Оновлення оголошень в даному розділі припинено.
Свіжі оголошення про роботу з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра" можна знайти у відповідному розділі на сайті оголошень газети "Є" або в архіві оголошень з газети "Є"

Вакансії на сайті

Архів оголошень "Є"

Оголошення вакансій в Хмельницькому за 07.06.2010 з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра"

змінити мову на російську

Керiвники
Адмiнiстратор центру сервiсного обслуговування, консультант, можливо, без д/р. Тел.:77-71-07, 098-845-58-40.
Директор великої транспортної компанiї, д/р керiвником вiд 5 рокiв. Тел.:0-68-206-12-60, 70-67-04. КА "Клуб Професiоналiв".
Директор СТО, д/р, готовнiсть до переїзду в Київ. Тел.:0-68-206-12-60, 70-67-04. КА "Клуб Професiоналiв".
Керiвник вiддiлу продажу фiлiї молокопереробного пiдприємства запрошується. Вимоги до кандидата: в/о, д/р у вiддiлi продажу не менше 2-х рокiв, досконале знання торгової мережi, лiдерськi якостi, вмiння органiзовувати навчання персоналу. Тел.0-97-665-66-56.
Керiвник на трикотажне виробництво, з/п висока. Тел.0-67-382-00-11.
Керiвник сервiсної служби, досвiд роботи у сферi сервiсу, з/п - 2000 грн. Тел.:72-60-12, 098-437-13-87.
Керуючi продуктовими магазинами запрошуються на роботу. Тел.:65-82-35, 0-50-436-11-81.
Помiчник керiвника комерцiйної органiзацiї. Навчання, кар'єра. Тел.:70-76-60, 0-93-497-25-83, Вадим В'ячеславович.
Помiчник керiвника, комерцiйна дiяльнiсть. Тел.067-383-07-97, Надiя Василiвна.
Помiчник керiвника. Робота з клiєнтами. Навчання, кар'єра, з/п - 2800-3500 грн. Тел.:097-089-61-12, 74-34-70.
Фiнанси i облiк
Аналiтик, обробка та аналiз iнформацiї. Офiсна робота за комп'ютером. Вимоги: в/о, знання ПК на рiвнi користувача. Попереднє навчання надається. Тел.70-98-39.
Бухгалтер в будiвельну компанiю, з/п - 2500 грн. Тел.:72-60-12, 098-437-13-87.
Бухгалтер в офiс та речовий ринок. Тел.0-93-241-63-89.
Бухгалтер головний, вiк бажано вiд 23 рокiв, д/р вiд 2 рокiв, професiйне володiння 1С, "Клiєнт-банк", знання податкового законодавства України, з/п вiд 3800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бухгалтер головний. Тел.0-67-382-00-11.
Бухгалтер на приватну фiрму, досвiд роботи 5 рокiв, бажано жiнка. Тел.067-380-87-77.
Бухгалтер, бажано 23-45 рокiв, в/о, д/р, знання "1С-Бухгалтерiї", з/п до 4500 грн. Тел.0-96-361-57-49.
Бухгалтер, знання ресторанного бiзнесу, д/р. Тел.:67-02-83, 098-791-88-31.
Бухгалтер, робота у приватного пiдприємця (сфера послуг), з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бухгалтер-секретар, знання 1С, бажано до 30 рокiв, з/п достойна. Тел.72-83-50.
Бухгалтера головного запрошує транспортне пiдприємство. Вимоги: стаж вiд 5 рокiв в транспортнiй сферi. Тел.66-38-13.
Економiст у фiнансову компанiю, д/р не обов'язковий. Тел.70-98-39.
Економiст, бажано д/р, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Касири, середня освiта, знання ПК, вiдповiдальнiсть, чеснiсть, з/п вiд 1800 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Консультант фiнансовий запрошується на фiрму. Тел.0-96-533-59-93.
Консультант фiнансовий по обслуговуванню клiєнтiв Gold-Клубу в "ПриватБанк". Безкоштовне навчання, можливий кар'єрний зрiст. Резюме з фото 4х6 надсилати на е-mail: elena.brindak@privatbank.ua. Тел.:067-766-85-84, 72-60-70.
Трейдер бiржевий - престижна високооплачувана професiя. Навчання + працевлаштування. Вимоги: в/о, знання ПК. Запис на спiвбесiду. Тел.70-98-39.
Право, консалтинг, страхування
Агентiв запрошує до спiвпрацi страхова компанiя "Укоопгарант", % вiд платежiв. Тел.79-58-60.
Юрисконсульт на пiдприємство. Тел.:0-63-725-14-80, 71-29-08.
Юрист, бажано дiвчина, запрошується на роботу. Тел.067-383-03-05.
Юрист, робота на пiдприємствi, можлива часткова зайнятiсть, вiк бажано до 55 рокiв, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Медицина, фармацiя
Асистент запрошується в стоматологiчну клiнiку. Тел.70-36-94.
Завiдувач аптеки, провiзори, фармацевти в аптеку. Пропонуємо: високу з/п, ефективну систему премiювання. Звертатися: вул.Молодiжна, 19/1. Тел.78-46-48.
Медсестра-менеджер, з умiнням переконувати, запрошується у полiклiнiку (кабiнет грязелiкування). Тел.067-447-25-82.
Офiс-менеджер. Тел.:70-41-05, 76-21-90
Провiзор-фармацевт, завскладом запрошуються на роботу. Тел.:77-25-37, 097-577-87-47.
Провiзори та фармацевти запрошуються на роботу. Тел.:64-05-83, 050-376-05-05.
Провiзори, фармацевти запрошуються термiново на роботу. Тел.72-88-52.
Фармацевт запрошується у новий аптечний кiоск. Тел.:78-75-58, 0-67-262-41-61.
Iнженернi спецiальностi
Енергетик головний запрошуються на роботу. Тел.067-311-59-63.
Iнженер з охорони працi, iнженер-механiк, з/п вiд 2000 грн. Тел.:72-60-12, 098-437-13-87.
Iнженер з ремонту електровимiрювальних приладiв фiзико-хiмiчних величин. Тел.70-41-05.
Iнженер-будiвельник, з/п висока. Тел.:72-60-12, 098-437-13-87.
Iнженер-конструктор електрокотлiв. Тел.0-98-689-78-72.
Iнженер-механiк, в/о, стаж вiд 5 рокiв, вiком бажано до 50 рокiв, з/п вiд 1500 грн. Тел.:64-53-35, 64-80-12, 093-399-70-79.
Механiк головний, виконроби запрошуються на постiйну роботу у ПФ "Дiта". Тел.65-02-30.
IТ.Персонал
Адмiнiстратор, бажано до 28 рокiв, у мобiльний салон, з/п - 1950 грн. + %. Тел.:70-80-13, 70-67-21.
Офiс-персонал
Адмiнiстатор-секретар, вiк вiд 22-30 рокiв. Тел.067-381-06-16.
Адмiнiстратор в офiс консалтингової компанiї, не торгiвля. Навчання. Тел.:70-76-60, 096-956-04-89.
Адмiнiстратор, вiком, бажано 20-40 рокiв, д/р у ресторанному бiзнесi. Тел.78-34-36.
Диспетчер-логiст по координуванню вантажних мiжнародних перевезень. Тел.:0-67-384-85-54, 77-45-90.
Логiст на пiдприємство з реалiзацiї продовольчих товарiв. Тел.:64-41-52, 067-382-03-28.
Менеджер з персоналу в органiзацiю. Вимоги: приємна зовнiшнiсть, комунiкабельнiсть, з/п - 1600 грн. Тел.:74-82-70, 067-105-75-03.
Менеджер з персоналу, комунiкабельнiсть, бажано до 35 рокiв, з/п - 2300-4100 грн. Тел.64-14-55.
Менеджер з персоналу. Тел.:067-38-30-797, 72-60-07, Надiя Василiвна.
Менеджер з продажу гiгiєнiчного обладнання запрошується на роботу в приватне пiдприємство. Вимоги до претендента: вiк бажано до 25 рокiв, в/о, власне авто. Тел.0-67-616-55-20, Вiра.
Менеджер по роботi з клiєнтами. Офiсна робота за комп'ютером. Вимоги: в/о, знання ПК на рiвнi користувача, комунiкабельнiсть. Попереднє навчання надається. Тел.70-98-39.
Менеджер, в/о механiчна. Тел.78-83-65.
Менеджер, високооплачувана робота в офiсi, без продажу. Тел.:70-53-52, 096-285-64-62.
Менеджер-оператор ПК, торговий агент, бажано до 35 рокiв, досвiд роботи. Тел.74-97-10.
Менеджери з продажу (посуд, побутова технiка, електроiнструмент), досвiд вiд 1 року. E-mail: boss@1gurt.com Тел.:72-98-80, 050-339-17-58.
Оператор ПК у торговельну фiрму. Тел.:74-85-96, 096-776-59-45.
Оператор ПК, 1С, бажано хлопець 23-30 рокiв, уважнiсть. Тел.0-67-706-56-75.
Оператор ПК, бажано з д/р, вiк бажано вiд 20 до 40 рокiв, з/п вiд 1800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Оператор телефонного зв'язку, знання iталiйської мови. З/п за результатами спiвбесiди. E-mail: elena7806@rambler.ru. Тел.0-63-629-40-31.
Офiс-менеджер у торгово-виробничу компанiю, д/р, з/п - 1500 грн. Тел.:0-68-206-12-60, 70-67-04. КА "Клуб Професiоналiв".
Офiс-менеджер, досвiд роботи необов'язково, вiк бажано до 35 рокiв, комунiкабельнiсть, приємна зовнiшнiсть, знання ПК, з/п вiд 1500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Перекладач, зi знанням двох iноземних мов. Тел.0-97-340-03-54.
Перекладачi англiйської мови у шлюбне агентство. Вiльний графiк. Тел.70-02-18.
Перекладачi, молодi, творчi люди, зi знанням англiйської мови та ПК, на постiйну роботу. Тел.:0-68-203-15-19, 70-52-76.
Помiчник керiвника. Робота у командi, досвiд не обов'язковий. Тел.0-96-526-06-14.
Секретар на постiйну роботу. Тел.0-97-753-50-61, з 9.00 до 20.00.
Секретар-референт запрошується на роботу. Тел.79-46-30.
Секретар-референт у банк, бажано до 30 рокiв, знання 1С. Тел.:72-60-12, 098-437-13-87.
Секретар-референт, зi знанням англiйської мови, запрошується на роботу. Тел.0-67-354-12-20.
Маркетинг, реклама, ЗМI, РR
Агенти з розмiщення реклами в Iнтернет, без д/р. Вiльний графiк. Навчання. Пристойна оплата. Тел.0-98-021-46-02.
Агенти рекламнi! 100 грн/день. Енергiйнi, надiйнi, працьовитi. Робота на речовому ринку. Тел.:067-381-02-60, 70-89-75, 78-76-76.
Дизайнер досвiдчений в магазин "БУМ", термiново. Тел.0-67-380-87-77.
Дiвчата модельної зовнiшностi для створення iмiджевої реклами та проведення рекламних акцiй, бажано вiд 22 рокiв. Тел.067-747-68-81.
Маркетологи, бажано до 30 рокiв, з/п - 180-250 грн./день. Тел.70-73-70.
Менеджер з реклами в приватну компанiю. З/п - 3400 грн. + житло. Тел.64-14-53.
Менеджери з реклами, бажано до 30 рокiв, з/п - 210 грн./день. Тел.70-73-70.
Промоутер на лiтнiй перiод, повна зайнятiсть, з/п - 100 грн./день. Тел.:74-82-70, 067-105-75-03.
Промоутер, з/п - 150 грн./день. Тел.:0-50-834-66-85, 0-68-206-17-65.
Промоутери, бажано до 30 рокiв, можна без д/р, з/п - 3200 грн. Тел.70-53-25.
Промоутери, приємної зовнiшностi, комунiкабельнi, хлопцi, дiвчата, бажано до 35 рокiв. Розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел.:70-80-78, 0-67-771-01-73.
Тестувальники, хлопцi та дiвчата, в органiзацiю, досвiд роботи з людьми обов'язковий, з/п - 80 грн./день. Тел.:74-82-70, 067-105-75-03.
Iнформацiйний бiзнес, мережевий маркетинг
"Avon" - стань консультантом у червнi та отримай годинник у подарунок. Дiзнайся, як додатково отримати 10 000 грн. Звертатися: вул.Проскурiвського пiдпiлля, 63, 2-й поверх, ТЦ "Атрiум". Тел.:70-65-38, 097-325-56-76.
"Avon". Консультанти запрошуються. Подарунки, винагороди, необмеженi можливостi доходу. Тел.:050-956-77-73, 096-177-81-40.
Компанiя "OVB" запрошує до спiвпрацi активних людей. Тел.:067-258-00-86, 76-31-01.
Консультанти, координатор в "Avon". Гаманець або бiжутерiя у подарунок. Тел.:0-97-303-06-62, 55-55-90.
Парфюмерна компанiя "Sun Splash" пропонує всiм вигiдну спiвпрацю: можливiсть побудувати власний бiзнес, 42% заробiтку або економiї. Тел.067-383-16-50, Лiлiя.
Цiкава iнформацiйна робота! Тел.0-68-172-50-75.
Рiелторська дiяльнiсть
Агент з нерухомостi на постiйну роботу, бажано з досвiдом роботи. Гарнi умови. Тел.77-80-05. АН "Власний простiр".
Агент з продажу. Тел.0-67-380-93-66.
Агент з реалiзацiї нерухомостi. Навчання з одночасним отриманням гонорарiв. Тел.0-67-932-00-65.
Агентiв з активних продаж запрошує компанiя «Народна Марка». Звертайтеся за тел.78-52-72.
АН "IмпеРiал". Набiр працiвникiв: бажання працювати, з/п висока. Тел.0-67-452-69-68.
АН "Мiське агентство нерухомостi". Вакантна посада рiелтора. Вигiднi умови, навчання. Тел.:70-47-37, 097-271-24-25.
Бажаючi працювати запрошуються у сферу нерухомостi, з необхiднi якостi: досвiд у сферi продаж, вмiння вести переговори, взаємоповага. Тел.78-72-94. РГ "Народна Марка".
Люди комунiкабельнi, цiлеспрямованi запрошуються в АН "Гранд-Люкс", навчання, з/п висока. Тел.:0-67-274-17-25, 78-72-54.
Люди молодi запрошуються на вакантну посаду рiелтора. Тел.:067-380-93-66, 78-98-00. АН "Лiдер".
Людину комунiкабельну запрошуємо на посаду рiелтора в агентство нерухомостi. Тел.65-06-12.
Оголошується конкурсний набiр на посаду рiелтора в компанiю «Народна Марка». Чекаємо Вас. Тел.78-72-94.
Працiвникiв запрошує АН "Магнiт" на вигiдних умовах. Тел.:76-30-80, 0-67-360-93-30.
Пропонуємо пройти навчання i стати спецiалiстом з нерухомостi разом з компанiєю «Народна Марка». Вiд вас - вмiння працювати на результат. Тел.78-52-72.
Рiелторiв запрошує на роботу РК "Золоте руно". Навчання. Тел.0-93-678-06-93.
Хочеш працювати агентом з нерухомостi? Телефонуй. Тел.067-380-93-66.
Туристичний, готельний, ресторанний бiзнес
Адмiнiстратор змiни готелю (англiйська мова), покоївка готелю. Тел.0-67-350-24-95.
Адмiнiстратор у кафе. Тел.0-67-354-08-00.
Адмiнiстратор у ресторан за мiстом, досвiд роботи. Тел.0-67-384-68-50.
Адмiнiстратор, офiцiант в пiцерiю. Тел.:71-93-11, 097-726-33-38.
Адмiнiстратор, офiцiант, бармен, прибиральниця, посудомийниця запрошуються у ресторан. Тел.0-96-842-99-39.
Адмiнiстратор-офiцiант у кав'ярню, бажано жiнка, 25-35 рокiв, офiцiйне працевлаштування, 12.00-24.00, (через день), з/п - 1500-2000 грн., Центр. Тел.068-202-51-74.
Адмiнiстратори, бармени, офiцiанти, посудомийники запрошуються в ресторан, рiзнi графiки роботи, з/п стабiльна, вiд 1300 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бармен запрошується у кафе, центр мiста. Тел.:65-00-77, 0-67-381-10-81.
Бармен на постiйну роботу в ресторан за мiстом. Тел.:2-13-81, 067-383-13-81.
Бармен у ресторан у центрi мiста. Тел.:65-67-76, 0-67-899-53-17.
Бармен-офiцiант запрошується на роботу. Тел.:0-67-292-24-05, 65-67-90.
Бармен-офiцiант у бiлярдний клуб. Тел.0-67-452-68-31, телефонувати з 9.00 до 18. 00
Бармен-офiцiант. Тел.0-67-380-09-61.
Бармени та офiцiант в ресторан, центр мiста. Тел.78-77-77.
Бармени, офiцiанти на постiйну роботу. Тел.:76-21-99, 78-52-55.
Бармени, офiцiанти, можлива робота для студентiв, з/п вiд 100 грн./змiна. Термiново. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бармени, офiцiанти, пiцезбиральники на роботу, в кафе. Надається гуртожиток. Тел.78-34-36.
Кондитер-оформлювач тортiв в кондитерський цех. Тел.:097-99-01-754, 74-54-75.
Кухар або помiчник кухаря для випiкання пончикiв. Тел.0-96-917-48-70.
Кухар запрошується на постiйну роботу. Тел.:0-50-376-69-96, 0-91-300-87-88.
Кухар запрошується у кафе, центр мiста. Тел.:65-00-77, 0-67-381-10-81.
Кухар, бажано, жiнка, незамiжня, хмельничанка, трудолюбива, з д/р. Тел.0-96-401-54-43.
Кухар, кондитер, гарнi умови працi, бажано з д/р, з/п вiд 1800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Кухар, офiцiант запрошуються у бар поза мiстом. Тел.0-67-726-41-06.
Кухар, офiцiант, за мiстом. Тел.0-67-270-34-92.
Кухар, продавець запрошуються на роботу. Тел.69-62-49.
Кухар-бармен (одна посада), р-н Дубово. Тел.:63-95-15, 067-991-39-04.
Кухарi в ресторан, центр мiста. Тел.78-77-77.
Кухарi в ресторани "Вiлла Роза" та "М.Чарлi" запрошуються на роботу. З/п вiд 3000 грн. Перевага надається випускникам ПТУ та технiкумiв. Тел.067-382-56-50.
Кухарi на постiйну роботу в кафе. Тел.:063-336-04-77, 76-35-52.
Кухарi на постiйну роботу. Тел.:0-97-749-21-51, 0-67-381-01-71.
Кухарi на речовий ринок, вул.Геологiв, 17. Тел.0-67-384-34-24.
Кухарi та офiцiанти запрошуються на роботу, з/п - ставка + %. Тел.0-67-383-83-59.
Кухарi, бармени в ресторан "Клен". Тел.:2-33-38, 067-292-24-11.
Кухарi, офiцiанти у кафе. Тел.0-67-354-08-00.
Офiцiант запрошується на постiйну роботу. Тел.:0-50-376-69-96, 0-91-300-87-88.
Офiцiант, бармен на постiйну роботу. Тел.0-97-753-50-61, з 9.00 до 20.00.
Офiцiант, бармен та помiчник кухаря. Тел.:0-97-347-69-10, 0-63-875-86-27.
Офiцiанти в бар-бiльярд. Тел.74-22-44.
Офiцiанти запрошуються на роботу, термiново. Тел.:2-33-33, 068-207-97-57.
Офiцiанти, кухарi, д/р обов'язковий, посудомийницi. Тел.:67-02-83, 098-791-88-31.
Офiцiанти, ТГРК "Либiдь Плаза". Тел.0-67-350-24-95.
Офiцiанти, шашличник запрошуються в ресторан у центрi мiста. Тел.70-03-05.
Пекарi, досвiд роботи, позмiнно, санаторiй. Тел.0-68-831-09-26.
Помiчник кухаря, офiцiант, бажано д/р, запрошується у бар-ресторан. Тел.:63-00-00, 097-421-11-72.
Посудомийниця запрошується в ресторан "Сiлiстра", на постiйну роботу. Тел.63-18-72.
Посудомийниця, прибиральниця запрошуються у ресторан "Ахтамар". Тел.61-31-77.
Шашличник запрошується у ресторан. Тел.66-42-02.
Шеф-кухар, помiчник шеф-кухаря запрошуються в ресторани "Вiлла Роза", "Мiстер Чарлi". З/п вiд 4000 грн. Тел.067-382-56-50.
Iндустрiя розваг
Органiзатора концертiв запрошує Хмельницький цирк, робота в Криму. Тел.:74-45-45, 097-951-44-68.
Краса, фiтнес, спорт
Здається перукарське мiсце в оренду. Тел.0-67-661-01-81.
Косметолог в салон в центрi. Тел.0-97-811-66-28.
Косметолог у салон "Богдан". Центр. Оренда. Тел.:0-67-936-10-39, 70-08-77.
Косметолог, перукарi, оренда, центр. Тел.0-97-942-58-50.
Майстер манiкюру та перукар запрошуються у салон. Тел.0-67-661-08-81.
Майстер манiкюру, з нарощування (акрiл, гель), на постiйну роботу. Тел.70-48-25.
Майстри манiкюру запрошуються на роботу. Тел.067-384-21-34.
Майстри чоловiчi та унiверсальнi запрошуються на роботу у перукарню. Тел.0-67-383-11-99.
Манiкюрниця в салон в центрi. Тел.0-97-811-66-28.
Манiкюрниця на постiйну роботу. Тел.70-00-98.
Масажист, гарне мiсце. Тел.0-96-955-78-03.
Перукар в салон в центрi. Тел.0-97-811-66-28.
Перукар запрошується у чоловiчий салон. Тел.0-97-942-91-11.
Перукар, манiкюрниця, косметолог, Центр. Тел.063-040-65-55.
Перукар-унiверсал запрошується на роботу, зi стажем роботи. Тел.0-98-241-75-34.
Перукар-унiверсал запрошується у перукарню "Малахiт", Озерна. Тел.:096-215-76-37, 71-86-07.
Перукар-унiверсал, майстер з манiкюру запрошується на роботу. Озерна. Тел.:77-59-72, 0-97-665-51-90.
Перукар-унiверсал, манiкюрниця, майстер педикюру. Навчальна практика. Тел.:0-96-820-25-17, 70-04-94.
Перукар-унiверсал, салон краси "Асторiя". Тел.70-03-21.
Перукарi запрошуються на вигiдних умовах. Тел.097-479-46-12.
Перукарi та манiкюрниця запрошуються. Тел.:4-92-82, 093-427-54-63.
Перукарi у чоловiчi, жiночi зали, вигiднi умови. Тел.:0-98-701-26-36, 74-19-05.
Перукарi, майстер манiкюру запрошуються у салон краси. Тел.0-67-382-62-25.
Перукарi, манiкюрницi на мiсце оренди, в Центрi, гарне мiсце. Тел.0-67-782-04-37.
Перукарi, манiкюрниця, косметолог, масажист запрошуються в новий салон краси. Тел.:61-61-70, 067-349-03-53, 63-90-90.
Перукарi-унiверсали запрошуються у салон краси, або оренда. Тел.0-97-765-26-15.
Перукарi-унiверсали та косметолог в салон краси, термiново, Центр. Тел.:0-97-217-01-44, 65-45-26.
Перукарi-унiверсали, косметолог, майстер манiкюру та педикюру, масажист у салон краси "ROSE" (р-н Озерна). Тел.:0-98-379-06-00, 77-46-49. 77-35-03.
Торговi представники
!!! Агент торговий, з власним авто, обов'язковим д/р, рекомендацiями,по мiсту та областi (кондвироби), з/п висока. Тел.65-65-85.
6 чоловiк у торговий вiддiл на вакансiю торгового представника, з/п вiдрядно-премiальна, 2500 грн. Тел.74-65-89.
Агент торговий для роботи по мiсту, з досвiдом працi. Тел.0-67-384-59-37.
Агент торговий на роботу. Тел.063-307-13-51.
Агент торговий у вiддiл побутової хiмiї. З/п - 3200 грн. + % + житло. Тел.64-14-55.
Агент торговий у приватну фiрму, побутова хiмiя. Вимоги: поряднiсть. Повна зайнятiсть, з/п вiд 1500 грн. Тел.:74-82-70, 067-105-75-03.
Агент торговий, досвiд роботи, непродовольча група. Тел.068-540-33-71.
Агент торговий, з/п вiд 2500 грн., навчаємо. Тел.0-93-753-91-93.
Агент торговий, з/п вiдрядно-премiальна, 3000 грн. Тел.74-65-89.
Агент торговий, з/п вiдрядно-премiальна, середня - 3000 грн. /мiсяць. Навчання. Тел.74-65-89.
Агенти торговi з продажу продуктiв харчування. Тел.:0-67-232-71-68, 78-95-41.
Агенти торговi по мiсту та областi, з/п пристойна. Тел.0-67-384-61-92.
Агенти торговi, з л/а, по областi, з/п висока. Тел.067-311-26-03.
Агенти торговi, мерчандайзери, бажано власне авто. Тел.068-834-72-77.
Агенти торговi, тест-кур'єри, консультанти-промоутери, бажано до 30 рокiв, з/п вiд 1500 грн. Навчання, кар'єрний рiст. Тел.70-97-38.
Агенти торговi, якi проживають у Нетiшинi, Полонному, Славутi. E-mail: secretary@km.avant-trade.com. Тел.:71-85-30, 0-67-259-95-88.
Агентiв торгових запрошує дистриб'юторська компанiя (продукти харчування), по мiсту та областi, пристойний заробiток вiд 2000 грн. Тел.:093-484-80-00, 74-32-92.
Агентiв торгових запрошує дистриб'юторська компанiя (продукти харчування), робота по м.Хмельницькому, бажано д/р та мiсцева прописка. Тел.:0-50-339-11-88, 0-50-376-51-39.
Брендменеджер у дистриб'юторську компанiю, чоловiк, жiнка, вiк бажано 18-30 рокiв, з/п - 1950 грн. Тел.:70-80-13, 70-67-21.
Велика компанiя проводить набiр на посаду торгового агента i кур'єра, вiк бажано 18-30 рокiв. Тел.70-80-13.
Дистриб'ютори для просування на ринок товарiв побутової хiмiї. Тел.:64-07-44, 098-515-95-37.
Експедитор на постiйну роботу. Тел.0-97-753-50-61, з 9.00 до 20.00.
Експедитор у вiддiл доставки, бажано до 40 рокiв, з/п - 2600 грн. Тел.:097-089-61-12, 74-34-70.
Експедитор, вантажник-експедитор, робiтник на склад, з/п висока. Тел.70-89-57.
Експедитори. Тел.067-688-47-76.
Комiвояжера запрошує органiзацiя, можливо, без досвiду, з/п - 1800 грн. + %. Тел.067-105-75-03.
Менеджер для реалiзацiї продукцiї. Тел.0-97-887-48-30.
Менеджер з активного продажу в офiс-центр, бажано жiнка. Тел.:050-376-17-41, 71-85-80.
Менеджер з постачання, д/р, бажано жiнка. Тел.:050-376-17-41, 71-85-80.
Менеджер з продажу будiвельних матерiалiв, д/р не менше 5 рокiв, бажано до 35 рокiв. Тел.050-415-68-93.
Менеджер з продажу медтехнiки, без д/р, з/п вiдрядно-премiальна, 3 000 грн. Тел.74-65-89.
Менеджер з продажу на постiйну роботу. Тел.0-97-753-50-61, з 9.00 до 20.00.
Менеджер з продажу побутової хiмiї, бажано вiком до 30 рокiв, д/р. Тел.0-67-433-38-80.
Менеджер з продажу, промоутер, кур'єр, гарнi умови працi, стабiльна, своєчасна оплата, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Менеджер з торгiвлi, бажано до 30 рокiв, з/п - 3000 грн. Тел.70-53-25.
Менеджер по роботi з дилерами, м/п вiкна. Тел.:050-376-17-41, 71-85-80.
Менеджер по роботi з клiєнтами, помiчник менеджера термiново запрошується. Тел.70-89-51.
Менеджер старший по мiсту Хмельницькому запрошується (торгiвля замороженими продуктами харчування), д/р - бiльше 2-х рокiв. Тел.0-50-376-28-23.
Менеджер, досвiд роботи, продукти харчування. Тел.097-176-21-54.
Менеджери з продажу (посуд, побутова технiка, електроiнструмент), досвiд вiд 1 року. E-mail: boss@1gurt.com Тел.:72-98-80, 050-339-17-58.
Менеджери на пункти прийому оголошень у вихiднi днi, бажано студенти, з/п - % вiд виробiтку. Тел.70-26-02.
Мерчандайзер з продажу, на сервiсну стiйку, вiк бажано, 18-28 рокiв, термiново. Тел.:0-68-206-17-65, 70-67-21.
Набирається група з 12 чоловiк для подальшої роботи в Криму. Менеджер з продажу. Тел.0-95-148-65-66.
Оголошується набiр на високооплачувану посаду консультанта мобiльного зв'язку, з/п вiд 2000 грн. Тел.70-80-13.
Помiчник менеджера з продажу, без д/р, з/п вiдрядно-премiальна, 2 000 грн. Тел.74-65-89.
Представник комерцiйний (медтехнiка), з/п вiдрядно-премiальна, 3000 грн. Тел.74-65-89.
Представник торговий (парфумерно-косметична група товарiв), з д/р, власним авто, з/п пристойна. Тел.0-97-883-18-80.
Представник торговий в кабаре, досвiд роботи, бажано з власним авто. Тел.0-67-382-97-48.
Представник торговий запрошується на роботу, з/п вiд 2500 грн. Не кадрове агентство. Тел.0-93-753-91-93, Iрина Володимирiвна.
Представник торговий, бажано жiнка 23-30 рокiв, постiйна робота, стабiльна компанiя. Тел.0-67-706-56-75.
Представник торговий, бажано з д/р та власним авто. Тел.:067-381-17-11, 067-382-14-71.
Представник торговий, без д/р, з/п вiдрядно-премiальна, вiд 2000 грн. Тел.74-65-89.
Представник торговий, з власним авто та без, з/п вiд 2500 грн. Тел.:097-089-61-12, 74-34-70.
Представник торговий, з власним авто, бажано 20-35 рокiв, досвiд з роботи в активнiй торгiвлi вiд 1 року, з/п вiд 2500 грн. + соцпакет. Тел.0-67-351-04-79.
Представник торговий, з власним авто, по мiсту, областi. Тел.:0-67-384-61-91, 0-67-383-07-52.
Представник торговий, з/п вiдрядно-премiальна, середня - 3 000 грн./мiсяць. Навчання. Тел.74-65-89.
Представник торговий, мерчандайзер, промоутер. Тел.0-94-981-49-57.
Представник торговий, супервайзер, мерчандайзер, експедитор, логiст, комiрник, фасувальник, бажано до 45 рокiв, можливо, без д/р, з/п - 2000-5000 грн., залежно вiд вакансiї. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Представник торговий. Навчання, кар'єрний рiст, з/п - 2500-3800 грн. Тел.:097-089-61-12, 74-34-70.
Представника торгового запрошує пiдприємство, можливо, без досвiду, з/п - 1800 грн. + %. Тел.:74-82-70, 067-105-75-03.
Представники торговi з власним авто, можливо без досвiду роботи. Зарплата висока. Тел.068-202-63-75.
Представники торговi з власним авто, супервайзери, з/п - 2500-4000 грн. + амортизацiя. Тел.:067-922-55-22, 74-82-95.
Представники торговi запрошуються на роботу, висока з/п. Тел.:067-922-55-22, 067-311-45-63.
Представники торговi, бажано вiком 18-25 рокiв, запрошуються. Тел.0-66-995-75-18.
Представникiв торгових запрошує торговельна фiрма, досвiд роботи, мiсто, область. Тел.0-98-543-95-03.
Представникiв торгових, з л/а та без, на постiйну роботу запрошує фiрма-виробник продуктiв харчування. З/п вiдповiдно до результатiв роботи, не менше 2000 грн. Невпевнених у собi прохання не турбувати. Тел.097-382-45-43.
Регiональний менеджер з продажу КПП, свiтлотехнiчної продукцiї, бажано чоловiк 23-30 р., в/о, досвiд, цiлеспрямованнiсть, вiдповiдальнiсть. Перспектива зросту, з/п - 2000 грн.+%. Тел.:097-533-71-66, 067-573-69-39.
Спецiалiст з продажу медтехнiки запрошується, з/п вiд 2500 грн., навчаємо. Не кадрове агентство. Тел.0-93-753-91-93.
Спецiалiст з продажу медтехнiки, з/п вiдрядно-премiальна, 2500 грн. Тел.74-65-89.
Супервайзер запрошується на фiрму, висока з/п, перспектива росту. Тел.067-311-56-36.
Супервайзер запрошується у компанiю виробника товарiв для дому, д/р, наявнiсть автомобiля, з/п вiд 3000 грн. Резюме на сайт: vstipanov@mail.ru. Тел.0-67-383-05-40.
Супервайзер, можна без д/р, з/п - 150 грн./день. Тел.70-73-70.
Супервайзери, менеджери з продажу запрошуються на постiйну роботу. Повна зайнятiсть, парфумерно-косметичний товар, з/п + %. Тел.70-39-05.
Товарознавцi, бажано до 30 рокiв, з/п - 1800 грн. Тел.70-53-25.
Учень торгового представника, з/п вiдрядно-премiальна, 1500 грн. Тел.74-65-89.
Учень торгового представника. Тел.74-65-89.
Торгiвля
Касир-продавець запрошується в спортивний магазин, знання 1С. Тел.78-51-71.
Помiчник-учень продавця у невеликий продмагазин, чесна, працелюбна. Р-н обласної лiкарнi. Тел.0-67-672-04-99.
Працiвник на розпродаж на ринку, з/п - %. Тел.067-380-93-66.
Продавець (пиво, квас) на ринок. Тел.0-67-311-38-55.
Продавець в кiоск, Центр. Тел.0-67-995-93-85.
Продавець в магазин побутової хiмiї, бажано до 30 рокiв, Гречани ближнi. Тел.:66-31-45, 0-67-795-65-99.
Продавець в магазин побутової хiмiї, вул.Зарiчанська. Тел.050-545-49-28, 9.00-18.00, Олена.
Продавець в магазин побутової хiмiї, проспект Миру. Тел.050-545-49-26, 9.00-18.00, Алла.
Продавець в намет для торгiвлi пончиками, з/п - 50 грн./день. Тел.0-96-917-48-70.
Продавець в продовольчий магазин "Вiчний студент", стаж роботи обов'язковий. Тел.0-97-843-01-93.
Продавець в продовольчий магазин. Тел.72-01-37.
Продавець в продуктовий магазин "Бiзнес", Ружична. Тел.:2-04-43, 2-04-05.
Продавець в продуктовий магазин р-н Раково. Тел.:64-37-28, 098-328-31-46.
Продавець в продуктовий магазин, робочий день: 7.00-22.00, з/п - 1000 грн. Тел.65-84-93.
Продавець запрошується на "хот-дог", з/п - 1000 грн. Тел.0-97-752-92-14.
Продавець запрошується на роботу в продуктовий магазин. Тел.067-777-21-13.
Продавець зi стажем роботи запрошується у новий продуктовий магазин. Тел.:2-30-96, 0-97-572-06-44.
Продавець на гуртовий склад, промислова група, з/п - 1800-2500 грн. Тел.:097-089-61-12, 74-34-70.
Продавець на квiтковий ринок, д/р обов'язковий. Тел.0-67-928-97-64.
Продавець на новий ринок. Тел.0-67-381-04-40.
Продавець на речовий ринок, бажано до 26 р., з/п - 3000 грн. Тел.0-63-294-90-45.
Продавець на речовий ринок, бажано жiнка, вiд 35 рокiв, досвiдчена. Тел.0-97-404-78-88.
Продавець на речовий ринок, вул.Геологiв, 17. Тел.0-67-384-34-24.
Продавець на ринок та в магазин, бажано жiнка до 45 рокiв. Тел.0-68-206-00-23.
Продавець на ринок. З/п-3000 грн. Тел.0-63-294-90-45.
Продавець парфумерно-косметичної продукцiї, можливо, без д/р, термiново. Тел.:0-63-227-70-91, 70-84-38.
Продавець парфумiв запрошується на роботу, з/п - 2000 грн, ринок "СУМС". Тел.067-712-07-68.
Продавець преси в намет у м.Волочиську, працевлаштування офiцiйне. Тел.0-96-379-00-35, з 10.00 до 17.00.
Продавець продтоварiв запрошується на постiйну роботу в магазин (р-н фiлармонiї). Тел.:0-50-746-12-16, 79-56-79.
Продавець у кiоск шаурми, нiчна змiна, з/п - 80 грн./нiч., автовокзал. Тел.0-67-260-12-66.
Продавець у намет (преса), бажано жiнка 35-55 рокiв. Тел.:63-27-81, 0-67-909-70-78.
Продавець у продуктовий кiоск на речовому ринку. Тел.:0-68-833-20-53, 0-97-052-97-89.
Продавець у продуктовий м-н, знання касового апарата, р-н ближня Озерна. Тел.067-9000-899.
Продавець у продуктовий магазин на вул.Хотовицького. Тел.0-50-570-80-17.
Продавець у продуктовий магазин на проспектi Миру. Стаж роботи в магазинi, знання касового апарату, бажано до 40 рокiв, з/п висока. Тел.0-97-855-75-95.
Продавець у торговельний центр. Тел.0-95-616-88-22.
Продавець чесний, працелюбний, досвiдчений у невеликий продмагазин. Р-н обласної лiкарнi. Тел.:0-96-141-22-08, 067-672-04-99.
Продавець, досвiд роботи з тканинами або дизайном, пошиття одягу. Тел.79-40-70.
Продавець, з досвiдом роботи. Тел.097-441-64-63.
Продавець, чоловiк, жiнка, бажано вiд 18 до 30 рокiв. Тел.0-68-206-17-65.
Продавець-консультант в склад-магазин. Тел.:74-82-70, 067-105-75-03.
Продавець-консультант в торговий дiм. Тел.:067-105-75-03, 068-111-15-92.
Продавець-консультант запрошується в магазин спорттоварiв. Тел.0-67-728-09-17.
Продавець-консультант запрошується, "Медтехнiка", з/п вiд 1200 грн. Не кадрове агентство. Тел.0-93-753-91-33.
Продавець-консультант на гуртовий склад, без д/р, з/п - 1800-2600 грн. Тел.:097-089-61-12, 74-34-70.
Продавець-консультант побутової технiки, бажано чоловiк, в/о, досвiд роботи. Тел.:70-45-09, 65-11-08.
Продавець-консультант у вiддiл керамiчної плитки, досвiд роботи, комунiкабельнiсть. Тел.067-380-87-77.
Продавець-консультант, без д/р, з/п вiдрядно-премiальна, 2000 грн. Тел.74-65-89.
Продавець-консультант, експерт, секретар в новий мобiльний салон, з/п - 2300 грн. Тел.:70-80-13, 0-68-206-17-65.
Продавець-консультант, термiново. Тел.70-89-57.
Продавцi в елiтний магазин у центрi мiста. З/п - 2400 грн. + житло. Тел.64-14-53.
Продавцi в магазин "Фуршет", Озерна, вул.Садова, 5. Тел.0-97-441-37-31.
Продавцi в новий продовольчий магазин у центрi мiста. Тел.0-97-247-52-73, з 9.00 до 18.00.
Продавцi в продовольчий магазин, з/п - 90 грн./доба. Тел.:0-98-505-10-71, 067-962-35-64.
Продавцi в продуктовий магазин, бл.Гречани. Тел.55-17-70.
Продавцi в продуктовий магазин. Тел.:75-22-20, 0-67-382-29-96.
Продавцi в торгову мережу. Тел.78-51-57.
Продавцi запрошуються в продовольчий магазин, р-н Озерна. Тел.:0-67-415-84-90, 0-97-804-61-62.
Продавцi запрошуються в продовольчий магазин. Р-н Озерна. Тел.0-97-804-61-62.
Продавцi запрошуються у продуктивий магазин на вул.Iнститутськiй. Тел.:2-11-54, 0-67-421-92-03.
Продавцi овочевими та баштанними продуктами, з лоткiв по мiсту . Тел.0-67-953-93-46.
Продавцi у мiнi-маркет, що вiдкривається. Тел.:0-68-206-12-60, 70-67-04. КА "Клуб Професiоналiв".
Продавцi, бажано до 30 рокiв, з/п - 2100 грн. Тел.70-53-25.
Продавцi, вiк бажано вiд 18 рокiв, можливо, без д/р, поряднiсть, чеснiсть, з/п вiд 1500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Продавцi, касири, з/п висока. Тел.:72-60-12, 098-437-13-87.
Продавцi-вантажники у кiоск. Тел.:2-38-57, 0-68-172-24-68.
Продавцi-консультанти та касири запрошуються на роботу в магазин "Смачний маркет", бажано жiнки до 30 рокiв. Тел.67-05-99.
Продавцi-консультанти, прямi продажi, без мiсцевої прописки, з/п - 2600 грн./мiс. Тел.0-97-164-43-01.
Продавцi-професiонали, комунiкабельнi, на торговi точки по мiсту та ринках, жiнки, чоловiки бажано до 35 рокiв. Тел.:097-563-42-80, 068-207-97-27, 068-205-22-22.
Реалiзатор непродовольчих товарiв, бажано до 26 р., з/п - 1000 грн. + вiдсотки. Тел.0-63-294-90-45.
Реалiзатор у роз'їзну торгiвлю, з/п вiдрядно-премiальна, 2500 грн. Тел.74-65-89.
Реалiзатори для рознесення пончикiв на речовому ринку, з/п - 50 грн./день. Тел.0-96-917-48-70.
Спецiалiст з продажу медтехнiки. Навчання, з/п вiдрядно-премiальна, середня - 4000 грн./мiсяць. Тел.74-65-89.
Транспорт
Водiї з власним авто запрошуються до спiвпрацi в таксi "700-300". Перший мiсяць ефiр безкоштовний. Хороший заробiток. Тел.70-03-00.
Водiї з власним авто запрошуються до спiвпрацi в таксi "71-71-71". Перший мiсяць ефiр безкоштовний. Хороший заробiток. Тел.71-71-71.
Водiї запрошуються на перевезення, закордонний паспорт, д/р. Тел.:62-22-95, 0-50-339-09-80.
Водiї на вантажний автомобiль Рено з напiвпричiпом. Тел.067-750-19-21.
Водiї на вантажнi автомобiлi. Тел.:72-60-12, 098-437-13-87.
Водiї на радiо-таксi, з досвiдом роботи. Тел.:0-67-384-62-08, 71-43-45.
Водiї рiзних категорiй, вiк бажано 22-60 рокiв, з/п - 2500-5000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Водiї, з власним авто ВАЗ, ГАЗ, запрошуються для роботи на таксi, вигiднi умови. Гарний заробiток. Тел.:067-380-00-73, 70-00-51.
Водiї, з власним авто, запрошуються для роботи в службi таксi, вигiднi умови. Термiново. Гарантуємо гарний заробiток. Тел.:067-380-00-73, 70-00-51.
Водiї-далекобiйники, можливi мiжнароднi рейси, досвiд роботи не менше 8 рокiв. Тел.:0-67-311-38-94, 78-80-90.
Водiї-експедитори, з досвiдом роботи, термiново. Тел.0-96-115-24-43, з 11.00 до 18.00.
Водiїв, з власним авто, запрошує служба таксi "795-795". Тел.067-922-09-56.
Водiй з власним авто ВАЗ-2109, -21099, -21012, -21015. З/п - 70 грн./день + бензин на 100 км/10 л. Тел.74-65-89.
Водiй запрошується на вантажний автомобiль. Тел.:0-67-711-05-46, 74-06-01.
Водiй зi стажем роботи, на ЗIЛ-131, вiк бажано 25-45 рокiв, на постiйну роботу. Тел.0-67-308-01-82.
Водiй категорiї "С", на Мерседес, 10 т, д/р. Тел.:62-68-54, 0-67-995-98-18.
Водiй на автомобiль ГАЗель та ГАЗ-53, по областi. Тел.067-384-58-23.
Водiй на ДАФ + напiвпричiп, 20 т, д/р. Тел.0-67-775-55-77.
Водiй на маршрут по мiсту, автобус Богдан, вiком бажано до 50 рокiв, досвiд водiння вiд 3-х рокiв, робота 3 днi через 3, з/п - 300 грн./день. Тел.0-96-361-59-36.
Водiй на постiйну роботу. Тел.0-97-753-50-61, з 9.00 до 20.00.
Водiй, вантажнi перевезення (можливо, мiжнароднi), автомобiль рефрежиратор. Тел.0-67-381-84-22.
Водiй, з автомобiлем (газ, дизель). Тел.098-230-82-38.
Водiй, з власним автомобiлем, робота по мiсту, з/п висока + амортизацiя + бензин. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Водiй, категорiя "С", стаж роботи, рекомендацiї. Тел.063-814-55-09.
Водiй, на КРАЗ, 1-го класу, з/п вiд 1500 грн. Тел.:64-53-35, 093-399-70-79.
Водiй-далекобiйник, вiком до 35 рокiв, м.Хмельницький. Тел.0-67-381-73-81.
Водiй-далекобiйник, з досвiдом роботи на мiжнародних маршрутах. Тел.:0-67-384-85-54, 77-45-90.
Водiй-далекобiйник, наявнiсть категорiй: "С", "Е". Тел.096-492-42-72.
Водiй-експедитор, категорiй "В", "С", бажано 24-35 рокiв, робочий час: 9.00 - 17.00. Тел.068-346-19-48.
Водiй-експедитор, робота - тиждень через тиждень, продукти замороженi. Тел.096-492-42-72.
Водiй-кур'єр, з власним авто, з/п - 2500 грн. + бензин. Тел.74-65-85.
Екскаваторник, з/п вiд 1500 грн. Тел.:64-53-35, 093-399-70-79.
Комбайнер, з д/р на iноземнiй технiцi. Тел.0-67-775-55-77.
Кранiвник на баштовий кран, досвiд роботи, з/п вiд 2000 грн. Тел.:72-60-12, 098-437-13-87.
Тракторист-екскаваторник, ЮМЗ. Тел.0-96-344-34-48.
Автосервiс
Автоелектрик на СТО, з/п договiрна. Тел.:72-60-12, 098-437-13-87.
Автоелектрик-автослюсар на роботу. Тел.0-67-380-17-34.
Автоелектрикiв, автомеханiкiв з ремонту двигунiв та ходової частини запрошує на постiйну роботу ТОВ "Лiдер Сервiс". Тел.78-50-10.
Автомийники запрошуються на автомийку "9 Вал". Тел.:77-68-89, 0-67-924-62-65.
Автомийники запрошуються на нову автомийку, р-н "Катiону". Тел.067-765-81-62.
Автомийники на автомийку, з досвiдом роботи. Тел.0-67-721-37-02.
Автомийники. Тел.0-67-709-99-99.
Автомийники. Тел.0-67-801-95-82.
Автослюсар запрошується на вантажний автомобiль, ставка 3000 грн. Тел.:0-67-711-05-46, 74-06-01.
Автослюсар по вантажних автомобiлях, з досвiдом роботи. Тел.:0-67-384-85-54, 77-45-90.
Майстер-приймальник замовлень. Тел.067-381-06-16.
Механiки на постiйну роботу, д/р вiд 3 рокiв. Тел.:75-26-52, 0-67-382-11-71.
Мийники автомобiлiв. Тел.:097-507-78-71, 77-50-90.
Мийники на автомийку та адмiнiстратор, з д/р. Тел.067-452-68-31.
Рихтувальник на постiйну роботу, оплата за домовленiстю. Тел.067-382-56-28.
Рихтувальник, фарбувальник, зварювальник запрошуються на СТО. Тел.:79-43-78, 0-97-790-67-77.
Робiтники на автомийку. Тел.093-396-51-83.
Слюсар механоскладальних робiт запрошується на роботу Тел.63-86-53.
Спецiалiст на шиномонтаж. Тел.:050-376-79-09, 097-443-85-34.
Будiвництво, ремонт, благоустрiй
Бригада оздоблювальникiв, термiново. Тел.:79-14-79, 0-67-802-81-88.
Будiвельники, з/п - 4000-6500 грн., охоронцi, з/п - 1300 грн./тиждень (вахта), фасувальники, пакувальники запрошуються на роботу в Києвi, термiново, житло надається. Тел.0-67-439-57-62.
Електрогазозварювальник, електрик, електромонтажник, досвiд роботи, з/п висока. Тел.:72-60-12, 098-437-13-87.
Електрозварювальник-рiзноробочий. Тел.0-99-163-11-68.
Електромонтажник висококвалiфiкований, бажано до 40 рокiв, з/п висока. Тел.:72-55-05, 067-786-10-22.
Завiдуючий господарством пiдземного пiшохiдного переходу. Тел.0-67-350-24-95.
Зварювальники в будiвельну компанiю, термiново, з/п вiд 3000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Київська будiвельна органiзацiя оголошує набiр з спецiальностями в м.Київ: муляри, бетонярi, обробники, рiзноробочi та iншi працiвники, а також комплекснi бригади. Вахта, житло, з/п вiд 5000 грн. i вище, залежно вiд квалiфiкацiї. Тел.:0-99-148-80-18, 0-99-149-17-91, 0-99-524-53-42.
Майстер для роботи з каменем, точний, акуратний. Тел.0-67-263-90-07.
Маляр запрошується на роботу на завод "Пригма-Прес". Тел.:72-05-89, 79-25-84.
Монтажники м/п вiкон, з досвiдом роботи. Тел.:72-55-38, 69-61-88.
Муляри та робiтники будiвельних спецiальностей. Тел.067-381-28-77.
Працiвники будiвельних спецiальностей. Тел.093-153-30-22.
Рiзноробочi на будiвництво будинку, з/п - 2 000 грн. Тел.097-864-14-71.
Спецiалiсти з будiвництва рiзних спецiальностей, з/п вiд 3000 грн., вiд виробiтку, залежно вiд вакансiї. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Столяри на постiйну роботу. Оформлення. Тел.:0-67-384-69-19, 70-88-70.
ТОВ "Iзраїль". Арматурники, опалубники, муляри, виконроби , з/п - 6000-7000 грн. Тел.067-491-62-80.
Фахiвцiв з мокрого фасаду термiново запрошує будiвельна органiзацiя, бажано д/р, з/п висока, договiрна. Тел.:0-67-508-70-52, 0-99-953-03-93, Олексiй, 0-50-303-48-53, Вадим, 0-67-463-55-63, Андрiй Володимирович.
Виробничi спецiальностi
Дизайнер меблiв на фiрму "Аккорд". Тел.74-58-34.
Жiнки в рибний цех, з/п вiд 1000 грн. Тел.067-258-92-06.
Завскладом в будiвельну компанiю, офiцiйне працевлаштування, з/п вiд 1500 грн. Тел.:72-60-12, 098-437-13-87.
Комiрник, непродовольчий склад, бажано д/р, вiком 20-55 рокiв, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Комплектувальники на склад, енергiйна молодь, з/п - 135 грн./день. Тел.64-14-53.
Комплектувальники, дiвчата, хлопцi, на склад, кар'єрне зростання, з/п - 1300 грн. Тел.:70-54-79, 068-111-15-92.
Коптильник, бажано чоловiк. Тел.74-97-10.
Коптильник, з/п вiд 1500 грн. Тел.067-258-92-06.
Майстер пресервного цеху. Тел.097-176-21-54.
Монтажники домофонiв запрошуються на пiдприємство. Тел.:0-97-266-89-10, 0-97-352-96-93.
Пресувальниця вторинної сировини запрошується, оплата вiд виробiтку. Тел.:2-36-16, 2-10-60.
Робiтник у меблевий цех (збiрка, фрезерування, свердлiння, поклейка), стаж роботи. Тел.0-67-380-98-27.
Слюсар з ремонту обладнання, з/п - 2200 грн., досвiд роботи. Тел.:72-60-12, 098-437-13-87.
Спецiалiст з проектування кухонних меблiв, досвiд роботи, м-н "Буржуй". Тел.70-13-70.
Токар-розточувальник, 3-5 розряду, кранiвник мостового крану, 5 розряду. Тел.72-05-89.
Побутова та комунальна сфери
Майстер з ремонту взуття термiново запрошується. Тел.:0-98-447-73-66, 0-96-940-48-78.
Майстер з ремонту взуття, стаж роботи обов'язково. Тел.0-67-785-43-76.
Майстер з ремонту мобiльних телефонiв термiново запрошується. Можливе навчання з подальшим працевлаштуванням. Тел.0-68-202-00-70.
Майстер з ремонту мобiльних телефонiв. Тел.067-380-93-66.
Майстер з ремонту побутової технiки (холодильники, кавоварки), д/р, на постiйну роботу, термiново. Тел.067-382-97-48.
Рiзноробочi
Вантажник на склад будiвельних матерiалiв. Тел.:66-30-34, 66-30-33, 0-50-356-23-87.
Вантажник-експедитор. Тел.74-97-10.
Вантажники запрошуються на постiйну роботу. Тел.:067-558-33-93, 79-65-63, 70-74-76.
Вантажники на склад, бажано до 30 рокiв, з/п - 1500 грн. Тел.:70-54-79, 068-111-15-92.
Комiрники, вантажники на склад. Тел.:0-68-206-12-60, 70-67-04. КА "Клуб Професiоналiв".
Пiдсобний робiтник на пiдприємство. Тел.71-29-08.
Працiвники, бажано до 45 рокiв, для прибирання (перiодичнi роботи). Тел.:70-75-05, 098-564-80-50.
Прибиральницi. Тел.:79-72-70, 097-630-14-88.
Прибиральниця, вiк бажано до 58 рокiв, вiдповiдальна, працьовита, з/п вiд 1000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Прибиральниця, посудомийниця на постiйну роботу в ресторан. Тел.0-67-950-13-14.
Прибиральниця. Тел.0-67-791-36-13.
Рiзноробочi для виконання земельних та iнших робiт. Розрахунок вчасно. Тел.096-605-00-17.
Рiзноробочi запрошуються. Тел.0-96-533-12-99.
Рiзноробочi на склад канцтоварiв, бажано до 40 рокiв, з/п - 600 грн./тиждень + житло. Тел.64-14-55.
Рiзноробочi у сферу торгiвлi, вiк бажано 18-30 рокiв, з/п - 150 грн./день. Тел.0-68-206-17-65.
Швейне виробництво
Бригадир на трикотажне виробництво. Тел.:78-38-50, 0-67-384-68-52.
Двi квалiфiкованi швачки (блузи, костюми жiночi), оформлення гарантую. Гречани ближнi. Тел.:0-97-909-04-57, 55-04-57.
Дизайнер одягу. Тел.0-63-725-14-80.
Дизайнер-конструктор запрошується в салон штор. Тел.:097-900-77-26, 70-59-67.
Закрiйник в цех на постiйну роботу, швачки на маспошиття. Тел.:0-98-653-25-50, 093-859-00-85.
Закрiйник та технолог в швейний цех, р-н Озерна. Тел.:0-67-237-07-03, 067-381-24-08.
Закрiйник, модельєр на постiйну роботу. Тел.0-67-382-78-90.
Конструктор одягу. Тел.0-63-725-14-80.
Конструктор швейних виробiв, iз вмiнням працювати з САПРом на постiйну роботу. Тел.0-67-260-15-85.
Конструктор, розробка лекал, прошивання зразкiв, жiночi костюми, кофтини. Тел.0-67-983-61-30.
Механiк на швейне обладнання у взуттєвий цех. Тел.74-68-74.
Модельєр-закрiйник в ательє, iндивiдуальне пошиття. Творча в/о робота. Тел.79-40-70.
Оверложницi (дитячий трикотаж), р-н Виставка. Тел.0-67-383-32-28.
Помiчник закрiйника. Тел.0-97-985-31-88.
Прасувальниця (гудзики та петлi), швачки (або бригада), постiйне завантаження. Тел.097-287-65-53.
Прасувальниця в цех. Район залiзничного вокзалу. Тел.:65-20-77, 067-930-26-82.
Прасувальниця запрошується на роботу. Тел.067-381-74-76.
Прасувальниця, робiтниця на пришивання гудзикiв. Тел.:096-947-20-32, 70-83-58.
Спецiалiст з пошиття чохлiв, ремонту шкiргалантерiї та сумок. Тел.:0-96-533-29-85, 74-47-17.
Технолог швейних виробiв на постiйну роботу, Виставка. Тел.:0-97-293-58-04, 0-96-426-08-43.
Технолог швейного виробництва на в/о роботу. Д/р та керiвнi здiбностi. Тел.067-260-15-85.
Технолог-конструктор на постiйну роботу. Виставка. Тел.:77-46-64, 068-203-10-40.
Швачка в ательє на старий ринок, з/п за домовленiстю. Тел.0-93-767-95-63.
Швачка для пошиття зразкiв. Тел.067-260-15-85.
Швачка запрошується в ательє. Тел.0-68-204-97-17.
Швачка запрошується в ательє. Тел.0-97-753-66-38.
Швачка запрошується у швейний цех на радiозаводi. Тел.:70-45-26, 0-68-203-13-90
Швачка квалiфiкована запрошується в салон штор. Тел.:0-67-754-75-16, 72-67-37.
Швачка та прасувальниця запрошуються в швейний цех. Тел.0-68-202-30-56.
Швачка у взуттєвий цех, з/п висока, субота, недiля - вихiднi. Тел.0-68-203-61-15.
Швачка, оверложниця на пошиття ситцевих халатiв. Бл.Гречани. Тел.:0-97-386-97-11, 0-68-172-54-82.
Швачка, пошиття спiдниць, р-н Раково, постiйна робота, оформлення. Тел.:64-43-57, 0-67-734-18-53.
Швачка, прасувальниця, р-н iнфекцiйної лiкарнi. Тел.0-67-779-93-60.
Швачка-кравець, ательє iндивiдуального пошиття, постiйна в/о робота, Центр. Тел.79-40-70.
Швачки (жiночi брюки), д/р, Раково. Тел.:0-97-985-60-86, 74-91-78.
Швачки або бригада запрошуються на постiйну роботу. Виставка. Тел.067-277-98-68.
Швачки або бригада на постiйну роботу. Тел.0-67-382-78-90.
Швачки або бригада швачок на постiйну роботу. Тел.:0-67-928-69-04, 72-96-11.
Швачки або бригада швачок, Гречани ближнi. Тел.0-67-905-35-93.
Швачки або бригада швачок, робота цiлий рiк, р-н автовокзалу №1. Тел.0-67-934-62-00.
Швачки або бригада, гарнi умови, стабiльна робота, офiцiйне оформлення. Тел.068-830-94-01.
Швачки в швейний цех, гарнi умови, Раково, офiцiйне працевлаштування. Тел.0-97-862-11-59.
Швачки запрошуються на маспошиття, високi розцiнки, постiйне завантаження. Заготзерно. Тел.0-67-382-21-67.
Швачки запрошуються на постiйну роботу, Гречани дальнi. Тел.0-67-383-22-93.
Швачки запрошуються на постiйну роботу, р-н Гречани ближнi. Тел.0-93-627-65-53.
Швачки запрошуються на пошиття молодiжного одягу. Тел.:0-97-966-04-87, 0-68-203-56-43.
Швачки запрошуються на роботу, з/п висока, р-н дитячої лiкарнi. Тел.0-67-381-25-55.
Швачки запрошуються на роботу. Раково. Тел.:79-60-49, 0-97-740-59-42.
Швачки запрошуються у швейний цех, Раково. Тел.:0-67-526-56-09, 0-97-226-81-35.
Швачки запрошуються, Центр. Тел.0-96-424-39-66.
Швачки квалiфiкованi (жiночi пiджаки), постiйна робота, гарний заробiток. Тел.:0-98-902-80-01, 76-23-08.
Швачки квалiфiкованi в цех з пошиття жiночого одягу (трикотаж). Тел.0-93-108-19-60.
Швачки квалiфiкованi, бригада, закрiйник зi свiдоцтвом ПП на постiйну роботу. Виставка. Тел.:77-46-64, 068-203-10-40.
Швачки квалiфiкованi, жiночий одяг, район "Маслозаводу". Тел.:097-487-91-00, 097-60-48-699.
Швачки квалiфiкованi, прасувальниця, жiночi костюми, Гречани, нове обладнання. Тел.0-67-416-87-06.
Швачки квалiфiкованi, прасувальниця, петлi, гудзики, вул.Тернопiльська. Тел.0-67-710-55-38.
Швачки на "Адвiс", для пошиття молодiжного одягу. Тел.:0-97-966-04-87, 0-97-947-65-07.
Швачки на постiйну високооплачувану роботу. Європейськi умови працi, нове обладнання "Джукi". Гречани. Тел.:0-97-653-84-71, 66-40-02.
Швачки на постiйну роботу в швейний цех, Виставка. Тел.:0-97-293-58-04, 0-96-426-08-43.
Швачки на постiйну роботу, з/п висока. Тел.:0-68-172-24-43, 0-97-966-04-87.
Швачки на постiйну роботу, працевлаштування, вул.Кам'янецька. Тел.:79-13-02, 068-205-87-77, 068-202-35-17.
Швачки на постiйну роботу. Виставка, ДОСААФ. Тел.067-753-18-98.
Швачки на постiйну роботу. Обов'язкове офiцiйне працевлаштування. Тел.78-40-01.
Швачки на пошиття жiночого одягу. Тел.:0-50-339-10-23, 0-50-376-10-23.
Швачки на приватне пiдприємство (окантовка ковдр, подушки, постiльна бiлизна). Тел.067-990-54-12.
Швачки на роботу, постiйне завантаження. Тел.:79-60-49, 097-740-59-42.
Швачки та прасувальниця запрошуються в цех. Раково, вул.Заводська. Тел.:0-63-300-32-11, 64-50-83.
Швачки, (шкiльна форма, блузи). Тел.067-931-85-09.
Швачки, бригада в цех на Озерну. Постiйна робота. Тел.:0-67-237-07-03, 067-381-24-08.
Швачки, бригади швачок в цех. Виставка Тел.0-67-767-97-91.
Швачки, вул.Тернопiльська, 13. Тел.:72-90-29, 70-56-51.
Швачки, гарнi умови працi, термiново. Тел.:0-97-947-65-07, 0-68-414-05-02.
Швачки, з д/р, в ател'є. Тел.0-63-600-02-60.
Швачки, закрiйник-модельєр, пошиття верхнього одягу, р-н залiзничного вокзалу. Тел.067-793-36-51.
Швачки, закрiйники в цех, термiново. Виставка. Тел.:777-095, 0-94-981-60-95.
Швачки, на постiйну роботу, працевлаштування. Центр. Тел.:0-67-931-66-63, 0-68-206-33-92.
Швачки, оверложницi (блузи, спiдницi), Виставка. Тел.067-612-84-05. "Маякнiть", перетелефоную.
Швачки, оверложницi, розпошивальницi запрошуються на роботу. Район заводу "Катiон". Тел.:0-67-274-16-88, 72-68-36.
Швачки, оверложниця запрошуються на маспошиття (сарафани, блузи). Район маслозаводу. Тел.0-68-214-03-32.
Швачки, постiйна робота, гарнi умови працi. Тел.:71-27-80, 097-588-57-38, 096-279-94-01.
Швачки, постiйна робота. Тел.0-98-328-82-21.
Швачки, пошиття жiночих штанiв. Тел.0-63-725-14-80.
Швачки, пошиття шкiльної форми, Раково. Тел.:067-977-84-16, 64-55-60.
Швачки, прасувальницi, Виставка. Тел.067-612-84-05.
Швачки, прасувальниця на жiночi штани. Тел.:65-82-29, 050-591-78-66.
Швачки, прасувальниця, р-н Виставка. Тел.0-96-800-43-82.
Швачки, прасувальниця, рiзноробочi на постiйну роботу. Виставка. Тел.063-040-98-88.
Швачки, Центр. Тел.067-381-74-76.
Швачки-надомницi, дитячi комбiнезони. Тел.0-67-934-62-00.
Швачки-оверложницi, пакувальницi запрошуються на роботу (дитячий трикотаж), Лезнево. Тел.0-67-889-34-34.
Швачки-оверложницi, термiново. Постiйна зайнятiсть. Тел.0-68-202-40-73.
Охорона, безпека
Майстри, рiзноробочi з оздоблення будiвельних примiщень, робота постiйна. Тел.0-67-381-23-04.
Охоронець (Гречани). Тел.0-67-380-47-00.
Охоронець на постiйну роботу. Тел.0-97-753-50-61, з 9.00 до 20.00.
Охоронець, графiк роботи доба через двi, три, вахта. Робота на пiдприємствах мiста, з/п - 1000-2000 грн., залежно вiд графiка роботи. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Охоронцi в ресторан "Клен". Тел.:2-33-38, 067-292-24-11.
Охоронцi на постiйну роботу, вiк бажано 18-30 рокiв, з/п - 1500-2000 грн. Тел.70-67-21.
Охоронцi на постiйну роботу, вiк бажано вiд 18 до 30 рокiв, з/п - 1500-2000 грн. Тел.70-80-13.
Охоронцi ТГРК "Либiдь Плаза". Тел.0-67-350-24-95.
Охоронцi, бажано 30-45 рокiв. Тел.65-30-44.
Охоронцi, вiком бажано 20-40 рокiв, на постiйну роботу. Тел.70-00-98.
Охоронцi, робота в мiстi, вiком бажано до 50 рокiв, вiйськова служба, хороша фiзична форма, з/п - 200 грн./день. Тел.0-96-361-57-49.
Приватному охоронному агентству на постiйну роботу вахтовим методом потрiбнi чоловiки, вiком бажано вiд 20 до 45 рокiв, зростом вiд 175 см. Харчування, проживання, спецодяг - за рахунок пiдприємства. З/п вiд 1 700 грн. Тел.:0-673-50-38-90, 0-67-406-81-40, 0-63-563-53-63.
Сторож на пiдприємство, доба через три. Тел.0-63-725-14-80.
Домашнiй сервiс
Доглядальниця за лiтньою жiнкою, бажано з д/р, вiдповiдальна, порядна, з/п за домовленiстю (висока). Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Домогосподарка, прибирання 2-поверхового будинку, раз на тиждень. Тел.:70-67-04, 0-68-206-12-60. КА "Клуб Професiоналiв".
Домогосподарки, вiком бажано 22-60 рокiв, акуратна, трудолюбива, чесна, можлива повна або часткова зайнятiсть, з/п - 50-150 грн./день. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Домробiтниця. Тел.0-96-437-45-66.
Жiнка для догляду за лiтньою жiнкою. Тел.:74-08-72, 098-244-57-71.
Няня, домогосподарка запрошуються, сiмейнi пари для роботи в замiському будинку, вiком бажано 30-50 рокiв, з/п висока. Тел.0-68-616-30-37, з 11.00 до 18.00.
Няня, жiнка, бажано 45-55 рокiв, д/р, догляд за двома дiтьми (вiк 5 мiсяцiв), 2 тиж./2 тиж. в Києвi, проживання та харчування надаються, з/п - 2000 грн./2 тиж. Тел.0-50-351-29-79.
Няням та гувернанткам пропонуємо роботу в заможних сiм'ях, з д/р та без, бажано медична або педагогiчна освiта, повна або часткова зайнятiсть, вiк бажано 20-60 рокiв, з/п - 10-15 грн./година. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Помiчниця по догляду за дитиною та будинком у присутностi господаря запрошується, Раково. Тел.74-40-96.
Iнша та робота без спецiальної пiдготовки
Адмiнiстратор, менеджери, консультанти, без д/р, офiсна робота. Тел.:0-96-941-84-55, 74-89-35. Валентина Станiславiвна.
Вакансiї. Запрошуємо перспективну молодь для роботи з клiєнтами, оплата щодня, вiд 60 грн. Тел.70-97-38.
Вантажники на склад продуктiв. Тел.:0-67-232-71-68, 78-95-41.
Гуртiвня автоаксесуарiв проводить набiр персоналу. З/п вiд 1900-3200 грн. + житло. Тел.64-14-55.
Диспетчер-оператор на домашнiй телефон. Графiк за узгодженням. Цiкава робота, пiдходить всiм. Тел.0-98-021-61-54.
Дiвчата (бажано) симпатичнi для проведення акцiї, з/п - 750 грн./тиждень. Тел.0-68-206-17-65.
Дiвчата запрошуються для виробництва напiвфабрикатiв. Тел.63-91-18.
Дiвчата молодi, з приємною зовнiшнiстю, вiк бажано вiд 18 до 30 рокiв. Тел.70-80-13.
Дiвчина, вiд 18 до 25 рокiв, гарної зовнiшностi, забезпечення житлом, з/п вiд 4000 грн. Тел.0-96-566-45-00.
Для приїжджих! Високий заробiток, навчанння в процесi, бажано до 40 рокiв. Тел.70-97-38.
Для тих, кому потрiбнi грошi, навчання за рахунок фiрми, вiк бажано вiд 18 до 30 рокiв. Тел.70-80-13.
Додатковий заробiток для активних та комунiкабельних, бажано вiком 25-40 рокiв, у сферi соцiального захисту та фiнансових послуг. Тел.096-896-76-87.
Додатковий заробiток для людей з вищою освiтою. Тел.76-31-01.
Додатковий заробiток, офiсна робота, вiк необмежений. Тел.:72-60-07, 067-345-76-02, Олег Миколайович.
Домогосподарок, лiкарiв, пенсiонерiв запрошуємо на цiкаву роботу. Тел.:69-49-52, 097-290-90-26.
Жiнка для робiт на клумбi i городi. Чоловiк для роботи на мотоблоцi. Тел.0-67-350-24-95.
Жiнки, бажано 30-40 рокiв, на виробництво (навчання, полiрувальник). Тел.:72-01-44, 78-38-25.
Завгосп в ресторан. Тел.78-77-77.
Завскладом, з д/р, запрошується на склад дистриб'юторської фiрми. Тел.:55-26-74, 067-352-89-99.
Завскладом, робота на складi продуктiв харчування, бажано д/р, вiк бажано 20-55 рокiв, з/п вiд 2500 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Збирання бiлизняних прищiпок, з/п вiд 1200 грн./мiс. Детальнiше на сайтi: www.trudinfo.hut1.ru. Тел.0-66-886-76-65.
Комiрник на склад продуктiв харчування з д/р. Тел.:0-67-232-71-68, 78-95-41.
Кому криза не заважає заробляти грошi? Тел.0-98-756-36-89.
Кур'єр на добре оплачувану роботу, з/п - 1200 грн. Тел.:67-09-81, 70-93-86.
Кур'єр у вiддiл доставки, бажано 18-25 рокiв, з/п - 80 грн./день. Тел.:70-54-79, 068-111-15-92.
Кур'єр, бажано до 30 рокiв, з/п за домовленiстю. Тел.70-89-57.
Кур'єр-консультант запрошується, "Медтехнiка", з/п вiд 1200 грн. Не кадрове агентство. Тел.0-93-753-91-33.
Кур'єр-консультант, з/п вiдрядно-премiальна, 1500 грн. Тел.74-65-89.
Кур'єр-консультант. Медтехнiка. З/п вiд 1500 грн. Тел.74-65-89.
Кур'єри, бажано до 30 рокiв, з/п - 2200 грн. Тел.70-73-70.
Люди комунiкабельнi, цiлеспрямованi на роботу в салон мобiльного зв'язку. Термiново. Тел.70-80-13.
Люди молодi та енергiйнi запрошуються на роботу в мобiльний салон, бажано до 30 рокiв. Тел.:70-80-13, 70-67-21.
Люди молодi, для реалiзацiї продуктiв харчування. Тел.067-350-35-26.
Люди молодi, комунiкабельнi, у вiддiл продажу медтехнiки. Робота по областi. З/п вiдрядно-премiальна. Тел.74-65-89.
Люди молодi, перспективнi, бажано 18-25 рокiв, запрошуються у сферу торгiвлi. Тел.0-96-496-32-91.
Люди молодi, цiлеспрямованi, бажано вiком 18-25 рокiв, запрошуються, можливо, лише на лiтнiй перiод. Тел.0-66-690-55-52.
Людина порядна в "Спецкомунтранс", для вiдлову собак на стерелiзацiю. Тел.0-96-947-96-67.
Менеджер. Гнучкий графiк, доброзичливий колектив. Тел.096-531-65-34, Наталiя Вiкторiвна.
Набiр обмежений, в мобiльний салон, бажано чоловiк, жiнка, вiд 18 до 30 рокiв. Тел.70-80-13.
Набiр працiвникiв у Хмельницькому, вiдкриття нової компанiї. Тел.:0-98-570-31-77, 0-93-388-38-88.
Пакувальники-фасувальники, д/р необов'язковий, вiк бажано до 45 рокiв, з/п вiд 1300 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Пакувальницi, рiзноробочi, з/п висока. Тел.:72-60-12, 098-437-13-87.
Персонал термiново запрошується у фiнансову компанiю. Вимоги: бажано вiком вiд 18 рокiв, знання ПК. Надається попереднє навчання, робоче мiсце. Запис на спiвбесiду Тел.70-98-39.
Працiвники на склад у виробничо-торгову фiрму, з/п - 1600-2400 грн. + премiї. Тел.:097-089-61-12, 74-34-70.
Працiвники складу, служба доставки, бажано до 30 рокiв, з/п - 2000-2700 грн. Тел.70-53-25.
Працiвники термiново запрошуються у фiнансову компанiю на в/о роботу. Попереднє навчання. Вимоги: бажано в/о, знання ПК. Тел.70-98-39.
Працiвникiв запрошує пiдприємство, вiддiли доставки, збуту, продажу, з/п висока. Тел.70-97-38.
Представництво мiжнародної компанiї проводить набiр персонала у зв'язку з розширення штату. Вимоги до кандидатiв: в/о, знання ПК, вiдповiдальнiсть. Надається попереднє навчання, робоче мiсце. Тел.70-98-39.
Приймальник замовлень, 6 вакансiй, з/п - 2900 грн. + житло. Тел.64-14-53.
Пропонуємо роботу сiмейним парам, жiнкам, з/п - 10 000 грн. Тел.068-204-69-40.
Рiзноробочi на приватне пiдприємство. Тел.0-67-574-67-75.
Робiтник на фермерське господарство. Тел.0-96-437-45-66.
Робота в офiсi, без продажу + пенсiя. Тел.:70-53-52, 096-285-64-62.
Робота в офiсi, гнучкий графiк, вiк необмежений. Тел.:72-60-07, 067-345-76-02, Олег Миколайович.
Робота для всiх кому до 30 рокiв! Навчання в процесi, прописка необов'язкова. Оплата щодня, вiд 100 грн. Тел.70-82-89.
Робота для задоволення, повна або часткова зайнятiсь. Тел.:71-35-86, 097-350-17-22.
Робота для молодi, бажано чоловiк, жiнка, вiд 18 до 30 рокiв. Тел.:70-80-13, 70-67-21.
Робота для студентiв, з/п - 2000 грн. Тел.:0-68-206-17-65, 70-67-21, 70-80-13.
Робота для студентiв. Навчання безкоштовне, з/п - 80-150 грн./день. Тел.:097-089-61-12, 74-34-70.
Робочi мiсця в Iнтернетi. Тел.0-96-430-17-65.
Складальник-пакувальник на харчове виробництво, бажано жiнка. Тел.74-97-10.
Спiвробiтникiв, бажано до 45 рокiв, на постiйну роботу запрошує нова торговельна фiрма, з/п - 1500-2500 грн./мiсяць. Тел.70-97-38.
Студенти-заочники на лiтнiй перiод, з/п - 200 грн./день. Тел.70-73-70.
Термiново! Ресторан "живого пива" проводить набiр працiвникiв. З/п - 2400 грн. Тел.64-14-55.*
Технолог хлiбобулочних, кондитерських виробiв у м.Старокостянтинiв, досвiд роботи - обов'язковий. Тел.067-504-69-81.
Три жiнки на речовий ринок "толкучку". Тел.:63-82-47, 098-328-14-23.
Фасувальницi запрошуються на склад, з/п - 1200 грн. + премiя. Тел.:70-54-79, 068-111-15-92.
Хлопцi та дiвчата, бажано до 27 рокiв, з/п вiд 1600 грн. Тел.:0-67-299-37-17, 70-84-38.
Чоловiк, жiнка запрошуються в мобiльний салон, постiйна робота, бажано 18-30 рокiв. Тел.:70-80-13, 70-67-21.
Чоловiк, жiнка молодi, на постiйну роботу, з/п - 1800 грн. Тел.70-80-13.
Чоловiк, жiнка, бажано до 30 рокiв, з/п - 1900 грн. Тел.:70-80-13, 70-67-21.
Чоловiки, бажано до 35 рокiв, на виробничий цех металовиробiв. Тел.:72-01-44, 78-38-25.
Тимчасова, разова робота
!!! Студенти, активнi, вiдповiдальнi, поряднi виконають будь-яку роботу. Тел.:0-93-038-95-72, 098-949-44-54.
Дiвчата (бажано) для фотозйомок у рекламi. Тел.:65-48-66, 0-67-381-05-91.
Дiвчата на лiтнiй перiод для роботи на кухнi в спортивному таборi на Днiстрi. Тел.:65-48-66, 0-67-381-05-91.
На весняно-лiтнiй перiод проводиться набiр молодi на торговельний склад. Оплата щодня, вiд 100 грн./день. Тел.70-82-89.
Робiтники для продажу холодних напоїв, бажано хлопцi, на ринок. Тел.0-67-225-36-13.
Робота для студентiв на канiкули, з/п щоденно. Тел.0-94-981-49-51.
Робота на лiто (червень-серпень). З/п - 125 грн./день + житло. Тел.64-14-53.
За кордон
Збiр лiсових ягiд у Фiнляндiї (на власному автомобiлi). Перiод з 15.07.2010 ро 15.10.2010 р. Деталi на сайтi: www.ollbi.com. Лiц. АВ №519089 вiд 23.03.2010 р., МПСПУ. Тел.:0-44-383-07-37, 097-996-99-60, 066-466-46-67.
Iммiграцiйнi програми до Канади, допомога пiсля прибуття. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 року, МПСПУ. Тел.70-90-20.
Iммiграцiйнi програми до Канади, працевлаштування. Можливий виїзд всiєю родиною. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 року, МПСПУ. Тел.70-90-20.
Легальне працевлаштування в Польщi, США, Канадi. Лiц. АВ №466927 вiд 01.04.2009 р., МПСПУ. Тел.0-97-744-15-62.
Персонал обслуговуючий на роботу за кордоном. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 року, МПСПУ. Тел.70-90-20.
Рiзноробочi на роботу за кордон. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 року, МПСПУ. Тел.70-90-20.
Робiтники сiльськогосподарськi на роботу закордоном. Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 року, МПСПУ. Тел.70-90-20.
Робота в США. Термiновий набiр на вакансiї в супермаркетах, меблевих фабриках, на складах. Зарплата вiд 2000 у.о./мiсяць. Лiц. АБ №220093 вiд 04.11.2005 р., МПСПУ. Тел.:0-44-425-40-25, 0-44-425-67-24.
Робота за кордоном. Шенген-вiзи до Європи. Допомога в оформленнi. Без особистої подачi довiдок. Звертатись: м.Хмельницький, вул.Герцена, 10, офiс 3, ПП "Єврокадри". Лiц. АВ №327034 вiд 30.05.2007 р, МПСПУ. Тел.:0-97-660-73-35, 65-04-17.
Соцiальнi молодiжнi програми: "AU-Pair", "Work and Travel", "Н2В". Лiц. АВ №146686 вiд 07.11.2006 року, МПСПУ. Тел.70-90-20.
ТзОВ "Кембрiдж Стаффiнг Солюшинз" оголошує набiр медсестер (робота на контрактнiй основi у госпiталях США). Мiсцезнаходження: 01034, м.Київ, вул.Володимирська, 46. Адреса: м.Київ, пров. Михайлiвський, 12/1. Лiц. АВ №389016 вiд 06.12.2007 р., МПСПУ. Сайт: www.cambridgeusa.com.ua. Тел.:0-44-278-87-28, 0-44-278-87-32, 0-50-357-61-91, Олена.
Декiлька вакансiй
Кранiвники, водiї, бульдозеристи, екскаваторники, машинiсти бурових, коткiв, зварювальники, монтажники, столяри, обробники, лiсоруби, вахтовий метод, з/п - 5000-12000 грн./мiсяць. Тел.:0-522-27-37-24, 0-67-993-25-94.
Кухарi, касири, з д/р, посудомийницi-прибиральницi. Надається гуртожиток. Тел.78-34-36.
Обвалювальники, пекарi, продавцi, касири запрошуються на постiйну роботу у супермаркет "ВоПак", на вул.Довженка, 12. Тел.0-50-378-09-94.
Хмельницький завод експериментального виробництва запрошує на роботу: головного iнженера, начальника виробництва. Тел.63-02-15.**

Каталог
Вакансій

Архів свіжих
оголошень

Нагору