Оновлення оголошень в даному розділі припинено.
Свіжі оголошення про роботу з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра" можна знайти у відповідному розділі на сайті оголошень газети "Є" або в архіві оголошень з газети "Є"

Вакансії на сайті

Архів оголошень "Є"

Оголошення вакансій в Хмельницькому за 25.01.2010 з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра"

змінити мову на російську

Керiвники
Директор сервiсного центру з ремонту мобiльних телефонiв. КА "Клуб Професiоналiв". Тел.:70-67-04, 0-68-206-12-60.
Заввиробництва з виготовлення м/п вiкон, д/р обов'язково. Тел.:64-15-85, 0-67-381-31-40.
Завскладом, д/р на аналогiчнiй посадi та умiння органiзовувати роботу та людей. Велике бажання працювати та готовнiсть до ненормованого робочого дня. Тел.068-172-62-58.
Заступник директора з капiтального будiвництва, д/р, з/п за домовленiстю. Тел.067-383-01-73.
Керiвник транспортно-господарського вiддiлу запрошується. Тел.74-97-10.
Керiвникiв, директорiв запрошує VIP-Group. З/п в у.о. Тел.0-68-214-32-31.
Начальник вiддiлу збуту, супервайзер по областi. Тел.0-67-383-07-52.
Помiчник керiвника з органiзацiйних питань, оплата висока. Тел.0-96-526-06-14.
Працiвникiв комунiкабельних, активних, iнтелектуальних запрошує керiвник. Тел.:0-96-941-84-55, 74-89-35, Валентина Станiславiвна.
Топ-менеджер з нерухомостi, або бажаючi ним бути, освiчений, в/о, грамотна мова, впевненiсть у собi. Тел.:71-82-36, 70-01-36.
Управлiння у справах сiм'ї, молодi та спорту облдержадмiнiстрацiї оголошує конкурс на замiщення вакантної посади провiдного спецiалiста вiддiлу з питань фiзичної культури та спорту. До участi у конкурсi запрошуються особи, якi мають вищу педагогiчну освiту (спецiальнiсть фiзичне виховання), навички роботи з комп'ютером та володiють державною мовою, загальний стаж роботи не менше 3-х рокiв. Для участi у конкурсi необхiдно подати такi документи: заява, копiя паспорта, копiя довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера, копiя трудової книжки, копiя диплому про вищу освiту, автобiографiя. Термiн подачi документiв 30 календарних днiв з дня опублiкування оголошення. Адреса: м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 2. Додаткова iнформацiя за тел.:72-05-45, 65-55-27.
Управляючий мережею магазинiв, керуюча магазином, у зв'язку iз розширенням, запрошуються на постiйну роботу в мережу продуктових магазинiв. Тел.:0-97-560-38-38, 0-50-436-11-81.
Фiнанси i облiк
Аналiтик валютних ринкiв, в/о, користувач ПК, навчання надається. Тел.70-98-39.
Аналiтик у фiнансову компанiю. Вимоги: в/о, знання ПК. Надається: безкоштовне навчання, комп'ютеризоване робоче мiсце. Тел.70-98-39.
Аналiтик фiнансових ринкiв, в/о, користувач ПК, навчання надається. Тел.70-98-39.
Аналiтик, обробка та аналiз iнформацiї. Вимоги: в/о, знання ПК на рiвнi користувача. Проводиться попереднє навчання. Тел.70-98-39.
Аналiтик. В/о, користувач ПК, навчання надається. Тел.70-98-39.
Брокери валютнi. В/о, користувач ПК, навчання надається. Тел.70-98-39.
Бухгалтер (часткова зайнятiсть), ведення бухоблiку (єдиний податок), здача звiтностi, з/п вiд 1000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов., КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Бухгалтер головний на пiдприємство. Тел.0-67-382-00-11.
Бухгалтер головний, бажано вiд 25 рокiв, д/р вiд 3 рокiв, професiйне знання 1С, системи "клiєнт-банк", знання податкового законодавства України. З/п - 4000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бухгалтер з нарахування заробiтної плати, з/п вiд 1300 грн. Тел.097-400-80-34.
Бухгалтер запрошується на роботу. Тел.:096-776-59-45, 067-432-04-16.
Бухгалтер запрошується, д/р, знання 1С, з/п - 2500 грн. Тел.72-89-15.
Бухгалтер запрошується, зi стажем роботи не менше 3-рокiв та знанням "1С-Бухгалтерiї". Тел.:70-12-39, 097-773-07-70.
Бухгалтер, бажано до 35 рокiв, д/р - 3 роки, 1С, з/п - 1500 грн. КА "Клуб Професiоналiв". Тел.:70-67-04, 0-68-206-12-60.
Бухгалтер, д/р вiд 1 року, ПК, вiдповiдальнiсть, уважнiсть, орiєнтацiя на результат, пунктуальнiсть. Робота: понедiлок - п'ятниця, 9.00-18.00. Офiцiйне працевлаштування, соцпакет, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Бухгалтер, дiвчина, з досвiдом роботи, знання 1С та 7,7 Торгiвля, з/п - 2000-2500 грн. Тел.067-383-27-57.
Бухгалтер, з д/р, бажано жiнка, до 50 рокiв. Тел.:78-70-99, 0-67-382-71-73.
Бухгалтера головного, на конкурснiй основi, запрошує дистриб'юторська компанiя. Спiвбесiда 15 сiчня 2010 року. Тел.067-311-27-79.
Економiст у фiнансову компанiю, досвiд роботи необов'язковий. Тел.70-98-38.
Касир, середня освiта, знання ПК, вiдповiдальнiсть, чеснiсть. Графiк роботи: 9.00-18.00 (з понедiлка по п'ятницю). З/п вiд 1700 грн. Звертатися: м. Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Консультант фiнансовий, в/о, користувач ПК, навчання надається. Тел.70-98-39.
Консультантiв фiнансових запрошує нiмецька компанiя "OVB". Навчання безкоштовне. Тел.0-67-491-68-25.
Консультантiв фiнансових запрошує нiмецька фiрма. Кар'єра. Безкоштовне навчання. Тел.:0-67-424-75-62, 0-63-321-23-44.
Кошторисник у будiвельну фiрму, АВК, д/р, з/п за домовленiстю. Тел.63-00-18.
Менеджер у фiнансову компанiю. В/о, користувач ПК, навчання надається. Тел.70-98-39.
Помiчник бухгалтера (активи, фонди), з/п вiд 1500 грн. Тел.097-400-80-34.
Представництво мiжнародної фiнансової компанiї проводить набiр персоналу у зв'язку з розширенням штату. Вимоги: в/о, знання ПК, вiдповiдальнiсть. Проводиться попереднє навчання, надається робоче мiсце. Тел.70-98-39.
Трейдери валютнi. В/о, користувач ПК, навчання надається. Тел.70-98-39.
Трейдери фiнансовi. В/о, користувач ПК, навчання надається. Тел.70-98-39.
Право, консалтинг, страхування
Агенти з продажу страхових послуг запрошуються у фiрму "Страховий брокер експерт", бажано вiд 18 рокiв, графiк роботи - неповний робочий день, освiта i стаж не обов'язково, з/п договiрна. Ми шукаємо iнiцiативних людей, бажаючих працювати i створювати свою команду. Тел.2-35-65.
Агентiв страхових запрошує нiмецька фiрма, безкоштовне навчання. Тел.0-97-435-08-83.
Юрисконсульта запрошує на роботу ТОВ "Сiрiус Екстружен". Вимоги: в/о, ПК, д/р, бажано знання англiйської мови. Ел. адреса: resume@sirius-extrusion.com. Тел.:69-08-03, 69-08-04.
Юрист, бажано чоловiк, д/р, лiдерськi якостi. КА "Клуб Професiоналiв". Тел.:70-67-04, 0-68-206-12-60.
Юристiв запрошує адвокатське бюро для проходження практики, 5 чоловiк, подальше працевлаштування. Тел.0-96-565-63-55.
Медицина, фармацiя
Ветеринар запрошується на постiйну роботу в товариство, стаж роботи не менше 5 рокiв, спецiальна освiта (напрям ВРХ). Тел.0-68-202-50-25.
Лiкар-терапевт запрошується на пiдприємство. Тел.64-43-94.
Лiкар-терапевт, сiмейний лiкар, лiкарi-iнтерни запрошуються в приватний центр. Тел.0-97-235-52-24.
Лiкарi запрошуються для освiтньої роботи з населенням пiд егiдою ВООЗ, з/п в у.о. Тел.0-68-214-32-31.
Масажист, косметолог у косметологiчно-лiкувальний салон, на Львiвському шосе. Тел.098-684-25-40.
Медична сестра, квалiфiкована запрошується на роботу на пiдприємство. За довiдками звертатися за тел.78-75-80 або присилати резюме на e-mail: koop@mitel-ua.com.
Працiвники, з медичною освiтою у сферу прямого продажу, з/п - 600 грн./тиждень, офiцiйно. Тел.097-164-43-01.
Провiзори та фармацевти запрошуються. Тел.:67-09-89, 2-22-51, 0-67-528-49-20.
Провiзори, фармацевти запрошуються на постiйну роботу в аптеку. Тел.55-15-12.
Провiзори, фармацевти на в/о роботу в аптеку. Тел.:0-67-262-41-61, 78-75-58.
Терапевти, сiмейнi лiкарi, iнтерни, iз знанням ПК, запрошуються. Тел.70-81-97.
Фармацевти та провiзори запрошуються на постiйну роботу в аптеку, з/п - 2000 грн. Тел.:79-50-22, 0-67-382-80-99.
Iнженернi спецiальностi
Енергетик запрошується на постiйну роботу. Тел.:72-01-37, 068-346-17-06.
Енергетик, з досвiдом роботи, з/п за домовленiстю. Тел.0-67-381-20-91.
Iнженер з ремонту електровимiрювальних приладiв фiзико-хiмiчних величин. Тел.70-41-05.
Iнженер запрошується на постiйну роботу у фiрму. Вимоги: бажано чоловiк вiком 30-40 рокiв, знання автозапчастин (бажано), в/о технiчна, навики роботи з ПК, вiдповiдальнiсть, досвiд управлiння персоналом. Тел.74-97-60.
Iнженер-конструктор, теплотехнiк, зi знанням основ електронiки. Тел.:72-69-90, 78-38-37.
Iнженер-технолог з виробництва полiмерiв, вiк до 45 рокiв, з вищою освiтою, досвiдом роботи, e-mail: npk.office@gmail.com. Тел.75-28-54.
IТ.Персонал
Адмiнiстратор системний, зi знанням SQL, на постiйну роботу. Тел.:78-34-36, 78-34-37.
Комп'ютерники, мiжнародний Iнтернет-проект. Навчання, перспективи, оплата в у.о. Тел.0-68-214-32-31.
Майстер на постiйну роботу для заправки картриджiв. Тел.0-67-900-12-52.
Програмiст (стажер), в/о з комп'ютерних дисциплiн, д/р не обов'язковий, з/п - 1500 грн. Тел.067-332-21-72.
Програмiст з впровадження 1С.8, д/р вiд 2 рокiв, з/п вiд 5000 грн. Тел.067-332-21-72.
Програмiст на постiйну роботу на повний робочий день. Необхiднi поглибленi знання web-програмування Net Framework, ASP. Net, SQL Server . Тел.79-40-57.
Офiс-персонал
Адмiнiстратор у комп'ютерний клуб. Тел.097-191-62-12.
Адмiнiстратор, бажано до 28 рокiв, в мобiльний салон, з/п - 1950 грн. + %. Тел.:70-80-13, 70-67-21.
Адмiнiстратор, симпатичний, вiк вiд 18 до 30 рокiв, з/п вiд 1850 грн. Тел.:70-67-21, 066-265-91-00.
Адмiнiстратори, офiснi працiвники, навчання безкоштовне. Конкурс. Тел.:0-97-277-66-06, 70-72-39, Свiтлана Анатолiївна.
Викладачi англiйської мови, молодь, бажано до 35 рокiв. Тел.:0-67-354-13-20, 70-52-76.
Диспетчер запрошується в службу таксi. Тел.:70-00-43, 067-380-00-73, 067-380-15-51.
Диспетчери, Iнтернет-проект. З/п в у.о. Тел.0-68-214-32-31.
Менеджер з персоналу в iнформацiйний центр, досвiд необов'язково. Тел.0-96-526-06-14.
Менеджер по роботi з клiєнтами, вiк вiд 23 рокiв, робота в офiсi, ПК, в/о, або студент-заочник. З/п вiд 1800 грн., термiново. Звертатися: м. Хмельницький. вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Менеджер по роботi з клiєнтами. Вимоги: в/о, знання ПК на рiвнi користувача, комунiкабельнiсть. Проводиться попереднє навчання. Тел.70-98-39.
Менеджер, високооплачувана робота в офiсi, без продажу. Тел.:70-53-52, 096-285-64-62.
Менеджер-консультант клiєнт-сервiс центру, комфортнi умови, гнучкий графiк, пристойна оплата. Тел.0-97-170-55-53.
Менеджер-консультант побутової технiки, до 24 рокiв, оплата висока. Тел.74-34-70.
Менеджера, з досвiдом прямих продажiв та власним автомобiлем, запрошує Хмельницьке ЗАТ "Втормет". Довiдки за тел.:0-67-382-84-62, 0-67-384-81-51, 78-43-62.
Менеджери, пропонуємо гнучкий графiк, додатковий дохiд. Тел.:097-935-83-72, 093-715-83-13, Снiжана Василiвна.
Оператор комп'ютерного набору - помiчник заввиробництвом на постiйну роботу за мiстом. Тел.:78-34-37, 0-97-851-95-63.
Оператор ПК. Тел.098-447-05-32.
Оператор телефонного зв'язку, 18-35 рокiв, знання розмовної iталiйської мови. З/п за результатами спiвбесiди. E-mail: elena7806@rambler.ru. Тел.0-63-629-40-31.
Офiс-менеджер, 2 змiни, навчання пiд час роботи, вiдповiдальнiсть. Тел.:70-51-20, 0-67-811-96-45.
Офiс-менеджер, з в/о та знанням англiйської мови, вiк бажано 23-40 рокiв. Тел.:78-34-36, 068-832-83-87.
Офiс-менеджер, менеджер-перекладач, зi знанням англiйської мови, д/р необов'язково, бажано до 35 рокiв, комунiкабельнiсть, приємна зовнiшнiсть, ПК, з/п вiд 1500 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Перекладачi з англiйської мови в шлюбне агентство. Тел.:70-02-18, 0-97-924-28-97.
Перспективна робота для перекладачiв, молодих людей, з хорошим рiвнем англiйської мови та творчим мисленням. Тел.:0-68-203-15-19, 70-52-76.
Редактор web-сайтiв. Знання англiйської мови, бажано до 30 рокiв. Тел.:78-75-89, 097-440-67-69.
Секретар керiвника на пiдприємство. Тел.0-63-725-14-80.
Секретар, чоловiк, жiнка, вiд 18 до 30 рокiв, з/п - 2000 грн. Тел.:70-80-13, 066-398-58-01.
Секретар-референт запрошується на роботу. Тел.79-46-30.
Секретар-референт керiвника. Тел.76-46-63.
Маркетинг, реклама, ЗМI, РR
Агенти рекламнi, енергiйнi, дiловi, вiдповiдальнi. Робота на речовому ринку. Тел.:0-63-677-83-81, 067-381-02-60.
Промоутер, 130-150 грн./день. Тел.:050-834-66-85, 066-265-91-00, 066-398-58-09.
Промоутери запрошуються на постiйну роботу, з повним робочим днем, вiд 18 до 30 рокiв, робота на вулицi, з/п - 3000 грн. Тел.:70-93-69, 097-012-41-40.
Промоутери, до 30 рокiв, на постiйну роботу, з/п - 100-200 грн./день. Тел.70-73-70.
Промоутери, приємної зовнiшностi, комунiкабельнi, хлопцi, дiвчата, бажано до 35 рокiв, робота в торговельних точках мiста, з/п вiд 15 грн./год. Можлива часткова зайнятiсть. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-06-19, 70-80-78, 0-67-771-01-73.
Тестувальникiв запрошує органiзацiя, бажано 18-25 рокiв, з/п пiд час навчання - 80 грн./день, пiсля навчання - 160 грн./день. Вiддiл кадрiв. Тел.:70-54-79, 0-67-459-38-43.
Торгово-виробниче об'єднання набирає хлопцiв i дiвчат, вiд 18 до 26 рокiв, без д/р, на вакансiю тестувальника, навчання, з/п - 2700 грн. Тел.:096-181-03-79, 74-34-70
Iнформацiйний бiзнес, мережевий маркетинг
"Avon" - стань консультантом у сiчнi та отримай заробiток - 30% + набiр прикрас Сваровскi у подарунок. Звертатися: вул.Проскурiвського пiдпiлля, 63, 2-й поверх, ТЦ "Атрiум". Тел.:70-65-38, 0-97-325-56-76.
"Avon". Запрошуються консультанти. Подарунки, винагороди, необмеженi можливостi доходу. Тел.:050-956-77-73, 096-177-81-40.
Додатковий або основний заробiток, зручний для вас час. Тел.:0-97-985-60-66, 70-97-03.
Iнформацiйний пошук нових рiшень, можливiсть кар'єрного зростання, профрозвитку. Цiнуємо iнiцiативу, умiння навчатися, приймати рiшення, бажано вiк - 20-50 рокiв. Тел.:0-97-820-28-48, 70-72-41, Нестеренко Марiя.
Компанiя "Oriflame" запрошує людей, якi бажають отримувати додатковий дохiд i заощаджувати. Пiдпишись за 5 грн. i отримай подарунок. Тел.:77-31-57, 0-97-726-51-32.
Консультанти та постiйнi клiєнти запрошуються в "Орiфлейм". Пiльгова реєстрацiя - 5 грн. + подарунок вiд спонсора + акцiя вiд компанiї. Поспiшайте! Тел.0-67-311-50-08.
Консультанти, координатори "Avon". Новорiчнi знижки, подарунок вiд координатора. Тел.:0-97-303-06-62, 55-55-90.
Менеджер у комерцiйну органiзацiю, навчання, кар'єра. Тел.:0-67-383-07-97, 72-81-76, Надiя Василiвна.
Менеджери запрошуються в компанiю "Lambr'e". Якщо тобi подобається якiсна косметика, спiлкування - тодi це для тебе. Вiк необмежений. Тел.068-202-81-79.
Педагогам, вихователям, психологам, основна, додаткова робота, в консультативному центрi. Тел.0-97-235-54-24.
Продавцiв-консультантiв запрошує парфумерно-косметична компанiя "Faberlic", до 35% вiд продажу. Тел.0-63-041-27-03.
Соцiально захищений бiзнес. Навчання. З/п в у.о. Тел.0-68-214-32-31.
Спiвробiтники, дiловi, самостiйнi, запрошуються на "не розповсюдження", двi змiни. Тел.:70-51-20, 0-67-811-96-45.
Стань безкоштовно представником "Avon" вже сьогоднi. Тел.:55-63-76, 067-742-66-04.
Рiелторська дiяльнiсть
Агенти у вiддiл оренди, навчання з одночасним отриманням гонорарiв. Тел.0-96-270-24-60.
АН "Оберiг" запрошує! Цiлеспрямованiсть, вмiння спiлкуватися, можливо, без д/р. Тел.700-166.
АН "Свiт Нерухомостi" проводить конкурсний набiр працiвникiв, у зв'язку з розширенням штату, вiком вiд 25 до 45 рокiв, здiбних до навчання. Тел.:74-22-45, 068-172-45-39.
АН «Мiське агентство нерухомостi». Вакантна посада рiелтора. Вигiднi умови, навчання. Тел.:70-47-37, 0-97-271-24-25.
Оголошується набiр на посаду рiелтора. Тел.:709-109, 0-96-354-28-04.
Рiелторiв запрошує агентство нерухомостi на вигiдних умовах, вiком вiд 25 до 40 рокiв, переважно з юридичною освiтою. Тел.0-96-533-59-93.
Рiелторiв, з досвiдом роботи, запрошує на роботу АН "Епiцентр нерухомостi". Тел.:65-73-26, 0-67-382-47-76.
Рiелторiв, у зв'язку з розширенням штату, оголошує конкурсний набiр компанiя «Народна Марка» - переможець нацiонального рейтингу 2009 р. Чекаємо Вас. Тел.78-72-94.
Спiвробiтникiв запрошує АН "Добробут" у сферу нерухомостi. Вимоги: вiк бажано вiд 23 рокiв, бажання навчатися, комунiкабельнiсть, працьовитiсть, бажано д/р, з/п - 500 у.о. Тел.:70-05-90, 097-729-97-96, 098-772-96-37.
Фахiвцiв з «активних продажiв» запрошує компанiя «Народна Марка». Звертайтесь за тел.78-52-72.
Хлопцiв, вiд 22 до 32 рокiв, запрошує на роботу АН "Авеню". Вакантна посада рiелтора. Тел.097-626-33-20. АН "Авеню".
Туристичний, готельний, ресторанний бiзнес
! Кухарi в ресторан у центрi мiста. Тел.70-03-05.
! Кухарi, офiцiанти, з досвiдом роботи, в ресторан. Тел.70-03-05.
Адмiнiстратор готельно-ресторанного комплексу. Тел.0-67-425-85-60.
Адмiнiстратор i кухар запрошуються на постiйну роботу в пiцерiю. Тел.71-93-11.
Адмiнiстратор кафе, бажано вiком 25-40 рокiв, з д/р на керiвних посадах у ресторанному бiзнесi. Тел.:78-34-36, 78-34-37.
Адмiнiстратор, заввиробництвом, офiцiант. Тел.78-81-02.
Адмiнiстратори в готель "Клен", термiново. Тел.0-67-292-24-11.
Адмiнiстратори в кафе, з досвiдом роботи. Тел.097-430-46-36.
Адмiнiстратори, бармени, офiцiанти, посудомийницi запрошуються в ресторан. З/п стабiльна, вiд 1300 грн., залежно вiд вакансiї. Рiзнi графiки роботи. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов., КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Адмiнiстраторiв запрошують ресторани "Mr.Чарлi", "Вiлла Роза", вiк до 35 рокiв, прописка та вища освiта обов'язковi. Тел.067-382-56-50.
Бармен, з/п вiд 300 грн./тиждень. Тел.097-572-06-44.
Бармен, офiцiант запрошуються в кафе. Тел.:78-77-08, 0-67-381-33-15.
Бармен-офiцiант, р-н Гречани дальнi. Тел.067-874-51-52.
Бармени на постiйну роботу в кафе, в центрi мiста. Тел.:78-34-36, 78-34-37.
Бармени, бажано до 30 рокiв, мiсцева прописка, д/р необов'язково, запрошуються в ресторан "Мiстер Чарлi". Тел.0-97-304-11-13.
Бармени, кухарi, офiцiанти запрошуються на роботу в пiцерiю. Тел.:0-67-105-92-52, 067-720-59-14.
Бармени, офiцiанти запрошуються в кафе "Гетьман". Тел.0-67-381-74-53.
Бармени, офiцiанти, кухар, кальянник, з досвiдом роботи, запрошуються в нiчний клуб "Шторм". Тел.0-67-383-92-80.
Бармени, офiцiанти, кухарi, посудомийницi. Досвiд роботи. Тел.65-69-26.
Бармени, офiцiанти, працiвники кухнi. Тел.:76-21-99, 78-52-55.
Бармени, офiцiанти. Графiк роботи 4 днi через 4, з/п вiд 70 грн. + %. Тел.068-172-62-58.
Два кухарi, бажано дiвчата, до 25 рокiв, у пивний бар, Старокостянтинiвське шосе, 9/1. Тел.:65-50-09, 0-97-333-17-85.
Кондитер на постiйну роботу в кафе. Тел.:78-34-36, 097-851-95-63.
Кухар запрошується в бар "Лам". Тел.78-54-42.
Кухар запрошується на постiйну роботу в ресторан. Тел.067-494-25-30.
Кухар та кондитер запрошуються в ресторан. Тел.:78-77-08, 0-67-381-33-15.
Кухар та офiцiант запрошуються в нове кафе. Тел.:0-63-408-27-77, 76-44-37.
Кухар у бар на вул.Iнститутськiй, з/п - 80 грн./день. Тел.:0-63-520-21-82, 70-80-10.
Кухар у кафе, бажано дiвчина, до 30 рокiв, район Раково. Тел.:0-97-580-98-63, 74-98-15.
Кухар у кафе. Тел.:55-88-55, 095-896-89-89, 0-50-376-69-96.
Кухар, бармен у спорт-бар "Стадiон". Тел.:0-67-394-61-31, 78-83-66.
Кухар, жiнка незамiжня. Тел.0-68-172-64-61.
Кухар, з досвiдом роботи. Тел.70-03-46.
Кухар, зi стажем, бармен-офiцiант у ресторан "Ахтамар". Тел.:61-31-77, 063-865-55-55.
Кухар, помiчник кухаря. Робота в ресторанi у центрi мiста, бажано д/р, з/п вiд 1500 грн. Звертатися: м. Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Кухарi та пiцезбиральники на постiйну роботу в кафе. Тел.:78-34-36, 097-851-95-63.
Кухарi, дiвчата або жiнки незамiжнi виготовлення пирiжкiв, до 15.00 год. Тел.0-68-172-64-61.
Кухарi, офiцiанти, Термiново. Тел.:76-35-52, 0-63-336-04-77.
Кухарi, пiцеологи, сушисти запрошуються на постiйну роботу в "Мрiю". Тел.:0-67-649-17-60, 65-73-21.
Кухарi, посудомийниця, офiцiанти. Тел.097-749-21-51.
Менеджер з туризму, з досвiдом роботи. Тел.0-50-951-50-46.
Офiцiант запрошується на роботу. Тел.0-50-339-09-03.
Офiцiант запрошується на роботу. Тел.:0-63-875-86-27, 093-124-80-72.
Офiцiант у кафе "Арсенал". Тел.78-73-25, пiсля 15.00.
Офiцiант, кухар, помiчник кухаря, адмiнiстратор. Тел.78-77-77.
Офiцiанти в пiцерiю, центр мiста, термiново. Деннi та нiчнi змiни, гнучкий графiк, своєчасна виплата з/п. Тел.:76-35-52, 0-63-336-04-77.
Офiцiанти запрошуються в ресторан. Тел.0-67-251-42-45.
Офiцiанти запрошуються на роботу в бар-ресторан. Тел.:71-61-04, 097-421-11-72.
Офiцiанти на постiйну роботу в кафе, в центрi мiста. Тел.:78-34-36, 78-34-37.
Офiцiанти на постiйну роботу в ресторан "Хутiр". Вимоги: поряднiсть, вiдповiдальнiсть. Тел.:2-13-81, 0-67-382-13-81.
Офiцiанти на роботу. Тел.:2-22-33, 0-68-207-97-57.
Офiцiанти та пiчник на випiкання пiци в пiцерiю. Тел.067-799-23-74.
Офiцiантiв запрошують ресторани "Mr.Чарлi", "Вiлла Роза", прописка, приємна зовнiшнiсть, бажано вища освiта. Тел.067-382-56-50.
Пекарi, бажано чоловiки запрошуються у пекарню, р-н Ружична. Тел.63-34-44.
Покоївки. Тел.70-00-98.
Посудомийниця запрошується на роботу, з/п за домовленiстю. Тел.70-70-14.
Посудомийниця, прибиральниця запрошуються в ресторан. Тел.70-03-05.
Посудомийниця, прибиральниця, офiцiант, адмiнiстратор, кухар на роботу у ресторан. Тел.0-96-842-99-39.
Робiтниця, жiнка, до 45 рокiв, робота з тiстом (чебуреки, пирiжки), з/п - 60 грн. Тел.0-67-946-01-16.
Шеф-кухар на постiйну роботу в ресторан. Вимоги: д/р, знання технологiчних карток, вiдповiдальнiсть, професiоналiзм. Тел.0-67-743-09-13.
Шеф-кухар у ресторан. Тел.0-67-950-13-14.
Iндустрiя розваг
Адмiнiстратор бiльярдного клубу, дiвчина, бажано 20-30 рокiв. Тел.66-49-60.
Краса, фiтнес, спорт
Дiвчата-моделi запрошуються на нарощування нiгтiв. Тел.:0-63-328-33-09, 78-72-44.
Косметолог, перукар, манiкюрниця в салон, на правах оренди. Тел.:067-661-01-81, 063-811-53-30.
Майстер жiночий, з досвiдом, запрошується в антикризову перукарню. Тел.:0-97-422-80-06, 66-41-66.
Майстер манiкюру, Центр. Тел.0-67-242-08-95.
Майстер чоловiчого залу на постiйну роботу в перукарню "Амур". Тел.067-771-49-55.
Майстер-перукар запрошується в салон краси, бажано зi стажем роботи, на умовах вiдсоткiв або оренди робочого мiсця. Тел.0-97-909-72-30.
Майстри-перукарi запрошуються в салон краси, центр мiста (оренда). Тел.0-67-736-16-11.
Майстри-перукарi, талановитi, молодi, енергiйнi, запрошуються, у зв'язку з розширенням салону, на конкурснiй основi, д/р - не менше 3-х рокiв. Тел.65-80-86.
Майстрiв-перукарiв та майстрiв з манiкюру запрошує на роботу салон краси "Бона Вiта", стаж не менше 1 року. Тел.067-360-77-50.
Манiкюрниця. Тел.097-452-98-06.
Перукар запрошується, на правах оренди. Тел.0-67-367-74-95.
Перукар та косметолог запрошуються на роботу. Тел.:063-811-53-30, 067-661-01-81.
Перукар у салон, Центр, оренда через день, прохiдне мiсце. Тел.:709-109, 096-354-28-04.
Перукар, косметолог, манiкюрниця запрошуються на умовах оренди. Центр, недорого. Тел.096-429-05-02.
Перукар-унiверсал запрошується на роботу. Вигiднi умови. Пiвденно-Захiд. Тел.0-68-202-81-58.
Перукар-унiверсал, гарне мiсце. Тел.:0-68-204-20-24, 63-63-63.
Перукар-унiверсал, лiкар-косметолог у салон "Варна", вул.Подiльська, 93. Термiново. Тел.:0-67-253-73-27, 78-32-79.
Перукар-унiверсал, майстер з нарощування нiгтiв та косметолог. Тел.097-777-18-70.
Перукар-унiверсал, на умовах оренди, центр мiста, вигiднi умови. Тел.:0-67-988-84-71, 70-81-39.
Перукар-унiверсал, центр мiста. Тел.:70-81-39, 0-67-988-84-71.
Перукарi, вiзажист, майстер манiкюру та педикюру. Тел.:0-96-820-25-17, 70-04-94.
Перукарi, майстер манiкюру запрошуються на роботу. Тел.0-67-253-45-43.
Перукарi, салон у центрi мiста, на умовах оренди. Тел.:0-97-451-26-59, 72-09-58.
Торговi представники
!!! Агентiв торгових запрошує "Продпромсервiс". Вимоги: досвiд, бажано авто, вмiння досягати результату, з/п - 3000-6000 грн. Тел.65-65-85.
!!! Супервайзера, з власним авто, запрошує ТОВ "Продпромсервiс". Вимоги: результативний досвiд роботи, рекомендацiї. Тел.65-65-85.
6 чоловiк у торговий вiддiл на вакансiю торгового представника. Тел.74-65-89.
Агент торговий на пiдприємство, з/п вiд 1400 грн. Тел.067-771-01-73.
Агент торговий, з власним авто, бажання працювати та заробляти грошi, вiдповiдальнiсть, працелюбнiсть. Тел.098-447-05-32.
Агент торговий, з/п - 2500 грн., амортизацiя авто + %. Тел.78-90-62.
Агент торговий, термiново. Тел.0-96-492-42-72.
Агент торговий. Тел.74-65-89.
Агенти торговi в компанiю "Petro-Vital". Вимоги: д/р з прямих продажiв вiд одного року, комунiкабельнiсть, бажання заробляти. Тел.:0-63-678-22-87, 0-97-122-77-11, 0-67-383-90-11.
Агенти торговi запрошуються у фiрму. Тел.067-311-26-07.
Агенти торговi на роботу. Тел.:72-07-99, 0-67-907-40-97.
Агенти торговi по мiсту та областi, ТОВ ТД "Говерла". Тел.:067-727-48-31, 067-384-59-41.
Агенти торговi, досвiд роботи, водiйськi права кат. "В", з/п вiд 3500 грн. Тел.72-89-15.
Агенти торговi, досвiд роботи, з/п вiд 2500 грн. Тел.72-89-15.
Агентiв торгових з продажу продуктiв харчування запрошує ПП "ХДК". Тел.:78-95-41, 067-232-71-68.
Агентiв торгових по м.Хмельницькому запрошує дистриб'юторська компанiя продуктiв харчування. Бажано досвiд роботи та мiська прописка. Тел.068-173-31-76.
Дистриб'ютори, з/п в у.о. до 56%. Тел.0-68-214-32-31.
Експедитор, мерчандайзер, комiрник термiново запрошуються, гарнi умови працi, з/п стабiльна, вiд 2000 грн. Графiк роботи: з понедiлка по п'ятницю. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Експедитори на постiйну роботу. Тел.:0-67-382-03-28, 64-41-52.
Експедитори-комплектувальники в алкогольну компанiю. Тел.067-333-55-27.
Консультант-експедитор на склад-магазин, вiд 18 до 24 рокiв, з/п - 100 грн. Тел.096-181-03-79
Консультанти, 3 дiвчини, експедитори, 4 хлопцi, термiново в транспортну компанiю. Вимоги: вiк вiд 18 до 31 рокiв, вмiння спiлкуватися з людьми. Тел.70-89-57.
Консультанти, менеджери з торгiвлi. Навчання безкоштовне. Кар'єрний рiст. Тел.:70-51-60, 066-445-50-11.
Консультантiв-спецiалiстiв запрошує на роботу компанiя. Тел.:0-67-900-01-79, 0-97-442-07-67.
Менеджер з продажу (продтовари), з/п вiд 1600 грн. Тел.067-771-01-73.
Менеджер з продажу авто в автосалон. Тел.75-26-52.
Менеджер з продажу електротехнiчної продукцiї, бажано 20-30 рокiв. Тел.:70-82-01, 708-209.
Менеджер з продажу лабораторного обладнання (виробнича сфера). Тел.70-41-05.
Менеджер з продажу меблiв, термiново, бажано дiвчина. Тел.:70-84-70, 098-476-13-24.
Менеджер з продажу медтехнiки, без досвiду роботи. Тел.74-65-89.
Менеджер з продажу, знання ПК, 1С, досвiд, комунiкабельнiсть. Тел.78-39-53.
Менеджер з реалiзацiї хлiбобулочних виробiв запрошується на вигiдних умовах, бажано з власним автомобiлем. Тел.067-504-69-81.
Менеджер запрошується термiново в торговельну фiрму, до 30 рокiв, пiдбiр на конкурснiй основi. Тел.094-981-49-51.
Менеджер зi збуту, iз закупiвлi. Виробництво, офiцiйне працевлаштування, д/р вiд 1 року, вiк-22-45 рокiв, з/п висока. Звертатися: м. Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Менеджер iз закупiвлi зернових, з досвiдом роботи, правами водiя. Тел.0-67-381-20-91.
Менеджер iз закупiвлi оргтехнiки, жiнка, знання комп'ютера. Тел.:71-85-80, 0-50-376-17-41.
Менеджер iз закупок оргтехнiки (робота в офiсi для дiвчини), з д/р, з/п вiд 1500 грн. + %. Тел.097-400-80-34.
Менеджер-консультант iз здорового харчування, досвiд необов'язковий, безкоштовне навчання, оплата пристойна. Тел.067-950-47-83.
Менеджера з прямого продажу запрошує "Альянс плюс", офiцйно, з/п - 3500 грн./мiс. Тел.097-164-43-01.
Менеджери з продажу електроiнструменту запрошуються в Хмельницьке представництво компанiї "Омах", д/р, з/п - 300 у.о. + вiдсоток. Тел.067-231-47-85.
Менеджери з торгiвлi, консультанти, комiвояжери, з/п - ставка + вiдсотки. Тел.:066-445-50-11, 096-126-97-72.
Менеджери, експедитор, до 30 рокiв, з/п - 500-1000 грн./тиждень. Тел.70-53-25.
Менеджери-консультанти, вiд 20 до 35 рокiв, запрошуються в "Перший комiсiйний магазин", з/п пристойна. Тел.:70-64-30, 067-260-10-50.
Менеджерiв з продажу запрошує фiрма. Тел.75-22-17.
Мерчандайзер (побутова хiмiя та косметика), соц. пакет, з/п - 1500 грн. + %. Тел.708-078.
Мерчандайзер, до 30 рокiв, з/п - 2600 грн./мiс. Тел.70-53-25.
Мерчандайзери, експедитор, до 30 рокiв, з/п - 500-600 грн./тиждень. Тел.70-73-70.
Ми розширюємо свої кадри. Потрiбнi люди на повну, часткову зайнятiсть в областi продажу та менеджменту. Дохiд вiд 1500 грн. Тел.:0-67-501-19-56, 0-93-521-04-91.
Помiчник менеджера з продажу. Тел.74-65-89.
Представник комерцiйний з медтехнiки, без досвiду роботи. Тел.74-65-89.
Представник торговий з прямих продажiв запрошується у перспективну компанiю, з/п - 3500 грн., офiцiйно. Тел.097-164-43-01.
Представник торговий на пiдприємство, з/п вiд 1800 грн. Тел.068-172-62-58.
Представник торговий, без досвiду. Тел.74-65-89.
Представник торговий, з власним автомобiлем. Тел.0-96-492-42-72.
Представника торгового, який прагне зростати професiйно, особисто та фiнансово, запрошує компанiя-лiдер, яка iнвестує у розвиток персоналу. Авто. Тел.067-243-70-94.
Представники регiональнi (засоби гiгiєни для жiнок та дiтей), бажано жiнка, вiд 25 до 45 рокiв. Тел.:63-57-52, 0-68-540-33-71.
Представники торговi в велику дистриб'юторську компанiю алкоголю, д/р, автомобiль, з/п висока. Тел.067-333-55-27.
Представники торговi запрошуються в торгову фiрму, власне авто, д/р. Тел.068-202-63-75.
Представники торговi запрошуються на роботу. Тел.:096-776-59-45, 067-432-04-16.
Представники торговi, агенти, продавцi-вантажники, молодi, енергiйнi, витривалi, вiд 18 до 40 рокiв, можна без д/р, з/п вiд 2000 до 3000 грн. Тел.:70-93-69, 097-012-41-40.
Представники торговi, д/р, власне авто, з/п висока. Тел.097-453-08-91.
Представники торговi, з авто, термiново. Тел.067-208-70-73.
Представники торговi, можливо, без д/р, бажання працювати - обов'язково, гарнi умови працi, з/п - 2500-6000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Представники торговi, продавцi-консультанти, з/п вiд 2000 грн. Тел.:097-012-41-40, 70-93-69.
Представникiв торгових на конкурснiй основi на в/о постiйну роботу запрошує фiрма-виробник продуктiв харчування. Тел.:068-833-26-62, 063-390-81-81, 098-403-12-94.
Продавець-консультант жiночого одягу у торговий центр. Тел.0-63-725-14-80.
Реалiзатори металевих дверей, з/п - 500-1000 грн./тиждень. Набiр обмежений. Тел.:063-043-80-20, 097-172-61-46.
Спецiалiст з продажу медтехнiки, навчання. Тел.74-65-89.
Супервайзери, менеджери з продажу запрошуються на постiйну роботу. Повна зайнятiсть, парфумерно-косметичнi товари, з/п + %. Тел.70-39-05.
Товарознавець запрошується на постiйну роботу (мережа продуктових магазинiв). Тел.:0-97-560-38-38, 0-50-436-11-81.
Учень торгового представника. Тел.74-65-89.
Торгiвля
Актуально! Продавцi у магазин парфумерiї, 3 вакансiї, з/п - 3200 грн./мiс. + житло. Тел.64-14-53.
Жiнки активнi, голосистi запрошуються, щоб розносити, продавати пирiжки. З/п - 100-250 грн./день. Тел.0-68-172-64-61.
Завiдуючий магазином запрошується у продуктовий магазин, д/р вiд 5 рокiв, знання комп'ютера обов'язково. Тел.:75-22-20, 0-67-433-37-55.
Касир запрошується на роботу. Тел.78-77-77.
Касири на постiйну роботу в кафе, в центрi мiста. Тел.:78-34-36, 78-34-37.
Касири-оператори. Знання ПК. Графiк роботи - позмiнний, з/п вiд 1200 грн. Тел.097-400-80-34.
Модельєр-дизайнер на посаду продавця у вiддiл тканин. Тел.79-40-70.
Оператор 1С запрошується на склад побутової хiмiї, досвiд роботи. Тел.:77-62-79, 78-43-85, 067-560-60-12
Продавець в алкогольний вiддiл та вiддiл хiмiї. Тел.:65-34-29, 0-96-804-54-84.
Продавець в дитяче кафе, з/п вiд 1000 грн. КА "Клуб Професiоналiв". Тел.:70-67-04, 0-68-206-12-60.
Продавець в кiоск "Гарячi обiди", дiвчина, бажано 20-30 рокiв. Тел.:66-49-62, 096-557-21-15.
Продавець в кiоск громадського харчування. Тел.0-68-172-77-50.
Продавець в кiоск, термiново, з/п вiд 50 грн. + %. Тел.0-63-779-75-77.
Продавець в кiоск, центр мiста. Термiново. Тел.0-67-396-43-96.
Продавець в магазин "Тарас". Тел.72-64-08.
Продавець в магазин на проспектi Миру. Побутова хiмiя, косметика, парфуми. Тел.067-896-89-09.
Продавець в намет (преса), бажано 35-55 рокiв. Тел.:66-43-85, 0-97-597-91-61.
Продавець в торгiвельний центр (жiночий та чоловiчий одяг). Тел.0-63-588-74-48.
Продавець жiночого одягу, з досвiдом роботи, жiнка, 25-35 рокiв. Тел.0-68-833-93-39.
Продавець запрошується в магазин косметики та побутової хiмiї. Озерна, Гречани. Тел.:77-62-79, 78-43-85, 0-67-560-60-12.
Продавець запрошується в продовольчий кiоск. Тел.0-68-172-44-90.
Продавець запрошується у вiддiл "свiжа курятина". Тел.0-97-998-48-53.
Продавець запрошується у магазин непродовольчих товарiв, бажано дiвчина, до 30 рокiв. Тел.0-50-522-00-32.
Продавець запрошується у продуктовий магазин, д/р обов'язковий. Тел.:75-22-20, 0-50-436-17-85.
Продавець запрошується у продуктовий магазин, р-н обласної лiкарнi. Тел.0-67-436-17-74.
Продавець на квiтковий ринок. Тел.:70-39-21, 0-67-928-97-64.
Продавець на речовий ринок. Тел.:61-33-06, 067-384-34-90.
Продавець на ринок, вiдповiдальний, порядний, гарнi умови працi. Тел.093-286-75-37.
Продавець насiння на ринок "Ранковий" (Кам'янецький переїзд). Тел.0-98-257-55-34.
Продавець преси запрошується на роботу в намет. Працевлаштування офiцiйне. Тел.78-81-91, телефонувати з 10.00 до 11.00.
Продавець преси запрошується на роботу в Старокостянтинiв, офiцiйне працевлаштування. Тел.0-98-379-00-35.
Продавець преси запрошується у намет. Працевлаштування офiцiйне. Тел.78-81-90, з 9.00 до 11.00.
Продавець у квiтковий магазин, р-н Озерна. Тел.0-50-902-89-46, пiсля 15.00.
Продавець у кiоск, Дубово. Тел.:067-293-56-66, 068-113-38-45.
Продавець у продовольчий магазин на Львiвському шосе. Тел.093-039-84-51.
Продавець у продуктовий магазин, термiново. Тел.:75-22-09, 0-50-570-80-17.
Продавець у продуктовий магазин, Лезнево-2. Тел.:63-16-15, 0-97-826-05-19.
Продавець у продуктовий магазин. Тел.0-67-777-21-13.
Продавець у продуктовий магазин. Тел.:0-67-381-83-99, 71-77-67.
Продавець, бажано дiвчина, до 30 рокiв, запрошується в продуктовий магазин. Тел.067-381-27-26.
Продавець, бажано жiнка, в продовольчий кiоск, р-н обласної лiкарнi. Тел.2-97-42.
Продавець, бажано жiнка, у вiддiл бiжутерiї. Тел.:78-75-99, 067-729-47-15, 13.00-18.00.
Продавець, без д/р, вiком вiд 22 рокiв, у продовольчий магазин, Гречани ближнi. Тел.097-227-35-68.
Продавець, знання касового апарата. Термiново. Тел.:0-67-381-32-21, 72-65-70.
Продавець, чоловiк, жiнка, 18-30 рокiв, з/п - 1800 грн. Тел.0-66-265-91-00.
Продавець-водiй ковбасних виробiв запрошується у фiрму. Тел.096-224-54-36, крiм недiлi.
Продавець-консультант з продажу сантехнiки, досвiд роботи, в магазин "Оселя". Тел.0-93-565-60-00.
Продавець-консультант у магазин чоловiчого та жiночого одягу, дiвчина. Вимоги: комунiкабельнiсть, поряднiсть, приємної зовнiшностi. Тел.0-67-181-82-60.
Продавець-консультант, бажано жiнка, до 35 рокiв, в магазин одягу. Тел.0-67-777-89-20.
Продавець-консультант, без досвiду роботи. Тел.74-65-89.
Продавець-консультант, дiвчина, до 30 рокiв, з/п - ставка + %. Тел.70-89-51.
Продавець-консультант, експерт, секретар у новий мобiльний салон, з/п - 2300 грн. Тел.:70-80-13, 066-265-91-00.
Продавцi в кiоск та кафе. Графiк роботи - позмiнний, з/п вiд 1400 грн. Тел.068-172-62-58.
Продавцi в кiоск, кафе, магазин, з/п вiд 60 грн. + %. Тел.067-771-01-73.
Продавцi в магазин, з/п вiд 1200 грн. Тел.097-400-80-34.
Продавцi в мережу магазинiв, можливо, без д/р. Навчання безкоштовне, з/п - 80 грн./день + %. Тел.:74-82-70, 0-67-459-38-43.
Продавцi в продуктовий магазин, р-н Гречани дальнi. Тел.:70-36-80, 0-67-380-05-72.
Продавцi вiком бажано вiд 18 рокiв, можливо, без досвiду роботи. Поряднiсть, чеснiсть, з/п вiд 1500 грн. Адреса: вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Продавцi дрiбної побутової технiки. Робота по мiсту, областi. Вiд 18 до 25 рокiв, при навчаннi з/п - 80 грн./щодня, пiсля - 160 грн./щодня. Тел.:74-34-70, 098-653-54-52, 096-181-03-79.
Продавцi запрошуються в овочевi кiоски, вигiднi умови. Тел.0-67-384-59-78, Ольга Олександрiвна.
Продавцi запрошуються в продуктовi магазини. Тел.:0-97-560-38-38, 0-50-436-11-81.
Продавцi запрошуються на добреоплачувану роботу в магазин, продукти. Тел.:71-64-50, 093-712-88-43.
Продавцi запрошуються у продуктовий магазин на проспектi Миру, з/п висока. Тел.0-97-942-52-92.
Продавцi запрошуються у продуктовий магазин, на вул.Iнститутськiй. Тел.:2-11-54, 0-96-126-02-53, 0-67-421-92-03.
Продавцi косметики на гуртовий ринок. Тел.:76-33-09, 063-560-10-67, 067-381-27-31.
Продавцi молодiжного одягу, досвiд роботи, ЦУМ. Тел.:098-247-07-77, 65-33-35.
Продавцi на речовий ринок на весiльний ряд. Тел.067-425-46-91.
Продавцi промтоварiв, товарознавцi. Термiново. Iногороднiм оплачується проїзд, житло. Тел.:066-445-50-11, 096-126-97-72.
Продавцi термiново запрошуються у продовольчий магазин. Вимоги: бажано 25-45 рокiв, д/р у торгiвлi не менше 2 рокiв, комунiкабельнiсть, поряднiсть, вiдповiдна освiта (бажано). Тел.0-67-373-44-09.
Продавцi товарiв для жiнок та чоловiкiв. Робота по мiсту, областi. Набiр юнакiв, дiвчат, бажано до 25 рокiв, з/п - 100 грн./день. Тел.:74-82-70, 0-67-459-38-43.
Продавцi, бажано дiвчата до 30 рокiв, у мiнi-маркет на вул.Тернопiльськiй, 34-А. Тел.67-05-99.
Продавцi, бажано хлопцi, в магазин продовольчих товарiв. Тел.067-740-58-55.
Продавцi-вантажники запрошуються в Днiпропетровську компанiю "Iмекс", можна без досвiду роботи, навчання пiд час роботи, з/п - 1500-2500 грн. Тел.:70-93-69, 097-012-41-40.
Продавцi-консультанти дрiбної побутової технiки вiд "Електролюкс". Кур'єрська служба набирає 5 чоловiк, 18 - 25 рокiв, навчання безкоштовне. З/п - 120 грн./день. Тел.:098-653-54-52, 096-181-03-79.
Продавцi-консультанти запрошуються в комп'ютерний магазин. Тел.:79-41-58, 0-96-783-91-63.
Продавцi-консультанти, (джинсовий одяг), вiк - 22-28 рокiв, ЦУМ. Тел.:097-474-11-50, 65-33-35.
Продавцi-консультанти, вигiднi умови працi, 600 грн./тиждень, офiцiйно. Тел.098-701-27-71.
Продавцi-консультанти, до 30 рокiв, служба доставки, з/п - 2500-3000 грн./мiс. Тел.70-73-70.
Продавцi. З/п - ставка + вiдсотки. Оплата щотижнева. Термiново. Тел.:70-51-60, 093-241-70-16.
Продавця запрошуємо на роботу, зi стажем роботи i знанням касового апарата, продаж канцтоварiв та меблiв. Тел.:0-67-757-72-76, 63-93-90.
Реалiзатор пирiжкiв на продовольчий ринок. Тел.:78-75-66, 067-308-04-32.
Реалiзатор у роз'їзну торгiвлю. Тел.74-65-89.
Торговельно-посередницька фiрма оголошує набiр на посади: координатор з продажу та працiвники складу, з/п вiд 180 грн./день. Тел.70-82-89.
Увага! У зв'язку з розширенням торговельний склад набирає людей: чоловiкiв, бажано до 45 рокiв, жiнок, бажано до 35 рокiв, з/п вiд 1200 грн. Телефон вiддiлу кадрiв 70-82-89.*
Фахiвець з продажу автозапчастин запрошується у ТОВ "Агро-Союз-Хмельницький", бажано технiчна освiта. Тел.74-89-43.
Хлопець, до 25 рокiв, на склад. Оплата за домовленiстю. Тел.72-58-48.
Транспорт
Водiї запрошуються на високооплачувану роботу. Вимоги до кандидатiв: категорiя "С", досвiд роботи вiд 5 рокiв, вiк вiд 30 рокiв. Тел.063-629-29-89.
Водiї мiжнародних вантажних перевезень, з д/р, всi категорiї. Тел.:0-67-350-34-60, 72-99-98.
Водiї на радiо-таксi, зi стажем роботи. Тел.:0-68-207-97-83, 71-43-45.
Водiї рiзних категорiй, з/п - 2500-5000 грн., вiк бажано 22-60 рокiв. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Водiї, з власним авто ВАЗ, ГАЗ, та iншi запрошуються в службу таксi. Тел.:70-00-43, 098-422-79-00, 067-380-00-73.
Водiї, з власним авто, запрошуються на роботу в службу таксi на вигiдних умовах. Термiново. Гарантуємо гарний заробiток. Тел.:70-00-51, 15-51, 067-380-15-51.
Водiї, з легковим авто, на таксi: 1504, 1581. Тел.:067-922-09-56, 79-57-95.
Водiї-кур'єри, з власним авто. З/п вiд 2500 грн. + бензин. Тел.77-69-68.
Водiї-мiжнародники, закордонний паспорт, стаж роботи. Тел.050-513-88-80.
Водiїв, з власним авто, запрошує служба таксi "795-795". Тел.067-922-09-56.
Водiїв, з власним авто, запрошуємо у службу таксi. Гарантуємо: гарнi заробiтки та вигiднi умови спiвпрацi, термiново. Тел.:66-36-66, 067-261-05-53, 068-209-15-05, 063-876-15-60.
Водiй вантажiвки запрошується на роботу, наявнiсть закордонного паспорта. Тел.:67-33-25, 098-384-98-10.
Водiй вантажного автомобiля (КрАЗ, КамАЗ). Тел.:70-33-57, 096-349-15-20.
Водiй вантажного автомобiля запрошується. Тел.74-97-10.
Водiй з мiжнародних перевезень, досвiд роботи. Тел.65-34-29.
Водiй на ДАФ + напiвпричiп, 20 тонн, досвiд роботи. Тел.067-775-55-77.
Водiй на КамАЗ, зi стажем, категорiя "Е", слюсар, автоелектрик. Тел.:74-54-96, 067-381-32-16.
Водiй на мiжнароднi перевезення великовантажними автомобiлями. Тел.:65-42-55, 0-67-924-21-53.
Водiй на пiдприємство (кат. "В", "С"), з/п вiд 1800 грн. Тел.068-172-62-58.
Водiй порядний запрошується на маршрутку. Тел.:0-68-205-65-79, 72-97-71.
Водiй, з авто, до 7 л заправка + з/п - 1300 грн. Тел.067-636-40-24.
Водiй, з вантажним бусом. Тел.0-67-384-38-63.
Водiй, з власним авто, до 7 л, з/п - 1600 грн. + заправка. Тел.0-67-459-38-43.
Водiй, з власним авто, з/п - 60 грн./день + 100 км/10 л бензину А-92. Тел.74-65-89.
Водiй, з власним бусом, з/п - 1100 грн. + амортизацiя авто - 1 250 грн. + подобовi. Тел.78-90-62.
Водiй, з власним мiкроавтобусом, до 1,5 тонни. Тел.:75-27-30, 067-369-13-73.
Водiй, з власним мiкроавтобусом, до 9 л/100 км, з/п - 1800 грн. + заправка. Тел.0-67-459-38-43.
Водiй, з мiкроавтобусом, до 9 л заправка + з/п - 1850 грн Тел.067-636-40-24.
Водiй, категорiя "С", на 10 т, вiд 30 рокiв, стаж, рекомендацiї. Тел.063-814-55-09.
Водiй-далекобiйник, д/р, закордонний паспорт обов'язково. Тел.62-22-95.
Водiй-далекобiйник, з досвiдом роботи, база знаходиться в м.Старокостянтинiв. Тел.0-97-331-33-27.
Таксист-напарник запрошується на роботу. Тел.:61-23-71, 098-457-08-38
Автосервiс
Автоелектрик на в/о роботу, д/р вiд 3-х рокiв. Тел.0-67-382-11-71.
Автоелектрика, з д/р, запрошує на роботу ТОВ "Лiдер-Сервiс" . Тел.78-50-10.
Автоелектрики, досвiд роботи, висока з/п. Тел.:74-30-13, 78-42-04.
Автомийники запрошуються на постiйну роботу. Тел.0-67-354-06-11.
Автомийники на автомийку. Тел.:068-204-65-28, 66-49-60.
Автомийники на цiлодобову автомийку. Тел.:70-90-27, 067-381-61-71.
Автомийники, з досвiдом роботи. Тел.0-67-721-37-02.
Автомийники, полiрувальники кузовiв автомобiлiв запрошуються на автомийку "9-й вал". Тел.:77-68-89, 067-924-62-65.
Автослюсар запрошується (категорiя "Е", вантажний автомобiль), оклад - 3000 грн. Тел.:0-67-711-05-46, 74-06-01.
Автослюсар, автофарбувальник, слюсар-зварювальник запрошуються на роботу. Тел.067-722-06-27.
Автослюсарi з ремонту iномарок на в/о роботу, д/р вiд 3-х рокiв. Тел.0-67-382-11-71.
Автослюсарi, мотористи, висока з/п, д/р обов'язковий. Тел.:74-30-13, 78-42-04.
Адмiнiстратор на автомийку. Досвiд роботи обов'язковий. Тел.66-49-60.
Дiвчата запрошуються на автомийку, вiк - 20-30 рокiв. Тел.067-588-62-99.
Мийники на автомийку. Тел.0-67-436-50-36.
Мийники на автомийку. Тел.0-68-204-06-94.
Моторист, електрик, автофарбувальник, слюсар-ремонтник, досвiд роботи. Тел.:067-722-06-27, 067-381-72-72.
Слюсар-ремонтник запрошується на роботу в автомайстерню. Тел.0-67-798-63-97.
Спецiалiст з розвалу-сходження запрошується. Звертатися: вул.Пiлотська, 10/2. Тел.:64-46-77, 0-97-260-88-81.
Будiвництво, ремонт, благоустрiй
Бригади будiвельникiв для роботи в м.Києвi на нових об'єктах. Житло, вахта. З/п вiд 6000 до 12000 грн. i вище, залежно вiд квалiфiкацiї, термiново. Тел.:0-50-826-29-90, 066-697-47-14.
Бригади, спецiалiсти (абсолютно всi будiвельнi спецiальностi) термiново запрошуються для роботи в м.Києвi (котеджi, житловi комплекси). Житло вiд роботодавця. Вахта. З/п вiд 7000 до 10000 грн. i вище. Тел.:0-50-826-29-90, 097-802-18-08, 096-607-52-85, 098-600-53-97, 066-697-47-12.
Бригадир-контролер запрошується, можна без д/р, з/п - 1500 - 2000 грн./мiсяць. Тел.:067-012-41-40, 70-93-69.
Будiвельники будь-якої квалiфiкацiї, бригади для роботи в м.Києвi, на будiвництво будинкiв за мiстом, торгових центрiв, термiново. Житло вiд роботодавця. Вахта. З/п вiд 7000 до 10000 грн. i вище. Тел.:0-66-697-47-14, 0-97-448-78-07, 0-67-181-65-69, 0-95-315-51-12.
Будiвельники, бригади для роботи в м.Києвi. Термiновий набiр на приватнi та виробничi об'єкти, житловi комплекси. Вахта. Житло вiд роботодавця, з/п вiд 7000 до 10000 грн. i вище. Тел.:0-66-984-87-09, 067-662-62-53, 098-372-57-06, 097-067-94-79, 066-894-89-76.
Вахта: майстри гiрськi, механiки, виконроби, бульдозеристи, екскаваторники, вантажники, водiї БелАЗiв, спецмашин, зварювальники, електрики, прохiдники, старателi, оздоблювальники, з/п - 9000-19000 грн. Тел.:0-52-224-87-17, 067-993-25-94.
Встановлювальники металевих дверей, з/п - 5000 грн. Тел.097-012-41-40.
Газо-, електрозварювальники для зварювання труб. Тел.063-682-03-39.
Електрик, електромонтажник, енергетик. З/п вiд 2000 грн., залежно вiд вакансiї. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Електрозварювальник-рiзноробочий. Тел.0-99-163-11-68.
Замiрники вiкон, дверей, можливо, без д/р, навчання безкоштовне, з/п вiд 1500 до 2500 грн. Тел.:097-012-41-40, 70-93-69.
Монтажники (металевi дверi), виконроби, пiдсобники, з/п висока. Термiново. Тел.:066-445-50-11, 063-043-80-20.
Монтажники iндивiдуального опалення, монтажники м/п вiкон, газозварювальники. КА "Клуб Професiоналiв". Тел.:70-67-04, 0-68-206-12-60.
Спецiалiсти будiвельнi рiзних спецiальностей, з/п вiд 3000 грн., залежно вiд вакансiї, виробiтку. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов., КА "Актив-Бiзнес". Тел.:70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Виробничi спецiальностi
Верстатники, до 40 ро

Каталог
Вакансій

Архів свіжих
оголошень

Нагору