р, знання ПК, дiловодство, нормований графiк роботи, з/п вiд 1600 грн. Тел. у Хмельницькому097-400-80-34. КА "Авторитет-Плюс".
Секретар, д/р, знання ПК. Тел. у Хмельницькому050-415-22-88.
Секретар-референт запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому79-46-30.
Секретар-референт зi знанням англiйської мови запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому0-67-354-12-20.
Маркетинг, реклама, ЗМI, РR
Дизайнер досвiдчений в магазин "БУМ", термiново. Тел. у Хмельницькому0-67-380-87-77.
Дiвчата модельної зовнiшностi для створення iмiджевої реклами та проведення рекламних акцiй, бажано вiд 22 рокiв. Тел. у Хмельницькому0-67-747-68-81.
Менеджер з продажу зовнiшньої реклами. Тел. у Хмельницькому0-97-756-66-62.
Менеджер з реклами в приватну компанiю, з/п - 3400 грн. + житло. Тел. у Хмельницькому64-14-53.
Промоутер на лiтнiй перiод, повна зайнятiсть, з/п - 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому:74-82-70, 067-105-75-03.
Промоутер, з/п - 150 грн./день. Тел. у Хмельницькому:0-50-834-66-85, 0-68-206-17-65.
Промоутери (бажано, 18-25 рокiв, графiк роботи 3-4 год./день, з/п вiд 15 грн./година. Тел. у Хмельницькому068-172-62-58. КА "Авторитет-Плюс".
Промоутери, бажано до 30 рокiв, на постiйну роботу, з/п - 100-200 грн./день. Тел. у Хмельницькому70-73-70.
Промоутери, приємної зовнiшностi, комунiкабельнi, хлопцi, дiвчата, бажано до 35 рокiв. Розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 0-67-771-01-73.
Тестувальники, хлопцi та дiвчата, в органiзацiю, досвiд роботи з людьми обов'язковий, з/п - 80 грн./день. Тел. у Хмельницькому:74-82-70, 067-105-75-03.
Хлопець запрошується на роботу для виготовлення реклами. Тел. у Хмельницькому:0-67-380-71-00, 79-50-44.
Iнформацiйний бiзнес, мережевий маркетинг
"Avon" - стань консультантом у червнi та отримай годинник у подарунок. Дiзнайся, як додатково отримати 10 000 грн. Звертатися: вул.Проскурiвського пiдпiлля, 63, 2-й поверх, ТЦ "Атрiум". Тел. у Хмельницькому:70-65-38, 097-325-56-76.
"Avon". Консультанти запрошуються. Подарунки, винагороди, необмеженi можливостi доходу. Тел. у Хмельницькому:050-956-77-73, 096-177-81-40.
"АVON" - стань представником, отримай необхiднi можливостi свого доходу. Тел. у Хмельницькому:0-68-213-32-29, 067-155-66-29.
"Орiфлейм" - стань консультантом у червнi та отримай у подарунок палiтру. Дiзнайся, як додатково отримувати 10 000 грн. щомiсячно. Тел. у Хмельницькому:55-95-39, 0-67-580-18-61.
Консультант "Орiфлейм" запрошує до спiвпрацi в компанiю. Додатковий заробiток, постiйна знижка - 23 %, кар'єрне зростання, подарунки пiд час першої зустрiчi. Тел. у Хмельницькому:0-96-936-33-70, 75-26-21.
Консультанти, координатор в "Avon". Гаманець або бiжутерiя у подарунок. Тел. у Хмельницькому:0-97-303-06-62, 55-55-90.
Корпорацiя SWB, роботи в Iнтернетi, 50 грн./день. Ненормований графiк. Тел. у Хмельницькому0-50-376-82-80.
Парфюмерна компанiя "Sun Splash" пропонує всiм вигiдну спiвпрацю: можливiсть побудувати власний бiзнес, 42% заробiтку або економiї. Тел. у Хмельницькому067-383-16-50, Лiлiя.
Рiелторська дiяльнiсть
Агент з нерухомостi, бажано з д/р, на постiйну роботу в АН "Власний простiр". Гарнi умови. Тел. у Хмельницькому77-80-05.
Агент з продажу нерухомостi, навчання, з одночасним отриманням гонорару. Тел. у Хмельницькому093-643-19-89. РК "Золоте руно".
Агент з реалiзацiї нерухомостi, навчання з одночасним отриманням гонорарiв. Тел. у Хмельницькому0-96-270-24-60.
Агент з реалiзацiї нерухомостi. Навчання з одночасним отриманням гонорарiв. Тел. у Хмельницькому0-67-932-00-65.
Агентiв з активних продаж запрошує компанiя «Народна Марка». Звертайтеся за Тел. у Хмельницькому78-52-72.
АН "IмпеРiал". Набiр працiвникiв: бажання працювати, з/п висока. Тел. у Хмельницькому0-67-452-69-68.
АН "Мiське агентство нерухомостi". Вакантна посади рiелтора. Вигiднi умови, навчання. Тел. у Хмельницькому:70-47-37, 097-271-24-25.
АН "Свiт Нерухомостi" проводить конкурсний набiр працiвникiв, у зв’язку з розширенням штату, бажано вiком вiд 30 до 50 рокiв, здiбних до навчання. Тел. у Хмельницькому:74-22-45, 0-67-381-07-89.
АН «Комфорт» проводить набiр спецiалiстiв з нерухомостi на конкурснiй основi. Вимоги: цiлеспрямованiсть, комунiкабельнiсть, вмiння спiлкуватись, вiк бажано вiд 25 рокiв. Тел. у Хмельницькому067-732-72-94.
Запрошуються у сферу нерухомостi бажаючi працювати, з наступними якостями: досвiд у сферi продаж, вмiння вести переговори, взаємоповага. РГ «Народна Марка». Тел. у Хмельницькому78-72-94.**
Компанiя "Народна Марка" оголошує конкурсний набiр рiелторiв. Чекаємо Вас. Тел. у Хмельницькому78-72-94.
Людей комунiкабельних запрошуємо на посаду рiелтора, безкоштовне навчання. Тел. у Хмельницькому093-678-06-93. РК "Золоте руно".
Люди комунiкабельнi, цiлеспрямованi запрошуються в АН "Гранд-Люкс", навчання, з/п висока. Тел. у Хмельницькому:0-67-274-17-25, 78-72-54.
Менеджерiв з продажу нерухомостi запрошує на роботу АН "Лiдер". Тел. у Хмельницькому067-380-93-66.
Молодi люди запрошуються на вакантну посаду рiєлтора. Тел. у Хмельницькому:067-380-93-66, 78-98-00. АН "Лiдер".
Оголошується конкурсний набiр на посаду рiелтора. Тел. у Хмельницькому098-588-39-99. РК "Золоте руно".
Працiвникiв запрошує АН "Магнiт" на вигiдних умовах. Тел. у Хмельницькому:76-30-80, 0-67-360-93-30.
Пропонуємо пройти навчання i стати спецiалiстом з нерухомостi разом з компанiєю «Народна Марка». Вiд Вас - вмiння працювати на результат. Тел. у Хмельницькому78-52-72. **
Фахiвцi з нерухомостi, бажано вiд 25 рокiв, цiлеспрямованi, комунiкабельнi, вмiння грамотно спiлкуватися, можливо, без д/р. Тел. у Хмельницькому:70-01-36, 70-80-95. АН "Златагарад".
Туристичний, готельний, ресторанний бiзнес
Адмiнiстратор змiни готелю (англiйська мова), покоївка готелю. Тел. у Хмельницькому0-67-350-24-95.
Адмiнiстратор ресторану, кухар (с.Головчинцi Летичiвського р-ну). Тел. у Хмельницькому067-382-13-13.
Адмiнiстратор у ресторан за мiстом, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому0-67-384-68-50.
Адмiнiстратор, кухар, (бажано жiнки), чоловiк-завгосп, бажано вiком вiд 40 до 54 рокiв, спокiйнi, непитущi, iз "золотими руками" запрошуються на постiйну роботу у пансiонати Криму. Тел. у Хмельницькому0-66-487-80-11, пiсля 18.00.
Адмiнiстратор, офiцiант в пiцерiю. Тел. у Хмельницькому:71-93-11, 097-726-33-38.
Адмiнiстратор, офiцiант, бармен, прибиральниця, посудомийниця запрошуються у ресторан. Тел. у Хмельницькому0-96-842-99-39.
Адмiнiстратор-офiцiант у кав'ярню, бажано жiнка, 25-35 рокiв, офiцiйне працевлаштування, 12.00-24.00, (через день), з/п - 1500-2000 грн., Центр. Тел. у Хмельницькому068-202-51-74.
Адмiнiстратори, бармени, офiцiанти, посудомийники запрошуються в ресторан, рiзнi графiки роботи, з/п стабiльна, вiд 1300 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бармен в кафе "Гурман", в/о робота. Тел. у Хмельницькому0-67-497-08-05.
Бармен на постiйну роботу в ресторан за мiстом. Тел. у Хмельницькому:2-13-81, 0-67-383-13-81.
Бармен у ресторан у центрi мiста. Тел. у Хмельницькому:65-67-76, 0-67-899-53-17.
Бармен, офiцiанти запрошуються у ресторан за мiстом, д/р. Тел. у Хмельницькому:2-13-81, 0-67-382-13-81.
Бармен, офiцiанти, бажано, д/р, графiк 1/3, з/п вiд 1500 грн. + премiя. Тел. у Хмельницькому097-400-80-34. КА "Авторитет-Плюс".
Бармен-касир, офiцiант, помiчник кухаря запрошуються. Тел. у Хмельницькому:63-00-00, 0-97-421-11-72.
Бармен-офiцiант запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому:0-67-292-24-05, 65-67-90.
Бармен-офiцiант у бiлярдний клуб. Тел. у Хмельницькому0-67-452-68-31, телефонувати з 9.00 до 18. 00
Бармен-офiцiант, кухар, офiцiант запрошуються на постiйну роботу в бар-кафе. Тел. у Хмельницькому0-67-312-52-79.
Бармени, офiцiанти на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому:76-21-99, 78-52-55.
Бармени, офiцiанти, можлива робота для студентiв, з/п вiд 100 грн./змiна. Термiново. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бармени, офiцiанти, пiцезбиральники на роботу. Надається гуртожиток. Тел. у Хмельницькому78-34-36.
Кондитер-оформлювач тортiв в кондитерський цех. Тел. у Хмельницькому:097-99-01-754, 74-54-75.
Коптильник, солильник риби, бажано чоловiк. Тел. у Хмельницькому74-97-10.
Кухар запрошується на постiйну роботу в пiцерiю. Тел. у Хмельницькому0-67-367-74-61.
Кухар запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому0-67-384-40-16.
Кухар на речовий ринок. Тел. у Хмельницькому:72-81-94, 067-67-07-888.
Кухар у нове кафе. Термiново. Тел. у Хмельницькому:0-50-376-69-96, 0-91-300-87-88.
Кухар, бажано, жiнка, незамiжня, хмельничанка, трудолюбива, з д/р. Тел. у Хмельницькому0-96-401-54-43.
Кухар, кондитер, гарнi умови працi, бажано з д/р, з/п вiд 1800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Кухар, помiчник кухаря в ресторан у центрi мiста. Тел. у Хмельницькому:0-67-899-53-17, 65-67-76.
Кухар-бармен (одна посада), р-н Дубово. Тел. у Хмельницькому:63-95-15, 067-991-39-04.
Кухарi з досвiдом запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому097-457-05-04.
Кухарi на постiйну роботу в кафе. Тел. у Хмельницькому:063-336-04-77, 76-35-52.
Кухарi та офiцiанти запрошуються на роботу, з/п - ставка + %. Тел. у Хмельницькому0-67-383-83-59.
Кухарi, бармени в ресторан "Клен". Тел. у Хмельницькому:2-33-38, 067-292-24-11.
Офiцiант на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому0-67-354-06-08.
Офiцiант, бажано дiвчина, до 25 рокiв, можливо, без досвiду. Тел. у Хмельницькому:0-67-633-61-30, 78-32-88.
Офiцiант, бармен на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому0-97-753-50-61, з 9.00 до 20.00.
Офiцiант, бармен та помiчник кухаря. Тел. у Хмельницькому:0-97-347-69-10, 0-63-875-86-27.
Офiцiант, касир, помiчник кухаря в пiцерiю "Каприз", вул.Гагарiна, 35. Тел. у Хмельницькому:65-43-08, 068-202-40-02.
Офiцiанти запрошуються на роботу, термiново. Тел. у Хмельницькому:2-33-33, 068-207-97-57.
Офiцiанти та кухарi запрошуються на роботу в арт-клуб "Токiо". Тел. у Хмельницькому70-01-23.
Офiцiанти та кухарi, стаж роботи. Тел. у Хмельницькому097-430-46-36.
Офiцiанти, бажано з д/р, в кафе, центр мiста. Тел. у Хмельницькому0-67-381-07-94.
Офiцiанти, кальянник в НК "Шторм", досвiд роботи обов'язково. Тел. у Хмельницькому0-67-383-92-80.
Офiцiанти, кухарi, д/р обов'язковий, посудомийницi. Тел. у Хмельницькому:67-02-83, 098-791-88-31.
Офiцiанти, ТГРК "Либiдь Плаза". Тел. у Хмельницькому0-67-350-24-95.
Офiцiанти, шашличник запрошуються в ресторан у центрi мiста. Тел. у Хмельницькому70-03-05.
Офiцiантка запрошується на постiйну роботу у ресторан "Сiлiстра". Тел. у Хмельницькому:63-33-34, 63-18-72.
Пекар запрошується у мiнi-пекарню. Тел. у Хмельницькому0-96-859-97-28.
Помiчник кухаря, кухар, графiк роботи 1/3, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому097-400-80-34. КА "Авторитет-Плюс".
Помiчник кухаря, молодi люди, якi бажають працювати. Тел. у Хмельницькому0-98-688-02-52.
Посудомийниця, прибиральниця запрошуються у ресторан "Ахтамар". Тел. у Хмельницькому61-31-77.
Продавець на лiтнiй майданчик, бармен квалiфiкований, кухар, район Раково. Тел. у Хмельницькому0-67-291-18-29.
Шашличник запрошується у ресторан. Тел. у Хмельницькому66-42-02.
Iндустрiя розваг
Органiзатора концертiв запрошує Хмельницький цирк, робота в Криму. Тел. у Хмельницькому:74-45-45, 097-951-44-68.
Краса, фiтнес, спорт
Косметолог в салон в центрi. Тел. у Хмельницькому0-97-811-66-28.
Косметолог у салон "Богдан". Центр. Оренда. Тел. у Хмельницькому:0-67-936-10-39, 70-08-77.
Майстер з нарощування нiгтiв, салон "Гламур". Оренда. Тел. у Хмельницькому0-67-380-55-14.
Майстер манiкюру запрошується у перукарню. Тел. у Хмельницькому:78-40-07, 096-988-68-03.
Майстер манiкюру та перукар запрошуються у салон. Тел. у Хмельницькому0-67-661-08-81.
Майстер манiкюру, з нарощування (акрiл, гель), на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому70-48-25.
Майстер манiкюру, педикюру запрошується в перукарню. Тел. у Хмельницькому067-771-49-55.
Майстер манiкюру-педикюру, перукарi в салон краси. Тел. у Хмельницькому067-394-70-85.
Майстер-перукар запрошується на постiйну роботу у перукарню, 50/50. Тел. у Хмельницькому0-67-782-04-37.
Майстер-унiверсал та манiкюрниця запрошуються, на умовах оренди, р-н Дубово. Тел. у Хмельницькому067-863-78-40.
Майстри манiкюру запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому067-384-21-34.
Майстри манiкюру, педикюру, перукарi, з д/р, у салон краси. Тел. у Хмельницькому:4-98-98, 0-67-140-88-66.
Майстри чоловiчi та унiверсальнi запрошуються на роботу у перукарню. Тел. у Хмельницькому0-67-383-11-99.
Манiкюрниця в салон в центрi. Тел. у Хмельницькому0-97-811-66-28.
Манiкюрниця на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому70-00-98.
Манiкюрниця, перукарi у фiнес-клуб "Акула". Тел. у Хмельницькому0-98-725-85-79, 740-750.
Масажист, гарне мiсце. Тел. у Хмельницькому0-96-955-78-03.
Перукар в салон в центрi. Тел. у Хмельницькому0-97-811-66-28.
Перукар запрошується у чоловiчий салон. Тел. у Хмельницькому0-97-942-91-11.
Перукар, майстер педикюру, манiкюру, проспект Миру, "Парк-готель". Тел. у Хмельницькому067-383-69-81.
Перукар-унiверсал запрошується на роботу, зi стажем роботи. Тел. у Хмельницькому0-98-241-75-34.
Перукар-унiверсал, майстер з манiкюру запрошується на роботу. Озерна. Тел. у Хмельницькому:77-59-72, 0-97-665-51-90.
Перукар-унiверсал, манiкюрниця, майстер педикюру. Навчальна практика. Тел. у Хмельницькому:0-96-820-25-17, 70-04-94.
Перукар-унiверсал, салон краси "Асторiя". Тел. у Хмельницькому70-03-21.
Перукарi (оренда), майстер манiкюру, косметолог запрошуються в елiтний салон краси на Озернiй. Тел. у Хмельницькому:067-381-34-12, 068-202-22-70.
Перукарi у чоловiчi, жiночi зали, вигiднi умови. Тел. у Хмельницькому:0-98-701-26-36, 74-19-05.
Перукарi, манiкюрниця з досвiдом запрошуються у новий колектив. Тел. у Хмельницькому:0-93-427-54-63, 4-92-82.
Перукарi, манiкюрниця, косметолог, масажист запрошуються в новий салон краси. Тел. у Хмельницькому:61-61-70, 067-349-03-53, 63-90-90.
Перукарi-унiверсали та косметолог в салон краси, термiново, Центр. Тел. у Хмельницькому:0-97-217-01-44, 65-45-26.
Перукарi-унiверсали, косметолог, майстер манiкюру та педикюру, масажист у салон краси "ROSE" (р-н Озерна). Тел. у Хмельницькому:0-98-379-06-00, 77-46-49. 77-35-03.
Перукарi-унiверсали, майстер манiкюру та педикюру, нарощування нiгтiв, запрошуються. Тел. у Хмельницькому0-67-956-43-36.
Перукарi-унiверсали, манiкюрниця в салон, термiново, можлива оренда. Тел. у Хмельницькому0-97-765-26-15.
Перукарiв (чоловiчi, жiночi стрижки), майстрiв манiкюру, педикюру, нарощування (гелеве, акрилове) запрошує на практику перукарня-салон. Тел. у Хмельницькому:097-518-17-91, 097-905-16-03.
Торговi представники
!!! Агент торговий, з власним авто, обов'язковим д/р, рекомендацiями,по мiсту та областi (кондвироби), з/п висока. Тел. у Хмельницькому65-65-85.
6 чоловiк у торговий вiддiл на вакансiю торгового представника, з/п вiдрядно-премiальна, 2500 грн. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Агент торговий на роботу. Тел. у Хмельницькому063-307-13-51.
Агент торговий по мiсту та областi. Навчання, кар'єра. Тел. у Хмельницькому:74-34-70, 097-089-61-12.
Агент торговий у вiддiл побутової хiмiї, з/п - 3200 грн. + % +житло. Тел. у Хмельницькому64-14-55.
Агент торговий у приватну фiрму, побутова хiмiя. Вимоги: поряднiсть. Повна зайнятiсть, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому:74-82-70, 067-105-75-03.
Агент торговий у приватну фiрму, продаж будматерiалiв. Тел. у Хмельницькому:0-50-431-00-30, 0-67-276-66-27.
Агент торговий, досвiд роботи, непродовольча група. Тел. у Хмельницькому068-540-33-71.
Агент торговий, з власним авто, з/п - 1800-3800 грн. Тел. у Хмельницькому74-34-70, вiддiл кадрiв.
Агент торговий, з/п вiд 2500 грн., навчаємо. Тел. у Хмельницькому0-93-753-91-93.
Агент торговий, з/п вiдрядно-премiальна, 3000 грн. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Агенти торговi з продажу продуктiв харчування. Тел. у Хмельницькому:0-67-232-71-68, 78-95-41.
Агенти торговi по мiсту та областi, з/п пристойна. Тел. у Хмельницькому0-67-384-61-92.
Агенти торговi, з л/а, по областi, з/п висока. Тел. у Хмельницькому067-311-26-03.
Агенти торговi, тест-кур'єри, консультанти-промоутери, бажано до 30 рокiв, з/п вiд 1500 грн. Навчання, кар'єрний рiст. Тел. у Хмельницькому70-97-38.
Агенти торговi, якi проживають у Нетiшинi, Полонному, Славутi. E-mail: secretary@km.avant-trade.com. Тел. у Хмельницькому:71-85-30, 0-67-259-95-88.
Агентiв торгових запрошує дистриб'юторська компанiя (продукти харчування), по мiсту та областi, з/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому:093-484-80-00, 74-32-92.
Агентiв торгових запрошує дистриб'юторська фiрма (продукти харчування), бажано д/р та мiсцева прописка. Тел. у Хмельницькому:0-50-339-11-88, 0-50-376-51-39.
Брендменеджер у дистриб'юторську компанiю, чоловiк, жiнка, вiк бажано 18-30 рокiв, з/п - 1950 грн. Тел. у Хмельницькому:70-80-13, 70-67-21.
Велика компанiя проводить набiр на посаду торгового агента i кур'єра, вiк бажано 18-30 рокiв. Тел. у Хмельницькому70-80-13.
Виробниче пiдприємство ТОВ "Сiрiус Екстружен" у зв'зку з розширенням штату запрошує на роботу на конкурснiй основi фахiвцiв з продажу, вища економiчна освiта, ПК, вiком, бажано до 40 рокiв, д/р у сферi продажу, знання iноземної мови - бажано. Резюме: e-mail: resume@sirius-extrusion.com. Тел. у Хмельницькому:69-08-03, 69-08-04.
Дистриб'ютори для просування на ринок товарiв побутової хiмiї. Тел. у Хмельницькому:64-07-44, 098-515-95-37.
Експедитор на постiйну роботу, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому:67-09-81, 70-93-86.
Експедитор на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому0-97-753-50-61, з 9.00 до 20.00.
Експедитор, промислова група, з/п - 2400-3500 грн. Тел. у Хмельницькому:74-34-70, 097-089-61-12, вiддiл кадрiв.
Експедитори. Тел. у Хмельницькому067-688-47-76.
Запрошуються до спiвпрацi реалiзатори газет на лiтнiй перiод. Обов'язкоко: добросовiсне вiдношення до роботи, чеснiсть та поряднiсть. Графiк роботи: неповна зайнятiсть. Тел. у Хмельницькому:78-81-91, 097-218-45-21.
Консультант у торговельну фiрму, з/п висока. Тел. у Хмельницькому:74-34-70, 097-089-61-12, вiддiл кадрiв.
Менеджер для реалiзацiї продукцiї. Тел. у Хмельницькому0-97-887-48-30.
Менеджер з постачання, д/р, бажано жiнка. Тел. у Хмельницькому:0-50-376-17-41, 71-85-80.
Менеджер з продажу будiвельних матерiалiв, д/р не менше 5 рокiв, бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому050-415-68-93.
Менеджер з продажу запасних частин до автомобiлiв, д/р на данiй посадi вiд 2-х рокiв. Тел. у Хмельницькому:752-652, 067-382-11-71.
Менеджер з продажу меблiв, бажано дiвчина. Тел. у Хмельницькому:0-97-673-17-74, 0-93-780-53-37, 78-37-67.
Менеджер з продажу медтехнiки, без д/р, з/п вiдрядно-премiальна, 3 000 грн. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Менеджер з продажу на пiдприємство (офiсна робота). Тел. у Хмельницькому0-63-725-14-80.
Менеджер з продажу на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому0-97-753-50-61, з 9.00 до 20.00.
Менеджер з продажу, 1С, бажано до 40 рокiв. Тел. у Хмельницькому:0-68-206-12-60, 70-67-04. КА "Клуб Професiоналiв".
Менеджер з продажу, промоутер, кур'єр, гарнi умови працi, стабiльна, своєчасна оплата, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Менеджер з продажу. Тел. у Хмельницькому:65-03-06, 0-67-675-23-02.
Менеджер зi збуту будiвельних матерiалiв, досвiд роботи, водiйський стаж. Тел. у Хмельницькому0-67-234-80-33.
Менеджер по роботi з дилерами, м/п вiкна. Тел. у Хмельницькому:0-50-376-17-41, 71-85-80.
Менеджер у салон меблiв, знання ПК, бажано досвiд. Тел. у Хмельницькому:0-67-384-16-83, 70-75-54.
Менеджер, досвiд роботи, продукти харчування. Тел. у Хмельницькому097-176-21-54.
Менеджери з продажу (посуд, побутова технiка, електроiнструмент), досвiд вiд 1 року. E-mail: boss@1gurt.com Тел. у Хмельницькому:72-98-80, 050-339-17-58.
Менеджери на пункти прийому оголошень у вихiднi днi, бажано студенти, з/п - % вiд виробiтку. Тел. у Хмельницькому70-26-02.
Менеджери, експедитор, бажано до 30 рокiв, з/п - 500-1000 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому70-53-25.
Мерчандайзер з продажу, на сервiсну стiйку, вiк бажано, 18-28 рокiв, термiново. Тел. у Хмельницькому:0-68-206-17-65, 70-67-21.
Мерчандайзер, бажано до 30 рокiв, з/п - 2600 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому70-53-25.
Мерчандайзери, експедитор, бажано до 30 рокiв, з/п - 500-600 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому70-73-70.
Оголошується набiр на високооплачувану посаду консультанта мобiльного зв'язку, з/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому70-80-13.
Помiчник менеджера з продажу, без д/р, з/п вiдрядно-премiальна, 2 000 грн. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Представник комерцiйний (медтехнiка), з/п вiдрядно-премiальна, 3000 грн. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Представник торговий (парфумерно-косметична група товарiв), з д/р, власним авто, з/п пристойна. Тел. у Хмельницькому0-97-883-18-80.
Представник торговий - експедитор. Обов'язковi вимоги: водiйський стаж не менше 3-х рокiв, категорiї "В", "С", д/р в сферi торгiвлi, знання регiону, рекомендацiї з попереднього мiсця роботи, з/п за результатами спiвбесiди. Тел. у Хмельницькому0-67-380-72-46.
Представник торговий в "Офiс-центр", д/р, бажано жiнка. Тел. у Хмельницькому:0-50-376-17-41, 71-85-80.
Представник торговий на постiйну роботу, експедитор. Звертатися: вул.Панаса Мирного, 7/1а. Тел. у Хмельницькому78-54-50, Володимир Олексiйович.
Представник торговий у торговельну фiрму, з/п вiд 2500 грн. + %. Тел. у Хмельницькому:74-34-70, 097-089-61-12.
Представник торговий, амбiцiйна, цiлеспрямована людина, бажано, до 25 рокiв. Термiново. Тел. у Хмельницькому0-97-621-08-88.
Представник торговий, бажано вiд 27 до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому050-415-22-88.
Представник торговий, без д/р, з/п вiдрядно-премiальна, вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Представник торговий, з власним авто, по мiсту, областi. Тел. у Хмельницькому:0-67-384-61-91, 0-67-383-07-52.
Представник торговий, молочна продукцiя, по мiсту. Тел. у Хмельницькому0-96-185-06-27.
Представник торговий, супервайзер, мерчандайзер, експедитор, логiст, комiрник, фасувальник, бажано до 45 рокiв, можливо, без д/р, з/п - 2000-5000 грн., залежно вiд вакансiї. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Представники торговi запрошуються в алкогольну компанiю. Тел. у Хмельницькому:0-67-239-18-90, 067-239-17-48.
Представники торговi запрошуються на роботу, висока з/п. Тел. у Хмельницькому:067-922-55-22, 067-311-45-63.
Представники торговi, бажано вiком 18-25 рокiв, запрошуються. Тел. у Хмельницькому0-66-995-75-18.
Представникiв торгових запрошує торговельна фiрма, досвiд роботи, мiсто, область. Тел. у Хмельницькому0-98-543-95-03.
Продавцi-консультанти, бажано до 30 рокiв, служба доставки, з/п - 2500-3000 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому70-73-70.
Спецiалiст з продажу медтехнiки, з/п вiдрядно-премiальна, 2500 грн. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Спiвробiтникiв запрошує торгова компанiя: торговий представник, з/п вiд 2500 грн.; учень торгового представника, з/п вiд 1200 грн; курєр-консультант, з/п вiд 1500 грн. Повна зайнятiсть. Не кадрове агенство. Спiвбесiда. Тел. у Хмельницькому0-67-810-91-29.
Студенти запрошуються до спiвпрацi на лiтнiй перiод для продажу газет. Обов'язкоко: добросовiсне вiдношення до роботи, чеснiсть та поряднiсть. Графiк роботи: неповна зайнятiсть. Тел. у Хмельницькому:78-81-91, 097-218-45-21.
Супервайзер запрошується на фiрму, висока з/п, перспектива росту. Тел. у Хмельницькому067-311-56-36.
Супервайзер та агенти торговi по мiсту Кам'янець-Подiльський (продукти харчування). Тел. у Хмельницькому093-484-79-97.
Супервайзери, менеджери з продажу запрошуються на постiйну роботу. Повна зайнятiсть, парфумерно-косметичний товар, з/п + %. Тел. у Хмельницькому70-39-05.
Торговий пердставник, мерчандайзер, промоутер. Тел. у Хмельницькому094-981-49-57.
Учень торгового представника, з/п вiдрядно-премiальна, 1500 грн. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Торгiвля
Касири, оператори в розважальний центр, бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому:72-60-12, 098-437-13-87.
Помiчник продавця, бажано дiвчина, на лiтнiй перiод. Тел. у Хмельницькому0-96-364-64-03.
Продавець в кiоск, Центр. Тел. у Хмельницькому0-67-995-93-85.
Продавець в продуктовий магазин "Бiзнес", Ружична. Тел. у Хмельницькому:2-04-43, 2-04-05.
Продавець в продуктовий магазин, знання касового апарата. Тел. у Хмельницькому:0-67-381-32-21, 72-65-70.
Продавець в продуктовий магазин, робочий день: 7.00-22.00, з/п - 1000 грн. Тел. у Хмельницькому65-84-93.
Продавець запрошується в кiоск, Центр. Тел. у Хмельницькому:76-23-31, 097-073-52-55, 099-23-73-73-1.
Продавець запрошується в продуктовий магазин. Тел. у Хмельницькому096-212-88-10.
Продавець запрошується в продуктовий павiльйон у районi Гречани. Тел. у Хмельницькому0-97-289-56-58.
Продавець запрошується на роботу в продуктовий магазин. Тел. у Хмельницькому067-777-21-13.
Продавець запрошується у кiоск, бажано жiнка. Тел. у Хмельницькому0-68-203-65-13.
Продавець зi стажем роботи запрошується у новий продуктовий магазин. Тел. у Хмельницькому:2-30-96, 0-97-572-06-44.
Продавець на квiтковий ринок. Тел. у Хмельницькому0-67-928-97-64.
Продавець на продовольчий ринок. Тел. у Хмельницькому097-503-16-12.
Продавець на речовий ринок, бажано до 26 р., з/п - 3000 грн. Тел. у Хмельницькому0-63-294-90-45.
Продавець на речовий ринок, бажано жiнка, вiд 35 р., досвiдчена . Тел. у Хмельницькому097-404-78-88.
Продавець на речовий ринок, бажано, жiнка, 25-40 рокiв з д/р. Тел. у Хмельницькому0-67-926-52-61.
Продавець на речовий ринок, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому0-67-288-59-88.
Продавець на речовий ринок. Тел. у Хмельницькому0-50-436-19-85.
Продавець непродовольчих товарiв в склад-магазин, бажано 18-30 рокiв, з/п 1400 грн. + %, р-н Дубово. Тел. у Хмельницькому067-105-75-03.
Продавець парфумерно-косметичної продукцiї, можливо, без д/р. Термiново. Тел. у Хмельницькому:70-84-38, 063-227-70-91.
Продавець преси в намет у м.Волочиську, працевлаштування офiцiйне. Тел. у Хмельницькому0-96-379-00-35, з 10.00 до 17.00.
Продавець продовольчих товарiв в кiоск-магазин по Зарiчанськiй. Тел. у Хмельницькому:63-28-84, 098-43-936-43.
Продавець у кiоск (кiнцева Озерна). Вимоги: д/р, мiсцева прописка, з/п - 1000 грн./мiсяць. Тел. у Хмельницькому067-332-61-09.
Продавець у магазин "Парфуми та косметика", бажано до 30 рокiв, з досвiдом роботи у торгiвлi. Гречани ближнi. Тел. у Хмельницькому0-67-262-60-34.
Продавець у намет (преса), бажано жiнка 35-55 рокiв. Тел. у Хмельницькому:63-27-81, 0-67-909-70-78.
Продавець у продовольчий магазин, Старокостянтинiвське шосе. Тел. у Хмельницькому098-576-12-06.
Продавець у продуктовий магазин на вул.Хотовицького. Тел. у Хмельницькому0-50-570-80-17.
Продавець у продуктовий магазин на проспектi Миру. Стаж роботи в магазинi, знання касового апарату, бажано до 40 рокiв, з/п висока. Тел. у Хмельницькому0-97-855-75-95.
Продавець у продуктовий магазин, стаж роботи, бажано до 40 рокiв. Тел. у Хмельницькому0-97-855-75-95.
Продавець, бажано дiвчина, перспективна, на речовий ринок. Тел. у Хмельницькому0-96-364-64-03.
Продавець, досвiд роботи з тканинами або дизайном, пошиття одягу. Тел. у Хмельницькому79-40-70.
Продавець, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому097-441-64-63.
Продавець, магазин косметики та побутової хiмiї, бажано до 30 рокiв, р-н Дубово. Тел. у Хмельницькому0-67-560-60-12.
Продавець, чоловiк, жiнка, бажано вiд 18 до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому0-68-206-17-65.
Продавець-консультант побутової технiки, бажано чоловiк, в/о, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому:70-45-09, 65-11-08.
Продавець-консультант промислових товарiв, бажано дiвчина 18-30 рокiв, р-н Центр. Тел. у Хмельницькому:067-105-75-03, 068-111-15-92.
Продавець-консультант у вiддiл керамiчної плитки, досвiд роботи, комунiкабельнiсть. Тел. у Хмельницькому067-380-87-77.
Продавець-консультант у торговий вiддiл, з д/р та без. Тел. у Хмельницькому74-34-70.
Продавець-консультант, без д/р, з/п вiдрядно-премiальна, 2000 грн. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Продавець-консультант, експерт, секретар в новий мобiльний салон, з/п - 2300 грн. Тел. у Хмельницькому:70-80-13, 0-68-206-17-65.
Продавець-консультант, термiново. Тел. у Хмельницькому70-89-51.
Продавець-консультант, ТЦ, молодiжний одяг, бажано 22-27 рокiв, д/р. Тел. у Хмельницькому:65-33-35, 050-555-39-01, 096-808-99-58.
Продавець. Досвiд. Чеснiсть, працелюбнiсть! Продмагазин. Р-н обласної лiкарнi. Термiново. Тел. у Хмельницькому:096-141-22-08, 050-376-05-35.
Продавцi в елiтний магазин у центрi мiста, з/п - 2400 грн. + житло. Тел. у Хмельницькому64-14-53.
Продавцi в контейнер (цемент фасований). Тел. у Хмельницькому:2-38-57, 068-172-24-68, Пн-Пт, з 9.00 до 17.00.
Продавцi в магазин "Цвях", в/о та незакiнчена в/о, бажано до 26 рокiв, вул.Чорновола, 23. Тел. у Хмельницькому70-13-50.
Продавцi в продовольчий магазин "Вiчний студент", вул.Iнституцька. Тел. у Хмельницькому:097-843-01-93, 72-32-08.
Продавцi в продуктовий магазин, бл.Гречани. Тел. у Хмельницькому55-17-70.
Продавцi в салон меблiв, д/р, графiк роботи 2/2, соцпакет, ставка + %, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому068-172-62-58. КА "Авторитет-Плюс".
Продавцi запрошуються в продовольчий магазин, р-н Озерна. Тел. у Хмельницькому:0-67-415-84-90, 0-97-804-61-62.
Продавцi запрошуються у продуктивий магазин на вул.Iнститутськiй. Тел. у Хмельницькому:2-11-54, 0-67-421-92-03.
Продавцi на кiоск та контейнер, залiзничний вокзал. Тел. у Хмельницькому:65-69-66, 093-764-04-11.
Продавцi на речовий ринок, продаж квасу, добреоплачувана з/п. Тел. у Хмельницькому0-67-497-08-05.
Продавцi на шаурму, в/о з/п. Тел. у Хмельницькому0-67-497-08-05.
Продавцi у магазин "Фуршет". Озерна, вул.Садова, 5. Тел. у Хмельницькому0-97-441-37-31.
Продавцi у магазин i торговi центри, вантажники, комiрники. Тел. у Хмельницькому:0-68-206-12-60, 70-67-04. КА "Клуб Професiоналiв".
Продавцi у продовольчий магазин на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому:65-82-35, 0-50-436-11-81.
Продавцi, вiк бажано вiд 18 рокiв, можливо, без д/р, поряднiсть, чеснiсть, з/п вiд 1500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Продавцi-консультанти в магазин "Фуршет". Тел. у Хмельницькому70-21-45.
Продавцi-консультанти запрошуються у комп'ютерний магазин. Тел. у Хмельницькому:79-41-58, 096-783-91-63.
Продавцi-консультанти та касири запрошуються на роботу в магазин "Смачний маркет", бажано жiнки до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому67-05-99.
Продавцi-професiонали, комунiкабельнi, на торговi точки по мiсту та ринках, жiнки, чоловiки бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому:097-563-42-80, 068-207-97-27, 068-205-22-22.
Реалiзатор у роз'їзну торгiвлю, з/п вiдрядно-премiальна, 2500 грн. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Транспорт
Водiї з власним авто запрошуються до спiвпрацi в таксi "700-300". Перший мiсяць ефiр безкоштовний. Хороший заробiток. Тел. у Хмельницькому70-03-00.
Водiї з власним авто запрошуються до спiвпрацi в таксi "71-71-71". Перший мiсяць ефiр безкоштовний. Хороший заробiток. Тел. у Хмельницькому71-71-71.
Водiї запрошуються на перевезення, закордонний паспорт, д/р. Тел. у Хмельницькому:62-22-95, 0-50-339-09-80.
Водiї КамАЗiв запрошуються, з/п висока, надається житло. Тел. у Хмельницькому097-965-61-55.
Водiї категорiї "А", "В", "С", "Е" запрошуються на вантажний автомобiль. Тел. у Хмельницькому:79-43-78, 0-67-380-38-80.
Водiї категорiї "Е", перевезення вантажiв по Українi, за кордоном. Тел. у Хмельницькому0-67-384-53-50.
Водiї на вантажнi автомобiлi. Тел. у Хмельницькому:72-60-12, 098-437-13-87.
Водiї на радiо-таксi, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому:0-67-384-62-08, 71-43-45.
Водiї рiзних категорiй, вiк бажано 22-60 рокiв, з/п - 2500-5000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Водiї-експедитори, з досвiдом роботи, термiново. Тел. у Хмельницькому0-96-115-24-43, з 11.00 до 18.00.
Водiїв з власними автомобiлями запрошує до спiвпрацi радiо-таксi "1505", "717-100". Оплата за ефiр вiдсутня. Тел. у Хмельницькому:0-98-585-85-08, 1505.
Водiїв, з власним авто, запрошує служба таксi "795-795". Тел. у Хмельницькому067-922-09-56.
Водiй з автомобiлем ЗАЗ Таврiя Пiкап, на газу, на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому067-382-20-91.
Водiй з власним авто ВАЗ-2109, -21099, -21012, -21015. З/п - 70 грн./день + бензин на 100 км/10 л. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Водiй запрошується на вантажний автомобiль. Тел. у Хмельницькому:0-67-711-05-46, 74-06-01.
Водiй категорiї "С", на Мерседес, 10 т, д/р. Тел. у Хмельницькому:62-68-54, 0-67-995-98-18.
Водiй на ДАФ + напiвпричiп, 20 т, д/р. Тел. у Хмельницькому0-67-775-55-77.
Водiй на легкове авто, по мiсту, областi. Тел. у Хмельницькому0-98-006-59-34.
Водiй на мiжнароднi автоперевезення великовантажних автомобiлiв. Тел. у Хмельницькому:65-42-55, 067-92-42-153.
Водiй на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому0-97-753-50-61, з 9.00 до 20.00.
Водiй, з автомобiлем (газ, дизель). Тел. у Хмельницькому098-230-82-38.
Водiй, з власним авто, з/п + пальне. Тел. у Хмельницькому097-089-61-12.
Водiй, з власним автомобiлем, робота по мiсту, з/п висока + амортизацiя + бензин. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Водiй, категорiї "В", "С", досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому:0-93-780-53-37, 0-97-673-17-74, 78-37-67.
Водiй, категорiя "С", стаж роботи, рекомендацiї. Тел. у Хмельницькому063-814-55-09.
Водiй, на КРАЗ, 1-го класу, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому:64-53-35, 093-399-70-79.
Водiй-далекобiйник, наявнiсть категорiй: "С", "Е". Тел. у Хмельницькому096-492-42-72.
Водiй-далекобiйник, по Українi, зi стажем роботи. Тел. у Хмельницькому:76-32-52, 0-98-449-10-68.
Водiй-експедитор, всi категорiї, водiй автонавантажувача. Тел. у Хмельницькому:0-68-206-12-60, 70-67-04. КА "Клуб Професiоналiв".
Водiй-експедитор, категорiй "В", "С", бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому068-346-19-48. Дзвонити в робочi днi з 9.00 до 17.00.
Водiй-експедитор, робота - тиждень через тиждень, продукти замороженi. Тел. у Хмельницькому096-492-42-72.
Водiй-кур'єр, з власним авто, з/п - 2500 грн. + бензин. Тел. у Хмельницькому74-65-85.
Водiя всiх категорiй запрошує на роботу ВАТ завод "Строммашина". Тел. у Хмельницькому63-86-53.
Водiя з власним вантажним автомобiлем до 2 тонн, запрошує дистрибюцiйна компанiя, офiцiйне працевлаштування, з/п - ставка + амортизацiя. Тел. у Хмельницькому0-67-716-73-39.
Екскаваторник, водiй (ЗIЛ самоскид) запрошуються в Дорсервiс "Подiлля", висока з/п. Тел. у Хмельницькому096-464-56-52.
Екскаваторник, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому:64-53-35, 093-399-70-79.
Експедитор, вантажник-експедитор, робiтники складу, з/п - висока. Тел. у Хмельницькому70-89-57.
Комбайнер на буряковий комбайн, д/р обов'язковий. Тел. у Хмельницькому:067-965-81-58, 067-383-21-07.
Комбайнер, з д/р на iноземнiй технiцi. Тел. у Хмельницькому0-67-775-55-77.
Кранiвник на баштовий кран, досвiд роботи, з/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому:72-60-12, 098-437-13-87.
Робота для вашого вантажного транспорту по Українi. Водiї без транспорту непотрiбнi. Тел. у Хмельницькому0-50-991-47-51. Дзвонити лише з 19.00 до 22.00.
Тракторист-екскаваторник, ЮМЗ. Тел. у Хмельницькому0-96-344-34-48.
Автосервiс
Автоелектрик, автомеханiк, бажано до 35 рокiв, в/о, д/р. Тел. у Хмельницькому72-68-00.
Автоелектрик-автослюсар на роботу. Тел. у Хмельницькому0-67-380-17-34.
Автомеханiка (ходова, двигуни), рихтувальника, фарбувальника запрошує автосервiс. Тел. у Хмельницькому063-939-44-72.
Автомеханiки на постiйну роботу, д/р вiд 3 рокiв. Тел. у Хмельницькому:752-652, 067-382-11-71.
Автомийники запрошуються на автомийку "9 Вал". Тел. у Хмельницькому:77-68-89, 0-67-924-62-65.
Автомийники запрошуються на нову автомийку, р-н "Катiону". Тел. у Хмельницькому067-765-81-62.
Автомийники запрошуються на роботу Тел. у Хмельницькому067-775-55-72.
Автомийники на автомийку, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому0-67-721-37-02.
Автомийники. Тел. у Хмельницькому0-67-801-95-82.
Автомийники. Тел. у Хмельницькому:0-67-801-95-82, 78-50-82, 72-72-17.
Автослюсар запрошується на вантажний автомобiль, ставка 3000 грн. Тел. у Хмельницькому:0-67-711-05-46, 74-06-01.
Автослюсарi, бажано з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому:74-30-13, 067-791-78-75.
Бригада автомийникiв в складi 3-х чоловiк на високооплачувальну роботу, д/р. Тел. у Хмельницькому:752-652, 067-382-11-71.
Мийники автомобiлiв. Тел. у Хмельницькому:097-507-78-71, 77-50-90.
Мийники на автомийку та адмiнiстратор, з д/р. Тел. у Хмельницькому067-452-68-31.
Рихтувальник на постiйну роботу, оплата за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому067-382-56-28.
Робiтник з досвiдом роботи 3 роки, запрошується на шиномонтаж. Тел. у Хмельницькому0-63-103-89-43.
Робiтники на автомийку. Тел. у Хмельницькому093-396-51-83.
Слюсар механоскладальних робiт запрошується на роботу Тел. у Хмельницькому63-86-53.
Будiвництво, ремонт, благоустрiй
Газо-, електрозварювальники, д/р, наявнiсть посвiдчень, з/п вiд 2500 грн. Тел. у Хмельницькому068-172-62-58. КА "Авторитет-Плюс".
Газоелектрозварювальник, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому:64-05-83, 0-50-376-75-38.
Газорiзальник металу запрошується у ТОВ "Укр-Метал Захiд". Тел. у Хмельницькому0-67-247-07-67.
Електрогазозварювальник, електрик, електромонтажник, досвiд роботи, з/п висока. Тел. у Хмельницькому:72-60-12, 098-437-13-87.
Електрозварювальник-рiзноробочий. Тел. у Хмельницькому0-99-163-11-68.
Електромонтажник висококвалiфiкований, бажано до 40 рокiв, з/п висока. Тел. у Хмельницькому:72-55-05, 067-786-10-22.
Електромонтажник, електрик на неповний робочий день, д/р, з/п вiд 2000 грн. (залежно вiд групи допуску). Тел. у Хмельницькому097-400-80-34. КА "Авторитет-Плюс".
Завiдуючий господарством пiдземного пiшохiдного переходу. Тел. у Хмельницькому0-67-350-24-95.
Зварювальник запрошується. Тел. у Хмельницькому0-68-346-11-44.
Зварювальники в будiвельну компанiю, термiново, з/п вiд 3000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Зварювальники у цех. Тел. у Хмельницькому0-67-383-74-54.
Майстер по каменю. Тел. у Хмельницькому:0-97-457-78-78, 0-96-56-54-152.
Маляр запрошується на роботу на завод "Пригма-Прес". Тел. у Хмельницькому:72-05-89, 79-25-84.
Монолiтники, вкладальники бетону, рiзноробочi запрошуються. Тел. у Хмельницькому0-68-346-11-44.
Монтажники м/п вiкон, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому:72-55-38, 69-61-88.
Муляри та робiтники будiвельних спецiальностей. Тел. у Хмельницькому067-381-28-77.
Пiдсобник запрошується на євроремонт. Тел. у Хмельницькому0-67-833-38-80.
Пiдсобник, бажано молодий хлопець, з досвiдом, на приватне будiвництво. Тел. у Хмельницькому067-769-04-98.
Пiдсобники на будiвництво та спецiалiсти (ремонт "пiд ключ"), графiк роботи нормований, з/п вiд 130 грн./день. Тел. у Хмельницькому068-172-62-58. КА "Авторитет-Плюс".
Працiвники будiвельних спецiальностей. Тел. у Хмельницькому093-153-30-22.
Спецiалiсти з будiвництва рiзних спецiальностей, з/п вiд 3000 грн., вiд виробiтку, залежно вiд вакансiї. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
ТОВ "Iзраїль". Арматурники, опалубники, муляри, виконроби , з/п - 6000-7000 грн. Тел. у Хмельницькому067-491-62-80.
Шукаю майстра по камiнах. Тел. у Хмельницькому0-67-382-64-36.
Виробничi спецiальностi
Дизайнер меблiв на фiрму "Аккорд". Тел. у Хмельницькому74-58-34.
Жiнки, бажано до 40 рокiв, за рiзальний верстат, бажано з досвiдом роботи з технiкою. Тел. у Хмельницькому75-28-54.
Жiнки, бажано до 40 рокiв, у компанiю-виробник, для складання пакетiв, необхiдна спритнiсть рук. Тел. у Хмельницькому75-28-54.
Коваль, зварювальники-складальники запрошуються. Тел. у Хмельницькому:0-67-304-35-45, 63-94-95.
Комiрник, бажано жiнка, офiцiйне працевлаштування, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому:72-60-12, 098-437-13-87.
Комiрник, непродовольчий склад, бажано д/р, вiком 20-55 рокiв, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Комплектувальники на склад, енергiйна молодь, з/п - 135 грн./день + житло. Тел. у Хмельницькому64-14-53.
Комплектувальники, дiвчата, хлопцi, на склад, кар'єрне зростання, з/п - 1300 грн. Тел. у Хмельницькому:70-54-79, 068-111-15-92.
Лаборант (на завод круп), оператор котельнi, електрик. Тел. у Хмельницькому0-96-437-45-66.
Майстер пресервного цеху. Тел. у Хмельницькому097-176-21-54.
Майстер у компанiю-виробник, вiком бажано до 45 рокiв, з технiчною освiтою бажано вiйськовi у вiдставцi. Резюме надсилати: e-mail: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому75-28-54.
Майстри з виготовлення меблiв (корпусних), д/р. Тел. у Хмельницькому:0-67-384-16-83, 70-75-54.
Монтажники домофонiв запрошуються на пiдприємство. Тел. у Хмельницькому:0-97-266-89-10, 0-97-352-96-93.
Оператори, жiнки, бажано до 40 рокiв, лiнiя по виробництву упаковки, навчання безкоштовно. Тел. у Хмельницькому70-21-47.
Робiтник у меблевий цех (збiрка, фрезерування, свердлiння, поклейка), стаж роботи. Тел. у Хмельницькому0-67-380-98-27.
Спецiалiст з проектування кухонних меблiв, досвiд роботи, м-н "Буржуй". Тел. у Хмельницькому70-13-70.
Столярiв запрошує на роботу пiдприємство. Тел. у Хмельницькому:063-600-01-41, 067-853-25-33.
Технолог круп'яного виробництва. Тел. у Хмельницькому0-96-437-45-66.
Технолог хлiбобулочних, кондитерських виробiв у м.Старокостянтинiв, досвiд роботи - обов'язковий. Тел. у Хмельницькому067-504-69-81.
Токар-розточувальник, 3-5 розряду, кранiвник мостового крану, 5 розряду. Тел. у Хмельницькому72-05-89.
Чоловiки, бажано 25-30 рокiв, на виробництво. Тел. у Хмельницькому067-749-00-49.
Чоловiки, бажано до 40 рокiв, з технiчною освiтою на постiйну роботу на виробництво, з д/р на верстатах. Тел. у Хмельницькому75-28-54.
Побутова та комунальна сфери
Майстер з ремонту взуття, стаж роботи обов'язково. Тел. у Хмельницькому0-67-785-43-76.
Майстер з ремонту мобiльних телефонiв термiново запрошується. Можливе навчання з подальшим працевлаштуванням. Тел. у Хмельницькому0-68-202-00-70.
Сантехнiк, 15 днiв, 1 200 грн. Тел. у Хмельницькому0-67-782-31-29.
Рiзноробочi
Вантажник, бажано вiд 20 до 25 рокiв, на продуктовий склад, . Тел. у Хмельницькому0-67-383-48-88.
Вантажник-експедитор, продовольча група, по областi. Тел. у Хмельницькому068-20-76-553.
Вантажники (продукти харчування) запрошуються. Тел. у Хмельницькому66-38-10.
Вантажники запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому0-96-747-49-94.
Вантажники запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому:0-67-383-07-52, 0-67-384-59-41.
Вантажники на склад (цемент, пiсок). Тел. у Хмельницькому:2-61-32, 068-172-40-84, Пн-Пт, з 10.00 до 18.00.
Вантажники на склад продуктiв. Тел. у Хмельницькому:0-67-232-71-68, 78-95-41.
Вантажники на склад, бажано до 30 рокiв, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому:70-54-79, 068-111-15-92.
Вантажники, бажано до 25 рокiв, з/п висока. Тел. у Хмельницькому:72-60-12, 098-437-13-87.
Вантажники, бажано чоловiки до 50 рокiв, графiк роботи 8.00-17.00 або 12.00-21.00, перерва 2 години, з/п вiд 130 грн./день. Тел. у Хмельницькому068-172-62-58. КА "Авторитет-Плюс".
Майстри, рiзноробочi з оздоблення будiвельних примiщень, робота постiйна. Тел. у Хмельницькому0-67-381-23-04.
Пiдсобник на пiдприємство. Тел. у Хмельницькому0-63-725-14-80.
Прибиральниця (по мiсцю проживання) запрошується у салон краси за адресою: вул.Старокостянтинiвське шосе, 7Б. Тел. у Хмельницькому70-24-84.
Прибиральниця у салон краси. Тел. у Хмельницькому:4-98-98, 0-67-140-88-66.
Прибиральниця, вiк бажано до 58 рокiв, вiдповiдальна, працьовита, з/п вiд 1000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Прибиральниця, вiком, бажано до 50 рокiв, повна та часткова зайнятiсть, з/п залежно вiд графiка. Тел. у Хмельницькому097-400-80-34. КА "Авторитет-Плюс".
Рiзноробочi для виконання земельних та iнших робiт. Розрахунок вчасно. Тел. у Хмельницькому096-605-00-17.
Рiзноробочi на приватне пiдприємство. Тел. у Хмельницькому0-67-574-67-75.
Рiзноробочi на склад канцтоварiв, бажано до 40 рокiв, з/п - 600 грн./тиждень + житло. Тел. у Хмельницькому64-14-55.
Рiзноробочi у сферу торгiвлi, вiк бажано 18-30 рокiв, з/п - 150 грн./день. Тел. у Хмельницькому0-68-206-17-65.
Швейне виробництво
Бажано жiнка в ательє, розпорювання речей, 4-годинний робочий день. Тел. у Хмельницькому79-40-70.
Двi квалiфiкованi швачки (блузи, костюми жiночi), оформлення гарантую. Гречани ближнi. Тел. у Хмельницькому:0-97-909-04-57, 55-04-57.
Закрiйник в цех на постiйну роботу, швачки на маспошиття. Тел. у Хмельницькому:0-98-653-25-50, 093-859-00-85.
Закрiйник та технолог в швейний цех, р-н Озерна. Тел. у Хмельницькому:0-67-237-07-03, 067-381-24-08.
Закрiйник у швейний цех. Тел. у Хмельницькому0-68-202-30-56.
Закрiйник, швачки у цех для пошиття штор. Тел. у Хмельницькому0-67-423-44-38.
Кетлювальниця у в'язальний цех. Тел. у Хмельницькому0-67-382-64-36.
Конструктор швейних виробiв, iз вмiнням працювати в програмi Julivi на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому0-67-260-15-85.
Конструктор, розробка лекал, прошивання зразкiв, жiночi костюми, кофтини. Тел. у Хмельницькому0-67-983-61-30.
Механiк на швейне обладнання у взуттєвий цех. Тел. у Хмельницькому74-68-74.
Модельєр-закрiйник запрошується в ательє, iндивiдуальне пошиття. Творча в/о робота. Тел. у Хмельницькому79-40-70.
Помiчник закрiйника. Тел. у Хмельницькому0-97-985-31-88.
Прасувальницi в швейний цех, вул.Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому0-67-938-03-95.
Прасувальницi з досвiдом роботи, дублювання, петлi, гудзики, упаковка, Центр, з/п висока. Тел. у Хмельницькому0-97-664-37-03.
Прасувальниця в цех. Район залiзничного вокзалу. Тел. у Хмельницькому:65-20-77, 067-930-26-82.
Прасувальниця, швачки (або бригада), жiночi штани, спiдницi, р-н "Електронiки". Тел. у Хмельницькому097-287-65-53.
Працiвницi у розкрiйний цех (швейне виробництво). Тел. у Хмельницькому0-63-725-14-80.
Спецiалiст з пошиття чохлiв, ремонту шкiргалантереї та сумок. Тел. у Хмельницькому:0-96-533-29-85, 74-47-17.
Технолог швейних виробiв на постiйну роботу, Виставка. Тел. у Хмельницькому:0-97-293-58-04, 0-96-426-08-43.
Технолог-конструктор на постiйну роботу. Виставка. Тел. у Хмельницькому:77-46-64, 068-203-10-40.
Швачка запрошується в ательє. Тел. у Хмельницькому0-68-204-97-17.
Швачка квалiфiкована для пошиття спiдниць. Тел. у Хмельницькому0-67-858-90-25.
Швачка у взуттєвий цех, з/п висока, субота, недiля - вихiднi. Тел. у Хмельницькому0-68-203-61-15.
Швачка, пошиття спiдниць, р-н Раково, постiйна робота, оформлення. Тел. у Хмельницькому:64-43-57, 0-67-734-18-53.
Швачка, прасувальниця, р-н iнфекцiйної лiкарнi. Тел. у Хмельницькому0-67-779-93-60.
Швачка-кравець, ательє iндивiдуального пошиття, постiйна в/о робота, Центр. Тел. у Хмельницькому79-40-70.
Швачки (жiночi брюки), д/р, Раково. Тел. у Хмельницькому:0-97-985-60-86, 74-91-78.
Швачки (жiночi штани, бригадний метод). Надаємо гуртожиток. Тел. у Хмельницькому0-63-725-14-80.
Швачки (можливо бригада) в цех (дитячтий одяг), автовокзал №1. Тел. у Хмельницькому0-67-934-62-00.
Швачки (пошиття шкiльної форми), р-н Раково. Тел. у Хмельницькому0-67-974-65-98.
Швачки або бригада запрошуються на постiйну роботу. Виставка. Тел. у Хмельницькому067-277-98-68.
Швачки або бригада швачок, робота цiлий рiк, р-н автовокзалу №1. Тел. у Хмельницькому0-67-934-62-00.
Швачки в швейний цех, гарнi умови, Раково, офiцiйне працевлаштування. Тел. у Хмельницькому0-97-862-11-59.
Швачки запрошуються на в/о роботу, Центр. Тел. у Хмельницькому:0-68-202-08-37, 79-13-02.
Швачки запрошуються на маспошиття, високi розцiнки, постiйне завантаження. Заготзерно. Тел. у Хмельницькому0-67-382-21-67.
Швачки запрошуються на пошиття молодiжного одягу. Тел. у Хмельницькому:0-97-966-04-87, 0-68-203-56-43.
Швачки запрошуються на роботу. Раково. Тел. у Хмельницькому:79-60-49, 0-97-740-59-42.
Швачки запрошуються у цех (жiночий одяг). Виставка. Тел. у Хмельницькому0-97-960-68-58.
Швачки запрошуються у цех, постiйне завантаження, працевлаштування. Вул.Кам'янецька, 103, зупинка "Дитяча лiкарня". Тел. у Хмельницькому:79-13-02, 093-859-00-85.
Швачки запрошуються у цех, район заводу "Новатор". Тел. у Хмельницькому:0-98-479-85-33, 0-98-330-11-57.
Швачки запрошуються у швейний цех, Раково. Тел. у Хмельницькому:0-67-526-56-09, 0-97-226-81-35.
Швачки квалiфiкованi (жiночi пiджаки), постiйна робота, гарний заробiток. Тел. у Хмельницькому:0-98-902-80-01, 76-23-08.
Швачки квалiфiкованi в цех, працевлаштування, постiйне завантаження, вул.Кам'янецька, 103. Тел. у Хмельницькому:79-13-02, 098-653-25-50.
Швачки квалiфiкованi запрошуються на роботу в цех по вул.Молодiжнiй. Тел. у Хмельницькому:0-67-959-30-86, 0-67-899-53-33.
Швачки квалiфiкованi на 2-голковi машини. Робота постiйна, високооплачувана. Тел. у Хмельницькому:096-941-47-04, 096-709-98-52.
Швачки квалiфiкованi на пошиття спiдниць. Робота постiйна. З/п висока. Раково, зуп-ка Гайдара. Тел. у Хмельницькому:096-941-47-04, 096-709-98-52.
Швачки квалiфiкованi, (верхнiй чоловiчий, жiночий одяг), з/п висока. Тел. у Хмельницькому:76-33-70, 097-576-61-76.
Швачки квалiфiкованi, бригада, закрiйник зi свiдоцтвом ПП на постiйну роботу. Виставка. Тел. у Хмельницькому:77-46-64, 068-203-10-40.
Швачки квалiфiкованi, жiночий одяг, район "Маслозаводу". Тел. у Хмельницькому:097-487-91-00, 097-60-48-699.
Швачки квалiфiкованi, жiночi штани, Раково. Тел. у Хмельницькому097-475-09-69.
Швачки квалiфiкованi, помiчник закрiйника. Спiдницi. Район Радiозаводу. Тел. у Хмельницькому0-97-479-88-78.
Швачки квалiфiкованi, прасувальниця, жiночi костюми, Гречани, нове обладнання. Тел. у Хмельницькому0-67-416-87-06.
Швачки квалiфiкованi, прасувальниця, петлi, гудзики, вул.Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому0-67-710-55-38.
Швачки квалiфiкованi, трикотаж, Раково. Тел. у Хмельницькому097-475-09-69.
Швачки квалiфiкованi. Виставка. Розцiнки - високi. Шкiльнi блузки. Тел. у Хмельницькому068-207-85-74.
Швачки на "Адвiс", для пошиття молодiжного одягу. Тел. у Хмельницькому:0-97-966-04-87, 0-97-947-65-07.
Швачки на постiйну високооплачувану роботу. Європейськi умови працi, нове обладнання "Джукi". Гречани. Тел. у Хмельницькому:0-97-653-84-71, 66-40-02.
Швачки на постiйну роботу в швейний цех, Виставка. Тел. у Хмельницькому:0-97-293-58-04, 0-96-426-08-43.
Швачки на постiйну роботу, висока платня, добрi умови працi, постiйне завантаження, пооперацiйний розподiл працi, нове обладнання. Гречани. Тел. у Хмельницькому:0-97-653-84-71, 66-40-02.
Швачки на постiйну роботу, вул.Кам'янецька, 103, зуп. "Дитяча лiкарня". Тел. у Хмельницькому:0-68-202-08-37, 79-13-02.
Швачки на постiйну роботу, з/п висока. Тел. у Хмельницькому:0-68-172-24-43, 0-97-966-04-87.
Швачки на постiйну роботу, працевлаштування, вул.Кам'янецька. Тел. у Хмельницькому:79-13-02, 068-205-87-77, 068-202-35-17.
Швачки на постiйну роботу. Виставка, ДОСААФ. Тел. у Хмельницькому067-753-18-98.
Швачки на постiйну роботу. Гречани ближнi. Тел. у Хмельницькому0-93-627-65-53.
Швачки на постiйну роботу. Обов'язкове офiцiйне працевлаштування. Тел. у Хмельницькому78-40-01.
Швачки на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому0-97-570-43-04.
Швачки на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому:0-96-398-54-99, 70-91-97.
Швачки на постiйну роботу. Хороша оплата. Тел. у Хмельницькому:097-924-27-51, 61-09-28.
Швачки на пошиття жiночого одягу. Тел. у Хмельницькому:0-50-339-10-23, 0-50-376-10-23.
Швачки на роботу, постiйне завантаження. Тел. у Хмельницькому:79-60-49, 097-740-59-42.
Швачки термiново запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому097-791-55-39.
Швачки, (шкiльна форма, блузи). Тел. у Хмельницькому067-931-85-09.
Швачки, бригада в цех на Озерну. Постiйна робота. Тел. у Хмельницькому:0-67-237-07-03, 067-381-24-08.
Швачки, бригади швачок в цех. Виставка Тел. у Хмельницькому0-67-767-97-91.
Швачки, вул.Тернопiльська, 13. Тел. у Хмельницькому:72-90-29, 70-56-51.
Швачки, гарнi умови працi, термiново. Тел. у Хмельницькому:0-97-947-65-07, 0-68-414-05-02.
Швачки, закрiйник-модельєр, пошиття верхнього одягу, р-н залiзничного вокзалу. Тел. у Хмельницькому067-793-36-51.
Швачки, закрiйники в цех, термiново. Виставка. Тел. у Хмельницькому:71-60-44, 094-981-60-95.
Швачки, на постiйну роботу, працевлаштування. Центр. Тел. у Хмельницькому:0-67-931-66-63, 0-68-206-33-92.
Швачки, оверложницi (блузи, спiдницi), Виставка. Тел. у Хмельницькому067-612-84-05. "Маякнiть", перетелефоную.
Швачки, оверложницi, розпошивальницi запрошуються на роботу. Район заводу "Катiон". Тел. у Хмельницькому:0-67-274-16-88, 72-68-36.
Швачки, оверложниця запрошуються на маспошиття (сарафани, блузи). Район маслозаводу. Тел. у Хмельницькому0-68-214-03-32.
Швачки, постiйна робота. Тел. у Хмельницькому0-98-328-82-21.
Швачки, пошиття шкiльної форми, Раково. Тел. у Хмельницькому:067-977-84-16, 64-55-60.
Швачки, прасувальницi, Виставка. Тел. у Хмельницькому067-612-84-05.
Швачки, прасувальниця на жiночi штани. Тел. у Хмельницькому:65-82-29, 050-591-78-66.
Швачки, прасувальниця. Високi розцiнки. Виставка. Тел. у Хмельницькому096-135-15-23.
Швачки, р-н радiозаводу. Тел. у Хмельницькому067-271-75-30.
Швачки, технолог, закрiйник, прасувальницi запрошуються на високооплачувану роботу. Тел. у Хмельницькому067-786-85-36.
Швачки, Центр. Тел. у Хмельницькому067-381-74-76.
Швачки-надомницi, дитячi комбiнезони. Тел. у Хмельницькому0-67-934-62-00.
Швачки-оверложницi, термiново. Постiйна зайнятiсть. Тел. у Хмельницькому0-68-202-40-73.
Охорона, безпека
Охоронець (Гречани). Тел. у Хмельницькому0-67-380-47-00.
Охоронець на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому0-97-753-50-61, з 9.00 до 20.00.
Охоронець, графiк роботи доба через двi, три, вахта. Робота на пiдприємствах мiста, з/п - 1000-2000 грн., залежно вiд графiка роботи. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Охоронцi на постiйну роботу, вiк бажано 18-30 рокiв, з/п - 1500-2000 грн. Тел. у Хмельницькому70-67-21.
Охоронцi на постiйну роботу, вiк бажано вiд 18 до 30 рокiв, з/п - 1500-2000 грн. Тел. у Хмельницькому70-80-13.
Охоронцi ТГРК "Либiдь Плаза". Тел. у Хмельницькому0-67-350-24-95.
Охоронцi, вiком бажано 20-40 рокiв, на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому70-00-98.
Охоронцi, графiк роботи: 1/2, 1/3 доби, з/п вiд 1000 грн., залежно вiд графiка роботи. Тел. у Хмельницькому097-400-80-34. КА "Авторитет-Плюс".
Сторож запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому0-67-384-40-16.
Сторож на пiдприємство, доба через три. Тел. у Хмельницькому0-63-725-14-80.
Сторож, бажано пенсiйного вiку, запрошується, графiк роботи - доба через двi, з/п - 500 грн. Тел. у Хмельницькому0-67-383-48-88.
Чоловiки та жiнки, бажано вiд 18 до 45 рокiв, запрошуються в охоронну фiрму. Вахта, оформлення, доставка на об'єкти за рахунок фiрми, з/п - 1000-1500 грн. Тел. у Хмельницькому:75-29-80, 0-63-983-23-04, 0-96-950-42-32.
Домашнiй сервiс
Диспетчер на домашньому телефонi. Тел. у Хмельницькому097-782-69-39, з 10.00 до 13.00.
Доглядальниця за лiтньою жiнкою, бажано з д/р, вiдповiдальна, порядна, з/п за домовленiстю (висока). Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Домогосподарка, вiком бажано вiд 23-50 рокiв, повна або часткова зайнятiсть, з/п вiд 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому097-400-80-34. КА "Авторитет-Плюс".
Домогосподарка, тиждень через тиждень, проживання, прибирання, приготування їжi. Тел. у Хмельницькому:0-68-206-12-60, 70-67-04. КА "Клуб Професiоналiв".
Домогосподарки, вiком бажано 22-60 рокiв, акуратна, трудолюбива, чесна, можлива повна або часткова зайнятiсть, з/п - 50-150 грн./день. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Домробiтниця. Тел. у Хмельницькому0-96-437-45-66.
Жiнка для догляду за лiтньою жiнкою. Тел. у Хмельницькому:74-08-72, 098-244-57-71.
Жiнка самотня, бажано 30-45 рокiв, яка любить дiтей, в порядну сiм'ю, для догляду за хворою дитиною. Тел. у Хмельницькому0-97-349-07-47.
Нянь, гувернанток, доморобiтниць, сiмейнi пари, кухарiв, садiвникiв запрошує на роботу агенство "Мерi Попiнс". Звертатися: м.Хмельницький, вул.Верхня Берегова, 11/2, 3-й поверх (бiля "Панського маєтку"). Тел. у Хмельницькому:0-94-981-44-40, 70-84-40, 050-539-64-74.
Няня, домогосподарка запрошуються, сiмейнi пари для роботи в замiському будинку, вiком бажано 30-50 рокiв, з/п висока. Тел. у Хмельницькому0-68-616-30-37, з 11.00 до 18.00.
Няня, жiнка, бажано 45-55 рокiв, д/р, догляд за двома дiтьми (вiк 5 мiсяцiв), 2 тиж./2 тиж. в Києвi, проживання та харчування надаються, з/п - 2000 грн./2 тиж. Тел. у Хмельницькому0-50-351-29-79.
Няням та гувернанткам пропонуємо роботу в заможних сiм'ях, з д/р та без, бажано медична або педагогiчна освiта, повна або часткова зайнятiсть, вiк бажано 20-60 рокiв, з/п - 10-15 грн./година. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Помiчниця по догляду за дитиною та будинком у присутностi господаря запрошується, Раково. Тел. у Хмельницькому74-40-96.
Хатня робiтниця (в приватний будинок). Працелюбна, порядна, акуратна. Можливо без досвiду роботи. Можливо з проживанням. Тел. у Хмельницькому:0-94-981-44-40, 70-84-40, 050-539-64-74.
Iнша та робота без спецiальної пiдготовки
7 чоловiк, бажано до 30 рокiв, у комерцiйний вiддiл, з/п - 2800 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому70-53-25.
Адмiнiстратор, менеджери, консультанти, без д/р, офiсна робота. Тел. у Хмельницькому:0-96-941-84-55, 74-89-35. Валентина Станiславiвна.
Важка робота, складний графiк, з/п - 150-300 грн./день. Легко, доступно, просто. Тел. у Хмельницькому70-53-25.
Вакансiї. Запрошуємо перспективну молодь для роботи з клiєнтами, оплата щодня, вiд 60 грн. Тел. у Хмельницькому70-97-38.
Високооплачувана робота для студентiв, навчання за рахунок фiрми. Тел. у Хмельницькому097-089-61-12.
Високооплачувана робота з фiнансами, для людей, що хочуть заробляти. Тел. у Хмельницькому067-290-49-57.
Гуртiвня автоаксесуарiв проводить набiр персоналу, з/п вiд 1900-3200 грн. + житло. Тел. у Хмельницькому64-14-55.
Дiвчата (бажано) симпатичнi для проведення акцiї, з/п - 750 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому0-68-206-17-65.
Дiвчата молодi, з приємною зовнiшнiстю, вiк бажано вiд 18 до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому70-80-13.
Дiвчата, бажано 18-25 рокiв, у сферу обслуговування. Тел. у Хмельницькому0-67-155-66-95.
Для приїжджих! Високий заробiток, навчанння в процесi, бажано до 40 рокiв. Тел. у Хмельницькому70-97-38.
Для тих, кому потрiбнi грошi, навчання за рахунок фiрми, вiк бажано вiд 18 до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому70-80-13.
Додатковий дохiд, гнучкий графiк, офiсна робота Тел. у Хмельницькому:0-93-715-83-13, 0-97-935-83-72, Снiжана Василiвна.
Додатковий заробiток в Iнтернетi, вiд 2000 грн., не виходячи з дому. Поспiшайте - мiсць мало! Тел. у Хмельницькому066-209-50-25.
Додатковий заробiток для активних та комунiкабельних, бажано вiком 25-40 рокiв, у сферi соцiального захисту та фiнансових послуг. Тел. у Хмельницькому096-896-76-87.
Додатковий заробiток, офiсна робота, вiк необмежений. Тел. у Хмельницькому:72-60-07, 067-345-76-02, Олег Миколайович.
Жiнка для робiт на клумбi i городi. Чоловiк для роботи на мотоблоцi. Тел. у Хмельницькому0-67-350-24-95.
Жiнка, для роботи зi штучною квiткою та хвоєю. Тел. у Хмельницькому068-202-51-47.
Завгосп в ресторан. Тел. у Хмельницькому78-77-77.
Завiдуючий складом у компанiю-виробник, вiком бажано до 35 рокiв, д/р. Резюме надсилати: e-mail: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому75-28-54.
Завскладом (продукти харчування) запрошується. Тел. у Хмельницькому66-38-10.
Завскладом, робота на складi продуктiв харчування, бажано д/р, вiк бажано 20-55 рокiв, з/п вiд 2500 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Кур'єр у вiддiл доставки, бажано 18-25 рокiв, з/п - 80 грн./день. Тел. у Хмельницькому:70-54-79, 068-111-15-92.
Кур'єр-консультант, з/п вiдрядно-премiальна, 1500 грн. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Кур'єр-консультант. Медтехнiка. З/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Кур'єри, бажано до 30 рокiв, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому70-89-57.
Люди комунiкабельнi, цiлеспрямованi на роботу в салон мобiльного зв'язку. Термiново. Тел. у Хмельницькому70-80-13.
Люди молодi та енергiйнi запрошуються на роботу в мобiльний салон, бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому:70-80-13, 70-67-21.
Люди молодi, для реалiзацiї продуктiв харчування. Тел. у Хмельницькому067-350-35-26.
Люди молодi, комунiкабельнi, у вiддiл продажу медтехнiки. Робота по областi. З/п вiдрядно-премiальна. Тел. у Хмельницькому74-65-89.
Набiр обмежений, в мобiльний салон, бажано чоловiк, жiнка, вiд 18 до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому70-80-13.
Офiсна робота, висока оплата, перспектива кар'єри, можливе сумiцниство. Тел. у Хмельницькому0-96-526-06-14.
Пiдсобники запрошуються на роботу на будiвництво. Тел. у Хмельницькому:096-919-13-45, 068-205-03-59.
Пакувальники-фасувальники, д/р необов'язковий, вiк бажано до 45 рокiв, з/п вiд 1300 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Пакувальницi, рiзноробочi, з/п висока. Тел. у Хмельницькому:72-60-12, 098-437-13-87.
Персонал термiново запрошується у фiнансову компанiю. Вимоги: бажано вiком вiд 18 рокiв, знання ПК. Надається попереднє навчання, робоче мiсце. Запис на спiвбесiду Тел. у Хмельницькому70-98-39.
Пiдсобники на будiвництво, з/п вiд 70-120 грн. Тел. у Хмельницькому:0-96-335-63-48, 068-203-59-06.
Посудомийниця. Тел. у Хмельницькому70-70-14.
Працiвник сiльського господарства. Тел. у Хмельницькому0-96-437-45-66.
Працiвники запрошуються у цех для лiплення та смаження пирiжкiв, нiчна змiна з 22.00 до 10.00. Тел. у Хмельницькому66-34-61.
Працiвники на склад, з/п - 1800-2400 грн. Тел. у Хмельницькому:74-34-70, 097-089-61-12, вiддiл кадрiв.
Працiвники термiново запрошуються у фiнансову компанiю на в/о роботу. Попереднє навчання. Вимоги: бажано в/о, знання ПК. Тел. у Хмельницькому70-98-39.
Працiвникiв запрошує пiдприємство: вiддiли доставки, збуту, продажу, з/п висока. Тел. у Хмельницькому70-97-38.
Представництво мiжнародної компанiї проводить набiр персонала у зв'язку з розширення штату. Вимоги до кандидатiв: в/о, знання ПК, вiдповiдальнiсть. Надається попереднє навчання, робоче мiсце. Тел. у Хмельницькому70-98-39.
Приймальник замовлень, 6 вакансiй, з/п - 2900 грн. + житло. Тел. у Хмельницькому64-14-53.
Пропонуємо роботу сiмейним парам, жiнкам, з/п - 10 000 грн. Тел. у Хмельницькому068-204-69-40.
Робiтник на фермерське господарство. Тел. у Хмельницькому0-96-437-45-66.
Робота в офiсi та на складi, з/п - 1600-2400 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому70-73-70.
Робота в офiсi, без продажу + пенсiя. Тел. у Хмельницькому:70-53-52, 096-285-64-62.
Робота в офiсi, гнучкий графiк, вiк необмежений. Тел. у Хмельницькому:72-60-07, 067-345-76-02, Олег Миколайович.
Робота для всiх (офiсна). Безкоштовне навчання. Гнучкий графiк. Солiдний дохiд. Тел. у Хмельницькому:0-96-531-65-34, 72-60-07, Наталя Вiкторiвна.
Робота для всiх кому до 30 рокiв! Навчання в процесi, прописка необов'язкова. Оплата щодня, вiд 100 грн. Тел. у Хмельницькому70-82-89.
Робота для задоволення, повна або часткова зайнятiсь. Тел. у Хмельницькому:71-35-86, 097-350-17-22.
Робота для молодi, бажано чоловiк, жiнка, вiд 18 до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому:70-80-13, 70-67-21.
Робота для молодi, з/п - 1500-2500 грн. Тел. у Хмельницькому66-40-40.
Робота для студентiв на канiкули, з/п - щоденно. Тел. у Хмельницькому094-981-49-51.
Робота для студентiв, з/п - 2000 грн. Тел. у Хмельницькому:0-68-206-17-65, 70-67-21, 70-80-13.
Робота з тiстом, бажано жiнка до 40 рокiв, продуктовий ринок, з/п - 50 грн. Тел. у Хмельницькому0-67-946-01-16, з 10.00 до 18.00.
Розумова праця, неповний день, високий дохiд. Тел. у Хмельницькому:70-72-45, 0-94-981-32-45, Антонiна Василiвна.
Сортувальницi макулатури, бажано жiнки вiком до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому0-98-130-02-66.
Спiвробiник в клiєнт-сервiс центр, досвiд не обов'язково. Термiново! Тел. у Хмельницькому:70-51-20, 067-811-96-45.
Спiвробiтники офiснi, рiзнi вакансiї, вигiднi умови. Тел. у Хмельницькому:77-71-07, 098-845-58-40.
Спiвробiтники по мiсту та областi запрошуються. Тел. у Хмельницькому0-97-074-51-23.
Спiвробiтникiв, бажано до 45 рокiв, на постiйну роботу запрошує нова торговельна фiрма, з/п - 1500-2500 грн./мiсяць. Тел. у Хмельницькому70-97-38.
Студенти-заочники на лiтнiй перiод, з/п - 550 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому70-73-70.
Термiново! Ресторан "живого пива" проводить набiр працiвникiв, з/п - 2400 грн. Тел. у Хмельницькому64-14-55.**
Три вакансiї для органiзацiї роботи людей в Iнтернетi. Зоробiток - вiд 3000 грн. Тел. у Хмельницькому097-446-63-16.
Три жiнки на речовий ринок "толкучку". Тел. у Хмельницькому:63-82-47, 098-328-14-23.
Укладальниця-пакувальниця, на харчове виробництво, бажано жiнка. Тел. у Хмельницькому74-97-10.
Хлопцi та дiвчата, бажано до 27 рокiв, з/п вiд 1600 грн. Тел. у Хмельницькому:067-299-37-17, 70-84-38.
Хочеш добре заробляти, бути незалежним, працювати в своє задоволення? Тел. у Хмельницькому096-980-18-68.
Чоловiк, жiнка запрошуються в мобiльний салон, постiйна робота, бажано 18-30 рокiв. Тел. у Хмельницькому:70-80-13, 70-67-21.
Чоловiк, жiнка молодi, на постiйну роботу, з/п - 1800 грн. Тел. у Хмельницькому70-80-13.
Чоловiк, жiнка, бажано до 30 рокiв, з/п - 1900 грн. Тел. у Хмельницькому:70-80-13, 70-67-21.
Тимчасова, разова робота
3 кур'єри, бажано до 30 рокiв, термiново, служба доставки, з/п - 2500-3000 грн. Тел. у Хмельницькому70-53-25.
Дiвчата (бажано) для фотозйомок у рекламi. Тел. у Хмельницькому:65-48-66, 0-67-381-05-91.
Дiвчата та хлопцi у сферу обслуговування на лiтнiй перiод, в органiзацiю, бажано 18-25 рокiв, з/п - 80-120 грн./день. Тел. у Хмельницькому:70-54-79, 068-111-15-92.
На весняно-лiтнiй перiод проводиться набiр молодi на торговельний склад. Оплата щодня, вiд 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому70-82-89.
Робота на лiто (червень-серпень), з/п - 125 грн./день + житло. Тел. у Хмельницькому64-14-53.
Робота на лiто на гуртiвню. Юнаки та дiвчата, бажано 18-25 рокiв, з/п щоденна, 100-150 грн./день Тел. у Хмельницькому:74-82-70, 067-105-75-03.
Студенти без мiсцевої прописки на лiтнiй перiод (медтехнiка), з/п - 130-160 грн./день. Тел. у Хмельницькому0-97-164-43-01.
За кордон
Збiр лiсових ягiд у Фiнляндiї (на власному автомобiлi). Перiод з 15.07.2010 ро 15.10.2010 р. Деталi на сайтi: www.ollbi.com. Лiц. АВ №519089 вiд 23.03.2010 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому:0-44-383-07-37, 097-996-99-60, 066-466-46-67.
Iммiграцiйнi програми до Канади, допомога пiсля прибуття. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 року, МПСПУ. Тел. у Хмельницькому70-90-20.
Iммiграцiйнi програми до Канади, працевлаштування. Можливий виїзд всiєю родиною. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 року, МПСПУ. Тел. у Хмельницькому70-90-20.
Легальне працевлаштування в Польщi, США, Канадi. Лiц. АВ №466927 вiд 01.04.2009 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому0-97-744-15-62.
Персонал обслуговуючий на роботу за кордоном. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 року, МПСПУ. Тел. у Хмельницькому70-90-20.
Рiзноробочi на роботу за кордон. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 року, МПСПУ. Тел. у Хмельницькому70-90-20.
Робiтники сiльськогосподарськi на роботу закордоном. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 року, МПСПУ. Тел. у Хмельницькому70-90-20.
Робота в США по контракту. Вакансiї без знання англiйської мови, на меблевих фабриках, АЗС, в готелях та супермаркетах, з/п вiд 2000 у.о. Адреса: м.Київ, вул.Костянтинiвська, 24. ПП "Пасифiк Юнiверсал Груп Україна". Лiц. АБ №220093 вiд 4.11.2005 року, ЛМТСПУ. Тел. у Хмельницькому:0-44-425-40-25, 425-67-24.
Соцiальнi молодiжнi програми: "AU-Pair", "Work and Travel", "Н2В". Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 року, МПСПУ. Тел. у Хмельницькому70-90-20.
ТзОВ "Кембрiдж Стаффiнг Солюшинз" оголошує набiр медсестер (робота на контрактнiй основi у госпiталях США). Мiсцезнаходження: 01034, м.Київ, вул.Володимирська, 46. Адреса: м.Київ, пров. Михайлiвський, 12/1. Лiц. АВ №389016 вiд 06.12.2007 р., МПСПУ. Сайт: www.cambridgeusa.com.ua. Тел. у Хмельницькому:0-44-278-87-28, 0-44-278-87-32, 0-50-357-61-91, Олена.
Декiлька вакансiй
Бульдозеристи (важковики), водiї БелАЗiв, екскаваторники, кранiвники, зварювальники, монтажники, столяри, обробники, бригади лiсорубiв, вахта, з/п - 5000-12000 грн./мiсяць. Тел. у Хмельницькому:0-52-227-37-24, 0-67-993-25-94.
Кошторисник, юрист, економiст, д/р обов'язковий. Тел. у Хмельницькому63-02-15.
Кухарi, касири, з д/р, посудомийницi-прибиральницi. Надається гуртожиток. Тел. у Хмельницькому78-34-36.
Начальника вир-ва, головного iнженера, електрозварювальника запрошує хмельницький завод експерементального виробництва. Тел. у Хмельницькому63-02-15.
Обвалювальники, пекарi, продавцi, касири запрошуються на постiйну роботу у супермаркет "ВоПак", на вул.Довженка, 12. Тел. у Хмельницькому0-50-378-09-94.
Представник торговий, рекламний агент, кур'єр, товарознавець, вантажник запрошуються на оптовий склад-магазин, з/п - 1700-3000 грн., д/р необов'язковий, бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому66-40-40.*

Каталог
Вакансій

Архів свіжих
оголошень

Нагору