Оновлення оголошень в даному розділі припинено.
Свіжі оголошення про роботу з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра" можна знайти у відповідному розділі на сайті оголошень газети "Є" або в архіві оголошень з газети "Є"

Вакансії на сайті

Архів оголошень "Є"

Оголошення вакансій в Хмельницькому за 27.03.2012 з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра"

змінити мову на російську

Керiвники
Директор комерцiйний на молокозавод, д/р вiд 2 р., власне авто. Хмельницька обл. Резюме надсилати на e-mail: barkosoft-export@mail.ru Тел. у Хмельницькому: 0-67-550-11-73, 0-67-383-93-12.
Завiдуюча продуктовим магазином. Тел. у Хмельницькому: 65-82-35, 097-560-38-38.
Заступник керуючого магазином, знання ПК на високому рiвнi, з/п вiд 3000 грн. Звертатись: вул.Гагарiна, 5, офiс 206. Тел. у Хмельницькому: 709-612, 097-505-20-39. КА "Авторитет-плюс".
Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Хмельницькiй областi оголошує конкурс на замiщення вакантних посад державних службовцiв: головного державного iнспектора iнспекцiйного вiддiлу у Центральному регiонi (Старосинявський та Летичiвський райони). Запрошуються особи з вищою освiтою (будiвельною). Документи приймаються протягом 30 календарних днiв з дня опублiкування оголошення за адресою: м.Хмельницький, вул.Грушевського, 87/2. Довiдки за Тел. у Хмельницькому 75-25-47.
Керiвник вiддiлу продаж, бажано вiком до 45 рокiв, з д/р на керiвнiй посадi. З/п вiд 5000 грн. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Керiвник компанiї, в зв'язку з розширенням мережi. Тел. у Хмельницькому 0-97-289-62-40.
Керiвник кузовного цеху, з д/р на аналогiчних посадах. Тел. у Хмельницькому: 75-26-52, 067-259-95-88.
Керуючого магазином, заступника керуючого магазином (продовольчi товари). Вимоги: вiк, бажано 27-45 рокiв, в/о, вiдповiдного напрямку. Досвiд роботи у сферi торгiвлi вiд 2-х рокiв на керiвних посадах. Резюме надсилати: vgavrik@pakko.ua Тел. у Хмельницькому 0-67-548-10-95.
Начальник вiддiлу продажiв кондвиробiв запрошується у дистриб'юторську компанiю, досвiд роботи, авто обов'язковi. Тел. у Хмельницькому 0-67-432-04-16.
Помiчник керiвника, вимоги: в/о, знання англiйської мови, дiловодство, ПК. Резюме + фото на e-mail: sheremeta.L@mail.ru Тел. у Хмельницькому: 72-84-32, 067-390-57-52, з 9.00 до 17.00.
Фiнанси i облiк
Бухгалтер головний запрошується, д/р з юридичними фiрмами. Тел. у Хмельницькому 0-50-528-77-91.
Бухгалтер головний на комунальне пiдприємство. Тел. у Хмельницькому 76-43-39.
Бухгалтер головний у торговельну компанiю, д/р вiд 5 рокiв, вiк бажано до 50 рокiв, з/п висока (вiд 4500 грн.). Звертатись:вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Бухгалтер головний, д/р з юридичними фiрмами та iмпортом, з/п вiд 5000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-50-528-77-91.
Бухгалтер головний, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому: 0-67-382-00-11, 78-38-48.
Бухгалтер на виробниче пiдприємство, стаж роботи, 1С, ПК. Тел. у Хмельницькому: 096-345-13-13, 61-18-11.
Бухгалтер рядовий (ТОВ), знання 1С програми, з/п вiд 2500 грн. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бухгалтер у ресторан, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому: 0-97-913-91-21, 78-77-77.
Бухгалтер, в/о, д/р, знання 1С, комунiкабельнiсть, бажано 25-30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-703-71-65, 10.00-17.00
Бухгалтер, д/р. Тел. у Хмельницькому 78-38-48.
Бухгалтер, знання 1С, з/п договiрна. Звертатися: вул.Зарiчанська, 34, оф.211. Агентство працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 77-74-78, 067-393-61-99.
Бухгалтер-касир у магазин будматерiалiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-577-93-96.
Бухгалтер-ревiзор. Вимоги: вища освiта, вмiння працювати на 1С. З/п - 2 000 грн. Тел. у Хмельницькому 067-382-65-06.
Бухгалтер-товарознавець у магазин мобiльного зв'язку, бажано до 35 рокiв, в/о, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-68-113-55-38.
Бухгалтера головного запрошує на роботу приватне пiдприємство, знання 1С. Тел. у Хмельницькому: 72-01-44, 78-38-25.
Бухгалтера пiдроздiлу ст. Скiбнево Хмельницької областi запрошує на роботу "УкрАгро НПК" (виробництво та реалiзацiя мiнеральних добрив). Вимоги: в/о, д/р бухгалтером вiд 2 рокiв, знання бухгалтерського облiку, знання ПК, 1С. E-mail: olga_bayzan@urozhai.ua Телефонувати у головний офiс у м.Києвi 0-44-351-15-96.
Бухгалтери головнi, бухгалтери, помiчник бухгалтера. Тел. у Хмельницькому: 0-96-728-66-98, 77-94-35. КА "Надiя".
Державна податкова служба у Хмельницькiй областi запрошує до участi у конкурсi на замiщення трьох вакантних посад: одна посада старшого державного податкового iнспектора вiддiлу ведення реєстрiв платникiв управлiння удосконалення процедур реєстрацiї та облiку платникiв податкiв; двi вакантнi посади старшого державного iнспектора вiддiлу удосконалення процедур реєстрацiї та облiку платникiв податкiв, фахiвцiв з повною вищою освiтою, за спецiальнiстю "Обчислювальнi машини, комплекси, системи та мережi". Додаткова iнформацiя щодо основних функцiональних обов'язкiв, розмiру оплати та умов працi надається кадровою службою за телефонами 70-18-23, 70-18-24. Прийом документiв проводиться протягом 30 календарних днiв з дня оголошення про проведення конкурсу. Адреса: м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 17.
Економicт-кошторисник, виконроб, бухгалтер на агропромислове пiдприємство, висока з/п. Звертатись: вул.Гагарiна, 5, офiс 206. Тел. у Хмельницькому: 709-612, 097-505-20-39. КА "Авторитет-плюс".
Заступника головного бухгалтера запрошує на постiйну роботу пiдприємство, бажано 30-40 рокiв, досвiд роботи не менше 3-х рокiв, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 0-50-376-55-11, 72-57-28, 72-57-37.
Помiчник бухгалтера, бажано жiнка 25-35 рокiв, знання ПК, Iнтернету. Тел. у Хмельницькому 067-384-85-54.
Помiчник бухгалтера. Знання програми 1С, навчання, з/п вiд 1800 грн. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Управлiння Держкомзему в м.Хельницькому Хмельницької областi оголошує конкурс на замiщення вакантної посади провiдного спецiалiста бухгалтера вiддiлу державного земельного кадастру. Вимоги до кандидатiв: громадянство України, повна вища освiта вiдповiдного професiйного спрямування за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра, стаж роботи за фахом вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог та посад не менше 3-х рокiв, досконале володiння державною мовою, вмiння працювати на комп'ютерi. До заяви додаються документи: особова картка (форма П2-ДС), копiї документiв про освiту, декларацiю про доходи за минулий рiк, копiя паспорта, вiйськового квитка. Документи приймаються протягом 30 календарних днiв з дня опублiкування оголошення. Додаткова iнформацiя про умови конкурсу за адресою: м.Хмельницький, вул.Подiльська, 10/1, каб.106. Тел. у Хмельницькому 70-34-79.
Право, консалтинг, страхування
Юрисконсульт запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-68-214-12-87.
Юрист, робота у юридичнiй компанiї, виступи у судах, досвiд роботи, з/п вiд 3000 грн. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Медицина, фармацiя
Аптекар запрошує на роботу провiзорiв, фармацевтiв. Тел. у Хмельницькому 0-96-495-01-70.
Асистент лiкаря-стоматолога, (медсестра, акушерка, фельдшер) на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 65-00-05, 097-726-25-64.
Лiкар-косметолог та лiкар-дерматолог запрошуються у приватний медичний центр. Тел. у Хмельницькому 0-67-354-41-96.
Масажистка (медучилище, курси), досвiд, запрошується у лiкувальний центр. Тел. у Хмельницькому 0-50-661-14-80.
Медсестра та медсестра в фiзiотерапевтичний кабiнет лiкувального центру, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-50-661-14-80.
Провiзор запрошується на роботу у аптеку. Тел. у Хмельницькому 067-472-87-87.
Провiзор, фармацевт у аптеку на Озернiй. Тел. у Хмельницькому 097-949-16-39.
Провiзори, фармацевти запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-458-50-52.
Старша медична сестра, д/р, запрошується у приватний медичний центр. Тел. у Хмельницькому 0-67-354-41-96.
Фармацевт або провiзор запрошується в аптеку, можливо, без д/р. Тел. у Хмельницькому 0-67-673-30-08.
Фармацевти та провiзори у аптеку на вул.Проскурiвськiй. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-54-70, Катерина Валентинiвна.
Iнженернi спецiальностi
Iнженер головний. Вимоги: в/о будiвельна, д/р, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 0-67-145-47-99.
Iнженер з ремонту електровимiрювальних приладiв фiзико-хiмiчних величин. Тел. у Хмельницькому 70-54-95.
Iнженер-електронник, електромеханiк, з/п договiрна. Тел. у Хмельницькому: 71-22-70, 067-275-35-19, 10.00-15.00.
Iнженер-технолог запрошується у складальне виробництво на ВАТ "Темп". Тел. у Хмельницькому 63-20-83.
Iнженер-технолог зi зварювання запрошується на ВАТ "Темп" (можливе житло). Тел. у Хмельницькому 63-20-83.
Архiтектура, будiвництво, благоустрiй
Землеупорядник (iнженер або технiк), користувач ПК (Digitals), можливо, без д/р. Тел. у Хмельницькому: 70-75-02, 067-380-34-17.
Управлiння Держкомзему в м.Хмельницькому Хмельницької обл. оголошує конкурс на замiщення вакантної посади провiдного спецiалiста вiддiлу державного земельного кадастру. Вимоги до кандидатiв: громадянство України, повна вища освiта за напрямком пiдготовки "Землевпорядкування та кадастр", "Геоiнформацiйнi системи та технологiї", "Геодезiя", "Правознавство" за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра, стаж роботи за фахом вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог та посад, досконале володiння державною мовою, вмiння працювати на комп'ютерi. До заяви додаються документи: особова картка (форма П2-ДС), копiї документiв про освiту, декларацiя про доходи за минулий рiк, копiя паспорта, вiйськового квитка. Документи приймаються протягом 30 календарних днiв з дня опублiкування оголошення. Додаткова iнформацiя про умови конкурсу за адресою: м.Хмельницький, вул.Подiльська, 10/1, каб.106. Тел. у Хмельницькому 70-34-79.
Управлiння Держкомзему в м.Хмельницькому Хмельницької областi оголошує конкурс на замiщення вакантної посади головного спецiалiста вiддiлу землеустрою, монiторингу, охорони та ринку земель. Вимоги до кандидатiв: громадянство України, повна в/о за напрямом пiдготовки "Землевпорядкування та кадастр", "Геоiнформацiйнi системи i технологiї", "Геодезiя", "Правознавство" за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра, стаж роботи за фахом вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог та посад, досконале володiння державною мовою, вмiння працювати на комп'ютерi. До заяви додаються документи: особова картка (форма П2-ДС), копiї документiв про освiту, декларацiя про доходи за минулий рiк, копiя паспорта, вiйськового квитка. Документи приймаються протягом 30 календарних днiв з дня опублiкування оголошення. Додаткова iнформацiя про умови конкурсу за адресою: м.Хмельницький, вул.Подiльська, 10/1, каб.106. Тел. у Хмельницькому 70-34-79.
IТ.Персонал
Адмiнiстратор системний на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 65-82-35, 097-560-38-38.
Адмiнiстратор системний у комп'ютерний магазин "Чiп", д/р. Резюме на e-mail: dir@chip.biz.ua Тел. у Хмельницькому 70-02-12.
Дизайнер запрошується, знання Сorel, Illustrator, Photoshop, дизайн. Тел. у Хмельницькому: 77-77-17, 0-67-272-24-07.
Оператор з набору накладних, 1С програма, вiк значення не має, добре знання ПК. З/п - 1800-2000 грн. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 70-06-19.
Програмiсти на виробництво, випускники спецiальностi "Обладнання легкої промисловостi". Тел. у Хмельницькому 067-382-00-11.
Системний адмiнiстратор запрошується у фiрму. Тел. у Хмельницькому 0-98-196-05-13.
Художник для створення схем пiд бiсер. Знання фотошопу. Тел. у Хмельницькому 0-98-262-59-98.
Офiс-персонал
Адмiнiстратор автомийки, бажано дiвчина, стресостiйка, з/п - 2000 грн. Звертатись: вул.Заводська, 20, КА "Твоя робота". Тел. у Хмельницькому 0-67-199-80-07.
Адмiнiстратор квалiфiкований запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 70-70-14.
Адмiнiстратор! Вiльне володiння українською та росiйською мовами, з/п - 2700 грн. Тел. у Хмельницькому 097-287-62-03.
Адмiнiстратор, бажано жiнка до 40 рокiв, ательє iндивiдуального пошиття одягу. Тел. у Хмельницькому 79-40-70.
Викладача польської або англiйської мови запрошує до спiвпрацi мовний навчальний центр. Тел. у Хмельницькому 70-73-84.
Викладачi польської та iталiйської мов запрошуються до спiвпрацi. Тел. у Хмельницькому: 700-231, 0-97-642-44-41.
Вчителi англiйської мови, робота в офiсi. Тел. у Хмельницькому 0-67-860-53-40.
Диспетчери, бажано дiвчата 20-28 рокiв, без дiтей, у службу таксi, приємна дикцiя, робота позмiнно. Тел. у Хмельницькому 0-67-792-01-89.
Менеджер з оформлення договорiв. Знання комп'ютера. Тел. у Хмельницькому 0-96-447-08-76.
Менеджер з персоналу зi знанням дiловодства, бажано до 38 рокiв, з/п за результатами спiвбесiди. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Менеджер з персоналу, д/р обов'язковий, з/п - 2000 грн. Звертатись: вул.Заводська, 20, КА "Твоя робота". Тел. у Хмельницькому 0-67-199-80-07.
Менеджер з персоналу, досвiд роботи з ведення кадрового дiловодства. Тел. у Хмельницькому 0-98-056-88-09.
Менеджер на виробництво, зi знанням програми Курбацького, д/р. Тел. у Хмельницькому: 096-227-27-47, 067-263-90-04.
Менеджер по роботi з клiєнтами на постiйну роботу. Перспективно. Вимоги: в/о, ПК на рiвнi користувача, комунiкабельнiсть. Надається безкоштовне базове навчання, з/п + бонуси. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Менеджер у вiддiл розвитку запрошується в охоронну фiрму. Задачi: просунення пiдприємства на ринку охоронних послуг. Висока заробiтна плата. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-34-07.
Менеджер, робота в офiсi, спокiйна, стабiльна, п'ятиденний робочий тиждень, можна без досвiду роботи, з/п - ставка + бонуси. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Менеджер-логiст у транспортний вiддiл, бажано дiвчина. Тел. у Хмельницькому 0-96-106-98-25.
Менеджер-логiст, торговий агент (продукти харчування). Тел. у Хмельницькому: 74-97-10, 068-346-19-64.
Менеджери по роботi з клiєнтами та монтажники локальних мереж. Тел. у Хмельницькому 067-577-65-66.
Менеджери по роботi з клiєнтами, у нацiональний Iнтернет-провайдер. Д/р вiтається. Тел. у Хмельницькому: 0-50-305-08-86, 067-577-65-66.
Менеджерiв по персоналу, бажано вiд 30 рокiв, термiново запрошує керiвник компанiї. Тел. у Хмельницькому 0-67-699-65-67.
Оператор ПК зi знаннями 1С, з д/р не менше 1 року. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-13-47.
Оператор ПК, без д/р, бажано до 25 р. Тел. у Хмельницькому: 65-20-00, 0-67-380-52-30, 0-67-795-60-60.
Оператор ПК, знання 1С бухгалтерiї, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-726-29-74.
Оператор ПК, знання англiйської, перекладачi. Тел. у Хмельницькому: 70-52-76, 0-67-354-12-20.
Оператор ПК, оформлення, з/п - 1400 грн. + премiя, Виставка. Тел. у Хмельницькому 067-398-82-49.
Оператори запрошуються на конкурснiй основi в офiс, гарнi умови. Тел. у Хмельницькому 097-720-97-06.
Офiс-менеджер, бажано жiнка до 35 рокiв, знання офiсної технiки, охайнiсть, комунiкабельнiсть, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Офiс-менеджер. Вимоги: бажано до 35 рокiв, в/о, д/р, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 0-67-145-47-99.
Перекладачi англiйської в офiс, робота в центрi мiста. Тел. у Хмельницькому 0-67-860-53-40.
Перекладачi англiйської мови, з високим та середнiм рiвнем знання. Тел. у Хмельницькому 0-67-860-53-40.
Перекладачi англiйської мови, стабiльний дохiд, робота в офiсi. Тел. у Хмельницькому 0-93-066-18-88.
Перекладачi з високим та середнiм знанням англiйської, можливо, студенти. Тел. у Хмельницькому 0-67-860-53-40.
Секретар (в/о, ПК, англiйська мова), викладачi iноземних мов запрошуються у навчальний заклад. Тел. у Хмельницькому 093-166-22-45.
Секретар, помiчник керiвника, жiнка, бажано до 35 рокiв, умiння користуватися офiсною технiкою, комунiкабельнiсть, з/п вiд 2000 грн. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Маркетинг, реклама, ЗМI, РR
Маркетолог з д/р у комп'ютерний магазин "Чiп". Резюме на e-mail: dir@chip.biz.ua Тел. у Хмельницькому 70-02-12.
Маркетолог-менеджер ЗЕД запрошується на виробниче пiдприємство, в/о, д/р. Тел. у Хмельницькому 097-339-74-49.
Маркетологи запрошуються у бiзнес. Каталоги "Oriflame" та iх доставка безкоштовно. Тел. у Хмельницькому 0-98-575-84-08.
Менеджер з реклами, д/р на аналогiчних посадах вiд 2-х рокiв. Тел. у Хмельницькому: 75-26-52, 067-259-95-88.
Промоутери, розклеювачi оголошень, дiвчата, хлопцi. Неповний робочий день. Гарна оплата працi. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Iнформацiйний бiзнес, мережевий маркетинг
"Avon" - стань консультантом у березнi та отримай знижку 40% на всю продукцiю + подарунки. Звертатися: вул.Проскурiвського пiдпiлля, 63, 2-й поверх, ТЦ "Атрiум". E-mail: uomo333@gmail.com. Тел. у Хмельницькому 0-97-325-56-76.
"Oriflame". Запрошуємо зацiкавлених розпочати власний бiзнес. Доходи, подарунки. Тел. у Хмельницькому: 0-97-746-75-09, 0-67-748-57-20.
Додатковий заробiток для дiлових людей. Тел. у Хмельницькому 0-97-289-62-40.
Консультанти "Фаберлiк" запрошуються на роботу, дохiд вiд 26%. Кар'єрний зрiст. Подарунки. Тел. у Хмельницькому: 0-97-609-85-41, 55-60-98.
Стань консультантом або менеджером "Faberlic" та отримай подарунок на вибiр. Звертатися: вул.Соборна, 11, офiс 311. E-mail: helen9498@mail.ru Тел. у Хмельницькому 0-97-967-16-16.
Рiелторська дiяльнiсть
Агентiв з продажу нерухомостi, вигiднi умови, навчання АН "Стандарт". Тел. у Хмельницькому 067-31-266-31.
Агентiв запрошує на роботу агенцiя нерухомостi «Проскурiв». Хорошi умови. Запис на спiвбесiду за Тел. у Хмельницькому 097-766-75-27.
Агенцiя нерухомостi "Експерт" запрошує на роботу. Запис на спiвбесiду за Тел. у Хмельницькому: 70-70-27, 067-384-33-72.
АН "Атланта" проводить набiр працiвникiв. Запис на спiвбесiду за Тел. у Хмельницькому 70-01-48.
АН "Добробут" запрошує на роботу спецiалiстiв з нерухомостi. Вимоги: вiк бажано вiд 22 рокiв, можливо, без досвiду, комунiкабельнiсть, знання ПК. Контактнi Тел. у Хмельницькому: 700-590, 097-729-97-96.
Люди молодi, комунiкабельнi, бажано вiд 24 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-26-33. АН "Рiєлт Буд".
Люди цiлеспрямованi, комунiкабельнi запрошуються в АН "Комфорт", вiк бажано вiд 25 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-904-35-75.
Рiелтори запрошуються в агентство нерухомостi, бажано з досвiдом роботи, на гарних умовах оплати працi, затишний та просторий офiс у гарному мiсцi. Тел. у Хмельницькому 097-665-88-89.
Рiелтори квалiфiкованi або люди, якi хочуть працювати i навчатися рiелторськiй дiяльностi, з досвiдом роботи, запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 067-383-02-61. АН "Леопольд".
Туристичний, готельний, ресторанний бiзнес
Адмiнiстратор (кухня, зал), бажано жiнка 25-40 рокiв, приємної зовнiшностi, комунiкабельна в бiльярдний клуб (Озерна), з 12.00 до 24.00, 3 днi через 3. Тел. у Хмельницькому 0-97-585-09-06.
Адмiнiстратор в готельно-ресторанний комплекс. Тел. у Хмельницькому 0-98-455-54-18.
Адмiнiстратор запрошується у пiцерiю. Тел. у Хмельницькому: 0-98-947-58-82, 72-09-60.
Адмiнiстратор, офiцiанти, посудомийницi запрошуються. Тел. у Хмельницькому: 0-93-133-15-12, 65-83-87.
Адмiнiстратор, покоївка, офiцiанти запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-457-05-04.
Бармен квалiфiкований запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 70-70-14.
Бармен, бажано жiнка, запрошується на постiйну роботу у кафе, р-н Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-67-362-04-65.
Бармен, кухар запрошуються на роботу поза мiстом. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-12-24.
Бармен, офiцiант, кухар, сушист, пiцолог запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 71-93-11, 067-380-40-61.
Бармен, посудомийниця, прибиральниця, кухар у кафе, Центр. Тел. у Хмельницькому: 0-67-380-78-77, 78-77-77.
Бармен-офiцiант зi знанням касового апарату, на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 098-412-48-58, 2-05-46.
Бармени, офiцiанти в готельно-ресторанний комплекс. Тел. у Хмельницькому 0-98-455-54-18.
Бармени, офiцiанти запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 78-52-55.
Жiнка запрошується на рибопереробне пiдприємство у кулiнарiю. Тел. у Хмельницькому: 74-04-04, 74-07-07.
Завгосп у торгово-сервiсний центр поза мiстом, з/п - 2500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-95-887-09-39.
Касир-бармен, кухар у пiцерiю "Каприз", вул.Гагарiна, 35. Тел. у Хмельницькому: 65-43-08, 068-202-40-02.
Кондитер у ресторан в центрi мiста. Тел. у Хмельницькому: 0-97-913-91-21, 78-77-77.
Кухар в готельно-ресторанний комплекс. Тел. у Хмельницькому 0-67-163-43-00.
Кухар запрошується в кафе "Домашня кухня", вул.Проскурiвська, 57 (Будинок офiцерiв). Тел. у Хмельницькому 78-81-03.
Кухар запрошується у бар "RED", р-н Гречани. Тел. у Хмельницькому: 0-99-724-01-26, 0-96-276-87-11.
Кухар квалiфiкований та помiчник кухаря запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-771-06-61.
Кухар термiново запрошується у ресторан. Тел. у Хмельницькому: 55-88-55, 0-67-728-17-36, 0-67-754-40-61.
Кухар у кулiнарiю, д/р обов'язково, з/п за домовленiстю. Звертатися: вул.Заводська, 20, КА "Твоя робота". Тел. у Хмельницькому 0-67-199-80-07.
Кухар, вiруюча жiнка, (мешканка Озерної, Виставки) досвiд роботи, з/п 100-150 грн./день, з 6.00 до 15.00, недiля - вихiдний. Тел. у Хмельницькому 0-67-305-93-21.
Кухар, офiцiант запрошуються на роботу у ресторан "Колиба". Тел. у Хмельницькому: 63-00-00, 0-97-421-11-72.
Кухар, офiцiант запрошуються у ресторан в центрi мiста. Тел. у Хмельницькому 70-03-05.
Кухар, офiцiант у комплекс "Ягода-Малина", Головчинцi, Летичiвський р-н. Тел. у Хмельницькому 0-97-610-34-01.
Кухар, офiцiант. Тел. у Хмельницькому 0-50-585-49-50.
Кухар, помiчник кухаря у ресторан в центрi мiста. Тел. у Хмельницькому: 0-67-899-53-17, 65-67-76.
Кухар, посудомийниця-прибиральниця на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 65-82-35, 097-560-38-38.
Кухар-кондитер, пекар, освiта, досвiд роботи, з/п - 2000 грн., премiальнi. Тел. у Хмельницькому 0-97-497-97-30.
Кухарi запрошуються у кафе. Тел. у Хмельницькому: 0-97-110-95-26, 78-93-23.
Кухарi, бармени, офiцiанти, посудомийницi. Тел. у Хмельницькому: 0-96-728-66-98, 77-94-35. КА "Надiя".
Кухарi, офiцiанти у кафе, центр мiста. Тел. у Хмельницькому: 0-97-913-91-21, 78-77-77.
Кухарi, офiцiанти, бармен. Ресторан за мiстом. Д/р. Тел. у Хмельницькому 067-974-49-10.
Кухарi, посудомийниця у кафе. Тел. у Хмельницькому: 0-98-257-55-25, 70-01-39.
Кухаря, з д/р, запрошує на постiйну роботу ТОВ "Автолiдер". Тел. у Хмельницькому 78-50-10.
Маркери запрошуються у бар-бiльярд. Тел. у Хмельницькому: 71-66-49, 050-376-87-70.
Менеджер з туризму. Звертатися: вул.Зарiчанська, 34, оф.211. Агентство працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 77-74-78, 067-393-61-99.
Менеджер у туристичне агентство, бажано з д/р, з/п вiд 2500 грн. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Обвалювальник запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-315-74-74.
Офiцiант, бармен, кухар запрошуються у ресторан "Святковий". Тел. у Хмельницькому: 0-68-214-69-05, 78-40-41.
Офiцiант, бармен, помiчник кухаря. Тел. у Хмельницькому: 0-67-195-22-10, 0-63-875-86-27.
Офiцiанти в кафе. Тел. у Хмельницькому: 0-98-257-55-25, 70-01-39.
Офiцiанти запрошуються в ресторан "Хутiр". Тел. у Хмельницькому: 2-13-81, 0-67-382-13-81.
Офiцiанти у кафе в центрi мiста. Тел. у Хмельницькому: 0-67-380-25-43, 0-67-382-28-16.
Офiцiанти, бажано дiвчата у замiський комплекс. Свiже повiтря, енергiя багаторiчних дубiв - запорука гарного настрою, чудового самопочуття вiдпочиваючих та персоналу. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-12-18.
Офiцiанти, бажано до 25 рокiв запрошуються у розважальний комплекс у центрi мiста, можливо, без досвiду роботи. Тел. у Хмельницькому 78-32-88.
Офiцiанти, бармени у нове кафе. Дiвчата, хлопцi, бажано 30 рокiв, можна без д/р, стараннiсть, охайнiсть, з/п висока. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Офiцiанти, бармени, кухарi, доба через двi. Тел. у Хмельницькому 0-96-196-22-27.
Офiцiанти, кухарi, гнучкий графiк, можливо, студенти. Тел. у Хмельницькому: 0-63-336-04-77, 76-35-52.
Пекарi, р-н Ружичної. Тел. у Хмельницькому: 63-34-44, 2-07-05.
Покоївка, бажано вiком до 35 рокiв, мотель "Червона Зiрка". Тел. у Хмельницькому: 71-55-85, 098-641-32-61.
Покоївка, бажано до 38 рокiв, курортний сезон, м.Крим (база вiдпочинку). Тел. у Хмельницькому 0-97-474-25-17.
Покоївки на лiтнiй сезон, 10.00-22.00, Крим, Саки. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-62-67, Олена.
Помiчник кухаря, бармен-офiцiант запрошуються у кафе по Львiвському шосе. Тел. у Хмельницькому 0-96-479-36-12.
Помiчник кухаря, робота 4/4 днi, з/п вiд 80 грн./день + харчування + премiя, можна без д/р. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Посудомийниця-прибиральниця у ресторанний комплекс за мiстом (постiйна робота). Тел. у Хмельницькому 0-67-384-12-17.
Спецiалiст з приготування м'ясопродуктiв на мангалi запрошується в органiзацiю, санiтарна книжка, Озерна. Тел. у Хмельницькому: 77-68-89, 067-924-62-65.
Сушист запрошується на роботу у сушi-бар "Акай". Тел. у Хмельницькому 79-23-90.
Сушист, кальянник на постiйну роботу в нiчний клуб "Шторм". Тел. у Хмельницькому 067-383-92-80.
Сушисти, офiцiанти на постiйну роботу. Центр мiста. Тел. у Хмельницькому 0-98-523-71-15.
Технолог харчового вир-ва, шеф-кухар, помiчник кухаря, касири, офiцiанти, продавцi запрошуються в ресторан за мiстом. Тел. у Хмельницькому 0-95-887-09-39.
Шеф-кухар, кухарi, офiцiанти на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-255-01-75.
Iндустрiя розваг
Оператор в iнтерактивний клуб, бажано чоловiк, з/п за домовленiстю. Звертатись: вул.Заводська, 20, КА "Твоя робота". Тел. у Хмельницькому 0-67-199-80-07.
Краса, фiтнес, спорт
Адмiнiстратор у сауну, графiк до 23.00, вул.Львiвське шосе. Тел. у Хмельницькому 0-67-976-42-63.
Вiзьму на платне стажування перукаря, манiкюрницю, з подальшим працевлаштуванням. Тел. у Хмельницькому 0-67-908-46-41.
Iнструктор з аеробiки, шейпiнгу, пiлатесу, йоги та iнше. Тел. у Хмельницькому: 067-274-21-18, 70-80-67.
Косметолог, майстер манiкюру, педикюру, масажист запрошуються в салон, термiново. Тел. у Хмельницькому 096-944-12-66.
Косметолог, перукар, майстер манiкюру. Можлива оренда окремого кабiнету. Тел. у Хмельницькому 0-97-226-66-77.
Майстер манiкюру в салон краси. Термiново. Тел. у Хмельницькому 0-97-942-03-01.
Майстер манiкюру запрошується в салон краси на умовах оренди. Тел. у Хмельницькому 0-97-921-13-97.
Майстер манiкюру та педикюру з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-287-73-13.
Майстер манiкюру, педикюру, нарощування нiгтiв, розпис, перукарнi 10 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-422-80-06.
Майстер манiкюру, педикюру, перукар запрошуються. Тел. у Хмельницькому 067-256-57-08.
Майстри в новий салон краси, оренда, Центр. Тел. у Хмельницькому: 0-97-224-48-83, 777-017.
Майстри манiкюру, педикюру, перукарi на умовах оренди мiсця. Тел. у Хмельницькому 067-753-18-89, Свiтлана.
Майстри перукарi в салон-перукарню на Озернiй. Тел. у Хмельницькому 0-67-673-05-50.
Майстри-перукарi запрошуються у новий салон (Центр). Оренда. Тел. у Хмельницькому 0-67-719-58-62.
Майстри-перукарi та майстер воскової депiляцiї, майстер манiкюру, педикюру запрошуються на роботу. Вигiднi умови, Центр. Тел. у Хмельницькому 0-97-247-46-15.
Майстри-перукарi, перукар-стилiст, з д/р, запрошуються у салон краси. Вигiднi умови. Тел. у Хмельницькому: 4-98-98, 067-738-55-12.
Майстрiв-перукарiв та майстрiв манiкюру, у салон краси "Бона-Вiта". Тел. у Хмельницькому 0-67-360-77-50.
Манiкюрниця запрошується у перукарню "Олесь". Тел. у Хмельницькому: 61-63-30, 097-866-60-57.
Перукар для тварин, офiцiйне працевлаштування та навчання. Тел. у Хмельницькому 0-97-480-21-38.
Перукар з досвiдом роботи, з/п - %. Тел. у Хмельницькому 067-353-33-44.
Перукар з досвiдом у салон, перспектива росту, пiдвищення квалiфiкацiї за рахунок салону. Тел. у Хмельницькому 0-93-427-54-63.
Перукар запрошується, можливо, з невеликим досвiдом. Тел. у Хмельницькому 0-67-933-10-04.
Перукар у салон краси (% або оренда робочого мiсця). Тел. у Хмельницькому 0-97-909-72-30.
Перукар, косметолог, майстер манiкюру, в салон, центр мiста. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-34-21.
Перукар, манiкюрниця запрошуються у перукарню на проспектi Миру. Вигiднi умови, оренда, вiдсотки. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-62-30.
Перукар-унiверсал з досвiдом роботи. Центр. Тел. у Хмельницькому: 0-67-812-41-30, 79-23-57.
Перукар-унiверсал запрошується на роботу, з/п висока, оформлення. Тел. у Хмельницькому: 63-63-63, 0-68-204-20-24.
Перукар-унiверсал зi стажем роботи (на процент) та майстер манiкюру (на процент та оренду), Центр. Тел. у Хмельницькому 0-67-782-04-37.
Перукар-унiверсал на умовах оренди, Дубово. Тел. у Хмельницькому 096-520-28-81.
Перукар-унiверсал та косметолог запрошуються в салон краси. Тел. у Хмельницькому 72-64-24.
Перукар-унiверсал, майстер манiкюру, педикюру запрошуються у салон краси. Тел. у Хмельницькому 0-67-394-70-85.
Перукар-унiверсал, майстер манiкюру, педикюру, виробнича практика. Тел. у Хмельницькому 0-96-184-47-51.
Перукар-унiверсал, майстер манiкюру, педикюру. Тел. у Хмельницькому 0-67-254-04-05.
Перукар-унiверсал, манiкюрниця запрошуються на роботу, можлива оренда. Тел. у Хмельницькому 098-083-53-02.
Перукар-унiверсал, манiкюрниця, косметолог, бажано досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-98-377-56-36.
Перукарi з досвiдом, перспектива росту, розвиток за рахунок салону. Тел. у Хмельницькому 0-96-905-68-69.
Перукарi, манiкюрницi запрошуються у салон краси, термiново. Тел. у Хмельницькому 097-899-86-67.
Перукарi, манiкюрниця, косметолог, з д/р, запрошуються у перукарню "ЖА.Н.А". Тел. у Хмельницькому 0-67-908-46-41.
Перукарi, манiкюрниця, можлива оренда. Центр. Тел. у Хмельницькому 0-67-379-01-09.
Перукарi, оренда робочого мiсця, салон в центрi. Тел. у Хмельницькому 0-67-976-72-96.
Перукарi-унiверсали, манiкюрниця, масажист. Можлива оренда або %. Тел. у Хмельницькому: 098-006-55-85, 71-27-31.
Салон краси проводить набiр колективу перукарiв, майстрiв манiкюру та педикюру, комфортнi умови працi, Озерна. Тел. у Хмельницькому 067-381-34-12.
Торговi представники
! Агент торговий по мiсту без авто, по областi з власним авто. Тел. у Хмельницькому 0-98-006-38-28.
Meнеджер у вiддiл збуту та постачання, соцпакет, з/п вiд 3000 грн. Звертатись: вул.Гагарiна, 5, офiс 206. Тел. у Хмельницькому: 709-612, 097-505-20-39. КА "Авторитет-плюс".
Агент торговий (постiльна бiлизна). Тел. у Хмельницькому 0-98-920-86-46.
Агент торговий на пiдприємство, бажано досвiд роботи, гнучкий графiк роботи, з/п - 2000 грн. Звертатись: вул.Гагарiна, 5, офiс 206. Тел. у Хмельницькому: 709-612, 097-505-20-39. КА "Авторитет-плюс".
Агент торговий по мiсту без авто, область - з власним авто. Тел. у Хмельницькому 096-389-78-25.
Агент торговий по мiсту, з/п вiд 2500 грн. + %. Тел. у Хмельницькому 0-67-208-04-62.
Агент торговий, з власним авто, запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому: 74-32-92, 067-383-42-83.
Агент торговий, стать не має значення. Продовольча група товарiв. Субота, недiля вихiднi. З/п - ставка (вiд 2500 грн.) + % + бонуси. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Агент торговий, термiново, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 0-96-447-08-76.
Агенти торговi з авто i без них, менеджери з вiкон. Тел. у Хмельницькому: 0-96-728-66-98, 77-94-35. КА "Надiя".
Агенти торговi з власним легковим автомобiлем запрошуються на постiйну роботу, з/п вiд 3500 грн. + витрати (пальне, амортизацiя). Тел. у Хмельницькому 097-287-62-03.
Агенти торговi запрошуються на роботу у м.Хмельницький, область, з власним авто. Тел. у Хмельницькому 64-54-54.
Агенти торговi запрошуються на роботу у м.Шепетiвка, якi проживають у тих мiстах. Тел. у Хмельницькому 64-54-54.
Агенти торговi, 800 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому 0-67-689-91-38.
Агенти торговi, супервайзери зi стажем роботи, мiсто, область, також проживаючим в Кам'янцi-Подiльському, Хмельницькому, з/п вiд 3000 грн., бажано з авто. Тел. у Хмельницькому: 0-67-597-75-47, 0-67-239-18-90.
Агентiв торгових (продовольчi товари) запрошує фiрма "Ласка", вул.Геологiв, 2/1. Тел. у Хмельницькому 067-354-15-16.
Водiй-експедитор, категорiї "В", "С" (продукти харчування). Тел. у Хмельницькому: 74-97-10, 068-346-19-64.
Експедитор, можна без д/р, робота в мiстi Хмельницькому, з/п вiд 2300 грн. Робочий день з 8.00 до 17.00. Суб.-Нд.- вихiднi. Звертатись:вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Експедитор, побутова хiмiя, доставка, з/п - 2500 грн. Тел. у Хмельницькому 77-71-32.
Експедитори запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 093-323-93-59.
Компанiя-iмпортер побутової хiмiї оголошує вакансiю торгового представника, з/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-97-305-46-80.
Менеджер в Iнтернет-магазин, комунiкабельнiсть, креативнiсть, знання програми "1С-Бухгалтерiя" для звiту. Тел. у Хмельницькому 0-97-183-21-10.
Менеджер гуртових продажiв, бажано д/р, авто, закiнчена в/о. Тел. у Хмельницькому: 2-22-45, 0-67-382-10-86.
Менеджер з обробки замовлень. Впевнений користувач ПК, комунiкабельнiсть. Тел. у Хмельницькому 0-67-155-10-57.
Менеджер з постачання (заготiвельник), д/р обов'язковий. Звертатися: вул.Заводська, 20, КА "Твоя робота". Тел. у Хмельницькому 0-67-199-80-07.
Менеджер з постачання у приватну компанiю, робота офiцiйна, комунiкабельнiсть, умiння ведення переговорiв, з/п вiд 3000 грн. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Менеджер з продажу запрошується, у зв'язку з розширенням. Тел. у Хмельницькому: 70-55-21, 067-383-19-09.
Менеджер з продажу металопластикових конструкцiй в офiс, бажано жiнка, д/р 3 роки, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-50-376-79-86, Василь Володимирович.
Менеджер з продажу пестицидiв з власним авто. Офiцiйне працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 71-03-48, 067-635-13-07.
Менеджер з продажу, будiвельна галузь, хлопець, дiвчина, бажано до 25 рокiв, д/р, з/п вiд 2500 грн. Тел. у Хмельницькому 067-384-59-33.
Менеджер з продажу, власний автомобiль, з/п вiд 5000 грн. Звертатись: вул.Заводська, 20, КА "Твоя робота". Тел. у Хмельницькому 0-67-199-80-07.
Менеджер з продажу, чоловiк, жiнка, бажано до 40 рокiв, умiння вести переговори, навики успiшного продажу. Офiсна робота. З/п - ставка + %. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 70-06-19.
Менеджер зi збуту (гуртовий склад будматерiалiв) запрошується на фiрму "Вiсла", досвiд роботи, комунiкабельнiсть, бажано 25-35 рокiв, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-67-703-71-65, 10.00-17.00.
Менеджер зi збуту, бажано чоловiк 30-40 рокiв, технiчна в/о, комунiкабельнiсть, знання "1С-Бухгалтерiї". Тел. у Хмельницькому 78-35-53.
Менеджер зi збуту, виробнича сфера, в/о, ПК, 1С (робота в офiсi). Тел. у Хмельницькому 70-54-95
Менеджер зi збуту: в/о (хiмiк, мiкробiолог), знання ПК, 1С (робота в офiсi). Тел. у Хмельницькому 70-54-95.
Менеджер територiальний термiново запрошується на пiдприємство, д/р, авто обов'язкове, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 0-67-432-04-16, 78-48-82.
Менеджер, бажано чоловiк вiд 25 рокiв, облицювальна плитка, шпалери, досвiд. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-87-77.
Менеджер-дiвчина з продажу автомобiлiв, на роботу в автосалон. Вимоги: бажано д/р з продажу авто, користувач ПК, права категорiї "В". Обов'язки: робота з клiєнтами в автосалонi, презентацiя автомоблiв, продаж автомобiлiв, проведення тест-драйвiв. Чекаємо резюме з фото на e-mail: office@grand-motor.toyota.ua
Менеджер-консультант, з/п - 3500-3800 грн. Тел. у Хмельницькому 70-73-70.
Менеджера з продажу запрошує ПП "Буд Iмiдж", бажано 20-35 рокiв. Вимоги: активнiсть, комунiкабельнiсть, права водiя, комп'ютернi навички. Звертатися: вул.Тернопiльська, 13. Тел. у Хмельницькому: 72-52-22, 72-51-00.
Менеджери з продажу, з/п - 3200 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-689-91-38.
Менеджери з торгiвлi. Звертатися: вул.Зарiчанська, 34, оф.211. Агентство працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 77-74-78, 067-393-61-99.
Менеджери у вiддiл збуту, бажано до 30 рокiв, з/п - 3000-4000 грн./мiсяць. Тел. у Хмельницькому 0-94-981-44-13.
Менеджери у вiддiл збуту, з/п - 2800-4000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-68-113-09-00.
Мерчандайзер, (хлопцi, дiвчата), продуктова група товарiв, можна без д/р, робота у Хмельницькому. Звертатись:вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Мерчандайзер, з власним авто, з/п вiд 2500 грн. Звертатися: вул.Заводська, 20, КА "Твоя робота". Тел. у Хмельницькому 0-67-199-80-07.
Мерчандайзери (побутова хiмiя), бажано до 30 рокiв, з/п - 1000-1200 грн./тиждень + %. Тел. у Хмельницькому 0-98-383-55-10.
Мерчандайзери, з/п - 2500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-68-113-09-00.
Представник регiональний, бажано д/р у прямих продажах. З/п - 4000 грн. + %. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Представник торговий (прямi продажi), офiцiйно, бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 70-84-13.
Представник торговий в сферу прямого продажу. З/п - 3000 грн./мiсяць. Тел. у Хмельницькому 097-164-43-01.
Представник торговий з власним авто запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-431-40-87.
Представник торговий запрошується на постiйну роботу, виробництво ковбасних виробiв, вiк бажано вiд 23 рокiв, можливо, без авто. Тел. у Хмельницькому 0-97-244-28-44.
Представник торговий у iзраїльську компанiю, бажано 21-55 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-488-64-54.
Представник торговий, без авто, по мiсту. Тел. у Хмельницькому 097-701-34-82.
Представник торговий, продукти харчування. Звертатися: вул.Зарiчанська, 34, оф.211. Агентство працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 77-74-78, 067-393-61-99.
Представник торговий, робота по мiсту Хмельницькому, непродовольчi товари, можна без д/р, з/п 2000 грн. +%. Суб-Нд. - вихiднi. Звертатись:вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Представник-косметолог торговий у iзраїльську компанiю. Тел. у Хмельницькому 0-97-488-64-54.
Представника торгового з бутильованої води та продуктiв харчування запрошує на роботу молода, перспективна компанiя "Щедрий край". Тел. у Хмельницькому 0-96-664-00-71.
Представники регiональнi, по Хмельницькiй обл., металопластиковi вироби. Тел. у Хмельницькому: 096-227-27-47, 067-263-90-04.
Представники торговi з продажу, телекомунiкацiйних послуг. Тел. у Хмельницькому 0-67-166-08-53.
Представники торговi з продажу, телекомунiкацiйних послуг. Тел. у Хмельницькому: 70-57-46, 097-750-16-37.
Представники торговi запрошуються у бiзнес. Каталоги "Oriflame" та iх доставка безкоштовно. Тел. у Хмельницькому 0-98-575-84-08.
Представники торговi по мiсту (продукти харчування) запрошуються у торговельну фiрму. Тел. у Хмельницькому: 067-380-53-61, 067-222-34-17.
Представники торговi по мiсту та областi запрошуються у дистриб'юторну компанiю. Досвiд роботи з продавольчими товарами, водiйський стаж. Тел. у Хмельницькому: 0-67-382-57-38, 067-678-14-84.
Представники торговi, 800 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому 70-53-25.
Представники торговi, бажано дiвчата, можливо, без досвiду роботи. Тел. у Хмельницькому: 0-96-346-30-72, 0-96-346-26-42.
Представники торговi, по областi, продукти харчування, наявнiсть авто, досвiд роботи, бажання працювати, висока з/п, соц.пакет. Тел. у Хмельницькому 097-316-69-61.
Представникiв торгових з авто по областi запрошує ТОВ "ГофроПак". Тел. у Хмельницькому 0-67-311-54-50.
Представникiв торгових на конкурснiй основi запрошує фiрма-дистриб'ютор. Вимоги: досвiд роботи, бажано власне авто. Тел. у Хмельницькому: 067-311-41-56, 067-279-46-00.
Приймальники замовлень, термiново, 3 вакансiї, з/п вiд 2300 грн./мiсяць. Тел. у Хмельницькому 097-579-99-86.
Регiональний менеджер з продажу металопластикових конструкцiй (вiкна), д/р 3 роки, стаж водiння 5 р., категорiя "В", з/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-50-376-79-86, Василь Володимирович.
Супервайзер з д/р (продукти харчування). Тел. у Хмельницькому 0-67-431-40-87.
Супервайзер, д/р з непродуктовою лiнiйкою, керування людьми, навички активного продажу промислової групи товарiв, наявнiсть автомобiля. E-mail: yana-v@sofit.com.ua Тел. у Хмельницькому: 050-387-10-51, 067-902-09-21.
Супервайзера та торгових агентiв запрошує на постiйну роботу дистриб'юторська компанiя. Вимоги: наявнiсть авто, досвiд роботи. Пропонуємо високу з/п. Тел. у Хмельницькому 0-93-629-89-70.
Торгiвля
Касир, фiрмовий магазин, без д/р, офiцiйне працевлаштування, з/п - 1500 грн. Звертатись: вул.Заводська, 20, КА "Твоя робота". Тел. у Хмельницькому 0-67-199-80-07.
Касири запрошуються на роботу у супермаркет. Тел. у Хмельницькому: 0-97-740-13-00, 55-27-65.
Касири, продавцi. Тел. у Хмельницькому: 0-96-728-66-98, 77-94-35. КА "Надiя".
Менеджер торговельного залу, бажано хлопець. Тел. у Хмельницькому: 79-64-62, 64-05-73.
Менеджер у магазин на постiйну роботу, бажано чоловiк 22-30 рокiв, освiта, знання ПК та електротехнiки. Тел. у Хмельницькому: 0-50-539-33-71, 78-74-76.
Мерчандайзер (побутова хiмiя), з/п - 1800 грн. + %. Тел. у Хмельницькому 77-71-32.
Продавець (побутова хiмiя), бажано до 40 рокiв, проспект Миру. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-62-30.
Продавець (речовий ринок), бажано жiнка 40 рокiв, д/р, з/п - 2200 грн. Тел. у Хмельницькому: 71-85-83, 050-376-28-82.
Продавець автозапчастин в автомагазин, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 71-02-02.
Продавець в магазин автозапчастин, обов'язково з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-717-81-56.
Продавець в продуктовий магазин. Тел. у Хмельницькому 0-96-430-71-43.
Продавець запрошується на речовий та продовольчий ринки у кiоск продовольчих товарiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-352-90-00.
Продавець запрошується у магазин побутової хiмiї, вiк вiд 20 до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-312-66-34.
Продавець запрошується у продуктовий магазин. Тел. у Хмельницькому: 65-82-35, 097-560-38-38.
Продавець на "кури-грiль". Тел. у Хмельницькому 0-67-381-01-15.
Продавець на квас. Тел. у Хмельницькому 067-717-14-09.
Продавець на лiтнiй майданчик. Тел. у Хмельницькому 096-488-77-62.
Продавець на постiйну роботу, продуктовий магазин, Гречани. Тел. у Хмельницькому: 0-97-478-04-30, 0-67-924-31-04, 66-42-55.
Продавець на речовий ринок, бажано молода дiвчина з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 096-416-87-75.
Продавець на речовий ринок, мiсцева прописка та досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-96-188-09-70.
Продавець на Старокостянтинiвський ринок. Тел. у Хмельницькому 0-97-451-17-80.
Продавець одягу, ТЦ, бажано дiвчата 22-30 рокiв, без дiтей, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-97-777-94-61.
Продавець преси, iнвалiд, у "Фуршет" на вул.Тернопiльськiй. Тел. у Хмельницькому 0-97-969-70-39.
Продавець продтоварiв з д/р, графiк роботи: 8.00-22.00, тиждень через тиждень, пристойна з/п, повний соцпакет, вiдшкодування вартостi обiдiв. Тел. у Хмельницькому 067-208-06-03.
Продавець у зоомагазин, офiцiйне працевлаштування, бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-480-21-38.
Продавець у магазин жiночого одягу, бажано дiвчина 20-25 рокiв, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-97-750-08-61.
Продавець у магазин побутової хiмiї. Тел. у Хмельницькому 0-97-950-44-07.
Продавець фруктiв на речовий ринок, енергiйний, з/п %. Тел. у Хмельницькому 098-253-14-09.
Продавець, бажано дiвчина 25-35 рокiв, дитячий одяг, офiцiйне працевлаштування. Тел. у Хмельницькому 0-99-447-42-00.
Продавець, бажано дiвчина до 30 р., без ш/з, у кiоск шаурми, нiчна змiна, з/п вiд 80 грн./нiч. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-46-38.
Продавець, бажано дiвчина до 30 рокiв, речовий ринок, старий базар. Тел. у Хмельницькому 067-943-89-05.
Продавець, бажано дiвчина у вiддiл незвичайних подарункiв, ТРЦ "Оазис". Тел. у Хмельницькому 0-98-440-30-04.
Продавець, бажано дiвчина, для торгiвлi розсадою та саджанцями. Тел. у Хмельницькому 0-67-713-14-15.
Продавець, бажано дiвчина. Тел. у Хмельницькому 067-965-56-56.
Продавець, бажано жiнка, на речовий ринок. Тел. у Хмельницькому 097-909-59-97.
Продавець-жiнка, бажано до 35 рокiв, на речовий ринок (подарунковий асортимент), постiйне мiсце роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-359-98-88.
Продавець-касир запрошується в супермаркет "Вопак" по вул.Кам'янецькiй, 63. Тел. у Хмельницькому 0-67-548-18-01.
Продавець-консультант автозапчастин, досвiд роботи вiд 2-х рокiв. Тел. у Хмельницькому: 75-26-52, 067-259-95-88.
Продавець-консультант у магазин косметики, парфумерiї, побутової хiмiї, дзвонити з 11.00 до 20.00. Тел. у Хмельницькому 095-283-52-33.
Продавець-консультант у меблевий магазин, бажано дiвчина вiком вiд 25 рокiв, дизайнерськi здiбностi, iнiцiативнiсть, досвiд з продажу, пристойна з/п. Тел. у Хмельницькому 0-96-650-58-53.
Продавець-консультант у новий комп'ютерний магазин "Чiп". Резюме на e-mail: dir@chip.biz.ua Тел. у Хмельницькому 70-02-12.
Продавець-консультант у торговий центр (одяг), комунiкабельна, вiдповiдальна молодь, досвiд з продажу одягу, з/п - ставка + %. Тел. у Хмельницькому 0-98-247-07-77.
Продавець-консультант цифрової технiки у салон мобiльного зв'язку, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 068-113-55-38.
Продавець-консультант. Звертатися: вул.Зарiчанська, 34, оф.211. Агентство працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 77-74-78, 067-393-61-99.
Продавцi в магазин продажу джинсiв, з/п вiд 3000 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-97-320-37-12, 0-97-320-33-29.
Продавцi в магазин, можлива часткова зайнятiсть, з/п - 1800 грн. + %. Звертатись: вул.Гагарiна, 5, офiс 206. Тел. у Хмельницькому: 709-612, 097-505-20-39. КА "Авторитет-плюс".
Продавцi запрошуються в продуктовий магазин, Виставка. Тел. у Хмельницькому 0-98-006-50-72.
Продавцi запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 71-55-98, 0-97-479-36-62.
Продавцi на весiльнi сукнi. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-92-62.
Продавцi на вечiрнi сукнi. Тел. у Хмельницькому 0-97-703-04-83.
Продавцi на речовий ринок. Тел. у Хмельницькому 0-93-653-63-06.
Продавцi на склад, нормований робочий день з 8.00 до 17.00. Тел. у Хмельницькому 0-67-235-22-53.
Продавцi на сонцезахиснi окуляри, бiля "Дитячого свiту", овочевого ринку. Тел. у Хмельницькому: 0-97-330-60-65, 0-67-384-69-26.
Продавцi одягу та взуття, магазин у центрi мiста, вiк бажано до 35 рокiв, з/п 2000 грн. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Продавцi у горiлчаний вiддiл запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 72-01-37.
Продавцi у контейнер (цемент фасований). Тел. у Хмельницькому 0-68-172-43-77, з 10.00 до 17.00.
Продавцi у продуктовий магазин. Звертатися: вул.Зарiчанська, 34, оф.211. Агентство працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 77-74-78, 067-393-61-99.
Продавцi чеснi запрошуються у продуктовий магазин, вул.Заводська, 62. Тел. у Хмельницькому 0-96-136-02-82.
Продавцi, 2 особи з досвiдом роботи, у вiддiл бiжутерiї. Тел. у Хмельницькому 067-729-47-15.
Продавцi, бажано хлопцi, в магазин пива. Тел. у Хмельницькому 067-740-58-55.
Продавцi, касири запрошуються у торговельну мережу на постiйну роботу. Вимоги: поряднiсть, комунiкабельнiсть, бажано досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому: 067-380-50-36, 75-22-20.
Продавцi, касири у продуктовий магазин, гарнi умови працi, з/п пристойна. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Продавцi-касири на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-548-21-06.
Продавцi-консультанти, з/п - 3000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-689-91-38.
Продавцi-консультанти. Тел. у Хмельницькому 097-686-38-04.
Робiтники, сфера торгiвлi. Навчання. З/п - 3000 грн. Тел. у Хмельницькому 70-73-70.
Спiвробiтники у сферу торгiвлi, бажано до 30 рокiв, з/п - 500-900 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому 0-94-984-41-36.
Транспорт
Автокранiвники. Тел. у Хмельницькому: 0-96-728-66-98, 77-94-35. КА "Надiя".
Водiй-експедитор на ГАЗель, графiк роботи нормований, з/п - 2500 грн. Звертатись: вул.Гагарiна, 5, офiс 206. Тел. у Хмельницькому: 709-612, 097-505-20-39. КА "Авторитет-плюс".
Водiї категорiї "D" запрошуються на маршрути, м.Київ. З/п вiд 5000 грн. Надається житло. Ремонт та заправка за рахунок пiдприємства. Тел. у Хмельницькому: 0-50-900-34-44, 0-67-600-01-61, 0-95-603-01-05.
Водiї категорiї "Е", вантажнi перевезення, автомобiлi Ман, Сканiя, Даф, з/п вiд 8000 грн. Житло на базах надається. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Водiї категорiї "С". Перевезення по мiсту, областi. Стаж водiння вiд 5 рокiв, з/п вiд 3500 грн. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Водiї категорiй "В", "С", на iномарки, п'ятиденний робочий тиждень. Поряднiсть. З/п вiд 3500 грн. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Водiї на радiо-таксi, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому: 0-67-384-77-89, 0-67-384-62-08.
Водiї на радiо-таксi. Тел. у Хмельницькому 097-754-81-65.
Водiї на сiдельний тягач, та на тандем, категорiя "Е", по Українi. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-24-80.
Водiї, досвiд роботи та закордонний паспорт обов'язковий. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-19-40.
Водiїв категорiї "D", на постiйну роботу запрошує транспортна компанiя "Автосоюз" м.Бровари (маршрут Бровари-Київ). Лiжко-мiсце надається. Тел. у Хмельницькому: 0-67-239-01-60, 0-4594-5-11-90.
Водiїв-експедиторiв на конкурснiй основi запрошує компанiя-виробник хлiба "Агробiзнес". Тел. у Хмельницькому 097-720-97-06.
Водiй автобуса на мiжобласний маршрут, бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-96-451-69-18.
Водiй електронавантажувача з досвiдом запрошується на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 78-58-68.
Водiй з автомобiлем з малими витратами пального. Тел. у Хмельницькому 71-02-02.
Водiй з власним авто, до 1,5 т. Тел. у Хмельницькому: 65-20-00, 0-67-380-52-30, 0-67-795-60-60.
Водiй з власним мiкроавтобусом, робота по мiсту. Звертатись: вул.Гагарiна, 5, офiс 206. Тел. у Хмельницькому: 709-612, 097-505-20-39. КА "Авторитет-плюс".
Водiй кари на склад будiвельних матерiалiв, досвiд роботи обов'язковий, бажано 25-40 рокiв, з/п - 80 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-97-976-24-33, Юрiй, 10.00-15.00.
Водiй категорiї "Е" запрошується на вантажний автомобiль для мiжнародних перевезень. Тел. у Хмельницькому 0-67-903-72-01.
Водiй категорiї "Е". Тел. у Хмельницькому 0-68-172-43-77.
Водiй категорiї "С", д/р вiд 3-х рокiв, робота по Українi. Тел. у Хмельницькому 0-96-106-98-25.
Водiй на 0-62 службу таксi, Деу Сенс, газ - метан. Тел. у Хмельницькому 0-98-936-93-01.
Водiй на автомобiлi ЗIЛ-131, ГАЗ-66, всi категорiї, ремонт. Тел. у Хмельницькому 0-67-164-70-02.
Водiй на ГАЗ-53. Тел. у Хмельницькому 0-50-376-21-53.
Водiй на ЗIЛ-130, самоскид, вмiння ремонтувати, вiк бажано вiд 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-674-17-52.
Водiй на маршрутку, термiново. Тел. у Хмельницькому 0-67-649-83-51.
Водiй на мiжнароднi автоперевезення. Тел. у Хмельницькому 0-67-924-21-53.
Водiй на мiжнароднi автоперевезення. Тел. у Хмельницькому 0-97-719-36-29.
Водiй на мiжнароднi перевезення, категорiї "С", "Е". Тел. у Хмельницькому 0-67-383-14-30.
Водiй особистий (з власним авто ГАЗель або мiкроавтобусом вантажним), для закупiвлi металу. Тел. у Хмельницькому 0-67-134-80-81.
Водiй, експедитор категорiй "В", "С", бажано до 45 рокiв, з/п - 3000 грн. Звертатись: вул.Заводська, 20, КА "Твоя робота". Тел. у Хмельницькому 0-67-199-80-07.
Водiй-далекобiйник, по Українi, мiжнароднi перевезення, категорiї "С", "Е", досвiд, рекомендацiї. Тел. у Хмельницькому 0-63-814-55-09.
Водiй-експедитор з власним мiкроавтобусом. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-13-47.
Водiй-експедитор запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-13-47.
Водiй-експедитор запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 096-471-18-84.
Водiй-експедитор запрошується на ТОВ "Iнтерпродсервiс". Вимоги: категорiї "В", "С", бажано до 45 рокiв, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 78-40-90, з 9.00 до 12.00.
Водiй-експедитор на ГАЗель бортову. Тел. у Хмельницькому 0-96-284-22-28.
Водiй-експедитор та торговий агент запрошується у фiрму "Ласка". Адреса: вул.Геологiв, 2/1. Тел. у Хмельницькому 0-67-354-15-16.
Водiй-експедитор, бажано з власним авто. Звертатися: вул.Зарiчанська, 34, оф.211. Агентство працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 77-74-78, 067-393-61-99.
Водiй-експедитор, стаж вiд 5 рокiв, категорiї "В", "С", "Е", з/п договiрна. Тел. у Хмельницькому: 71-22-70, 067-275-35-19, 10.00-15.00.
Водiй-кур'єр з власним автомобiлем та без, з/п вiд 2500 грн. + бензин. Тел. у Хмельницькому 70-60-09.
Комбайнер, з д/р на зернозбиральному комбайнi. Тел. у Хмельницькому 0-67-775-55-77.
Машинiст бульдозера, машинiст екскаватора запрошуються на роботу у Хмельницьке комунальне пiдприємство "Спецкомунтранс". Адреса: м.Хмельницький, вул.Толстого, 1. За довiдками звертатись за Тел. у Хмельницькому 2-13-94.
Слюсар-водiй, категорiя "Е". Тел. у Хмельницькому 0-67-711-05-46.
Автосервiс
Автоелектрик на СТО, д/р 2 роки. Тел. у Хмельницькому: 75-26-52, 067-259-95-88.
Автомийник запрошується на роботу, Гречани. Тел. у Хмельницькому: 0-67-709-99-99, 0-67-380-47-00.
Автомийники запрошуються на автомийку, гнучкий графiк, зарплата висока. Тел. у Хмельницькому: 0-97-352-17-12, 0-67-900-10-41.
Автомийники на автомийку, з/п висока + премiя. Тел. у Хмельницькому 067-380-90-77.
Автомийники на постiйну роботу, вул.Молодiжна, 22. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-28-55.
Автомийники на постiйну роботу, з/п висока. Звертатися: вул.Заводська, 20, КА "Твоя робота". Тел. у Хмельницькому 0-67-199-80-07.
Автомийники на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 067-608-72-07, з 9.00 до 17.00.
Автомийники, бажано чоловiки 20-30 рокiв, Раково, Дубово не телефонувати. Тел. у Хмельницькому 068-112-74-65.
Автослюсар з ремонту л/а, досвiд роботи вiд 1 року, хорошi умови роботи, пiдвищення квалiфiкацiї, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 72-68-00.
Автослюсарi, бажано з д/р. Тел. у Хмельницькому 067-254-15-33.
Автослюсарi, з досвiдом, до 35 рокiв, на високооплачувану роботу, вул.Пiлотська, 70/1, Тел. у Хмельницькому 096-430-15-91.
Автослюсарiв та автоелектрикiв, з д/р, запрошує на постiйну роботу ТОВ "Лiдер-Сервiс". Тел. у Хмельницькому 78-50-10.
Автофарбувальник, рихтувальник, слюсар, моторист запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 067-722-06-27, 067-671-30-25.
Електрик, д/р з ремонту електричної частини вантажiвок. Тел. у Хмельницькому: 76-32-52, 067-382-02-85, 097-882-39-19.*
Зварювальник автомобiлiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-164-70-02.
Зварювальник та слюсар запрошуються у автомайстерню. Тел. у Хмельницькому 067-921-76-10.
Колорист, д/р вiд 1 року. Тел. у Хмельницькому: 75-26-52, 067-259-95-88.
Майстер-приймальник СТО, досвiд роботи вiд 2-х рокiв. Тел. у Хмельницькому: 75-26-52, 067-259-95-88.
Механiк з ремонту автомобiлiв, досвiд роботи 2 роки. Тел. у Хмельницькому: 75-26-52, 067-259-95-88.
Мийник з д/р запрошується на автомийку. Тел. у Хмельницькому 067-380-15-30.
Мийники на автомийку, хлопцi та дiвчата, бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 067-311-32-56.
Мийники та шиномонтажники, на сучасному обладнаннi. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-15-02.
Мотористи, електромеханiки, ремонтники автонавантажувачiв та автокранiв. Тел. у Хмельницькому: 0-96-728-66-98, 77-94-35. КА "Надiя".
Оператор молодший на АЗС, чоловiки, бажано вiд 18 до 40 рокiв, знання комп'ютера, одна доба через три доби. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Працiвники на автомийку, хлопцi та дiвчата, бажано до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-93-680-36-10.
Рихтувальник-фарбувальник з досвiдом роботи запрошується у автосервiс. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-34-07.
Токар-слюсар, з д/р. Тел. у Хмельницькому 0-67-775-55-77.
Фарбувальник автомобiльних кузовiв, досвiд роботи вiд 1-го року. Тел. у Хмельницькому: 75-26-52, 067-259-95-88.
Будiвництво, ремонт, благоустрiй
Арматурники та бетонярi запрошуються у будiвельну компанiю. Робота по Українi. Тел. у Хмельницькому 0-44-225-03-84.
Бетонярiв, арматурникiв, пiдсобних робiтникiв запрошує будiвельна компанiя "Ген. пiдрядчик", iногороднiм забезпечуються безкоштовним житлом. Тел. у Хмельницькому 0-50-248-27-55.
Будiвельники всiх спецiальностей. Ремонт квартир та приватних будинкiв. Замовлення є цiлий рiк, з/п дуже високi, термiново. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Будiвельники на внутрiшнi роботи та пiдсобники-рiзноробочi у Київ та область, чоловiки та жiнки бажано до 55 рокiв. Вахтовий графiк, гуртожиток, з/п вiд виробiтку, виплати щотижневi. Тел. у Хмельницькому: 0-95-013-31-96, 063-563-04-54, 067-293-85-34.
Будiвельники рiзних спецiальностей та рiзноробочi запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-347-23-07.
Виконроб, бригадир з бригадою, бажано з авто, будiвництво котеджiв. Тел. у Хмельницькому 0-98-418-99-38.
Виконроб, освiта будiвельна, д/р, офiцiйне працевлаштування, з/п договiрна. Тел. у Хмельницькому 0-67-145-47-99.
Екскаваторник на ЮМЗ Е02621. Тел. у Хмельницькому 0-67-960-34-05.
Електрик для ремонту невеликої побутової технiки запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-50-372-93-11.
Електрик запрошується у "Фольксваген-Чоп". Тел. у Хмельницькому: 0-97-951-72-13, 78-50-00.
Електрогазозварювальник, з/п вiд 2500 грн. Тел. у Хмельницькому 097-340-25-74.
Електрозварювальник, електрик та електромонтажник, без ш/з, запрошуються на виробництво. З/п висока (вiд 4000 грн). Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Електромонтажник на пiдприємство, графiк роботи нормований, д/р, з/п - 2000 грн. Звертатись: вул.Гагарiна, 5, офiс 206. Тел. у Хмельницькому: 709-612, 097-505-20-39. КА "Авторитет-плюс".
Електромонтажник, д/р, 4-та група допуску. Тел. у Хмельницькому: 71-85-83, 050-376-28-82.
Електромонтажникiв та електрослюсарiв 3-5 розрядiв запрошує на постiйну роботу електрична компанiя (м.Київ). Умови працi: вiдрядження по Українi, з/п - 3000-5000 грн., безкоштовне проживання. Тел. у Хмельницькому: 0-44-223-89-82, 0-67-406-99-40, 0-67-406-99-10.
Зварювальник з вмiнням зварювання, агроном. Тел. у Хмельницькому 0-67-310-50-44.
Каменярi, бетонярi, штукатури, робота по мiсту та областi. Тел. у Хмельницькому: 067-163-39-53, 79-38-07.
Кошторисник запрошується у будiвельну компанiю, офiцiйне оформлення, з/п висока, д/р обов'язковий. Тел. у Хмельницькому: 65-02-30, 098-437-13-87.
Муляри (бригада) запрошується на будiвництво приватної садиби. Тел. у Хмельницькому 0-97-561-27-17.
Муляри запрошуються на роботу, офiцiйне працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 0-67-381-18-11, 72-50-63.
Муляри запрошуються у будiвельну компанiю, офiцiйне працевлаштування, з/п висока, стабiльна. Тел. у Хмельницькому: 65-02-30, 098-437-13-87.
Прорабiв термiново запрошує будiвельна компанiя, бажано д/р вiд 32 рокiв, офiцiйне працевлаштування, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 65-02-30, 098-437-13-87.
Слюсар по роботi з металом, можна без д/р, вiк не має значення, з/п висока, стабiльна. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Слюсарiв, зварювальникiв, токарiв, фрезерувальникiв запрошує на роботу фiрма. Вимоги: д/р, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 71-85-41.
Спецiалiст з будiвельно-ремонтних робiт в торговельний центр, з/п вiд 1 500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-782-31-29.
Спецiалiст унiверсальний: сантехнiк, будiвельник, електрик, мебляр, iнше. Тел. у Хмельницькому: 77-90-76, 0-93-039-48-96.
Столяр-мебляр. Звертатися: вул.Зарiчанська, 34, оф.211. Агентство працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 77-74-78, 067-393-61-99.
Виробничi спецiальностi
Вантажники запрошуються на продуктовий склад. Тел. у Хмельницькому 067-795-48-65.
Вантажники. Тел. у Хмельницькому 097-929-86-16.
Електрозварювальник на кованi вироби термiново запрошується, вул.Молодiжна, 14А. Тел. у Хмельницькому 0-96-533-74-16.
Енергетик головний. Вимоги: вiдповiдна в/о, група допуску - 5, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-67-145-47-99.
Жiнка (бажано) запрошується у пекарню, тiльки нiчна змiна, Гречани ближнi. Тел. у Хмельницькому 0-67-900-47-33.
Завскладом, досвiд роботи, склад продуктiв харчування. Тел. у Хмельницькому 66-38-10.
Зварювальник-збиральник кованих металевих виробiв запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-453-50-36.
Комiрник на склад, бажано до 25 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-98-833-46-43.
Комплектувальники, без д/р, бажано до 27 р., з/п - 2000 грн. Звертатись: вул.Заводська, 20, КА "Твоя робота". Тел. у Хмельницькому 0-67-199-80-07.
Комплектувальники, експедитори запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 72-80-97, 64-12-41.
Майстри з виготовлення меблiв, д/р, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 74-34-22, 067-384-16-83.
Монтажникiв м/п вiкон з д/р запрошує пiдприємство. Тел. у Хмельницькому 0-67-948-98-36.
Налагоджувальника верстатiв (вища освiта, бажано д/р) запрошує на роботу на конкурснiй основi виробниче пiдприємство ТОВ "Сiрiус Екстружен". Резюме надсилати на e-mail: resume@sirius-extrusion.com Тел. у Хмельницькому: 69-08-03, 69-08-04.
Наладчик автомату газводи АТ-125 запрошується в органiзацiю. Тел. у Хмельницькому 72-06-35.
Пакувальники, фасувальники у гуртiвню промтоварiв, при потребi надається житло, з/п вiд виробiтку, 2500 грн./мiсяць. Тел. у Хмельницькому 097-579-99-86.
Працiвник складу запрошується на рибопереробне пiдприємство. Тел. у Хмельницькому: 74-04-04, 74-07-07.
Працiвник складу, промисловi товари, чоловiки бажано до 50 рокiв, з/п вiд 2200 грн. Суб.-Нд. - вихiднi. Працевлаштування офiцiйне. Звертатись:вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Складальник корпусних меблiв, столяр термiново запрошуються, можливо, без д/р. З/п вiд 3000 грн. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Складальники меблiв та столяр в торговий центр, гнучкий графiк роботи. Звертатись: вул.Гагарiна, 5, офiс 206. Тел. у Хмельницькому: 709-612, 097-505-20-39. КА "Авторитет-плюс".
Складальники меблiв, iндивiдуальне виробництво, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-97-378-99-89. Наталiя Iванiвна.
Слюсарi механоскладальних робiт термiново запрошуються на пiдприємство, вул.В.Чорновола, 88. Тел. у Хмельницькому: 72-00-82, 0-50-376-69-39.
Столяри запрошуються на постiйну роботу у фiрму. Тел. у Хмельницькому 0-97-074-64-84.
Столяри-верстатники. Тел. у Хмельницькому 0-96-278-05-16.
Технолог-лаборант на харчове виробництво. Тел. у Хмельницькому: 74-97-10, 068-346-19-64.
Чоловiки з технiчною освiтою, бажано вiк 25-35 рокiв, на виробництво. Тел. у Хмельницькому 70-28-38.
Побутова та комунальна сфери
Майстер з ремонту медичної апаратури та випробувального обладнання. Тел. у Хмельницькому 70-54-95.
Рiзноробочi
Актуально! Рiзноробочi запрошуються у гуртiвню промислових товарiв, з/п - 3500 грн. Тел. у Хмельницькому 64-13-33.
Вантажник, склад будматерiалiв, стабiльний заробiток. Тел. у Хмельницькому: 55-26-13, 55-22-05.
Вантажники на склад (фасований цемент). Тел. у Хмельницькому 0-68-172-40-84, з 10.00 до 17.00.
Вантажники на склад продуктiв. Тел. у Хмельницькому: 067-232-71-68, 78-95-41.
Вантажники на склад, чоловiки без ш/з. Офiцiйне працевлаштування, з/п вiд 2000 грн. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Вантажники та комплектувальники на склад, графiк роботи нормований, з/п вiд 120 грн./день. Звертатись: вул.Гагарiна, 5, офiс 206. Тел. у Хмельницькому: 709-612, 097-505-20-39. КА "Авторитет-плюс".
Двiрник запрошується, бажано чоловiк. Тел. у Хмельницькому 72-68-00.
Молода сiм'я на базу вiдпочинку, 10.00-22.00, Крим, Саки. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-62-67.
Пiдсобний робiтник запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-68-214-12-87.
Прибиральницi (р-н мiської лiкарнi), 2 людини, з/п - 900 грн. Тел. у Хмельницькому: 77-11-35, 097-902-78-58.
Прибиральниця в офiси, бажано до 50 рокiв. Повна зайнятiсть. З/п - 1300 грн. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Прибиральниця запрошується у магазин будматерiалiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-577-93-96.
Прибиральниця запрошується у салон краси. Тел. у Хмельницькому 067-753-18-89.
Прибиральниця у кафе, 4 днi через 4 днi, з/п вiд 90 грн./день + премiальнi + харчування. Звертатись:вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Прибиральниця у ТЦ "Дачник", повний робочий день. Тел. у Хмельницькому 65-43-97.
Рiзноробочий запрошується на виробництво. Тел. у Хмельницькому 097-339-74-49.
Рiзноробочi, вантажники, пакувальники на склад, вiдповiдальнiсть. Нормований робочий день. З/п висока (вiд 2000 грн.). Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Швейне виробництво
Бригада або швачки, конструктор-технолог запрошуються на роботу, Гречани. Тел. у Хмельницькому: 0-67-352-87-37, 0-67-380-47-00.
Дизайнер одягу, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 067-382-00-11.
Закрiйник з в/о запрошується у швейний цех. Тел. у Хмельницькому: 0-97-154-97-19, 093-691-46-71.
Закрiйник запрошується в ательє. Тел. у Хмельницькому: 0-97-696-28-47, 64-31-72.
Закрiйник запрошується у швейний цех. Тел. у Хмельницькому 0-98-192-22-80.
Закрiйник на постiйну роботу, з д/р, р-н Ружичної. Тел. у Хмельницькому 0-98-067-30-05.
Закрiйник на постiйну роботу, працевлаштування, район Кам'янецького моста. Тел. у Хмельницькому 0-67-959-92-78.
Закрiйник у цех пошиття жiночого одягу. Тел. у Хмельницькому 0-97-289-48-23.
Закрiйник, технолог з ремонту одягу, постiйна робота, ательє, Центр. Тел. у Хмельницькому 050-339-07-97.
Закрiйник-конструктор на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-331-87-58.
Конструктор висококвалiфiкований запрошується на постiйну роботу у дiючий швейний цех. Постiйне завантаження, гарнi умови, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-99-912-98-99.
Конструктор швейних виробiв, квалiфiкованi швачки, верхнiй одяг, Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-98-681-23-79.
Конструктори з конструювання одягу (двоє людей) запрошуються на постiйну роботу. З/п - ставка + %. Тел. у Хмельницькому 0-67-260-15-85.
Майстер квалiфiкований, досвiдчений, вiдповiдальний з виробництва жiночого одягу запрошується у швейний цех, гарнi умови працi, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 0-97-638-79-99, 098-946-94-29.
Модельєр, технолог на взуттєве пiдприємство, на конкурснiй основi. Тел. у Хмельницькому: 0-67-777-87-57, 78-38-36.
Модельєр-конструктор, з д/р, у трикотажний цех. Тел. у Хмельницькому 0-67-725-98-67.
Модельєр-конструктор, технолог, виробництво трикотажного одягу. Тел. у Хмельницькому: 74-69-29, 067-195-68-92, 093-680-36-73.
Модельєр-конструктор, технолог. Жiночий одяг, вишиванки. Тел. у Хмельницькому: 70-21-38, 0-67-494-28-02.
Оверложницi, контролер ВТК на виробництво трикотажного одягу. Тел. у Хмельницькому: 74-69-29, 067-195-68-92, 093-680-36-73.
Оверложниця запрошується на роботу для пошиття дитячого трикотажу, Лезнево. Тел. у Хмельницькому 097-183-35-24.
Помiчник закрiйника на неповний робочий день. Гречани ближнi. Тел. у Хмельницькому 0-97-386-97-11.
Помiчник закрiйника, гарнi умови працi. Тел. у Хмельницькому 0-96-122-98-21.
Прасувальницi квалiфiкованi запрошуються на стабiльну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-024-87-38.
Прасувальниця (жiночi штани) на постiйну роботу, з/п висока, вул.Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому: 0-97-539-80-08, 77-72-23.
Прасувальниця з досвiдом роботи, Ружична. Тел. у Хмельницькому 0-98-067-30-05.
Прасувальниця на верхнiй одяг, р-н залiзничного вокзалу. Тел. у Хмельницькому 097-935-79-96.
Працiвник, бажано хлопець до 25 рокiв, запрошується у взуттєвий цех. Тел. у Хмельницькому 0-68-202-56-64.
Працiвники у взуттєвий цех на затяжку, з/п висока, вихiднi. Тел. у Хмельницькому 0-96-923-61-71.
Рiзальник, бажано чоловiк, запрошується на роботу в швейний цех, досвiд роботи на стрiчковому ножi вiд 2-х рокiв. Тел. у Хмельницькому: 067-673-99-17, 70-38-25.
Розкрiйник з д/р термiново у швейний цех, Виставка. Тел. у Хмельницькому: 777-095, 094-981-60-95.
Розмиловщик-закрiйник, квалiфiкований, швачки (медичний одяг), ринок "Берiзка". Тел. у Хмельницькому 0-67-332-61-82.
Технолог в швейний цех з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому: 0-67-381-25-55, 0-97-935-41-72.
Технолог швейного виробництва. Тел. у Хмельницькому 0-68-214-12-87.
Технолог-конструктор швейних виробiв. Тел. у Хмельницькому 067-382-00-09.
Технолог-конструктор, р-н ТРЦ "Рiко". Тел. у Хмельницькому 067-755-40-77.
Швачка або швачки (верхнiй жiночий одяг), р-н обласної лiкарнi. Тел. у Хмельницькому: 0-93-717-13-49, 098-066-40-59.
Швачка для пошиття ковдр у цех, р-н медтехнiки. Тел. у Хмельницькому: 0-67-276-39-26, 098-203-13-27.
Швачка запрошується на постiйну роботу, вул.Раскової. Тел. у Хмельницькому: 79-42-90, 0-67-265-88-70.
Швачка квалiфiкована запрошується на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-934-52-93.
Швачка квалiфiкована на речовий ринок в ательє. Тел. у Хмельницькому 0-67-408-25-62.
Швачка квалiфiкована, постiйна робота, ательє iндивiдуального пошиття, Центр. Тел. у Хмельницькому 79-40-70.
Швачка на пошиття постiльної бiлизни. Тел. у Хмельницькому 0-98-909-60-53.
Швачка порядна, закладна, пошиття ковдр, можливо, без д/р. Тел. у Хмельницькому 0-98-447-00-10.
Швачка та оверложниця на пошиття ситцевих халатiв, Гречани ближнi. Тел. у Хмельницькому 0-97-386-97-11.
Швачка, прасувальниця запрошуються у швейний цех. Тел. у Хмельницькому 70-70-14.
Швачка, швачка-оверложниця, технолог-конструктор. Тел. у Хмельницькому 0-67-110-22-40.
Швачки (верхнiй одяг). Тел. у Хмельницькому 0-97-073-82-89.
Швачки (медичний одяг) в цех на постiйну роботу, Гречани ближнi. Тел. у Хмельницькому 0-67-740-71-77.
Швачки (петлi, гудзики), з досвiдом, на пошиття блуз. Тел. у Хмельницькому 0-67-491-97-15.
Швачки або бригада швачок, р-н фiлармонiї. Прасувальниця, р-н Виставки. Тел. у Хмельницькому: 78-55-90, 097-990-27-49.
Швачки в салон штор. Тел. у Хмельницькому: 0-97-218-71-74, 0-50-581-46-27, 0-96-597-84-47.
Швачки в трикотажний цех, завантаження постiйне, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 097-348-37-73, 097-966-04-87.
Швачки в швейний цех, з/п висока, нове обладнання. Тел. у Хмельницькому: 78-38-42, 067-354-23-97, 067-384-68-53.
Швачки висококвалiфiкованi, бажано д/р, технолог-конструктор, прасувальниця. Висока з/п. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-93-67.
Швачки висококвалiфiкованi, гарнi розцiнки, хорошi умови, р-н Електронiки. Тел. у Хмельницькому 097-287-65-53.
Швачки висококвалiфiкованi, постiйна робота, р-н Виставки. Тел. у Хмельницькому 050-376-42-84.
Швачки з досвiдом, Виставка. Тел. у Хмельницькому 0-97-350-17-48.
Швачки запрошуються у взуттєвий цех, можливе навчання. Тел. у Хмельницькому 0-96-888-43-76.
Швачки запрошуються (еластик, трикотаж). Тел. у Хмельницькому 0-96-533-59-54.
Швачки запрошуються в цех, гнучкий графiк, р-н залiзничного вокзалу. Тел. у Хмельницькому 0-98-355-55-15.
Швачки запрошуються в швейний цех, гарнi умови. Заготзерно. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-52-87.
Швачки запрошуються на маспошиття. Звертатися: вул.Зарiчанська, 34, оф.211. Агентство працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 77-74-78, 067-393-61-99.
Швачки запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-157-26-24.
Швачки запрошуються на роботу у новий цех. Тел. у Хмельницькому: 0-97-760-33-01, 0-98-987-11-15.
Швачки запрошуються на роботу, ближнi Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-98-198-48-56.
Швачки запрошуються на роботу, гарнi умови, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-96-122-98-91.
Швачки запрошуються на роботу, район Лезнево, термiново. Тел. у Хмельницькому 067-877-73-07.
Швачки запрошуються на роботу. Озерна. Тел. у Хмельницькому 0-96-745-78-18.
Швачки запрошуються у ательє на речовий ринок. Тел. у Хмельницькому: 0-68-204-29-53, 096-870-75-39.
Швачки запрошуються у цех з пошиття трикотажних виробiв, можливо, бригада. Тел. у Хмельницькому 0-50-376-21-70.
Швачки запрошуються у швейний цех, можливе оформлення. Тел. у Хмельницькому: 0-97-073-82-89, 0-93-440-73-51.
Швачки запрошуються. Тел. у Хмельницькому 0-67-980-56-68.
Швачки квалiфiкованi (жiночi штани), Виставка. Тел. у Хмельницькому: 096-349-15-60, 71-50-86.
Швачки квалiфiкованi в цех, пошиття жiночого одягу. Тел. у Хмельницькому 0-97-289-48-23.
Швачки квалiфiкованi для пошиття спiдниць. Тел. у Хмельницькому 0-67-734-18-53.
Швачки квалiфiкованi запрошуються на постiйну роботу, завантаження та працевлаштування забезпечуємо, р-н Гречани. Оплата постiйна, гарнi умови працi. Тел. у Хмельницькому: 0-98-258-25-52, 77-77-11.
Швачки квалiфiкованi запрошуються на роботу. Дубово. Тел. у Хмельницькому 0-97-043-78-87.
Швачки квалiфiкованi запрошуються на стабiльну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-024-87-38.
Швачки квалiфiкованi на високооплачувану роботу (пошиття жiночих штанiв), вул.Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому: 0-97-539-80-08, 77-72-23.
Швачки квалiфiкованi на жiночi спiдницi, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 067-910-68-29, 093-660-66-05.
Швачки квалiфiкованi, бригада, на постiйну роботу, р-н Виставки. Тел. у Хмельницькому: 77-46-64, 068-203-10-40.
Швачки квалiфiкованi, на постiйну роботу, р-н Виставка, ТЦ "Рiко". Тел. у Хмельницькому 067-895-51-78.
Швачки квалiфiкованi, постiйна завантаженiсть, гарнi умови, з/п висока. Виставка. Тел. у Хмельницькому 0-98-676-70-75.
Швачки квалiфiкованi, пошиття спiдниць, з/п висока, Раково, зупинка "Гайдара". Тел. у Хмельницькому 0-96-709-98-52.
Швачки квалiфiкованi, прасувальниця, петлi-гудзики. Тел. у Хмельницькому 097-252-98-12.
Швачки квалiфiкованi, прасувальниця, постiйна робота, Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому 0-67-710-55-38.
Швачки квалiфiкованi, радiозавод. Тел. у Хмельницькому 0-67-703-68-37.
Швачки квалiфiковнi (жiночi штани), постiйна робота, з/п висока, Раково. Тел. у Хмельницькому 0-97-475-09-69.
Швачки на маспошиття штанiв, трикотажних виробiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-938-47-37.
Швачки на постiйну в/о роботу, європейськi умови працi. Тел. у Хмельницькому: 067-380-57-95, 067-380-57-93.
Швачки на постiйну високооплачувану роботу, Гречани ближнi. Тел. у Хмельницькому: 0-97-966-04-87, 0-67-380-57-93.
Швачки на постiйну роботу (верхнiй одяг), гарний заробiток. Тел. у Хмельницькому: 0-98-902-80-00, 098-290-01-97.
Швачки на постiйну роботу (типографiя). Тел. у Хмельницькому 0-96-650-83-20.
Швачки на постiйну роботу у швейний цех, Заготзерно. Тел. у Хмельницькому 0-97-447-85-81.
Швачки на постiйну роботу, офiцiйне працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 0-67-968-81-62, 0-67-380-44-17.
Швачки на постiйну роботу, р-н Виставки. Тел. у Хмельницькому: 096-969-48-88, 068-831-38-04.
Швачки на постiйну роботу, трикотажний цех, Раково. Тел. у Хмельницькому: 0-67-384-33-95, 74-25-27.
Швачки на постiйну роботу, Центр. Тел. у Хмельницькому 0-68-833-78-75.
Швачки на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-931-66-63.
Швачки на пошиття трикотажних виробiв, лосин, повне завантаження, вул.Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому 0-67-938-03-95.
Швачки на пошиття штанiв, костюмiв. Тел. у Хмельницькому: 067-931-85-09, 65-15-61.
Швачки на трикотаж, район танку. Тел. у Хмельницькому 0-97-458-63-36.
Швачки та модельєр-конструктор на постiйну роботу, завантаження є постiйне, висока з/п, європейськi умови працi, нове обладнання. Район ближнi Гречани. Тел. у Хмельницькому: 0-97-287-73-25, 66-40-02.
Швачки та помiчники швачок на виробництво шкiряного взуття. Тел. у Хмельницькому 0-67-352-64-87.
Швачки та прасувальницi запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 097-924-12-56.
Швачки термiново запрошуються, р-н Раково. Тел. у Хмельницькому 0-67-977-84-16.
Швачки термiново. Гарнi умови. Високi розцiнки. Тел. у Хмельницькому 0-96-884-18-01.
Швачки у трикотажний цех. Тел. у Хмельницькому 067-723-90-88.
Швачки у цех, пошиття жiночого одягу, р-н Раково. Тел. у Хмельницькому: 0-67-526-56-09, 097-226-81-35.
Швачки, бажано квалiфiкованi на високооплачувану роботу, Гречани дальнi. Тел. у Хмельницькому 0-97-984-11-83.
Швачки, без досвiду роботи, висока з/п, трикотажнi вироби, р-н Раково. Тел. у Хмельницькому 097-475-09-69.
Швачки, бригада швачок запрошуються у швейни цех, р-н Озерна. Тел. у Хмельницькому 0-97-237-07-03.
Швачки, гарнi умови, висока з/п. Тел. у Хмельницькому 0-98-297-55-07.
Швачки, надаємо роботу додому. Тел. у Хмельницькому 0-97-254-99-76.
Швачки, оверложницi запрошуються для пошиття дитячого одягу. Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-97-580-67-54.
Швачки, оверложницi запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 72-00-77.
Швачки, оверложницi, конструктор-закрiйник запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-272-32-17.
Швачки, оверложницi. Маємо гуртожиток. Тел. у Хмельницькому 068-214-12-87.
Швачки, прасувальницi у швейних цех, р-н Раково. Тел. у Хмельницькому: 0-97-862-11-59, 097-985-31-88.
Швачки, прасувальницi, офiцiйно, вул.Молодiжна. Тел. у Хмельницькому 0-98-455-54-46.
Швачки, прасувальниця запрошуються на постiйну роботу, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 0-50-376-09-56, 66-39-13.
Швачки, прасувальниця на постiйну роботу у швейний цех. Центр. Тел. у Хмельницькому 0-68-833-78-75.
Швачки, технологи-конструктори. Тел. у Хмельницькому: 0-96-728-66-98, 77-94-35. КА "Надiя".
Швачки, трикотаж, куртки. Тел. у Хмельницькому 0-67-349-41-20.
Швачки-надомницi (постiльна бiлизна). Тел. у Хмельницькому 0-98-920-86-46.
Швачки-надомницi з промисловим оверлоком. Тел. у Хмельницькому: 0-96-780-74-07, 0-97-781-29-91.
Швачки. Гречани дальнi. Тел. у Хмельницькому 0-98-192-33-65.
Охорона, безпека
Охоронець, в кафе. Центр мiста. Тел. у Хмельницькому 0-98-523-71-15.
Охоронцi запрошуються на роботу у охоронну фiрму. Тел. у Хмельницькому 64-47-60.
Охоронцi на рiзнi об'єкти. Чоловiки бажано вiд 21 до 45 рокiв, армiя, з/п вiд 1800 грн., графiк роботи за домовленiстю. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Охоронцi термiново запрошуються, вахта (2 тижнi), з/п - 1500 грн./вахта. Звертатися: провулок Проїзний, 10, офiс 519. Тел. у Хмельницькому: 78-40-61, 068-204-76-25.
Охоронцi, термiново, вiк бажано 20-50 рокiв, вахта, забезпечення, з/п 1300-2000 грн. Звертатись: м.Хмельницький,вул.Курчатова, 8. Тел. у Хмельницькому: 0-67-863-90-94, 093-418-75-14.
Охоронцi, чоловiки та жiнки, вахтовий метод роботи, ПП "Козацька варта". Тел. у Хмельницькому 0-67-384-34-07.
Охоронцi-контролери на постiйну роботу у Київ. Чоловiки, жiнки, бажано до 55 рокiв, 1/3, 5/2, 7/7, 14/14, з/п - 420 грн./сутки. Гуртожиток, фунцiональнi обов'язки: сохраннiсть торгово-матерiальних цiнностей, охорона, вiдеоспостереження. Тел. у Хмельницькому: 0-97-948-49-09, 063-563-04-54, 095-013-31-96.
Райковецька виправна колонiя проводить набiр кандидатiв на службу. Служба зараховується в пiльговому обчисленнi. Розвозка на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-311-24-27.
Робота вахтовим методом (охорона), д/р (особи пiсля ЗСУ, МВС - перевага), з/п вiд 2000 грн., офiцiйне працевлаштування. Тел. у Хмельницькому: 0-98-252-74-93, 70-20-37.
Чоловiки та жiнки, бажано 20-45 рокiв, запрошуються в охоронну фiрму. Вахта, оформлення, доставка на об'єкти за рахунок фiрми, з/п - 1000-1500 грн. Тел. у Хмельницькому: 75-29-80, 063-983-23-04, 096-950-42-32.
Домашнiй сервiс
Доглядальниця для людини похилого вiку, з/п вiд 2000 грн., субота, недiля вихiднi. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 700-619.
Домогосподарка, робота у будинку та на територiї, район автовокзалу №1. Тел. у Хмельницькому 067-300-19-36.
Жiнка для догляду за хлопчиком 2-х рокiв, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-68-113-55-38.
Людина для догляду за чоловiком 80 рокiв за безкоштовне проживання. Тел. у Хмельницькому 0-97-765-26-15.
Нянь, гувернанток, доморобiтниць, садiвникiв запрошує для працевлаштування агентство "Мерi Попiнс". Звертатися: м.Хмельницький, вул.Верхня Берегова, 11/2, 3-й поверх (бiля "Панського маєтку"). Тел. у Хмельницькому: 70-84-40, 094-981-44-40, 068-120-10-98.
Няня для дiвчинки 3-х рокiв, бажано д/р або педагогiчна освiта. Субота, недiля - вихiднi. З/п - 15 грн./год. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, к.202, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 0-67-771-01-73, 70-06-19.
Хатня робiтниця, жiнка порядна, бажано 35-55 рокiв, з/п вiд 120 грн./день. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Iнша та робота без спецiальної пiдготовки
"Пекельна" робота. Тел. у Хмельницькому 097-929-86-16.
Агенти у вiддiл доставки кореспонденцiї та залiзничних квиткiв у межах Хмельницького. При потребi - житло, з/п - 120 грн./день + витрати на дорогу. Тел. у Хмельницькому 097-287-62-03.
Вiйськовослужбовцi в запасi, власне авто, з/п вiд 2500 грн. + бензин. Тел. у Хмельницькому 70-60-09.
Всiх запрошуюємо у бiзнес. Каталоги "Oriflame" та iх доставка безкоштовно. Тел. у Хмельницькому 0-98-575-84-08.
Дiвчата, бажано 18-40 рокiв, на високооплачувану роботу, бажано приємна зовнiшнiсть. Тел. у Хмельницькому 0-97-533-69-05.
Додатковий дохiд для людей, бажано старше 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 0-68-466-60-60, 0-50-153-84-60.
Додатковий заробiток. Вiльний графiк. Високий дохiд. Тел. у Хмельницькому 097-214-07-12, Оксана.
Завiдувач складом, помiчник завiдувача складом (продукти харчування). Тел. у Хмельницькому: 74-97-10, 068-346-19-64.
Завскладом, чоловiк вiдповiдальний, серйозний, бажано вiд 30 до 50 рокiв. Офiцiйне працевлаштування, з/п висока. Звертатись: вул.Проскурiвська, 24, к.202, "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Завскладом, чоловiк, бажано до 35 р., досвiд роботи до 2-х рокiв, соцпакет, з/п вiд 2500 грн. Звертатись: вул.Гагарiна, 5, офiс 206. Тел. у Хмельницькому: 709-612, 097-505-20-39. КА "Авторитет-плюс".
Запрошуються дiвчата, зi знанням англiйської, можливо, студенти. Тел. у Хмельницькому 0-67-860-53-40.
Комплектувальники-сортувальники одноразового посуду в коробки на вир-во в Київ, чоловiки, жiнки, бажано до 55 рокiв, без д/р, з/п - 390-410 грн./день (вiд виробiтку) + харчування, 5-денний робочий тиждень (з 9.00 до 18.00), 5/2, 7/7, 14/14. Надається житло. Тел. у Хмельницькому: 0-50-072-85-78, 067-293-85-34, 063-563-04-54.
Консультантiв для роботи з клiєнтами запрошує торговий склад, високий заробiток кожного дня. Тел. у Хмельницькому 70-83-24.
Кур'єр з власним авто для доставки документацiї (мiсто, область). Тел. у Хмельницькому 0-67-155-10-57.
Кур'єри у службу доставки, бажано до 30 рокiв, з/п - 2500-3000 грн. Тел. у Хмельницькому 70-81-36.
Кур'єри, служба доставки, з/п - 3000-3500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-689-91-38.
Люди для надання кур'єрських послуг, з/п вiд 2900 грн. Тел. у Хмельницькому 70-73-70.
Люди для роздавання вiзиток, бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 098-528-82-64, 063-064-31-12, 70-71-74
Люди молодi, бажано до 30 рокiв, проведення соцопитування, з/п - 150 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-68-113-09-00.
Люди середнього та старшого вiку. Тел. у Хмельницькому 0-67-699-67-02.
Людям, бажано старше 25 рокiв, пiдробiток у вiльний вiд роботи час. Тел. у Хмельницькому: 0-68-466-60-60, 0-50-153-84-60.
Молодi люди, бажано хлопцi, на ринок, стiйки з окулярами. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-10-86.
Молодь енергiйна. Тел. у Хмельницькому 097-929-86-16.
Молодь запрошується на роботу на весняно-лiтнiй перiод, з/п вiд 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 70-82-89.
Молодь запрошується на торговий склад, з/п - 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 70-83-24.
Молодь запрошується, в/о не обов'язково. Тел. у Хмельницькому 067-889-76-15.
Пакувальники, бажано жiнки, гарнi умови працi. Тел. у Хмельницькому 0-98-056-88-09.
Персонал, бажано вiд 35 рокiв, запрошується в нову українську компанiю. Тел. у Хмельницькому 0-67-699-67-02.
Поклейник бiлбордiв запрошується на роботу, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-802-45-86.
Працiвники вiком бажано 18-35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 097-929-86-16.
Працiвники для роботи з персоналом. Тел. у Хмельницькому 097-884-31-91.
Працiвники рiзноплановi, бажано дiвчата 18-28 рокiв запрошуються на роботу у цiлодобовий розважальний заклад, з/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-67-501-19-68.
Пропонується робота для всiх, кому до 30 рокiв (бажано), навчання у процесi, прописка необов'язкова, оплата щоденна вiд 100 грн. Тел. у Хмельницькому 70-82-89.
Робiтник для виготовлення сувенiрної продукцiї, знання фотошопу. Тел. у Хмельницькому 0-98-262-59-98.
Робiтник по догляду за свинями на ферму. Тел. у Хмельницькому 0-97-451-17-80.
Робiтники для земляних робiт запрошуються на роботу, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-97-300-25-85.
Робiтники для роботи в офiсi та на складi, з/п - 700 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому 0-68-113-09-00.
Робiтники, кур'єрська доставка, з/п - 3200 грн. Тел. у Хмельницькому 70-53-25.
Робота в офiсi, спокiйна, стабiльна, п'ятиденний робочий тиждень, можна без досвiду роботи, з/п - ставка + бонуси. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Робота вдома. Виготовлення квiтiв на аксесуари. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-20-31.
Робота для всiх, з/п вiд 100 грн. кожного дня. Тел. у Хмельницькому 70-83-24.
Робота для приїжджих! Високий заробiток, навчання у процесi, бажано до 40 рокiв. Тел. у Хмельницькому 70-82-89.
Розповсюдження рекламних листiвок. Тел. у Хмельницькому 097-929-86-16.
Спiвробiтники рiзних професiй запрошуються, у зв'язку з розширенням офiсу. Тел. у Хмельницькому 067-501-19-56.
Спiвробiтникiв, бажано до 45 рокiв, на постiйну роботу запрошує нова торговельна фiрма, з/п - 1500-2500 грн. Тел. у Хмельницькому 70-82-89.
Спiвробiтникiв, у зв'язку з розширенням, запрошує мiжнародна компанiя. Безкоштовне базове навчання. Можлива часткова зайнятiсть. Вимоги: в/о, ПК. Запис на спiвбесiду за Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Студенти-заочники, з/п вiд 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 70-83-24.
Часткова зайнятiсть для людей середнього та старшого вiку. Тел. у Хмельницькому 0-67-699-65-67.
Чоловiки для копання траншей запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-300-25-85.
Тимчасова, разова робота
Додатковий заробiток для студентiв-заочникiв, з/п - 600-1000 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому 70-53-25.
За кордон
AU-PAIR молодiжна соцпрограма (знання iноземних мов), шенген-вiзи. Лiц. АВ №585024 вiд 05.10.2011 року МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-67-671-29-89, 70-90-20.
Будiвельники, зварювальники, рiзноробочi. Робота в Польщi. Лiц. АВ №547323 вiд 30.11.2010 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 76-20-36, 0-97-668-45-46.
Гарантоване працевлаштування у країнах Захiдної Європи та Скандинавiї. Проїзд до мiсця роботи у кредит. Оплачує роботодавець. Лiц. АВ №399995 вiд 23.09.2008 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-98-592-08-17, 099-276-36-45.
Кiпр та Лiван. Офiцiантки, танцiвницi, шоу-балети. Офiцiйна робоча вiза. Контракт. З/п висока. Легально. E-mail: kenjob@mail.ru Лiц. АВ №362781 вiд 26.10.2007 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-57-717-32-20, з 10.00 до 16.00, 097-220-18-76.
Легальна робота: Данiя, Швецiя, Голландiя, Англiя, Фiнляндiя, Австралiя, Канада та Росiя, для чоловiкiв та жiнок. Рiчнi робочi дозволи вiд "воєводи". Лiц. АВ №487465 вiд 30.09.2009 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-33-274-02-86, 096-215-55-33, 093-236-31-33.
Легальна робота: Польща, Данiя, Голландiя, Нiмеччина, Австралiя, Англiя, Канада та Росiя, для чоловiкiв та жiнок, рiчнi вiзи вiд "воєводи", шенген-вiзи (недорого). E-mail: consul-ka@ukr.net. Сайт: www.consul.in.ua Лiц. АВ №487465 вiд 30.09.2009 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-97-250-34-27, 093-236-31-33.
М'ясники запрошуються у Польщу, з д/р. Лiц. АВ №466907 вiд 18.03.2009 року МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-67-671-29-89, 05692-9-04-23.
Робота за кордоном: Польща, Москва. Великий вибiр вакансiй (жiнки та чоловiки). Лiц. АГ №507904 вiд 08.07.2011 року, МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-67-404-67-96, 0432-56-29-24.
Робота у США. Вакансiї у готелях, сiм'ях, на АЗС, будiвництвах. З/п вiд 2000 у.о./мiсяць. Звертатеся до кiнця березня та отримайте авiаквиток за рахунок роботодавця. ПП Пасифик Юнiверсал Груп, Україна, Київ, вул.Костянтинiвська, 24. Лiц. АВ №547342 вiд 21.12.2010 року, МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-44-425-40-25, 044-425-67-24, 0-63-677-91-50.
Сiмейнi пари, домогосподарки та нянi в Росiю. Термiново. Виїзд протягом 1-2 днiв. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Герцена, 10, офiс 3. ПП "Єврокадри". Лiц. АВ №327034 вiд 30.05.2007 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-97-660-73-35, 65-04-17.
Чоловiки та жiнки, робота у Польщi, рiзнi вакансiї. Лiц. АВ №466907 вiд 18.03.2009 року МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-67-671-29-89, 05692-9-04-23.
Чоловiки, жiнки, бажано 18-60 рокiв, працевлаштування у країнах Євросоюзу. Виїзд до мiсця роботи оплачує роботодавець. Лiц. АВ №399995 вiд 23.09.2008 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому 0-96-832-04-47.
Швачки запрошуються у Польщу з д/р. Лiц. АВ №466907 вiд 18.03.2009 року МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-67-671-29-89, 05692-9-04-23.
Швачки, кухарi, помiчники кухаря, офiцiантки. Робота в Польщi. Лiц. АВ №547323 вiд 30.11.2010 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 76-20-36, 0-97-668-45-46.
Швачки, кухарi, помiчники кухаря. Робота в Польщi. Лiц. АВ №547323 вiд 30.11.2010 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 76-20-36, 0-97-668-45-46.
Декiлька вакансiй
Автомеханiк, енергетик-завгосп, прибиральниця службових та виробничих примiщень. Тел. у Хмельницькому: 74-97-10, 068-346-19-64.
В зв'язку з роширенням компанiї потрiбнi: продавцi-консультанти, замiрювальники, контролери торгових точок, працiвники на склад, спецiалiсти з реклами, вiком бажано 18-25 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 77-93-06, 067-889-76-15.
Офiс-менеджер, спецiалiст зi страхування, страховi агенти у Хмельницькому, областi. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-21-48.
Офiцiанти, адмiнiстратори, фотографи, можливо, без досвiду роботи у компанiю "Рiмтур". Вимоги: рiвень англiйської мови середнiй або вище, бажано 19-32 роки. Пропонуємо з/п вiд 8000 грн. + соцпакет. Тел. у Хмельницькому: 78-99-11, 0-67-380-50-55.
Керiвники
Адмiнiстратора готелю, керiвника (спецiалiста) вiддiлу кадрiв, в/о юридична, впевнений користувач ПК, водiйське посвiдчення категорiй "В", "С". Тел. у Хмельницькому 0-98-382-21-99.
Директора, начальника вiддiлу, д/р на керiвних посадах 8 рокiв. Розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Заступника керiвника, керiвника вiддiлу, менеджера, педагогiчна та економiчна в/о, д/р на державнiй посадi. Тел. у Хмельницькому 0-98-290-40-57.
Керiвника вiддiлу кадрiв, д/р, в/о юридична, впевнений користувач ПК, водiйське посвiдчення категорiй "В", "С". Тел. у Хмельницькому 0-98-382-21-99.
Спецiалiсти
Бухгалтер шукає роботу, є досвiд, єдиний податок. Тел. у Хмельницькому: 0-96-141-34-33, 0-67-978-74-08.
Бухгалтера головного за сумiсництвом, в/о, д/р 3 роки. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-05-73.
Бухгалтера головного, бухгалтера за сумiсництвом для юридичних чи фiзичних СПД, д/р, 1С. Тел. у Хмельницькому 0-97-586-41-45.
Бухгалтера головного, бухгалтера, д/р 5 рокiв. Розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Бухгалтера головного, за сумiсництвом, в/о, д/р, ПК, 1С 7.7, 1С 8.2. Тел. у Хмельницькому 0-67-761-70-93.
Бухгалтера з досвiдом роботи бiльше 3-х рокiв, ведення звiтностi та подання у податкову, можливо, ТОВ або ПП. Тел. у Хмельницькому 0-67-390-70-06.
Бухгалтера, в/о, д/р, знання 1С, неповний робочий день. Тел. у Хмельницькому 0-97-638-80-22.
Бухгалтера, в/о, досвiд. Тел. у Хмельницькому: 77-35-45, 097-313-94-12.
Бухгалтера, д/р, в/о, 1С, 7-8 версiя. Тел. у Хмельницькому 0-97-305-01-50.
Бухгалтера, з д/р, знання 1С, облiк та здача звiтностi по ПП, графiк роботи - вiльний. Тел. у Хмельницькому: 0-68-202-07-32, 70-87-16.
Бухгалтера, звiтнiсть, ПП. Тел. у Хмельницькому 0-97-275-33-49.
Бухгалтера, менеджера, знання 1С, досвiд. Тел. у Хмельницькому 0-97-701-66-12.
Бухгалтера, облiковця, ревiзора, стаж 6 рокiв, комунiкабельнiсть, 1С, акуратнiсть, поряднiсть, чеснiсть. Тел. у Хмельницькому 0-97-722-68-26.
Бухгалтера. Тел. у Хмельницькому 0-97-895-50-01.
Дiєтолога, чоловiк, є вища медосвiта. Тел. у Хмельницькому: 0-95-545-05-24, 097-274-40-70.
Електрика-монтажника, водiя, меблевика. Тел. у Хмельницькому 0-67-392-56-12.
З дизайну iнтер'єрiв. Тел. у Хмельницькому 0-96-301-04-57.
Iнженера з охорони працi, в/о, розгляну пропозицiї. Тел. у Хмельницькому: 65-45-00, 097-205-82-31.
Iнженера-будiвельника, в/о технiчна. Тел. у Хмельницькому 0-97-563-22-70.
Iнженера-механiка, можливо, головного. Тел. у Хмельницькому 0-97-563-22-70.
Iнспектора кадрiв, стаж 15 рокiв, в/о юридична, впевнений користувач ПК, водiйське посвiдчення категорiй "В", "С". Тел. у Хмельницькому 0-98-382-21-99.
IТ-спецiалiст (адмiнiстратор системний, програмiст, дизайнер), 33 роки, стаж 6 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 0-67-748-49-54, 55-65-11.
Конструктора-технолога, швейнi вироби, з вiльним графiком. Тел. у Хмельницькому 0-97-726-29-15.
Масажиста для жiнок вдома. Тел. у Хмельницькому 0-67-197-43-24.
Масажиста, молодий чоловiк, є вища медосвiта. Тел. у Хмельницькому: 0-95-545-05-24, 097-274-40-70.
Масажиста-мануальника, досвiд. Тел. у Хмельницькому 0-97-747-79-66.
Масажиста. Тел. у Хмельницькому 0-67-803-71-11.
Масажистка шукає роботу по догляду за людиною похилого вiку, неповний робочий день. Тел. у Хмельницькому: 62-27-29, 0-97-282-01-90.
Масажистка шукає роботу. Всi види масажу. Тел. у Хмельницькому 096-347-22-98.
Масажистка шукає роботу. Всi види масажу. Тел. у Хмельницькому 097-834-01-15.
Масажистка шукає роботу. Iнтим не пропонувати. Тел. у Хмельницькому 0-97-804-03-50.
Масажистка шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-844-57-88.
Масажистка шукає роботу. Тел. у Хмельницькому: 71-41-54, 0-67-265-91-32.
Масажистка, лiкувально-оздоровчий масаж, шукає роботу з виїздом додому. Тел. у Хмельницькому 0-66-089-33-07.
Масажистки (європейський, тайський масажi). Тел. у Хмельницькому: 61-22-37, 0-96-549-49-51.
Масажистки (оздоровчий масаж), медична освiта, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-67-742-33-18.
Масажистки, фiзична реабiлiтацiя. Тел. у Хмельницькому: 71-17-18, 0-98-068-35-37.
Медпрацiвника, є право на проведення передрейсових оглядiв водiїв. Тел. у Хмельницькому 0-67-377-15-75.
Медсестри, стаж 16 рокiв (манiпуляцiї, догляд). Тел. у Хмельницькому 0-97-864-82-17.
Менеджера з продажу, в/о, д/р 8 рокiв, впевнений користувач ПК, 1С, знання складського облiку. Тел. у Хмельницькому 096-913-59-52.
Менеджера, вiдповiдальний, iнiцiативний молодий чоловiк, в/о, стаж роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-265-88-90.
Менеджера, офiс-менеджера. Маю д/р. Розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Оператора 1С (досвiд у дистриб'юцiї). Тел. у Хмельницькому: 65-27-05, 098-252-58-51.
Оператора 1С, дiвчина 23 рокiв, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-96-915-93-94.
Психолога, менеджера з персоналу, досвiд, аспiрантура. Тел. у Хмельницькому 0-66-798-49-42.
Спецiалiста з мiжнародних економiчних вiдносин, знання англiйської мови. Тел. у Хмельницькому 0-96-144-46-78.
Терапевта мануального. Тел. у Хмельницькому 0-97-747-79-66.
Фахiвця з фiзичної реабiлiтацiї. Тел. у Хмельницькому 0-97-747-79-66.
Художника-оформлювача, досвiд. Тел. у Хмельницькому 0-96-170-47-67.
Юрисконсульта, на пiвставки. Тел. у Хмельницькому 0-67-698-94-13.
Торгiвля. Сфера обслуговування
Бармена, офiцiанта. Дуже хочу працювати. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Гардеробницi. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 0-50-376-56-11.
Дiагноста (фiтопрепарати, гомеопатiя). Тел. у Хмельницькому 0-97-747-79-66.
Жiнка, 50 рокiв, шукає роботу адмiнiстратора. Тел. у Хмельницькому 0-93-432-57-70.
Жiнка, 50 рокiв, шукає роботу продавця. Тел. у Хмельницькому 0-93-432-57-70.
Кур'єра, жiнка. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 0-50-376-56-11.
Кухаря, жiнка, 43 роки. Тел. у Хмельницькому 71-34-54.
Логiста, д/р (дистриб'юцiя). Тел. у Хмельницькому: 65-27-05, 098-252-58-51.
Менеджера з постачання. Тел. у Хмельницькому: 65-27-05, 098-252-58-51.
Менеджера з продажу (територiальний, регiональний). Тел. у Хмельницькому 0-67-381-32-39.
Менеджера з продажу, в/о, д/р 8 рокiв, впевнений користувач ПК, 1С, знання складського облiку. Тел. у Хмельницькому 096-913-59-52.
Менеджера, вiдповiдальний, iнiцiативний молодий чоловiк, в/о, стаж роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-265-88-90.
Оператора ПК, в/о, знання 1С, неповний робочий день. Тел. у Хмельницькому 0-97-638-80-22.
Пекаря. Тел. у Хмельницькому: 65-03-71, 067-392-47-87.
Помiчника кухаря. Тел. у Хмельницькому 0-98-109-09-08.
Посудомийницi, жiнка. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 0-50-376-56-11.
Представника торгового, супервайзера. Дуже хочу працювати. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Продавець шукає роботу в магазинi, комунiкабельна, досвiдчена жiнка. Тел. у Хмельницькому 0-97-441-37-39.
Продавця (на батут, вату). Тел. у Хмельницькому 0-98-547-61-66.
Продавця канцтоварiв. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 0-50-376-56-11.
Продавця на гуртовому ринку, жiнка, 33 роки, є досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-96-563-34-55.
Продавця на речовому ринку, молодий чоловiк, без ш/з. Тел. у Хмельницькому 0-67-527-42-76.
Продавця на речовому ринку. Тел. у Хмельницькому 0-97-843-01-84.
Продавця на речовому ринку. Тел. у Хмельницькому 65-02-72.
Продавця непродовольчих товарiв, двi дiвчини, д/р. Тел. у Хмельницькому: 0-67-999-27-67, 097-660-54-75.
Продавця пирiжкiв. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 0-50-376-56-11.
Продавця побутової хiмiї, косметики, дiвчина, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-96-813-68-82.
Продавця продовольчих товарiв, графiк 1/1. Тел. у Хмельницькому: 72-58-14, 0-96-404-84-56, 2-47-54.
Продавця у продовольчому магазинi, є д/р, або на речовому ринку, розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-97-573-58-98.
Продавця у фотовiддiл. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 0-50-376-56-11.
Продавця, д/р, комунiкабельнiсть, пунктуальнiсть. Велике бажання працювати. Тел. у Хмельницькому: 709-612, 097-505-20-39. КА "Авторитет-плюс".
Продавця, дiвчина 25 р., термiново. Тел. у Хмельницькому 0-97-102-98-71.
Продавця, дiвчина, 21 рiк. Тел. у Хмельницькому: 65-88-39, 0-97-057-02-02.
Продавця, жiнка, iншi варiанти. Тел. у Хмельницькому 0-96-372-70-77.
Продавця-консультанта, жiнка. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 0-50-376-56-11.
Продавця. Дуже хочу працювати. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Продавця. Тел. у Хмельницькому 0-98-109-09-08.
Промоутера. Дуже хочу працювати. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Хлопець шукає роботу пекаря, кондитера. Тел. у Хмельницькому 0-67-496-50-79.
Робочi спецiальностi
Автослюсар вантажних автомобiлiв, з досвiдом, шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-985-42-13.
Бригада будiвельникiв шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-657-48-84.
Бригада будiвельникiв шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86.
Будiвельника на внутрiшньо-оздоблювальнi роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-218-20-64.
Будiвельника, досвiд роботи 10 рокiв. Дуже хочу працювати. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Будiвельника, майстра з євроремонтiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-244-73-90, Павло.
Будiвельника. Тел. у Хмельницькому 0-67-379-44-15.
Будiвельники шукають роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-379-44-15.
Вантажника. Тел. у Хмельницькому 0-96-186-00-10.
Вахтера, охоронця. Тел. у Хмельницькому: 0-98-648-18-94, 70-56-07.
Водiй з власним авто ГАЗель, 16 мiсць, всi категорiї, шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-427-99-92.
Водiй з власним Мерседесом Спрiнтером, 2 т, бажано на постiйнiй основi. Тел. у Хмельницькому 0-96-919-12-06.
Водiй з власним мiкроавтобусом Фольксваген Т4 (до 7+1 мiсце, або вантаж, до 1 тонни) чекає пропозицiй, бажано на постiйнiй основi. Тел. у Хмельницькому: 705-095, 067-949-49-59.
Водiй кат.В, С з вiдкритим шенгеном, шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-107-16-82.
Водiя категорiї "В". Тел. у Хмельницькому 0-97-509-72-75.
Водiя легкового авто. Тел. у Хмельницькому 0-96-472-26-90.
Водiя на радiотаксi, без ш/з. Тел. у Хмельницькому 0-97-218-20-64.
Водiя, безаварiйний стаж. Тел. у Хмельницькому: 2-62-95, 067-174-58-12.
Водiя, власний л/а. Тел. у Хмельницькому 0-67-392-95-19.
Водiя, всi категорiї, власне легкове авто. Тел. у Хмельницькому 0-97-729-81-75.
Водiя, всi категорiї, д/р. Велике бажання працювати. Тел. у Хмельницькому: 097-400-80-34, 709-612. КА "Авторитет-плюс".
Водiя, всi категорiї, є закордонний паспорт, 50 рокiв, стаж роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-475-05-74.
Водiя, є вл./а, крiм таксi. Тел. у Хмельницькому: 55-14-00, 067-681-41-63.
Водiя, є власне авто, 2 т. Тел. у Хмельницькому 0-97-335-35-69.
Водiя, є власний автомобiль Тойота Корола, унiверсал, чоловiк 29 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-382-45-64.
Водiя, є власний автомобiль, 1,5 т. Тел. у Хмельницькому 0-96-352-62-79.
Водiя, є власний вантажний автомобiль. Тел. у Хмельницькому 2-02-33.
Водiя, є власний м/а. Тел. у Хмельницькому 0-93-571-13-85.
Водiя, є всi категорiї, досвiд 4 роки. Тел. у Хмельницькому 0-97-110-57-26.
Водiя, з авто до 2 т. Тел. у Хмельницькому: 65-45-00, 097-205-82-31.
Водiя, з власним вантажним авто Iвеко-3512. Тел. у Хмельницькому 0-67-423-49-80.
Водiя, з власним мiкроавтобусом. Тел. у Хмельницькому 0-96-678-03-79.
Водiя, категорiї "А", "В", "С", 5 рокiв стажу. Тел. у Хмельницькому 0-96-804-77-47.
Водiя, категорiї "В", "С", "D", "Е", 24 роки, стаж 6 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-229-20-87.
Водiя, категорiї "В", "С", "D", "Е". Тел. у Хмельницькому 0-96-281-33-07
Водiя, категорiї "В", "С", "Д", "Е", 24 роки, стаж 6 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-229-20-87.
Водiя, категорiї "В", "С", є вл./а. Тел. у Хмельницькому: 77-47-97, 098-532-54-09.
Водiя, категорiї "В", "С", стаж 18 рокiв, можливо, з вл./а Фольксваген Гольф-3. Тел. у Хмельницькому 0-97-726-61-70.
Водiя, категорiї "В", "С". Тел. у Хмельницькому: 77-47-97, 098-532-54-09.
Водiя, категорiя "В", є досвiд по мiсту i областi. Тел. у Хмельницькому: 2-66-88, 0-96-763-15-61.
Водiя, категорiя "В". Тел. у Хмельницькому 0-96-811-91-25.
Водiя, стаж на вантажних авто. Тел. у Хмельницькому 0-96-678-03-79.
Водiя. Вiдкритi всi категорiї, д/р 5 рокiв. Розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Диспетчера, на домашньому телефонi. Тел. у Хмельницькому 62-21-13.
Електрика, електромонтера, великий д/р. Тел. у Хмельницькому 0-97-871-85-12.
Електрика, електромонтера, можливо, разову. Тел. у Хмельницькому 0-98-683-87-91.
Електрика, електромонтера, розгляну варiанти. Тел. у Хмельницькому 0-97-871-85-12.
Електрогазозварювальника, 2-й розряд. Тел. у Хмельницькому 0-96-804-77-47.
Жiнка шукає роботу, володiння комп'ютером на рiвнi користувача, часткове знання програми Photoshop, 1C, MS Office та Iнтернет. Тел. у Хмельницькому 0-67-780-69-47.
Жiнка, 47 рокiв, шукає роботу прибиральницi квартир, офiсiв, тиждень через тиждень. Тел. у Хмельницькому 0-97-857-64-56.
Завгоспом, завскладом, д/р. Велике бажання працювати. Тел. у Хмельницькому: 097-400-80-34, 709-612. КА "Авторитет-плюс".
Комбайнера, посезонно. Тел. у Хмельницькому 0-96-281-33-07
Комплектувальника на склад. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 0-50-376-56-11.
Наладчика полiграфiчного обладнання. Тел. у Хмельницькому: 77-90-21, 0-67-384-60-36.
Намотувальника котушок трансформаторiв, стаж роботи 27 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-393-62-08.
Облицювальник-оздоблювальник шукає роботу. Тел. у Хмельницькому: 4-10-27, 0-98-838-51-08.
Оздоблювальника, спецiалiст. Тел. у Хмельницькому 0-67-697-91-46.
Оператора газифiкованої печi. Тел. у Хмельницькому 096-185-16-28.
Охоронця, вантажника. Тел. у Хмельницькому 0-67-266-81-16.
Охоронця, є власний собака. Тел. у Хмельницькому: 4-97-03, 097-032-74-04.
Охоронця, чоловiк, 31 рiк, без ш/з. Тел. у Хмельницькому 0-97-462-26-98.
Охоронця. Дуже хочу працювати. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Охоронця. Тел. у Хмельницькому: 62-65-12, 067-915-86-24.
Охоронця. Тел. у Хмельницькому: 79-65-06, 067-336-23-42.
Пакувальницi, фасувальницi. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 0-50-376-56-11.
Плиточника, гiпсокартонника, без ш/з. Тел. у Хмельницькому 0-97-218-20-64.
Плиточника-облицювальника, ванна, туалет. Тел. у Хмельницькому: 79-65-06, 067-336-23-42.
Прибиральницi (квартири, офiси). Тел. у Хмельницькому: 74-96-63, 067-802-83-41.
Прибиральницi квартир, жiнка. Тел. у Хмельницькому 0-67-879-48-99.
Прибиральницi офiсiв, пiд'їздiв, вахтера. Розгляну варiанти. Тел. у Хмельницькому 0-98-532-54-80.
Прибиральницi, посудомийницi, д/р. Велике бажання працювати. Тел. у Хмельницькому: 097-400-80-34, 709-612. КА "Авторитет-плюс".
Прибиральницi. Дуже хочу працювати. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Прибиральницi. Тел. у Хмельницькому 0-96-199-90-15.
Прибиральницi. Тел. у Хмельницькому: 77-35-45, 096-276-09-90.
Рiзноробочого, вантажника, без ш/з. Велике бажання працювати. Тел. у Хмельницькому: 097-400-80-34, 709-612. КА "Авторитет-плюс".
Рiзноробочого, вантажника. Фiзично здоровий. Розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 067-771-01-73.
Рiзноробочого, пiдсобника, водiя-експедитора, категорiя "В". Тел. у Хмельницькому 0-98-593-64-49.
Робiтницi складу. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 0-50-376-56-11.
Санiтарки у лiкарнi. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 0-50-376-56-11.
Сантехнiка, великий д/р. Тел. у Хмельницькому 0-97-871-85-12.
Сантехнiка, великий д/р. Тел. у Хмельницькому 0-98-683-87-91.
Сантехнiка, д/р, розгляну варiанти. Тел. у Хмельницькому 0-97-871-85-12.
Сантехнiка, зварювальника, електрика. Велике бажання працювати. Тел. у Хмельницькому: 097-400-80-34, 709-612. КА "Авторитет-плюс".
Столяра, електрика, слюсаря, великий д/р, постiйну роботу в межах мiста, вiк 49 рокiв, стаж 31 рiк, є необхiднi дипломи, допуски. Тел. у Хмельницькому 0-97-588-47-14.
Сторожа нiчного або охоронця. Тел. у Хмельницькому 0-66-714-04-37.
Сторожа нiчного. Тел. у Хмельницькому: 66-46-53, 067-688-66-02.
Сторожа, пенсiонер. Тел. у Хмельницькому 62-21-13.
Сторожа. Тел. у Хмельницькому 0-96-281-33-07
Хлопець, 20 рокiв, є д/р в охоронних пiдприємствах, а також можу працювати на будiвництвi маляром, штукатуром, гiпсокартонником. Тел. у Хмельницькому 0-93-534-04-81.
Чоловiк, 25 рокiв, шукає роботу мебляра корпусних меблiв, д/р 5 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-199-42-33.
Тимчасова
Абсолютно активне виконання будь-яких робiт. Тел. у Хмельницькому 0-97-111-42-19.
Абсолютно активнi молодi хлопцi виконають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-547-49-49.
Абсолютно будь-яку роботу виконають активнi, поряднi, вiдповiдальнi студенти. Тел. у Хмельницькому 0-97-864-30-44.
Абсолютно, активно будь-яку виконають фiзичну роботу молодi люди. Тел. у Хмельницькому 0-96-784-52-17.
Активнi студенти виконають роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-159-72-13.*
Студенти виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-737-65-86.
Активнi студенти шукають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-825-13-05.
Активнi, вiдповiдальнi, поряднi студенти виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-949-44-54.
Студенти виконають фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-690-22-55.*
Або постiйну, в/о, iнженер, знання ПК: AutoCAD, Компас 3D, CorelDraw, iншi. Тел. у Хмельницькому 0-67-454-59-40.
Абсолютно активне виконання будь-яких робiт. Тел. у Хмельницькому 0-96-613-55-33.
Абсолютно всю роботу. Студенти. Тел. у Хмельницькому 0-97-180-96-03.
Абсолютно всю фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-654-43-16.
Абсолютно всю фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-657-48-84.
Абсолютно всю фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-657-48-84.
Абсолютно всю фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-767-93-13.
Активна група студентiв виконає будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 096-174-59-26.
Активнi студенти виконають роботу. Тел. у Хмельницькому 0-93-495-54-40.
Активнi студенти виконають фiзичну роботу. Швидко, якiсно, дорого. Тел. у Хмельницькому 0-68-833-42-50.
Активнi студенти шукають фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-603-69-71.
Будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-759-30-05.
Вантажника, хлопець молодий, без ш/з, разову або тимчасову. Тел. у Хмельницькому 0-98-908-86-79.
Виконаю будь-яку чорнову роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-173-69-25.
Група студентiв виконають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-96-174-59-26, 0-96-101-62-49.
Група студентiв, активна, шукає будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-660-43-01.
Двоє або бiльше студентiв виконають роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-737-65-86.
Жiнка, можливi варiанти. Тел. у Хмельницькому 0-96-372-70-77.
Жiнка, розгляну можливi варiанти. Тел. у Хмельницькому 0-96-372-70-77.
Жiнка, розгляну пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-372-70-77.
Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86.
Розклеювача оголошень у м.Хмельницький та м.Городок. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86.
Рознесення листiвок, хлопець молодий, разову або тимчасову. Тел. у Хмельницькому 0-98-908-86-79.
Студенти виконають будь-яку роботу в будь-який час доби. Тел. у Хмельницькому 0-97-157-72-19.
Студенти виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-835-35-34.
Студенти виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-859-55-81.
Студенти виконають важку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-967-15-29.
Студенти шукають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-134-25-31.
Студенти шукають будь-яку фiзичну роботу. Швидко i якiсно. Тел. у Хмельницькому 0-97-871-56-08.
Студенти шукають рiзнопланову роботу. Тел. у Хмельницькому 0-68-173-70-41.
Хлопець, шукає роботу. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-569-36-86.
Хлопцi енергiйнi шукають фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-838-60-07.
Хлопцi шукають постiйну або тимчасову роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-608-62-48.
Чотири студенти шукають фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-68-299-20-69.
Надомна робота
Агентство "Мерi Попiнс": нянi, гувернантки, доморобiтницi, садiвники, консультацiї психолога, разове прибирання. Звертатись: м.Хмельницький, вул.Верхня Берегова, 11/2, 3-й поверх (бiля "Панського маєтку"). Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-44-40, 068-120-10-98.
Будь-яку вдома. Тел. у Хмельницькому 0-97-843-01-84.
Вишивальницi хрестиком вдома. Тел. у Хмельницькому 0-97-191-71-63.
Гувернантка з вищою педагогiчною освiтою, знанням англiйської мови, досвiдом роботи з дiтьми, рекомендацiями шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 067-142-37-89.
Диспетчера на телефонi. Тел. у Хмельницькому: 64-44-13, 0-98-671-73-07.
Диспетчера, жiнка. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 0-50-376-56-11.
Догляд за людиною з проживанням. Тел. у Хмельницькому 0-97-138-37-86.
Доглядальницi за жiнками та дiтьми, з д/р, порядна, чесна, 52 роки. Тел. у Хмельницькому 0-97-480-06-30.
Доглядальницi за хворими, медична освiта, досвiд роботи. Порядна жiнка i дуже хочу працювати. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Доглядальницi, 57 рокiв, з великим досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-785-32-38.
Доглядальницi, з проживанням. Тел. у Хмельницькому: 76-58-94, 096-266-27-38.
Доглядальницi, можливо, у лiкарнi. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 0-50-376-56-11.
Догляну за хворою людиною в лiкарнi, вдома. Тел. у Хмельницькому 76-47-09.
Догляну за хворою людиною. Тел. у Хмельницькому 096-427-98-09.
Догляну за хворою людиною. Тел. у Хмельницькому: 64-41-31, 0-97-755-74-03.
Догляну людину похилого вiку або хвору. Тел. у Хмельницькому 77-39-57.
Додатковий заробiток, молода, iнiцiативна, комунiкабельна, активна. Тел. у Хмельницькому 0-96-950-25-49.
Домогосподарки або домашнього кухаря з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-684-35-05.
Домогосподарки, досвiд роботи 5 рокiв. Дуже хочу працювати. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Доморобiтницi, догляд за хворим, жiнка 48 рокiв, викладач, досвiд роботи за кордоном. Тел. у Хмельницькому: 0-99-346-54-66, 098-981-33-55, 72-33-79.
Домробiтницi, доглядальницi за хворими, прасувальницi, жiнка, 52 роки. Тел. у Хмельницькому 0-99-346-54-69.
Домробiтницi, iншi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-372-70-77.
Домробiтницi, нянi, догляд за хворою людиною. Тел. у Хмельницькому 0-96-279-45-32.
Жiнка шукає надомну роботу, є промислова машинка, оверлок. Тел. у Хмельницькому 0-67-254-17-37.
Медсестра, догляну людину похилого вiку, надам допомогу хворому. Тел. у Хмельницькому 0-97-221-78-42.
Медсестри, квалiфiкована, вдома. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-01-02.
Миття вiкон, генеральне прибирання квартир та офiсiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-322-72-15.
Нянi або домогосподарки. Тел. у Хмельницькому: 55-80-70, 0-97-343-81-11.
Нянi дiтей вiд 3-х рокiв, погодинно, бажано Центр. Тел. у Хмельницькому: 65-16-69, 0-98-463-51-78.
Нянi, в будь-який час. Тел. у Хмельницькому 0-97-297-23-82.
Нянi, вища дошкiльна педагогiчна освiта, великий досвiд. Тел. у Хмельницькому 63-03-14.
Нянi, гувернантки, вища педагогiчна освiта, є досвiд. Тел. у Хмельницькому 0-50-376-11-55.
Нянi, гувернантки, маю досвiд роботи. Дуже люблю дiтей i хочу працювати. Є рекомендацiї. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому: 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Нянi, дитинi до 3-х рокiв, д/р з новонародженими, медична освiта. Тел. у Хмельницькому 0-96-466-82-05.
Нянi, дiти вiд 3 мiсяцiв, д/р. Тел. у Хмельницькому: 70-44-18, 067-768-47-81.
Нянi, домогосподарки, доглядальницi. Тел. у Хмельницькому 0-97-753-24-52.
Нянi, домогосподарки. Тел. у Хмельницькому 0-67-115-04-66.
Нянi, домробiтницi або доглядальницi. Тел. у Хмельницькому 0-97-753-24-52.
Нянi, домробiтницi, iншi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-372-70-77.
Нянi, є великий досвiд. Тел. у Хмельницькому: 74-83-49, 096-650-58-61.
Нянi, є досвiд. Тел. у Хмельницькому 0-97-170-66-28.
Нянi, жiнка вiруюча, православна, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому: 72-77-59, 068-594-48-45.
Нянi, жiнка, 56 рокiв. Iнтим не пропогувати. Тел. у Хмельницькому: 55-98-63, 067-191-79-55.
Нянi, заведу та приведу школяра. Тел. у Хмельницькому: 65-37-23, 097-331-76-38.
Нянi, iншi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-372-70-77.
Нянi, на 1-3 год. Тел. у Хмельницькому: 72-50-84, 063-566-33-78.
Нянi, педагог-вихователь, є досвiд. Тел. у Хмельницькому: 79-67-23, 068-589-38-67.
Нянi, погодинно. Тел. у Хмельницькому 0-97-582-09-94.
Нянi, сидiлки. Iншi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-97-166-00-28.
Нянi, хатньої робiтницi, недорого. Тел. у Хмельницькому 0-97-582-05-09.
Нянi. Тел. у Хмельницькому: 64-41-31, 0-97-755-74-03.
Прибиральницi в будинку. Тел. у Хмельницькому 0-67-288-50-80.
Прибиральницi на пiвдня. Тел. у Хмельницькому: 74-96-35, 0-96-311-64-65.
Прибиральницi, доглядальницi, жiнка 50 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-998-88-57.
Прибиральницi, домробiтницi, сидiлки, 48 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-99-346-54-66.
Прибиральницi-домробiтницi у приватному секторi, квартирi. Охайна, порядна, досвiд, рекомендацiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-454-96-97.
Розгляну всi варiанти. Тел. у Хмельницькому 096-479-25-85.
Сiм'я, догляну людину похилого вiку, з метою успадкування житла. Тел. у Хмельницькому: 63-26-57, 096-170-20-17.
Хлопець, 30 рокiв, розгляну варiанти. Тел. у Хмельницькому 0-96-709-51-04.
Хлопцi шукають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-98-125-35-78, 098-049-45-97.
Швачки (постiльне), промислове обладнання. Тел. у Хмельницькому 0-67-198-98-41.
Швачки або будь-яку, дiвчина, iнтим не пропонувати, термiново. Тел. у Хмельницькому: 62-15-13, 097-500-75-10.
Швачки, є розпошивалка. Тел. у Хмельницькому: 79-40-92, 0-98-267-00-79.
Швачки, квалiфiкована. Тел. у Хмельницькому: 62-08-93, 0-96-715-54-89.
Швачки, машинка, оверлок 5-нитковий. Тел. у Хмельницькому 71-04-33.
Швачки, надому. Тел. у Хмельницькому 0-67-859-66-40.
Швачки-надомницi, є досвiд роботи маспошиття, є промислове обладнання, оверлок, розкрiй. Тел. у Хмельницькому 0-67-909-14-42.
Швачки-надомницi, є оверлок. Тел. у Хмельницькому: 74-63-35, 0-67-863-98-86.
Iнша робота
Абсолютно будь-яку роботу виконають активнi, поряднi, вiдповiдальнi студенти. Тел. у Хмельницькому 0-97-864-30-44.
Активнi, вiдповiдальнi, поряднi студенти виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-949-44-54.
Абсолютно активне виконання будь-яких робiт. Тел. у Хмельницькому 0-98-913-45-95.
Абсолютно будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-654-43-16.
Активнi студенти шукають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-640-06-10.
Активнi хлопцi виконають будь-яку фiзичну роботу. Швидко, якiсно. Тел. у Хмельницькому: 097-259-90-55, 096-691-44-59.
Будь-яку цiкаву роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86, Iгор.
Викачування ям, септикiв. Висока якiсть, помiрнi цiни. Тел. у Хмельницькому 0-97-191-18-84.
Вiйськовий пенсiонер, 40 рокiв, в/о, достойна з/п. Тел. у Хмельницькому 0-99-193-37-49.
Група студентiв шукає будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-68-204-54-19.
Два хлопцi шукають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-97-297-23-82, 0-97-628-87-46.
Два хлопцi шукають добре оплачувану роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86.
Двоє студентiв шукають роботу в суботу, недiлю. Тел. у Хмельницькому 0-97-661-06-60.
Диспетчера автоперевезень, цiлодобово. Тел. у Хмельницькому: 2-62-95, 067-174-58-12.
Дiвчина, 21 рiк, шукає будь-яку роботу, iнтим не пропонувати. Тел. у Хмельницькому: 65-88-39, 0-97-057-02-02.
Жiнка розгляне серйознi пропозицiї роботи. Тел. у Хмельницькому 0-96-372-70-77.
Жiнка шукає додатковий заробiток. Тел. у Хмельницькому 0-68-208-39-88.
Жiнка шукає роботу. Пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-372-70-77.
Жiнка, 24 роки, шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-992-92-31.
Жiнка, 37 рокiв, в/о, розгляну пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-97-263-86-57.
Жiнка, 43 роки. Тел. у Хмельницькому: 66-40-52, 0-97-408-15-43.
Жiнка, 47 рокiв, iнвалiд 3 групи. Тел. у Хмельницькому 63-54-99.
Жiнка, 52 роки, порядна та чесна, догляне за жiнками-пенсiонерами та дiтьми-iнвалiдами. Тел. у Хмельницькому 0-97-480-06-30.
Жiнка, друга половина дня. Тел. у Хмельницькому: 74-96-63, 067-802-83-41.
Жiнка, неповний день. Тел. у Хмельницькому: 74-96-63, 067-802-83-41.
З оплатою 700 грн./тиждень та бiльше. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86.
З пристойною оплатою працi. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86, Iгор.
Масажистки тайського та розслаблюючого масажу шукають роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-290-47-74.
На тривалий термiн. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86.
Пiдшивача бухгалтерських документiв. Тел. у Хмельницькому: 0-96-210-35-01, 068-833-46-12.
Прибиральницi офiсiв, квартир i будинкiв. Тел. у Хмельницькому: 0-98-368-22-21, 0-98-818-23-76.
Розгляну будь-якi пропозицiї. iнженер-механiк, в/о. Тел. у Хмельницькому: 65-45-00, 097-205-82-31.
Розгляну будь-яку пропозицiю. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86.
Розклеювача оголошень по мiсту. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86.
Розклеювача оголошень. Гарантiя та надiйнiсть виконання. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86.
Сiм'я догляне людину похилого вiку з метою успадкування житла. Сiм'я порядна, чесна. Тел. у Хмельницькому 0-68-203-18-39.
Сторожа, охоронця, нiчна змiна. Тел. у Хмельницькому 0-67-304-21-28.
Студенти молодi, енергiйнi шукають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-536-27-26.
Студенти шукають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-68-204-54-19.
Студенти шукають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-195-14-90.
Студенти шукають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-989-74-02.
Студенти шукають роботу з вiльним графiком. Тел. у Хмельницькому 0-96-508-60-45.
Хлопець шукає роботу, iз щоденною або позмiнною оплатою. Тел. у Хмельницькому 0-97-456-28-56.
Хлопець шукає роботу. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-569-36-86.
Хлопець шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-496-50-79.
Хлопець, 20 рокiв, спортивний, з/п - 120 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86.
Хлопець, 20 рокiв, шукаю в/о роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86.
Хлопець, 23 роки, вiдповiдальний, без ш/з. Тел. у Хмельницькому 0-967-3-05-50, Артем.
Хлопець, 27 рокiв, шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-68-834-03-70.
Хлопець, 30 рокiв, розгляну варiанти. Тел. у Хмельницькому 0-96-709-51-04.
Хлопець, без ш/з, шукає роботу, бажано оплата 100-150 грн./день, пунктуальнiсть i поряднiсть гарантую. Тел. у Хмельницькому 0-97-456-28-56.
Хлопець, доба через три. Тел. у Хмельницькому 74-31-53.
Хлопець, з щоденною з/п або позмiнну. Тел. у Хмельницькому 097-456-28-56.
Хлопець, пунктуальний, 29 рокiв, без ш/з, бажано щоденна або позмiнна оплата. Тел. у Хмельницькому 0-97-134-44-12.
Чоловiк, 33 роки. Тел. у Хмельницькому 096-444-85-10.
Чоловiк, будь-яку. Тел. у Хмельницькому: 79-28-32, 096-556-97-42.
Шукаю будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86.
Шукаю постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-788-75-86.

Каталог
Вакансій

Архів свіжих
оголошень

Нагору