Оновлення оголошень в даному розділі припинено.
Свіжі оголошення про роботу з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра" можна знайти у відповідному розділі на сайті оголошень газети "Є" або в архіві оголошень з газети "Є"

Вакансії на сайті

Архів оголошень "Є"

Оголошення вакансій в Хмельницькому за 04.04.2011 з газети "Є" Робота Навчання Кар'єра"

змінити мову на російську

Керiвники
Директор з персоналу, д/р, бажано до 40 рокiв, в/о. Тел. у Хмельницькому: 70-67-04, 097-271-06-52. КА "Клуб Професiоналiв".
Директор фiлiї (хiмiя), д/р не менше 5 рокiв, авто, в/о. Тел. у Хмельницькому 0-50-431-68-09.
Директора-адмiнiстратора з досвiдом роботи запрошує ресторан "Колиба". Тел. у Хмельницькому: 63-00-00, 0-67-939-56-77, 0-97-421-11-72.
Заввиробництвом, д/р вiд року, з/п - 2500 грн. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Керiвник торгового вiддiлу, д/р вiд 2-х рокiв. Тел. у Хмельницькому 72-89-15.
Керiвник у нiмецьку компанiю, високий дохiд, навчання безкоштовне. Тел. у Хмельницькому 0-97-569-20-92.
Керiвник художньої самодiяльностi. Вимоги: музична освiта, творчий нестандартний пiдхiд у роботi вокальних та хорових колективiв. Тел. у Хмельницькому: 70-34-01, 76-53-73.
Керуючого клубом запрошує клуб спортивного покеру, навчання. Тел. у Хмельницькому 0-98-117-84-01.
Начальник асортиментного вiддiлу роздрiбної мережi. Вимоги: досвiд роботи з асортиментом продуктiв харчування, комунiкабельнiсть, вмiння вести переговори, креативний пiдхiд, пошук нових рiшень, вираженi лiдерськi якостi. Тел. у Хмельницькому: 0-97-086-42-21, 0-63-138-56-35.
Начальник вiддiлу автозапчастин, досвiд роботи на керiвних посадах та у сферi автозапчастин, знання 1С. Тел. у Хмельницькому: 0-97-741-23-44, 71-10-00.
Начальник вiддiлу продажу, бажано жiнка, в "Офiс-центр". Тел. у Хмельницькому: 71-85-80, 050-376-17-41.
Начальник збуту на будiвництво, в/о, д/р, висока зарплата. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Начальник охорони, вiйськовослужбовець у вiдставцi, бажано 40-45 рокiв, Гречани. Тел. у Хмельницькому 77-76-65.
Начальник цеху, д/р на виробництвi, вмiння керувати людьми, з/п вiд 2500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Помiчник керiвника, в/о юридична, знання ПК, економiчна освiта, кадрове дiловодство. Тел. у Хмельницькому: 0-67-390-57-52, 72-84-32, телефонувати з 14.00 до 16.00.
Фiнанси i облiк
Бухгалтер (виробництво, сфера послуг), "1С-Бухгалтерiя", д/р. Тел. у Хмельницькому 097-505-20-39.
Бухгалтер головний (виробництво, будiвництво), з/п - 3000 грн. Тел. у Хмельницькому 097-505-20-39.
Бухгалтер головний в обком профспiлки. Досвiд роботи вiд 5 рокiв, знання комп'ютера, дiловодства. Тел. у Хмельницькому 75-27-79.
Бухгалтер головний запрошується на пiдприємство. Тел. у Хмельницькому: 78-38-25, 72-01-44.
Бухгалтер головний на в/о роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-00-11.
Бухгалтер головний, бухгалтер на пiдприємство роздрiбної торгiвлi. Тел. у Хмельницькому 0-63-725-14-80.
Бухгалтер головний, вiком бажано вiд 23 роки, д/р вiд 2 рокiв, професiйне володiння 1С, клiєнт-банк, знання податкового законодавства України. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Бухгалтер головний, д/р у будiвельнiй компанiї. Тел. у Хмельницькому 067-381-70-07.
Бухгалтер головний, економiст зi збуту, д/р у торгiвлi. Тел. у Хмельницькому: 70-67-04, 097-271-06-52. КА "Клуб Професiоналiв".
Бухгалтер головний, знання "1С-Бухалтерiї" (7, 8 версiї), податкової звiтностi, досвiд роботи у виробничiй компанiї (облiк сировини, матерiалiв), з ПП, ТОВ. Тел. у Хмельницькому 77-76-65.
Бухгалтер з д/р. Звертатися: вул.Ватутiна, 14. Тел. у Хмельницькому: 64-03-42, 050-376-43-37.
Бухгалтер запрошується на постiйну роботу з 9.00 до 18.00, стаж роботи не менше 10 рокiв, загальна система. Тел. у Хмельницькому 0-67-311-38-94, пiсля 18.00.
Бухгалтер на виробниче пiдприємство, знання 1С (7, 8 версiї), досвiд роботи вiд 1-го року. Тел. у Хмельницькому 77-76-65.
Бухгалтер у транспортну компанiю на повний робочий день. Тел. у Хмельницькому 0-67-924-21-53.
Бухгалтер, бажано жiнка до 35 рокiв, знання 1С. Тел. у Хмельницькому: 71-85-80, 050-376-17-41.
Бухгалтер, д/р на виробництвi або у с/г. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 0-98-437-13-87.
Бухгалтер, досвiд роботи, знання 1С. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Бухгалтер, податковий облiк. Вимоги: досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому: 72-00-74, 067-300-19-12.
Бухгалтер, робота у приватного пiдприємця (сфера послуг), з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Бухгалтер. Вимоги: вiк бажано 26-40 рокiв, вища освiта, знання "1С-Бухгалтерiї" (бажано 8), д/р у виробничiй компанiї вiд 3 рокiв (знання облiку сировини та матерiалiв). Резюме надсилати на e-mail: tatiana@ekoplast.ua. Тел. у Хмельницькому: 71-66-04, 71-66-05.
Економiст з фiнансової роботи. Вимоги: досвiд роботи, знання 1С. Тел. у Хмельницькому: 72-00-74, 067-300-19-12.
Економiст, бажано д/р, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Касири, середня освiта, знання ПК, вiдповiдальнiсть, чеснiсть, з/п вiд 1800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Менеджери запрошуються у компанiю "НФБ", з/п - 2400 грн. Тел. у Хмельницькому 0-97-442-07-67.
Облiковець-бухгалтер на речовий ринок запрошується на постiйну роботу, з/п вiд 1800 грн. Гуртова та роздрiбна торгiвля шкарпетками. Основнi обов'язки: складський облiк товару (надходження, видача, залишки), облiк товару по торгових точках (видача, залишки), комплектацiя замовлень гуртовим клiєнтам, переоблiк складу та торгових точок. Основнi вимоги: ПК користувач, Word, Exсel, Internet. Тел. у Хмельницькому 0-67-407-29-09.
Помiчник бухгалтера, офiцiйне працевлаштування. Можливо без д/р, з/п вiд 1600 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Працiвникiв з вищою освiтою запрошує нiмецька компанiя. Тел. у Хмельницькому 067-108-47-99, Надiя Василiвна.
Фiнансисти, з/п - 4000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-97-513-83-82, Анна.
Право, консалтинг, страхування
Агенти страховi на роботу в Нiмецький фiнансовий холдинг. Тел. у Хмельницькому: 0-67-424-75-62, 0-63-321-23-44.
Агентiв зi страхування (вiльних), з власним авто (бажано пасажирська ГАЗель) запрошує на роботу страхова компанiя "Княжа". Тел. у Хмельницькому: 72-09-16, 72-09-32.
Консультанти страховi запрошуються в СК "Унiверсальна". Навчання, гнучкий графiк роботи. Звертатися: вул.Кам'янецька, 20. Тел. у Хмельницькому 0-67-223-21-61.
Помiчник адвоката, з/п - 5000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-97-513-83-82, Анна.
Спецiалiсти зi страхування, страховi агенти, д/р, у Хмельницькому, райцентрах. Тел. у Хмельницькому 067-381-21-48.
Юрист запрошується на роботу в смт.Бiлогiр'я, д/р вiд 1 року. Резюме надсилати на e-mail: mycij@bigmir.net. Тел. у Хмельницькому 0-50-305-51-45.
Юрист запрошується на роботу, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 63-11-33.
Юрист, робота на пiдприємствi, можлива часткова зайнятiсть, вiком бажано до 55 рокiв, з/п вiд 2000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Медицина, фармацiя
Асистент лiкаря стоматолога, бажано до 35 рокiв, диплом без "трiйок". Тел. у Хмельницькому 70-07-80.
Гiнеколог, проктолог (хiрург), дерматолог, косметолог запрошуються у медичну клiнiку. Тел. у Хмельницькому 0-67-354-41-96.
Дерматовенеролог, терапевт (чоловiки), уролог та медсестри запрошуються у медичну клiнiку. Тел. у Хмельницькому 0-67-354-41-96.
Масажистка на постiйну роботу, медична освiта, курси, стаж. Тел. у Хмельницькому 050-661-14-80.
Медпрацiвники в оздоровчий центр. Тел. у Хмельницькому: 0-68-202-03-68, 70-85-13.
Медпрацiвники запрошуються в медичний центр. Тел. у Хмельницькому 097-270-47-46.
Медсестра (зубний лiкар) на посаду асистента запрошується у стоматологiчну клiнiку. Тел. у Хмельницькому 65-00-05.
Провiзор або фармацевт запрошується у аптеку на Озернiй. Тел. у Хмельницькому 77-40-66.
Провiзори та фармацевти запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 64-05-83, 70-38-64.
Фармацевт на постiйну роботу в аптечний кiоск. Тел. у Хмельницькому: 0-67-262-41-61, 78-75-58.
Фармацевт-провiзор, вища освiта. Тел. у Хмельницькому 0-96-838-54-46.
Iнженернi спецiальностi
Iнженер головний (енергетик) запрошується, бажано до 40 рокiв, знання АВК, стаж роботи не менше 3-х рокiв, наявнiсть водiйських прав. Тел. у Хмельницькому: 72-55-05, 067-786-10-22.
Iнженер головний запрошується у компанiю-виробник, вiком бажано до 50 рокiв, з технiчною вищою освiтою, д/р, наявнiстю водiйських прав. Резюме надсилати: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Iнженер з охорони працi. Стаж роботи обов'язковий у ТОВ "Будiвельний Альянс Груп". Вiддiл кадрiв. Тел. у Хмельницькому 70-13-53.
Iнженер з ремонту електровимiрювальних приладiв фiзико-хiмiчних величин. Тел. у Хмельницькому 067-458-68-65.
Iнженер-технолог з виробництва полiмерiв, вiком бажано до 45 рокiв, з вищою технiчною освiтою, д/р. Резюме надсилати: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Iнженери на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Фахiвець з монтажу та обслуговування криогенного обладнання. Тел. у Хмельницькому 067-546-85-04.
Архiтектура, будiвництво, благоустрiй
Агроном на тепличне господарство, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 067-381-08-20, Олександр.
Дизайнер iнтер'єру запрошується до спiвпрацi в проект "Зiркове небо-3D". Тел. у Хмельницькому 067-967-10-04.
Монтажникiв-кондицiонерникiв запрошує ПП "Арт-клiмат". Тел. у Хмельницькому: 0-67-383-45-53, 067-383-45-51.
Спецiалiст з ландшафтного дизайну, д/р обов'язковий, бажано наявнiсть робочих проектiв. Тел. у Хмельницькому: 78-34-37, 78-34-36.
IТ.Персонал
Web-дизайнер, з/п вiд 600 у.о., в залежностi вiд квалiфiкацiї. Тел. у Хмельницькому 0-67-900-06-31.
Web-дизайнер, з/п вiд виробiтку, Freelance, знання Photoshop, AI(Corel). Skype: pyaroslav.
Чоловiк зi знанням Photoshop, CorelDraw, з/п договiрна. Тел. у Хмельницькому: 0-67-661-80-98, 66-31-56.
Офiс-персонал
Адмiнiстратори, престижна робота, бажано д/р, висока з/п. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Викладач з англiйської мови. Вимоги: в/о, бажано до 35 рокiв, бажано стажування за кордоном. Тел. у Хмельницькому 097-907-77-90.
Викладачi польської мови запрошуються до спiвпрацi, за сумiсництвом. Тел. у Хмельницькому: 70-02-31, 097-642-44-41.
Диспетчер запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-243-42-41.
Менеджер з персоналу. Досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 067-384-22-07.
Менеджер з пiдбору персоналу, бажано д/р з людьми, офiцiйне працевлаштування. Офiс у центрi мiста, з/п вiд 1500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Менеджер з продажу по телефону (дитячий одяг) запрошується в українську фiлiю компанiї "Бембiцентр", м.Москва. Вимоги: досвiд роботи, вiльне володiння росiйською мовою. З/п 2000 грн. + % + соцпакет. Тел. у Хмельницькому 067-924-21-75.
Менеджер з управлiння капiталом. Вимоги: знання ПК, в/о, д/р необов'язковий, надається навчання. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Менеджер по роботi з клiєнтами на постiйну роботу. Перспективно. Вимоги: в/о, ПК на рiвнi користувача, комунiкабельнiсть. Надається безкоштовне базове навчання, з/п + бонуси. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Менеджер, офiс, кар'єра, висока оплата, гнучкий графiк. Тел. у Хмельницькому 0-96-526-06-14.
Менеджер-консультант, робота в офiсi. Вимоги: в/о, ПК на рiвнi користувача, комунiкабельнiсть. Надається безкоштовне базове навчання, з/п + бонуси. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Менеджери, робота в офiсi, можлива часткова зайнятiсть. Тел. у Хмельницькому 067-354-34-46, Костянтин Анатолiйович.
Оператор комп'ютерного набору, зi знанням 1С, досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому: 0-67-432-04-16, 78-48-82.
Оператор ПК, бажано 18-35 рокiв, 1С, бажано бухгалтерська освiта, графiк: пн.-пт., 9.00-18.00, сб., нд. вихiднi, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Оператор ПК, бажано мати д/р, 20-40 рокiв, з/п вiд 1800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Оператор ПК, позмiнно, знання 1С, робота з 6.00 до 20.00. Тел. у Хмельницькому 78-43-80.
Офiс-менеджер, бажано колишнiй рiелтор, торговий представник, знання ПК. Тел. у Хмельницькому 098-886-20-63. Центр працевлаштування.
Офiс-менеджер, д/р, бажано жiнка. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Офiс-менеджер, з д/р, бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 70-67-04, 097-271-06-52. КА "Клуб Професiоналiв".
Офiс-менеджер, логiст, д/р, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому 097-505-20-39.
Офiс-менеджер-логiст, бажано жiнка, до 35 рокiв, д/р, в/о. Тел. у Хмельницькому 74-97-10.
Офiс-персонал, д/р необов'язковий. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Офiс-персонал, досвiд роботи необов'язковий, бажано до 35 рокiв, комунiкабельнiсть, приємна зовнiшнiсть, знання ПК, з/п вiд 1500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Перекладачi з англiйської мови. Знання ПК, гнучкий графiк, кар'єрний рiст. Тел. у Хмельницькому 70-02-18.
Перекладачi, педагоги, знання англiйської мови та ПК. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Секретар-референт запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-391-38-22.
Маркетинг, реклама, ЗМI, РR
Агенти з реклами в парфумерну компанiю. Тел. у Хмельницькому 050-375-95-06.
Дiвчата модельної зовнiшностi, участь у рекламному проектi. Бажано 23-40 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-780-77-02.
Консультанти-промоутери, тест-кур'єри, бажано до 30 рокiв, з/п вiд 1500 грн., навчання, кар'єрний рiст. Тел. у Хмельницькому 70-82-89.
Коректор, бажано досвiд роботи, дизайнер у полiграфiчну фiрму. Тел. у Хмельницькому 72-53-43.
Менеджер з реклами та продажу запрошується у нову компанiю. Тел. у Хмельницькому 70-06-43.
Менеджери з реклами, в/о або середня спецiальна освiта, бажано до 32 рокiв. Тел. у Хмельницькому 77-71-32.
Промоутер, бажано до 35 рокiв, термiново, з/п - 2400 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-12-69, 70-73-70.
Промоутери на постiйну роботу, вiк бажано до 30 рокiв, з/п - 90 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-66-103-77-02.
Промоутери приємної зовнiшностi, комунiкабельнi, хлопцi, дiвчата, бажано до 35 рокiв. Робота в торговельних точках мiста, можлива часткова зайнятiсть, з/п вiд 15 грн./год. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Промоутери у Хмельницьке представництво московської фабрики "Новая заря", бажано дiвчата до 30 рокiв, з/п - 30-120 грн./день. Тел. у Хмельницькому: 66-49-63, 067-105-75-03.
Спецiалiстiв з виготовлення зовнiшньої реклами на постiйну роботу запрошує РА. Тел. у Хмельницькому: 0-68-112-82-06, 78-72-60.
Iнформацiйний бiзнес, мережевий маркетинг
"Avon" - стань консультантом у квiтнi та отримай парфуми "Today", "Ungaro", "Spotlight", та косметичний набiр. Звертатися: вул.Проскурiвського пiдпiлля, 63, 2-й поверх, ТЦ "Атрiум". Тел. у Хмельницькому: 0-97-325-56-76, 70-65-38, e-mail: uomo@ukr.net.
"Avon". Стань консультантом - отримуй подарунки, постiйнi знижки, додатковий дохiд. Тел. у Хмельницькому 0-96-148-59-77.
"Oriflame" - додатковий заробiток, вiдсотки, подарунки. Тел. у Хмельницькому: 75-26-19, 0-67-365-76-26.
Бiзнес-партнери з навичками пiдприємницької дiяльностi запрошуються до спiвпрацi, вiк бажано вiд 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 0-98-717-57-43, 0-93-466-82-43.
Бути консультантом "Faberlic" вигiдно Програма для НК, гнучкий графiк, подарунки та знижки % вiд компанiї. Вiку 40+ зрадiємо Тел.:76-50-02, 0-97-967-16-16.
Компанiя "L'ambre" запрошує до спiвпрацi, вiльний графiк, високий дохiд. Тел. у Хмельницькому 097-214-07-12, Оксана.
Працiвники, бажано 19-45 рокiв. Запис на спiвбесiду за тел.:098-762-22-91, 093-732-97-10.
Психологи професiйнi з досвiдом роботи в центр практичної психологiї. Тел. у Хмельницькому 0-97-239-31-90.
Робота iнформацiйного характеру. Гнучкий графiк. Тел. у Хмельницькому 067-354-34-46, Костянтин Анатолiйович.
Робота: партнери для побудови власного бiзнесу в Iнтернетi, соцiально-комерцiйнiй мережi "Мiкскапiтал" + рекламно-торговельний майданчик. Високооплачувана, стабiльна. Реєстрацiя за телефоном. Тел. у Хмельницькому 093-051-13-10.
Українська компанiя "Амрiта" запрошує до спiвпрацi. Тел. у Хмельницькому 0-98-725-89-95.
Рiелторська дiяльнiсть
Агентiв з нерухомостi запрошує АН "Свiт Нерухомостi", бажано вiд 25 рокiв, безкоштовне навчання у процесi роботи. Тел. у Хмельницькому: 74-22-45, 067-381-07-89, 067-381-23-79.
Агентство нерухомостi "IмпеРiал". Набiр працiвникiв, бажання працювати, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-67-452-69-68.
Люди активнi, цiлеспрямованi запрошуються в агентство на посаду рiелтора. Тел. у Хмельницькому 097-747-09-86. РК "Подiльська Нерухомiсть".
Люди комунiкабельнi запрошуються на посаду рiелтора. Безкоштовне навчання. Тел. у Хмельницькому 093-678-06-93. РК "Золоте руно".
Люди рiзного вiку запрошуються на посаду рiелтора. Безкоштовне навчання. Тел. у Хмельницькому 093-678-06-93. РК "Золоте руно".
Рiелтори у АН "РiелтБуд", вигiднi умови працi. Тел. у Хмельницькому: 75-22-52, 067-384-26-33.
Рiелтори. Вигiднi умови спiвпрацi, бажано досвiд. Свободи, 19. Тел. у Хмельницькому: 70-47-37, 097-271-24-25.
Рiелторiв з досвiдом роботи запрошує агентство нерухомостi "Елiт". Тел. у Хмельницькому: 0-67-781-23-19, 70-73-90.
Рiелторiв запрошує на роботу АН "Рiелт Буд". Вигiднi умови працi. Тел. у Хмельницькому: 75-22-52, 0-67-442-45-55.
Рiелторiв, з досвiдом роботи запрошує на роботу АН "Власний простiр". Сайт: www.vp.km.ua. Тел. у Хмельницькому: 067-976-43-96, 77-80-08. АН "Власний простiр".
Спiвробiтникiв запрошує АН «Комфорт». Вимоги: цiлеспрямованiсть, комунiкабельнiсть, вiк бажано вiд 25 рокiв. Тел. у Хмельницькому 097-904-35-75.
Туристичний, готельний, ресторанний бiзнес
Адмiнiстратор, бажано жiнка вiд 40 рокiв, запрошується. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 098-437-13-87.*
Адмiнiстратори у сферу готельно-ресторанного бiзнесу. Бажано д/р, з/п високi. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Адмiнiстратори, бармени, офiцiанти, посудомийники у ресторан, рiзнi графiки роботи, з/п вiд 1300 грн., залежно вiд вакансiї, стабiльна. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бармен у бар на вул.Iнститутськiй. Тел. у Хмельницькому: 70-80-09, 93-039-48-96.
Бармен у ресторан, центр мiста. Тел. у Хмельницькому 0-67-899-53-17.
Бармен, з досвiдом роботи, у диско-бар, Раково. Тел. у Хмельницькому: 0-67-482-78-44, 74-89-50.
Бармен-офiцiант у бiльярдний клуб, бажано дiвчина. Тел. у Хмельницькому 0-97-770-85-54.
Бармени, офiцiанти, кухарi запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 76-21-99, 78-52-55.
Бармени, офiцiанти, термiново. Можлива робота для студентiв, з/п вiд 100 грн. за змiну. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Бригадир, кухар-бригадир, кухар, пекар запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 65-65-64, 067-909-47-98.
Касир у кафе, д/р обов'язковий. Тел. у Хмельницькому: 78-34-37, 78-34-36.
Кухар або помiчник кухаря, готельно-ресторанний комплекс за мiстом. Дубовий гай, свiже повiтря - запорука вiдмiнного самопочуття не тiльки вiдпочиваючих, але й працiвникiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-12-17.
Кухар з д/р у готельний комплекс, 10 км вiд мiста. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-07-99.
Кухар запрошується в кафе, р-н Дубово. Тел. у Хмельницькому 0-96-400-69-96.
Кухар запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-770-85-54.
Кухар iз стажем роботи у пiцерiю на вул.Зарiчанськiй. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-21-12.
Кухар, бармен, офiцiанти в ресторан "Абажур", з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-913-91-21.
Кухар, бармен-офiцiант запрошуються на роботу в ресторан. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-74-53.
Кухар, д/р, графiк роботи позмiнний, з/п - 2500 грн. Тел. у Хмельницькому 097-505-20-39.
Кухар, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-96-873-18-35.
Кухар, з досвiдом роботи, не менше 5 рокiв. Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-67-253-06-64.
Кухар, кондитер, гарнi умови працi, бажано мати д/р, з/п вiд 1800 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Кухар, офiцiант, з/п + %. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-83-59.
Кухар, покоївки запрошуються на лiтнiй перiод у пансiонат. Тел. у Хмельницькому 0-97-205-64-21.
Кухар, помiчник кухаря, офiцiант, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому: 67-02-83, 0-97-495-48-13.
Кухар, помiчник кухаря, прибиральниця, ресторан в центрi мiста. Тел. у Хмельницькому: 65-67-76, 067-899-53-17.
Кухарi та офiцiанти запрошуються на роботу в кафе. Тел. у Хмельницькому: 0-97-110-95-26, 78-93-23.
Кухарi у ресторани "Вiлла Роза" та "Мiстер Чарлi", з/п вiд 3000 грн. Перевага надається випускникам ПТУ та технiкумiв. Хмельницька прописка обов'язкова. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-56-50.
Кухарi, бажано до 26 рокiв, у ресторан у центрi мiста. Тел. у Хмельницькому 0-96-915-62-87.
Кухарi, офiцiанти запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 71-22-33.
Кухарi, офiцiанти у ресторан за мiстом. Тел. у Хмельницькому 0-95-887-09-39.
Кухарi, офiцiанти, бармени у ресторани та кафе мiста. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Маркер запрошується на роботу у бар-бiльярд. Тел. у Хмельницькому: 71-66-49, 050-376-87-70.
Менеджери у туристичний бiзнес, чеснiсть, працелюбнiсть, бажання вчитися новому. Тел. у Хмельницькому 0-97-214-64-38.
Офiцiант в бар на вул.Iнститутськiй. Тел. у Хмельницькому: 70-80-09, 93-039-48-96.
Офiцiант запрошується у "Сiтi Паб". Тел. у Хмельницькому: 0-97-701-67-64, 78-51-11.
Офiцiант-бармен, досвiд роботи. Працюємо: 8.00-22.00. Тел. у Хмельницькому: 098-978-50-43, 70-90-14.
Офiцiант-бармен. Тел. у Хмельницькому 70-40-33.
Офiцiанти в пiцерiю "Наполi". Тел. у Хмельницькому: 77-77-02, 098-126-31-34.
Офiцiанти запрошуються у ресторан "Сiлiстра". Тел. у Хмельницькому 63-18-72.
Офiцiанти на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Офiцiанти та бармен, графiк роботи позмiнний, д/р, з/п вiд 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 097-505-20-39.
Офiцiанти та кухар на постiйну роботу у готельно-ресторанний комплекс. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-00-25.
Офiцiанти у ресторан "Вiлла Роза". Студенти, тимчасова робота, з/п висока. Хмельницька прописка обов'язкова. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-56-50.
Офiцiанти, кухар, мангальник, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 0-96-842-99-39, пiсля 11.00.
Пекарi-кондитери у пекарню. Тел. у Хмельницькому: 74-62-45, 0-97-587-07-80.
Працiвник запрошується у бар. Тел. у Хмельницькому: 61-49-70, 0-97-265-67-07.
Прибиральниця, посудомийниця, графiк роботи позмiнний. Тел. у Хмельницькому 097-505-20-39.
Технолог харчового виробництва у ресторан за мiстом. Тел. у Хмельницькому 0-95-887-09-39.
Шеф-кухар у ресторани "Вiлла Роза" та "Мiстер Чарлi", з/п вiд 4000 грн. Хмельницька прописка обов'язкова. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-56-50.
Шеф-кухар, кухар, офiцiант запрошуються на роботу в ресторан. Тел. у Хмельницькому: 66-38-15, 097-659-80-86.
Iндустрiя розваг
Дилерiв (круп'є) запрошує клуб спортивного покеру, можливе навчання. Тел. у Хмельницькому 0-98-117-84-01.
Танцiвницi стрип-денсу, можливе навчання. Тел. у Хмельницькому 098-290-47-74.
Краса, фiтнес, спорт
Дiвчата, моделi або фотомоделi, часткова зайнятiсть. Тел. у Хмельницькому 0-96-452-35-93.
Здам в оренду мiсце перукаря, Виставка, ДОСААФ. Тел. у Хмельницькому 0-67-716-00-90.
Косметолог, манiкюрниця у салон "Богдан", Центр. Тел. у Хмельницькому: 0-67-936-10-39, 70-08-77.
Майстер з педикюру, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 0-50-585-49-50.
Майстер манiкюру та педикюру запрошується в салон. Тел. у Хмельницькому 097-582-62-19.
Майстер манiкюру, педикюру, 3 робочi днi на тиждень. Тел. у Хмельницькому 096-354-28-04.
Майстер манiкюру, педикюру, перукар-унiверсал, виробнича практика. Тел. у Хмельницькому 0-96-820-25-17.
Майстер манiкюру, перукар, оренда мiсця, 50 грн./день, Центр. Тел. у Хмельницькому 096-429-05-02.
Майстер манiкюру, перукар-унiверсал у сiмейну перукарню, вигiднi умови. Центр. Тел. у Хмельницькому: 0-97-303-06-62, 067-797-53-00.
Майстер педикюру, з перспективою росту, бажано дiвчина з медичною освiтою. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-38-86.
Майстер-перукар, майстер манiкюру, педикюру, масажист у новий салон краси. Тел. у Хмельницькому 067-256-57-08.
Майстри-перукарi запрошуються на навчання, кращi будуть працевлаштованi. Тел. у Хмельницькому 65-80-86.
Манiкюрниця запрошується на роботу, стаж роботи, вигiднi умови, Центр. Тел. у Хмельницькому 0-67-311-55-05.
Манiкюрниця запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 70-00-98.
Масажистки, бажано приємної зовнiшностi, до 30 рокiв, можливо, без досвiду. Тел. у Хмельницькому 098-290-47-74.
Перукар (на оренду) в салон. Центр. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-34-21.
Перукар запрошується на умовах оренди, 50 грн./день. Тел. у Хмельницькому 096-429-05-02.
Перукар, з досвiдом роботи, оренда, недорого. Тел. у Хмельницькому 0-50-585-49-50.
Перукар, майстер манiкюру, педикюру (нарощування), досвiдченi, талановитi запрошуються в салон "Шарм" (директор I. Вострiкова). Тел. у Хмельницькому: 0-67-728-23-70, 78-97-44.
Перукар-унiверсал зi стажем роботи, майстер манiкюру. Тел. у Хмельницькому: 067-812-41-30, 068-113-43-22.
Перукар-унiверсал, з досвiдом, 100-200 грн./день. Тел. у Хмельницькому 0-93-427-54-63.
Перукарi квалiфiкованi запрошуються в салон краси "Сантана". Тел. у Хмельницькому: 70-48-77, 067-996-47-99.
Перукарi на вигiдних умовах у перукарню, Виставка. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-62-30.
Перукарi та майстри манiкюру (унiверсали), майстер-вiзажист запрошуються на роботу у салон краси "Бона-Вiта". Тел. у Хмельницькому 067-360-77-50
Перукарi, майстри манiкюру запрошуються на роботу у салон краси. Тел. у Хмельницькому 0-99-742-07-26.
Перукарi, майстри манiкюру, акрилу, косметологи, майстри педикюру. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-12-29.
Перукарi, манiкюрницi, людне мiсце, гарнi умови, можлива оренда. Тел. у Хмельницькому 0-97-864-83-66.
Перукарi, оренда крiсла - 65 грн./день, або %. Центр. Тел. у Хмельницькому 0-67-976-72-96.
Перукарi-унiверсали та майстер манiкюру та педикюру запрошуються в салон краси. Тел. у Хмельницькому: 0-97-217-01-44, 65-45-26.
Перукарi-унiверсали, лiкар-косметолог. Тел. у Хмельницькому: 0-67-759-23-07, 72-64-24.
Перукарня набирає майстрiв манiкюру та перукарiв. Тел. у Хмельницькому: 0-67-795-73-52, 71-24-55.
Салон краси здає в оренду мiсце перукаря, майстра манiкюру. Тел. у Хмельницькому 0-67-253-45-43.
Торговi представники
Супервайзер (кондвироби), знання клiєнтської бази, автомобiль, досвiд продажу на маршрутах. Тел. у Хмельницькому 0-50-436-30-90.
Агент по мiсту, досвiд, з/п - 3000 грн., по областi, з автомобiлем, з/п - 4000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-98-802-04-03.
Агент по мiсту, з/п - 2500 грн., по областi, з/п - 4000 грн. Тел. у Хмельницькому 0-98-802-04-03.
Агент по роботi з клiєнтами на склад-магазин "Новая заря". Знання української мови, з/п - 1000 грн. + %. Тел. у Хмельницькому: 068-111-15-92, 70-54-49.
Агент торговий (кондвироби), з власним автомобiлем, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-67-933-91-58.
Агент торговий по мiсту та областi, постiйна робота. Тел. у Хмельницькому: 71-63-63, 098-25-82-570.
Агент торговий, з автомобiлем, кандидатам без досвiду передбачене навчання. Тел. у Хмельницькому 0-67-230-24-83.
Агент торговий, з автомобiлем. Кандидатам без досвiду передбачено навчання. Тел. у Хмельницькому 0-67-230-24-83.
Агент торговий, з власним авто та досвiдом роботи (кондвироби), 4 000 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому 0-67-933-91-58.
Агент торговий, з власним авто. Тел. у Хмельницькому 0-96-536-49-42.
Агенти та експедитори (по мiсту) у вiддiл доставки, з/п потижнево. Тел. у Хмельницькому 64-14-55.
Агенти торговi з продажу металопластикових вiкон. Тел. у Хмельницькому: 71-11-11, 067-383-19-50.
Агенти торговi запрошуються у дистриб'юторську структуру, з досвiдом роботи та власним авто, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-96-424-25-36.
Агентiв торгових запрошує дистриб'юторська фiрма (продукти харчування), бажано д/р та мiсцева прописка. Тел. у Хмельницькому: 0-50-376-51-37, 0-97-770-90-57.
Агентiв торгових запрошує дистриб'юторська фiрма (продукти харчування), бажано д/р та мiсцева прописка. Тел. у Хмельницькому: 0-50-376-51-39, 0-97-645-85-35.
Агентiв торгових, з д/р, з власним авто, запрошує кондитерська компанiя "АВК", з/п - 4000-5000 грн. Тел. у Хмельницькому 050-436-12-81.
Асистент вiддiлу продажу на гуртовий склад "Новая заря", знання мови, з/п - 1000 грн. + %. Тел. у Хмельницькому: 70-54-49, 067-105-75-03.
Асистент менеджера у склад-магазин, без д/р, знання української та росiйської мови, навчання безкоштовне, з/п - 1000 грн. + %. Тел. у Хмельницькому: 70-54-49, 067-105-75-03.
Два мерчандайзери, бажано до 35 рокiв, з/п - 850 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-13-25, 70-53-25.
Експедитор на постiйну роботу, бажано вiк до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 78-54-50.
Експедитор, бажано до 35 рокiв, термiново, з/п - 2200 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-12-69, 70-52-69.
Експедитори, вантажники, постiйна робота, гiдна з/п. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Експедитори, вантажники. Постiйна робота. Тел. у Хмельницькому: 64-12-34 (40, 41), 067-382-61-71.
Консультанти у компанiю "Доктор Нона". Тел. у Хмельницькому 0-97-488-64-54.
Менеджер вiддiлу продаж у склад-магазин "Новая заря", знання росiйської мови обов'язкове, з/п вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому: 70-54-79, 068-111-15-92.
Менеджер з активних продажiв, бажано жiнка, в "Офiс-центр". Тел. у Хмельницькому: 71-85-80, 050-376-17-41.
Менеджер з гуртового продажу, бажано д/р, знання української мови, з/п - 1500 грн. + %. Тел. у Хмельницькому: 068-111-15-92, 66-49-63.
Менеджер з продажу будiвельних матерiалiв та iнструменту, зi знанням ринку збуту, комунiкабельнiсть, з/п вiд об'єму продажу. Тел. у Хмельницькому 0-97-747-08-40.
Менеджер з продажу будiвельних матерiалiв, д/р не менше 5 рокiв, бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 050-415-68-93.
Менеджер з продажу електроiнструменту, бажано вiк до 25 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-473-56-07.
Менеджер з продажу по телефону (дитячий одяг) запрошується в українську фiлiю компанiї "Бембiцентр", м.Москва. Вимоги: досвiд роботи, вiльне володiння росiйською мовою. З/п 2000 грн. + % + соцпакет. Тел. у Хмельницькому 067-924-21-75.
Менеджер з продажу побутової хiмiї та косметики. Тел. у Хмельницькому 0-97-497-64-33.
Менеджер з продажу телекомунiкацiйних послуг. Е-mail: market@mitel-ua.com. Тел. у Хмельницькому: 71-81-42, 0-96-287-72-77.
Менеджер з продажу, знання "1С-Бухгалтерiї", д/р у продажах. Тел. у Хмельницькому 097-505-20-39.
Менеджер з продажу. Пропонуємо: офiцiйне працевлаштування, соцiальнi гарантiї. Графiк роботи: понедiлок-п'ятниця, 9.00-18.00. Тел. у Хмельницькому: 78-82-86, 708-248, 0-67-983-19-32.
Менеджер з продажу. Тел. у Хмельницькому 067-934-01-10.
Менеджер зi збуту, виробнича сфера, в/о, ПК, 1С (робота в офiсi). Тел. у Хмельницькому 067-458-68-65.
Менеджер зi збуту: в/о (хiмiк, мiкробiолог), знання ПК, 1С (робота в офiсi). Тел. у Хмельницькому 067-458-68-65.
Менеджер iз продажу металопластикових конструкцiй, з/п вiд 1000 грн. Тел. у Хмельницькому 067-370-45-67.
Менеджер об'єктний (будiвельнi матерiали), з/п - ставка + %. Тел. у Хмельницькому 66-34-35.
Менеджер по роботi з споживачем, знання росiйської та української мов, з/п - 1500 грн. + %. Тел. у Хмельницькому: 66-49-63, 067-105-75-03.
Менеджер територiальний у компанiю-iмпортер (алкогольнi напої), досвiд роботи, вiк бажано до 30 рокiв, наявнiсть автомобiля. Резюме надсилати на адресу: vmikhailov@disna.com.ua. Тел. у Хмельницькому 0-50-312-92-01.
Менеджер у вiддiл збуту на постiйну роботу у фiрму. Вимоги: чоловiк вiком бажано 25-30 рокiв, вища освiта, знання запчастин (бажано), резюме. Тел. у Хмельницькому 74-97-60.
Менеджер, бажано дiвчина, комунiкабельна, приємної зовнiшностi, до 30 рокiв, зi знанням iталiйської мови, можливий вiд'їзд у вiдрядження. Тел. у Хмельницькому 74-85-92.
Менеджера територiального по Хмельницькiй областi запрошує кондитерська компанiя "АВК". Вимоги: д/р, власне авто, з/п - 7000-8000 грн. Тел. у Хмельницькому 099-259-91-99, Володимир
Менеджери з продажу меблiв. Тел. у Хмельницькому: 70-08-12, 0-50-541-14-94.
Менеджери з продажу, легкове авто, з/п вiд 2500 грн. + бензин. Тел. у Хмельницькому 74-65-85.
Менеджери iз продажу, кур'єри, представники торговi, супервайзери. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Мерчандайзери (побутова хiмiя), бажано дiвчата вiком до 32 рокiв, з/п - 1700 грн. Тел. у Хмельницькому 0-66-103-77-02.
Мерчандайзери, бажано дiвчата, представники торговi, з автомобiлем, запрошуються. Тел. у Хмельницькому 0-63-956-30-82.
Представник по областi, з власним авто (кондитерськi вироби + бакалiя). Тел. у Хмельницькому: 0-67-425-46-82, 0-98-291-25-24.
Представник торговий з продажу металочерепицi, з досвiдом та власним автомобiлем. Тел. у Хмельницькому: 0-97-590-01-33, 70-72-10.
Представник торговий по мiсту, в/о, знання ПК, д/р. Тел. у Хмельницькому 78-54-50.
Представник торговий у мiжнародну компанiю, непродуктова група, по мiсту. Тел. у Хмельницькому 097-251-52-43.
Представник торговий, д/р, водiйськi права, бажано особисте авто. Тел. у Хмельницькому 72-89-15.
Представник торговий. Тел. у Хмельницькому 067-934-01-10.
Представники торговi у дистриб'юторську компанiю, наявнiсть авто, д/р, вiдповiдальнiсть. Тел. у Хмельницькому 0-67-311-81-24.
Представники торговi у фiлiю нацiонального виробника алкогольних напоїв та продуктiв харчування, досвiд роботи, з/п вiд 2500 грн. Тел. у Хмельницькому 067-354-05-48.
Представники торговi, з авто, д/р. Тел. у Хмельницькому: 70-67-04, 097-271-06-52. КА "Клуб Професiоналiв".
Представники торговi, з власним авто та без, по мiсту та областi. Тел. у Хмельницькому 74-84-96, з 10.00 до 14.00, Тамара Петрiвна.
Представники торговi, з легковим авто, з/п вiд 2500 грн. + бензин. Тел. у Хмельницькому 74-65-85.
Представники торговi, можливо, без власного авто та д/р, навчання за рахунок фiрми. Висока з/п. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Супервайзер, д/р, водiйськi права, бажано особисте авто. Тел. у Хмельницькому 72-89-15.
Супервайзер, по областi, з власним авто, кондитерськi вироби, бакалiя. Тел. у Хмельницькому: 098-291-25-24, 067-383-07-52.
Торгiвля
Два експедитори-оцiнювачi, бажано до 35 рокiв, з/п - 2300 грн. + %. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-13-25, 70-73-70.
Дiвчина, бажано до 30 рокiв, у магазин "Орхiдея" (парфуми та косметика), Дубово, вул.Козача, 56/3. Тел. у Хмельницькому 0-96-211-50-98.
Дiвчина, бажано до 30 рокiв, у магазин побутової хiмiї, кiнцева Озерної. Тел. у Хмельницькому 0-67-560-60-12.
Завiдуючого складом запрошує на роботу ТОВ "Гофро Пак", побутова хiмiя. Тел. у Хмельницькому 0-97-172-04-86.
Касир запрошується у "Сiтi Паб". Тел. у Хмельницькому: 0-97-701-67-64, 78-51-11.
Касир-оператор, графiк роботи 3/3, д/р. Тел. у Хмельницькому 097-505-20-39.
Касири в пiцерiю, центр мiста. Тел. у Хмельницькому: 76-35-52, 0-63-336-04-77.
Консультантiв для роботи з клiєнтами запрошує торговельний склад. Високий заробiток кожного дня. Тел. у Хмельницькому 70-83-24.
Кухар-продавець на речовий ринок. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-83-59.
Оператор-касир, "1С-Бухгалтерiя", бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-310-07-46.
Прадавець у магазин будiвельних матерiалiв, бажано дiвчина. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 0-98-437-13-87.
Продавець (СD, DVD), бажано дiвчина молода, геймер та меломан. Тел. у Хмельницькому 0-68-833-61-54.
Продавець в продуктовий магазин "Лiдiя" в с.Копистин. Тел. у Хмельницькому: 65-77-70, 0-97-648-93-98.
Продавець в ТЦ "Магнiт". Тел. у Хмельницькому: 0-50-339-14-13, 0-95-418-09-99.
Продавець жiночого одягу. Тел. у Хмельницькому 0-67-999-32-62.
Продавець запрошується в продовольчий магазин. Тел. у Хмельницькому 0-96-400-69-96.
Продавець запрошується на гуртовий речовий ринок, бажано жiнка до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 067-931-72-29.
Продавець запрошується у продовольчий магазин. Тел. у Хмельницькому: 65-82-35, 0-97-560-38-38.
Продавець м'яса, м'ясник (розробка). Тел. у Хмельницькому 067-380-22-88.
Продавець мобiльних телефонiв, овочевий ринок. Тел. у Хмельницькому 068-173-38-37.
Продавець мобiльного зв'язку запрошується. Вимоги: в/о, комунiкабельнiсть, знання цифрової технiки. Тел. у Хмельницькому: 70-47-43, 068-113-55-38.
Продавець на лiтнiй майданчик, бажано дiвчина або жiнка. Тел. у Хмельницькому 067-380-13-81.
Продавець на речовий ринок "Берiзка". Тел. у Хмельницькому 096-335-63-48.
Продавець на речовий ринок "Iзiда". Тел. у Хмельницькому 0-96-263-26-61.
Продавець на речовий ринок, бажано хлопець до 26 рокiв, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-98-075-92-68.
Продавець на рибопереробне пiдприємство. Тел. у Хмельницькому 70-65-27.
Продавець на центральний овочевий ринок, бажано жiнка, до 40 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-391-14-78.
Продавець на шаурму. Тел. у Хмельницькому: 70-92-49, 067-722-51-16.
Продавець у кiоск, кури-гриль. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-01-15.
Продавець у кiоск, пiдземний перехiд, бажано дiвчина. Тел. у Хмельницькому 0-67-905-03-12.
Продавець у магазин "Воронiн". Тел. у Хмельницькому 65-83-39.
Продавець у продовольчий магазин у Центрi. Тел. у Хмельницькому: 79-68-73, 097-417-93-68, 74-24-89
Продавець у продовольчий магазин, Львiвське шосе. Тел. у Хмельницькому: 66-04-11, 093-039-84-51.
Продавець у продуктовий магазин, бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-684-34-90.
Продавець у продуктовий магазин, Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-97-289-56-58.
Продавець, бажано до 35 рокiв, з/п - 1000 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-33-70, 70-53-25.
Продавець, д/р, у продуктовий магазин (вiддiл бакалiї, горiлчаний). Тел. у Хмельницькому: 067-391-93-09, 067-159-36-99.
Продавець, зi знанням продовольчої групи, бажано до 30 рокiв запрошується на постiйну роботу в продовольчий магазин. Тел. у Хмельницькому 0-97-289-35-89.
Продавець, торговельний склад, робота на виїздi, з/п вiд 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 70-83-24.
Продавець-консультант на склад-магазин "Новая заря", знання української та росiйської мов, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому: 70-54-79, 068-111-15-92.
Продавець-консультант у магазин будматерiалiв, досвiд роботи 3 роки. Тел. у Хмельницькому 067-380-87-77.
Продавець-консультант у магазин меблiв. Тел. у Хмельницькому: 70-67-04, 097-271-06-52. КА "Клуб Професiоналiв".
Продавець-консультант у магазин швейного обладнання та фурнiтури, д/р. Тел. у Хмельницькому: 65-72-44, 0-67-639-49-09.
Продавець-консультант, досвiд роботи у сферi автозапчастин, 1С, бажано 20-35 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 0-97-741-23-44, 71-10-00.
Продавцi в пiцерiю, бажано до 35 рокiв. Р-н мiської лiкарнi. Тел. у Хмельницькому 097-505-55-24.
Продавцi для реалiзацiї сонцезахисних окулярiв на лотках. З/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-50-920-86-89.
Продавцi запрошуються в контейнер (цемент фасований). Тел. у Хмельницькому: 2-38-57, 068-172-24-68, пн.-пт., 9.00-17.00.
Продавцi запрошуються на постiйну роботу в магазин. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Продавцi запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 71-64-50, 093-265-22-17.
Продавцi на постiйну та сезонну роботу. Тел. у Хмельницькому: 096-143-50-25, 707-645.
Продавцi на розливання пива, бажано до 30 рокiв, графiк роботи: з 9.00 до 22.00, з/п - 50 грн./день. Тел. у Хмельницькому: 067-381-83-99, 71-77-67.
Продавцi напоїв та морозива на речовий ринок. Тел. у Хмельницькому: 068-207-72-23, 76-53-99.
Продавцi непродовольчої групи, графiк роботи позмiнний, з/п вiд 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 097-505-20-39.
Продавцi у магазин у смт.Вiйтiвцi, робота позмiнна, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-95-887-09-39.
Продавцi у продуктовий магазин на вул.Iнститутськiй. Тел. у Хмельницькому: 2-11-54, 067-421-92-03.
Продавцi у цiлодобовий магазин, бажано жiнки, на постiйну роботу, працевлаштування. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-47-26.
Продавцi штучного товару на склад-магазин "Новая заря", знання української мови, з/п - 80-100 грн./день. Тел. у Хмельницькому: 66-49-63, 067-105-75-03.
Продавцi, бажано 25-40 рокiв, д/р, у продуктовий магазин на вул.Тернопiльськiй. Тел. у Хмельницькому 71-60-16.
Продавцi, бажано вiд 18 рокiв, можливо, без д/р, поряднiсть, чеснiсть, з/п вiд 1500 грн. Адреса: вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Продавцi, бажано дiвчата, на речовий ринок, торгiвля весiльними сукнями. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-92-62.
Продавцi, бажано хлопцi, торгiвля окулярами на ринку. Тел. у Хмельницькому 067-382-10-86.
Продавцi, д/р, вiд 23 до 50 рокiв, оплата висока, продовольча група. Тел. у Хмельницькому 0-67-354-06-77.
Продавцi, касири, бажано вiд 18 рокiв, з д/р i без. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Продавцi, касири, пекарi, кондитери, кулiнари, охоронцi, заввiддiлом приймання запрошуються на роботу в супермаркет. Тел. у Хмельницькому: 0-97-740-13-00, 050-339-01-83.
Продавцi, продавцi-консультанти, бажано до 25 рокiв, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 096-641-52-20.
Продавцi, продавцi-консультанти, бажано до 25 рокiв, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 097-697-92-27.
Продавцi, продавцi-консультанти, бажано до 25 рокiв, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 098-03-44-812.
Продавцi-консультанти в магазин молодiжного одягу, бажано дiвчата 22-27 рокiв. Досвiд з продажу одягу в магазинах обов'язковий. Кар'єрне зростання. Тел. у Хмельницькому: 70-03-63, 097-474-11-50, 098-247-07-77.
Продавцi-консультанти для продажу парфумерiї. Тел. у Хмельницькому: 66-09-44, 0-96-590-87-01.
Продавцi-консультанти, бажано вiком вiд 18 до 35 рокiв, у магазин секонд-хенду. Тел. у Хмельницькому 0-97-963-78-13.
Продавцi-консультанти, бажано дiвчата, в меблевий магазин. Тел. у Хмельницькому: 64-16-44, 0-97-007-39-89.
Продавцi-хлопцi, якi вмiють збирати меблi, запрошуються у магазин. Тел. у Хмельницькому 0-97-581-86-88.
ТзОВ "УнiгалФрукт" запрошує на роботу продавцiв (бажано чоловiки), експедиторiв, менеджерiв з продажу, регiонального менеджера гуртових продажiв. Звертатися: вул.Ватутiна, 14. Тел. у Хмельницькому 0-98-076-35-83, з 11.00 до 13.00**.
Товарознавець, касир, складальник меблiв на постiйну роботу в меблевий магазин. Тел. у Хмельницькому: 78-45-55, 093-387-49-84.
Три консультанти, бажано до 35 рокiв, з/п - 2000 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-33-70, 70-53-25.
Транспорт
Водiї категорiй "В","С","Е". Можливо вiдрядження, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 097-505-20-39.
Водiї мiжнародних вантажних перевезень, д/р обов'язковий, поряднiсть, закордонний паспорт. Тел. у Хмельницькому: 78-46-06, 067-384-19-40.
Водiї мiжнародних перевезень. Вимоги: категорiя "Е", закордонний паспорт, д/р. Тел. у Хмельницькому 62-22-95.
Водiї на великi вантажнi автомобiлi та водiї-мiжнародники. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Водiї на мiжнароднi рейси, стаж роботи не менше 10 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-311-38-94.
Водiї рiзних категорiй на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Водiї рiзних категорiй, вiком бажано 22-60 рокiв, з/п - 2500-5000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Водiї, з досвiдом роботи, на радiо-таксi. Тел. у Хмельницькому: 0-67-384-77-89, 067-384-62-08.
Водiї-кур'єри, з власним авто, з/п вiд 2500 грн. + бензин. Тел. у Хмельницькому 74-65-85.
Водiй запрошується на ЗАЗ Таврiя пiкап. Тел. у Хмельницькому 067-383-32-28.
Водiй зi стажем роботи запрошується на таксi, бажано вiд 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 70-47-01, 0-96-466-17-26.
Водiй кари, зi стажем роботи, на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-63-629-29-89, 66-38-10.
Водiй категорiї "Е" запрошується. Тел. у Хмельницькому 0-97-564-78-61.
Водiй категорiї "С" для роботи по Українi. Тел. у Хмельницькому 067-384-60-82.
Водiй категорiї "С", з/п - 2000 грн. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 0-98-437-13-87.
Водiй мiжнародних перевезень, з д/р, закордонним паспортом, запрошується. Тел. у Хмельницькому: 0-97-039-09-82, 65-34-29.
Водiй на вантажний Мерседес, бажано чоловiк до 40 рокiв, повний робочий день, вiдрядження по Захiднiй Українi, офiцiйне працевлаштування, д/р. Тел. у Хмельницькому: 72-57-85, 72-54-05.
Водiй на ЗIЛ-130, з д/р. Тел. у Хмельницькому 067-311-29-64.
Водiй на ЗIЛ-130, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-967-83-95.
Водiй на радiотаксi, мiкроавтобус 8+1 мiсце, з/п за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому 0-63-779-78-77.
Водiй, вантажнi автомобiлi (всi категорiї, ремонт, володiння гiдравлiчними системами). Тел. у Хмельницькому 068-346-11-66.
Водiй, з авто з термобудою, на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 067-384-22-07.
Водiй, з автомобiлем ЗIЛ (фургон), чекає пропозицiй. Тел. у Хмельницькому 0-93-484-79-89.
Водiй, з вантажiвкою вiд 3 т. Тел. у Хмельницькому 0-97-726-29-74.
Водiй, з власним авто. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Водiй, з власним автомобiлем, бажано ГБО, з районних центрiв, з/п вiд 100 до 300 у.о. Тел. у Хмельницькому 096-197-08-23.
Водiй, з власним мiкроавтобусом, 3 т, офiцiйне працевлаштування. З/п - ставка + премiя + амортизацiя + паливо. Тел. у Хмельницькому: 0-50-377-72-77, 097-866-14-30.
Водiй, iз власним авто, з/п висока + амортизацiя + бензин, робота по мiсту. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Водiй, iз закордонним паспортом та шенген-вiзою, на автомобiль Рено Магнум Євро-3. Тел. у Хмельницькому: 0-67-988-84-40, 067-287-17-43.
Водiй, категорiї "В", "С", "D", "E", д/р, без ш/з. Тел. у Хмельницькому 067-380-87-77.
Водiй, категорiя "С", бажано вiд 30 рокiв, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому: 050-376-98-33, 063-814-55-09.
Водiй-далекобiйник на мiжнароднi перевезення. Тел. у Хмельницькому: 0-97-073-63-35, 72-74-79.
Водiй-далекобiйник, зi стажем роботи. Тел. у Хмельницькому: 76-32-52, 0-67-382-02-85, 0-98-449-10-68.
Водiй-експедитор, вiдрядження, гiдна з/п. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Водiй-експедитор, досвiд роботи з продуктами харчування. Тел. у Хмельницькому 78-43-80.
Водiй-експедитор, категорiї "В", "С", бажано до 45 рокiв. Тел. у Хмельницькому 74-97-10.
Водiй-експедитор, категорiї: "В", "С", з/п вiд 2500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Водiй-експедитор, категорiя "В", на ГАЗель, бажано до 40 рокiв, по Хмельницькiй областi. Тел. у Хмельницькому: 70-67-04, 097-271-06-52. КА "Клуб Професiоналiв".
Водiя всiх категорiй запрошує на роботу ВАТ зазод "Строммашина". Тел. у Хмельницькому: 097-869-95-53, 63-86-53.
Водiя категорiї "Е", закордонний паспорт, стаж. Тел. у Хмельницькому 067-384-15-61.
Комбайнер з д/р на iноземнiй технiцi. Тел. у Хмельницькому 0-67-775-55-77.
Машинiст автовишки запрошується. Тел. у Хмельницькому: 72-55-05, 067-786-10-22.
Особистий водiй-охоронець керiвника запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-67-390-57-52, 72-84-32, телефонувати з 14.00 до 16.00.
Служба таксi "700-051" запрошує до спiвпрацi водiїв з власним авто на вигiдних умовах. Тел. у Хмельницькому 067-380-15-51.
Слюсар-водiй категорiї "Е", з/п - 3000 грн. Тел. у Хмельницькому: 74-06-01, 067-711-05-46.
Автосервiс
Toyota центр Хмельницький ТОВ "Гранд Мотор" оголошує набiр спецiалiстiв на конкурснiй основi: арматурника, пiдготовника до фарбування, автомаляра, в цех кузовного ремонту та фарбування. Тел. у Хмельницькому 785-800.
Автоелектрик та автослюсар з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому: 61-07-87, 097-446-01-33.
Автоелектрик-дiагност з досвiдом запрошується на високооплачувану роботу. Тел. у Хмельницькому: 74-30-13, 067-791-78-75.
Автомийники з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 0-67-721-37-02.
Автомийники запрошуються на автомийку. Тел. у Хмельницькому 0-67-811-89-96.
Автомийники зi стажем роботи, висока зарплата. Тел. у Хмельницькому 098-380-95-10.
Автомийники на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 067-349-03-90.
Автомийники, бажано чоловiки 20-30 рокiв, запрошуються на автомийку, шиномонтаж. Тел. у Хмельницькому 068-112-74-65.
Автомийники. Гречани. Тел. у Хмельницькому: 0-67-709-99-99, 0-67-380-47-00.
Автослюсар з д/р з iномарками на в/о роботу в автосервiс. Тел. у Хмельницькому 067-790-49-49.
Автослюсарi, мотористи з досвiдом запрошуються на високооплачувану роботу. Тел. у Хмельницькому: 74-30-13, 067-791-78-75.
Менеджер з продажу запчастин, майстер кузовного ремонту, автослюсар, автомийник на роботу в автосервiс. Тел. у Хмельницькому 0-68-213-49-46.
Робiтник, з д/р, запрошується на шиномонтаж. Тел. у Хмельницькому 0-67-905-66-94.
Слюсар вантажних авто TIR, та зварювальник. Тел. у Хмельницькому: 0-67-924-21-53, 77-58-72.
Слюсар-ходовик, слюсар-моторист, електрик-дiагност - висококвалiфiкованi спецiалiсти запрошуються на роботу на нове СТО. Тел. у Хмельницькому: 0-67-441-20-05, 75-31-60, 75-31-59.
Будiвництво, ремонт, благоустрiй
"Київбудсервiс" термiново проводить набiр на будiвельнi спецiальностi. Запрошуються на роботу в м.Київ бригади, фахiвцi, рiзноробочi. Котеджi, житловi комплекси. Житло вiд роботодавця. Вахта, з/п вiд 6000 до 8000 грн. та вище. Тел. у Хмельницькому: 0-99-148-80-18, 0-99-149-17-91, 0-99-524-53-42.
Бетонярi, муляри запрошуються на монолiтнi роботи. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Будiвельник-пiдсобник, шпаклювальник, з/п - 60-80 грн./день, бажання працювати. Тел. у Хмельницькому 067-157-60-24.
Будiвельники рiзних спецiальностей, робота в Києвi, житло, з/п вiд 5000 грн. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Будiвельники та рiзноробочi запрошуються в будiвельну компанiю. Тел. у Хмельницькому: 098-584-19-62, 0-67-354-34-14.
Будiвельники усiх спецiальностей: водiї, зварювальники, монтажники, муляри, бетонярi, плиточники, оздоблювальники, маляри та iншi робiтники запрошуються у будiвельну компанiю у м.Харкiв до "Євро-2012", з/п висока, вахта, житло. Тел. у Хмельницькому: 0-99-202-47-37, 0-93-122-81-16, 0-97-241-62-61.
Будiвельникiв, якi працювали у 2007-2008 рр., в м.Києвi у фiрмi ТОВ "Iнженiринг", прохання вiдгукнутися за тел.0-98-227-29-68.*
Виконроб запрошується на роботу, досвiд роботи, будiвництво у м.Чернiвцi. Тел. у Хмельницькому 63-11-33.
Вкладальники брукiвки та тротуарної плитки. Тел. у Хмельницькому 0-98-981-13-33.
Газоелектрозварювальник. Тел. у Хмельницькому 0-97-061-69-06.
Електрик 3-4 розряду, з д/р, на пiдприємство у центрi мiста, термiново. Тел. у Хмельницькому 70-20-90.
Електрик, зварювальник, д/р, з/п - 2500 грн. Тел. у Хмельницькому 097-505-20-39.
Електрики з досвiдом роботи, гарнi умови. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Електрогазозварювальник, з/п вiд 2500 грн., слюсар-сантехнiк, з/п вiд 2000 грн. Тел. у Хмельницькому 097-340-25-74.
Зварювальники запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 72-01-44, 78-38-25.
Зварювальники та рiзноробочi запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 78-38-25, 72-01-44.
Зварювальники термiново в будiвельну компанiю, з/п вiд 3000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Кранiвник на мостовий кран, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 067-247-07-67.
Монтажник систем опалення, водопостачання i каналiзацiї в iнженерну компанiю, д/р вiд 5 рокiв, знання технологiї монтажу мiдних систем. Тел. у Хмельницькому: 0-93-854-57-47, 0-67-440-94-24.
Муляри у Крим. Кладка цегли, ракушняка. Проживання безкоштовне, оплата за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому: 0-95-864-43-82, 098-436-95-12.
Муляри, з/п - 220 грн./куб.м, монолiтники, з/п - 300 грн./куб.м, оздоблювальники, з/п вiд 47 грн./кв.м, рiзноробочi, з/п - 200 грн./день, охоронцi (вахта 14/14), з/п - 2500 грн./вахта + харчування на роботу в м.Київ. Оплата потижнева. Житло. Тел. у Хмельницькому: 0-63-263-87-16, 0-98-102-97-77.
Муляри, монолiтники, облицювальники, маляри, також охоронцi (подобово, вахта) термiново запрошуються у Київську будiвельну компанiю ТОВ "Будiвельник", з/п залежно вiд квалiфiкацiї. Тел. у Хмельницькому: 0-99-502-77-76, 0-63-309-39-18, 0-97-282-58-81, 0-44-249-14-02.
Оздоблювальники на внутрiшнi роботи. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Пiдсобники на будiвництво, з/п - 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Працiвники в цех, виготовлення м/п вiкон, д/р обов'язково. Тел. у Хмельницькому 73-08-88.
Робiтник для встановлення м/п вiкон, бажано з д/р, можлива часткова зайнятiсть, з/п вiд 2500 грн. Звертатися: вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Робiтники будiвельних спецiальностей. Тел. у Хмельницькому: 097-856-87-87, 050-376-75-38, 64-05-83.
Робiтники всiх будiвельних спецiальностей та пiдсобники. Робота в Харковi та областi. Можна без д/р, можливе навчання за спецiальностями. Житло надаємо, з/п вiдрядна або ставка вiд 3500 до 5000 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-95-249-72-09, 098-289-69-11.
Робота на контрактнiй основi вахтовим методом. Електрики, стропальники, слюсарi-механiки, iнженери-механiки, маляри металоконструкцiй, з/п - 2000 у.о. Оформлення, дорожнi витрати, проживання та харчування за рахунок компанiї. Тел. у Хмельницькому 0-97-385-46-45.
Слюсар з ремонту дизельної технiки, д/р. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Слюсар-iнструментальник. Вимоги: досвiд роботи, 4-й розряд. Тел. у Хмельницькому 72-00-74.
Слюсарi. Тел. у Хмельницькому 0-97-061-69-06.
Спецiалiсти з будiвництва рiзних спецiальностей, з/п вiд 3000 грн., вiд виробiтку, залежно вiд вакансiї. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Спецiалiсти iз будiвництва, рiзних спецiальностей, зарплати високi. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Спецiалiсти та пiдсобники на утеплення фасадiв. Оплата договiрна. Тел. у Хмельницькому: 0-97-747-70-65, 70-87-40.
Столяр термiново запрошується на роботу, досвiд. Тел. у Хмельницькому 0-50-546-80-36.
Фасадники на довготривалу роботу в Київ та в Одесу, в будiвельну фiрму, оплата за домовленiстю. Тел. у Хмельницькому: 0-96-962-06-76, Олександра, 096-169-20-64, Олексiй.
Фасадники, плиточники, гiпсокартонники запрошуються на постiйну роботу. Вимоги до трудової дисциплiни високi, житло надається. Не агентство. Тел. у Хмельницькому 0-98-765-83-09.
Формуємо бригаду будiвельникiв для оздоблювальних робiт. Тел. у Хмельницькому 78-72-50.
Шлiфувальник (по металу). Вимоги: досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 72-00-74.
Виробничi спецiальностi
Верстатники з металообробки запрошуються на високооплачувану роботу у вiдрядженнях. Тел. у Хмельницькому 044-545-75-50.
Електрик дiльницi запрошується на роботу у ЗАТ "Хмельницька макаронна фабрика". Звертатися: вул.Ярослава Галана, 7, вiддiл кадрiв. Тел. у Хмельницькому 71-10-02.
Електрики та електромонтери "слаботочки" на постiйну роботу, термiново. Тел. у Хмельницькому: 0-67-382-04-90, 65-98-13.
Жiнки до 40 рокiв (бажано) за рiзальний верстат, бажано iз досвiдом роботи з технiкою. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Жiнки до 45 рокiв (бажано) у компанiю-виробник на складання пакетiв, необхiдна спритнiсть рук. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Завiдувач складом, з д/р, в/о запрошується у компанiю-виробник. Резюме надсилати: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Завiдуючий лабораторiєю на крупзавод, д/р обов'язково, ст.Скiбнево. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-81-08.
Завскладом, зi стажем роботи, на постiйне мiсце роботи. Тел. у Хмельницькому: 0-63-629-29-89, 66-38-10.
Збиральник корпусних меблiв. Графiк роботи: 9.00-18.00, субота, недiля вихiднi. Бажано мiсцева прописка, з/п вiд 2500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Коваль (спецiалiст) на постiйну роботу в м.Київ, вiком бажано вiд 25 до 40 рокiв, з/п висока, надається безкоштовне житло. Тел. у Хмельницькому 0-67-433-00-88.
Комiрник - помiчник завiдуючого складом, бажано до 40 рокiв, у компанiю-виробник. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Комiрник на непродовольчий склад, бажано д/р, бажано 20-55 рокiв, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Майстер змiни запрошується у компанiю-виробник, бажано вiком до 45 рокiв, з технiчною освiтою, д/р. Резюме надсилати: resume@npk.km.ua. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Майстер ковбасного цеху, з освiтою технолога, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 77-76-65.
Майстри з виготовлення корпусних меблiв на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 067-301-64-62.
Майстри з виготовлення меблiв з ДСП, д/р, бажання працювати. Тел. у Хмельницькому 0-96-109-14-16.
Меблярi на постiйну високооплачуванну роботу. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Обвалювальник м'яса у ковбасний цех, бажано чоловiки, 20-40 рокiв. Тел. у Хмельницькому 77-76-65.
Оператор верстатiв з програмного керування. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Оператор котельнi (з посвiдченням). Постiйна робота, повний соцiальний пакет. Тел. у Хмельницькому 64-43-94.
Оператор холодильного обладнання, рiзноробочий. Тел. у Хмельницькому 55-55-45, з 9.00 до 16.00.
Пекар-кондитер, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому: 75-27-30, 097-943-88-50.
Пiдбивальник м'яких меблiв. Тел. у Хмельницькому: 65-22-49, 0-67-382-28-91.
Працiвник кухнi, бажано до 35 рокiв, нiчна змiна з 20.00 до 8.00. Тел. у Хмельницькому: 66-34-61, 050-702-04-88, Тетяна, пiсля 18.00.
Працiвник на верстат мембранно-вакуумного пресування. Тел. у Хмельницькому 65-63-62.
Працiвник складу на рибопереробне пiдприємство. Тел. у Хмельницькому 70-65-27.
Працiвники запрошуються у м.Київ на виробничий процес та в охорону, чоловiки та жiнки вiком бажано до 55 рокiв, д/р необов'язковий, графiк 14/14, вахта, з/п вiд 1820 грн./тиждень, допомога з житлом, соцпакет. Тел. у Хмельницькому: 0-50-257-54-21, 0-98-065-60-56.
Працiвники у вiддiл збуту, на виробництво, з/п - 2400 грн. Тел. у Хмельницькому 64-14-55.
Робiтник в цех виготовлення металопластикових вiкон. Тел. у Хмельницькому: 71-85-80, 050-376-17-41.
Складальник iндивiдуальних меблi, д/р. Тел. у Хмельницькому: 71-85-80, 0-50-376-17-41.
Складальники корпусних меблiв, з досвiдом роботи, з/п - 4000 грн. Тел. у Хмельницькому 097-032-73-82.
Спецiалiстiв з виготовлення зовнiшньої реклами на постiйну роботу запрошує РА. Тел. у Хмельницькому: 0-68-112-82-06, 78-72-60.
Столяр, помiчник столяра. Гарнi умови, гiдна з/п. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Столяр-складальник меблiв. Тел. у Хмельницькому: 097-856-87-87, 050-376-75-38, 64-05-83.
Технолог виробничого процесу системи загального харчування. Вимоги: досвiд роботи, вмiння вести документацiю, калькуляцiйнi i технологiчнi картки, товарнi звiти. Тел. у Хмельницькому: 0-97-086-42-21, 0-63-138-56-35.
Токар, оператор верстатiв з ПК, маляр виробничого обладнання запрошуються на завод "Пригма-Прес". Тел. у Хмельницькому: 72-05-89, 79-25-84.
Фасувальниця у кулiнарний рибопереробний цех. Тел. у Хмельницькому 70-65-27.
Фрезерувальники, токарi, електромонтери на виробництво. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Чоловiкiв та жiнок вiдповiдальних запрошує пiдприємство у м.Київ на склад овочевої продукцiї (сортування, фасування та запаковування), з/п вiд 260 грн./змiна, вахта, житло. Тел. у Хмельницькому: 0-98-514-39-04, 0-95-013-31-78.
Побутова та комунальна сфери
Майстер або учень з ремонту взуття, термiново. Тел. у Хмельницькому 0-98-447-73-66.
Майстер з ремонту медичної апаратури та випробувального обладнання. Тел. у Хмельницькому 067-458-68-65.
Технiк з ремонту кавового обладнання. Вимоги: технiчна освiта, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-67-380-40-64.
Рiзноробочi
Вантажник, експедитор-вантажник на продовольчий склад, бажано до 40 рокiв. Тел. у Хмельницькому 74-97-10.
Вантажники запрошуються у будiвельний магазин. Тел. у Хмельницькому 0-97-089-60-96.
Прибиральницi, вантажники, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 0-98-437-13-87.
Прибиральниця без ш/з у ресторан. Тел. у Хмельницькому: 0-67-380-78-77, 78-77-77.
Прибиральниця запрошується на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 76-21-99, 78-52-55.
Прибиральниця на повний робочий день, на постiйну роботу, бажано до 45 рокiв. Тел. у Хмельницькому 75-28-54.
Прибиральниця на повний робочий день. Тел. у Хмельницькому 78-42-78, з 9.00 до 16.00.
Прибиральниця у кафе. Тел. у Хмельницькому 0-67-802-81-82.
Прибиральниця у пекарню. Тел. у Хмельницькому: 74-62-45, 0-97-587-07-80.
Прибиральниця, без шкiдливих звичок, у ресторан "Абажур". Тел. у Хмельницькому: 0-67-380-78-77, 78-77-77.
Прибиральниця, вiдповiдальна, старанна жiнка. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Прибиральниця, вiком бажано до 58 рокiв, вiдповiдальна, працьовита, з/п вiд 1000 грн. Адреса: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Прибиральниця, з понедiлка по п'ятницю, з 8.00 до 16.00. Тел. у Хмельницькому 74-97-10.
Прибиральниця-посудомийниця, бажано жiнка до 45 рокiв, у кафе. Тел. у Хмельницькому: 78-34-37, 78-34-36.
Рiзноробочий запрошується на приватне будiвництво. Тел. у Хмельницькому 0-97-945-20-58.
Рiзноробочих запрошує на роботу "ПродАгроКомплекс" у м.Київ, чоловiки та жiнки, бажано до 55 рокiв, вахтовий метод роботи, з/п вiд 260 до 320 грн./змiна, не мiсцевим надається мiсце у гуртожитку. Тел. у Хмельницькому 0-98-123-66-27, з понедiлка по п'ятницю.
Рiзноробочi на ландшафтнi роботи, дизайн, непитущi. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Рiзноробочi на торговельний склад, з/п вiд 50 грн./день. Тел. у Хмельницькому 70-82-89.
Рiзноробочi у трикотажний цех, бажано хлопцi до 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 72-60-12, 0-98-437-13-87.
Рiзноробочi, комплектувальники на склад, графiк роботи нормований. Тел. у Хмельницькому 097-505-20-39.
Рiзноробочi, чоловiки. Тел. у Хмельницькому 0-97-260-17-21.
Чоловiки бажано до 30 рокiв, прибирання примiщень, чистка килимiв. Вимоги: водiйськi права категорiї "В", освiта. Навчання гарантується. Тел. у Хмельницькому 70-53-23.
Швейне виробництво
Дизайнер одягу на в/о роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-00-11.
Закрiйник з ремонту одягу запрошується в ательє. Тел. у Хмельницькому 79-40-70.
Закрiйник на постiйну роботу, р-н Виставка. Тел. у Хмельницькому 0-98-578-14-61.
Закрiйник, технолог, з/п висока. Центр. Тел. у Хмельницькому: 0-67-307-17-35, 74-47-17.
Закрiйник, швачки у швейний цех на Озернiй. Тел. у Хмельницькому 0-97-237-07-03.
Закрiйник, шкiргалантерея. Тел. у Хмельницькому: 70-48-28, 098-488-30-93, 067-743-48-17.
Конструктор-закрiйник на в/о роботу. Гарнi умови, працевлаштуваня, з-д "Термопластавтомат". Тел. у Хмельницькому 0-67-783-18-70.
Модельєр-закрiйник з пошиття весiльних суконь, бажано досвiд роботи, з/п висока. Тел. у Хмельницькому 0-95-419-49-91.
Модельєр-конструктор на швейне виробництво. Тел. у Хмельницькому 0-67-108-89-68.
Оверложницi, швачки, можливо, бригада. Тел. у Хмельницькому: 097-947-65-92, 097-155-70-47.
Оверложниця запрошується на дитячий трикотаж, р-н "Сiлiстра". Тел. у Хмельницькому 067-383-32-28.
Пакувальниця у трикотажний цех. Тел. у Хмельницькому: 0-67-725-98-67, 0-67-300-50-29.
Пакувальниця у швейний цех на в/о постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-97-966-04-87, 097-348-37-73.
Пакувальниця-прасувальниця у швейний цех. Термiново. Повна зайнятiсть. Тел. у Хмельницькому 098-530-12-09.
Прасувальницi, пакувальницi, швачки, район дитячої лiкарнi. Тел. у Хмельницькому: 0-67-381-25-55, 097-935-41-72.
Прасувальниця у в'язальний цех. Р-н радiозаводу. Тел. у Хмельницькому 0-96-515-74-44.
Прасувальниця у швейний цех на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 66-39-13, 050-376-09-56.
Прасувальниця у швейний цех. Тел. у Хмельницькому 0-67-900-77-75.
Прасувальниця, р-н Виставка. Тел. у Хмельницькому: 097-939-85-83, 068-589-28-71.
Прасувальниця, швачки, дублювальниця (завантаження) квалiфiкованi, на постiйну роботу, Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-67-302-79-03.
Прасувальниця-фурнiтурниця (пакування) на постiйну роботу в швейний цех. Тел. у Хмельницькому 0-97-447-85-81.
Працiвники у взуттєвий цех, з/п висока, можливе навчання. Тел. у Хмельницькому 0-68-203-61-15.
Спецiалiст з пошиття чохлiв, з/п висока. Тел. у Хмельницькому: 0-96-533-29-85, 74-47-17.
Технолог-конструктор квалiфiкований, з д/р. Молодiжний одяг. Працевлаштування. Тел. у Хмельницькому 098-530-12-09.
Чоботарi на виробництво шкiряного взуття, з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому 067-352-64-86.
Швачка або бригада швачок запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому 067-277-98-68.
Швачка або бригада, виробництво жiночого одягу. Термiново. Тел. у Хмельницькому 0-98-253-10-31.
Швачка запрошується в ательє. Тел. у Хмельницькому 067-384-81-61.
Швачка квалiфiкована запрошується на роботу. Тел. у Хмельницькому: 63-63-40, 097-252-16-99.
Швачка на виготовлення декоративних подушок, Лезнево. Тел. у Хмельницькому 0-98-262-59-98.
Швачка та конструктор на постiйну роботу, надається житло. Тел. у Хмельницькому 0-98-067-30-05.
Швачка, бригада швачок, жiночий одяг, гарнi умови. Термiново. Тел. у Хмельницькому 0-98-530-12-09.
Швачка, з власною швейною машиною, робота вдома, проживання у Раково. Термiново. Тел. у Хмельницькому 0-67-384-02-56, Анна.
Швачка, постiйна робота, з/п висока. Район вул.Купрiна, вул.Раскової. Тел. у Хмельницькому: 79-42-90, 0-67-265-88-70.
Швачка, Центр. Тел. у Хмельницькому 067-298-73-30.
Швачка, швачка-закрiйник, пiдбивальникник м'яких меблiв, бажано д/р, графiк: 9.00-18.00, сб., нд. вихiднi, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Швачка-закрiйниця для виготовлення м'яких меблiв. Тел. у Хмельницькому: 65-22-49, 0-67-382-28-91.
Швачка. Верхнiй, дитячий одяг. Тел. у Хмельницькому 0-68-202-62-76.
Швачка. Молодiжний одяг. Гречани. Тел. у Хмельницькому 098-530-12-09.
Швачки (блузи, костюми з "масла") високi розцiнки, постiйна робота. Тел. у Хмельницькому 067-491-97-15.
Швачки (жiночi штани), постiйна робота, вул.Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому: 77-72-23, 097-539-80-08.
Швачки (штани, пiджаки за процесом), з/п висока, гарантована зайнятiсть цiлий рiк. Iногороднiм надається житло. Одеса. Тел. у Хмельницькому: 0-48-743-82-33, 067-556-12-34.
Швачки або бригада швачок запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-909-51-02.
Швачки висококвалiфiкованi, проспект Миру, 69. Зарплата висока. Тел. у Хмельницькому 068-207-85-74.
Швачки з iндивiдуальним пiдходом до маспошиття. Виставка. Тел. у Хмельницькому 0-67-933-91-74.
Швачки запрошуються для пришивання гудзикiв та петель. Тел. у Хмельницькому: 63-89-15, 709-775, 067-255-34-84.
Швачки запрошуються на маспошиття, р-н маслозаводу. Тел. у Хмельницькому 0-67-302-79-39.
Швачки запрошуються на постiйну роботу, вул.Тернопiльська, 13. Тел. у Хмельницькому: 72-90-29, 70-56-51, 067-988-84-26.
Швачки запрошуються на постiйну роботу, Гречани дальнi. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-22-93.
Швачки запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-234-96-79.
Швачки запрошуються на процеснi роботи (жiночi штани), вул.Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому: 0-97-539-80-08, 77-72-23.
Швачки запрошуються на роботу. Гарнi умови, р-н Львiвське шосе. Тел. у Хмельницькому 0-68-203-56-31.
Швачки запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-536-13-63.
Швачки запрошуються на роботу. Тел. у Хмельницькому: 76-29-66, 0-67-525-99-09, 0-67-382-71-80.
Швачки запрошуються у ательє. Тел. у Хмельницькому 063-600-02-60.
Швачки запрошуються у швейний цех. Тел. у Хмельницькому: 0-67-526-56-09, 097-226-81-35.
Швачки квалiфiкованi (пошиття спiдниць), вул.Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому 0-98-836-01-46.
Швачки квалiфiкованi запрошуються на в/о роботу. Ближнi Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-67-381-71-92.
Швачки квалiфiкованi запрошуються на роботу (жiночi штани), висока з/п, р-н Раково. Тел. у Хмельницькому 0-97-475-09-69.
Швачки квалiфiкованi запрошуються у цех, р-н Виставка. Тел. у Хмельницькому: 0-97-952-44-97,61-36-31.
Швачки квалiфiкованi запрошуються, з-д "Термопластавтомат". Тел. у Хмельницькому 067-266-17-94.
Швачки квалiфiкованi на постiйну в/о роботу, гарнi умови, працевлаштування. Р-н Кам'янецького мосту. Тел. у Хмельницькому 0-67-959-92-78.
Швачки квалiфiкованi на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 067-491-87-48, 067-926-63-78.
Швачки квалiфiкованi на роботу, район "Електронiка", гарнi умови працi. Тел. у Хмельницькому 097-287-65-53.
Швачки квалiфiкованi у швейний цех, денна, нiчна змiна, р-н "Новатор". Тел. у Хмельницькому 097-463-02-50.
Швачки квалiфiкованi, оверложниця (петельна, гудзикова). Денна та нiчна змiни. Р-н заводу "Новатор". Тел. у Хмельницькому 0-97-463-02-50.
Швачки квалiфiкованi, постiйна робота, вихiднi субота, недiля, вул.Тернопiльська. Тел. у Хмельницькому 0-67-710-55-38.
Швачки квалiфiкованi, пошиття жiночого одягу, з/п висока, залiзничний вокзал. Тел. у Хмельницькому: 0-67-383-93-67, 65-20-77.
Швачки квалiфiкованi, пошиття спiдниць. Робота постiйна. З/п висока. Тел. у Хмельницькому: 096-709-98-52, 096-941-47-04.
Швачки квалiфiкованi, прасувальниця термiново запрошуються на постiйну роботу, ближнi Гречани. Тел. у Хмельницькому: 0-67-562-94-02, 55-59-55.
Швачки квалiфiкованi, стаж роботи обов'язковий, спiдницi рiзної складностi. Р-н заводу "Новатор". Тел. у Хмельницькому: 0-67-703-68-37, 097-479-88-78.
Швачки на в/о роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-589-69-31.
Швачки на маспошиття та трикотаж. Постiйне завантаження. Тел. у Хмельницькому 0-67-382-21-67.
Швачки на постiйну роботу (сарафани, капрi), з/п висока, щотижня. Тел. у Хмельницькому 098-354-93-36.
Швачки на постiйну роботу у новий цех, жiночий та дитячий одяг, Виставка, полiклiнiка №2, гарнi розцiнки. Тел. у Хмельницькому 096-182-02-19.
Швачки на постiйну роботу. Обов'язкове офiцiйне працевлаштування. Тел. у Хмельницькому 78-40-01.
Швачки на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 063-040-98-88.
Швачки охайнi, повiльнi, бажано до 35 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-67-933-91-74.
Швачки та оверложницi на постiйну роботу, р-н Виставка (ДОСААФ). Тел. у Хмельницькому 067-753-18-98.
Швачки у трикотажний цех на в/о роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-97-966-04-87, 097-348-37-73.
Швачки у фiрму, жiночий одяг, працевлаштування, охайнiсть, бажано до 35 рокiв, вул.Молодiжна. Тел. у Хмельницькому 0-98-455-54-46.
Швачки у швейний цех (спiдницi), постiйне завантаження. Гречани. Тел. у Хмельницькому: 0-97-164-23-63, 097-945-28-62.
Швачки, бригада з трьох-чотирьох чоловiк на постiйну роботу, для пошиття дитячих майок, футболок. Тел. у Хмельницькому 097-942-90-71.
Швачки, Гречани. Тел. у Хмельницькому 0-67-352-87-37.
Швачки, Дубово. Тел. у Хмельницькому 0-98-683-82-01.
Швачки, маспошиття верхнього одягу. Тел. у Хмельницькому 067-381-74-76.
Швачки, медичний одяг, сукнi, спiдницi. Високооплачувана щотижнева з/п. Тел. у Хмельницькому 097-999-52-52.
Швачки, можливо, бригада, на постiйну роботу, Центр. Тел. у Хмельницькому: 0-67-931-66-63, 0-68-206-33-92.
Швачки, оверложницi, Виставка. Блузи, спiдницi. Без шкiдливих звичок. Тел. у Хмельницькому 067-612-84-05.
Швачки, оверложницi, кетлювальницi, нове обладнання, висока з/п, можливе навчання. Тел. у Хмельницькому: 0-67-382-00-09, 0-67-354-23-97, 78-38-42.
Швачки, петлi, гудзики, прасувальниця, блузи, бриджi, жакети, постiйне завантаження. Тел. у Хмельницькому 067-491-97-15.
Швачки, прасувальницi на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-97-570-43-04, 0-67-90-88-763.
Швачки, прасувальницi на ручнi роботи, оформлення на роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-483-77-86.
Швачки, прасувальницi у швейний цех, плащi, дитячий одяг. Тел. у Хмельницькому: 067-931-85-09, 65-16-51.
Швачки, прасувальницi, ручнi роботи, технолог. Надаємо гуртожиток. Тел. у Хмельницькому: 0-67-744-51-78, 70-84-27.
Швачки, прасувальниця, жiночий одяг. Тел. у Хмельницькому 067-862-73-60.
Швачки, Раково. Тел. у Хмельницькому 097-032-77-74.
Швачки, технолог, модельєр запрошуються на роботу по вул.Молодiжнiй. Тел. у Хмельницькому 098-684-43-78.
Швачки, швачки-надомницi (пошиття спiдниць), з/п вiд виробiтку. Тел. у Хмельницькому: 093-660-66-05, 067-910-68-29, 77-21-77.
Швачки-оверложницi на вир-во дитячого одягу, Гречани ближнi. Тел. у Хмельницькому: 0-97-580-67-54, 70-87-02.
Швачки-оверложницi, постiйна зайнятiсть. Термiново. Тел. у Хмельницькому 0-68-202-40-73.
Швачки-трикотажницi з д/р, гарнi умови. Тел. у Хмельницькому: 0-67-300-50-29, 0-67-725-98-67.
Охорона, безпека
Охоронець в нiчний час, стабiльний заробiток. Гречани. Тел. у Хмельницькому: 55-26-13, 55-22-05.
Охоронець, бажано вiд 50 до 60 рокiв, 80 грн./доба. Тел. у Хмельницькому 097-317-61-61.
Охоронець, графiк роботи: доба через двi, три, вахта. Робота на пiдприємствах мiста, з/п - 1000-2000 грн., залежно вiд графiка роботи. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Охоронцi з досвiдом роботи на красилiвський хлiбозавод "Домашнiй хлiб", з/п мiнiмальна + премiї. Тел. у Хмельницькому 0-63-600-03-90.
Охоронцi запрошуються на постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 70-00-98.
Охоронцi запрошуються на роботу, вахта, термiново. Тел. у Хмельницькому 70-87-05, 9.00-18.00.
Охоронцi запрошуються у київську компанiю. Вахтовий метод, чоловiки бажано 20-45 рокiв, жiнки бажано 20-35 рокiв, з д/р. Харчування, проживання та доставка на об'єкти за рахунок компанiї. Тел. у Хмельницькому: 0-44-594-14-41, 067-242-17-72, 093-733-47-47.
Охоронцi на птахоферму, вахта, забезпечення, бажано 20-49 рокiв, з/п - 1200-1700 грн. Тел. у Хмельницькому 067-863-90-94.
Охоронцi на рiзнi об'єкти мiста. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Охоронцi, вахта, 1100 грн./два тижнi. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Охоронцi, чоловiки, жiнки, бажано 20-45 рокiв, вахтовий метод, по Українi. Тел. у Хмельницькому 0-67-447-16-54.
Охоронцi, чоловiки, жiнки, бажано 20-45 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-98-603-22-30, телефонувати з 9.00 до 17.00.
Охоронцi-водiї, бажано 35-45 рокiв. Тел. у Хмельницькому 65-30-44.
Охоронцiв запрошує приватна охорона "Шелтер Плюс". Тел. у Хмельницькому: 71-77-76, 067-312-66-20, 067-383-31-57.
Чоловiки та жiнки, бажано 20-45 рокiв, запрошуються в охоронну фiрму. Вахта, оформлення, доставка на об'єкти за рахунок фiрми, з/п - 1000-1500 грн. Тел. у Хмельницькому: 75-29-80, 0-63-983-23-04, 0-96-950-42-32.
Домашнiй сервiс
Агентство "Мерi Поппiнс" запрошує для працевлаштування нянь, гувернанток, домробiтниць, садiвникiв. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Верхня Берегова, 11/2, 3-й поверх, бiля "Панського маєтку". Тел. у Хмельницькому: 70-84-40, 0-94-981-44-40, 0-50-539-64-74.
Доглядальниця за хворою жiнкою, бажано медосвiта, графiк: 8.00-18.00, 2 вихiднi в тиждень, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Домогосподарки, вiком бажано 22-60 рокiв, охайнi, працьовитi, чеснi, можлива повна або часткова зайнятiсть, з/п вiд 50-150 грн./день. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Медсестра по догляду за хворим (чоловiком). Тел. у Хмельницькому 0-97-572-06-06.
Нянi та домогосподарки у заможнi сiм'ї, з д/р та без д/р, бажано медична та педагогiчна освiти, повна або часткова зайнятiсть, бажано 20-60 рокiв, з/п - 10-15 грн./год. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Нянь, домробiтниць, доглядальниць, гурвернанток, кухарiв запрошує агенцiя "Тюхе". Тел. у Хмельницькому: 66-38-15, 097-659-80-86.
Покоївку, бажано 30 р., струнку, привабливу, неодружену запрошує адвокат (39 р.) у замiський будинок, ставка 500 у.о. + проживання. E-mail: valdemar5007710lutkov@mail.ru Тел.:066-430-96-26, 096-509-02-60, (495)500-77-10, Москва.
Iнша та робота без спецiальної пiдготовки
Вiйськовослужбовцi в запасi, легкове авто, з/п вiд 2500 грн. + бензин. Тел. у Хмельницькому 74-65-85.
Два тест-кур'єри, бажано до 35 рокiв, з/п - 2300 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-12-69, 70-73-70.
Двоє кур'єрiв, бажано до 35 рокiв, з/п - 700 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-12-69, 70-52-69.
Дiвчата молодi запрошуються у престижну компанiю, можливо, без досвiду. Тел. у Хмельницькому 097-255-25-81.
Дiвчата у салон-магазин, бажано вiд 25 рокiв, вiдповiдальнi, поряднi. Тел. у Хмельницькому 0-97-730-65-72.
Для всiх, кому до 30 р. Пропонується робота, навчання в процесi, прописка необов'язкова, оплата щодня, вiд 100 грн. Тел. у Хмельницькому 70-97-38.
Доглядальниця за лiтньою жiнкою, бажано д/р, вiдповiдальна, порядна, з/п висока, за домовленiстю. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й пов. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Додатковий заробiток для студентiв, вiльний графiк, високий дохiд. Тел. у Хмельницькому 097-214-07-12, Оксана.
Жiнки запрошуються для участi в програмi донацiї яйцеклiтин та "сурогатного материнства" у клiнiку з лiкування безплiддя. Вимоги: 20-34 р., з дiтьми, без шкiдливих звичок. Конфiденцiйнiсть та матерiальна компенсацiя вiд 4000 грн. Лiц. АВ №447757 вiд 25.02.2009 р., МОЗУ. Тел. у Хмельницькому 0-67-410-85-85.
Завскладом, робота на складi продуктiв харчування, бажано д/р, бажано вiком 20-55 рокiв, з/п вiд 2500 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Комiрник, експедитор зi знанням областi, чоловiк (бажано), до 30 р. Тел. у Хмельницькому 097-505-20-39.
Кур'єр з доставки у склад-магазин "Новая заря", з/п - 1200 грн. Тел. у Хмельницькому: 66-49-63, 067-105-75-03.
Кур'єр, доставка по мiсту, з/п - 1500 грн. + 3,5%. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Люди енергiйнi, вiдповiдальнi, перспективнi запрошуються у косметичну компанiю, яка динамiчно розвивається. Запис на спiвбесiду за тел.:76-55-48, 0-97-887-11-55, з 10.00 по 13.00.
Люди з пошуку замовлень в сферi будiвництва (менеджери, продавцi з будiвельних магазинiв, просто зацiкавленi люди), винагорода 10%. Тел. у Хмельницькому 0-97-075-13-94.
Пакувальники на гуртову базу, вiк бажано до 32 рокiв. Тел. у Хмельницькому 77-71-32.
Пакувальники побутової хiмiї, бажано до 30 рокiв, запрошуються, з/п потижнево. Тел. у Хмельницькому 64-14-53.
Пакувальники-фасувальники, д/р необов'язковий, бажано до 45 рокiв, з/п вiд 1300 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх. КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Працiвник, бажано хлопець, з навиками у будiвельних роботах на лодочну станцiю. Тел. у Хмельницькому 067-380-91-93.
Працiвники на склад. Тел. у Хмельницькому: 55-08-53, 067-380-41-39. Центр працевлаштування.
Працiвники у вiддiл кур'єрської служби, з/п - 2700 грн./мiс. Тел. у Хмельницькому 64-14-53.
Працiвникiв запрошує торговельна фiрма, бажано до 50 рокiв, з/п - 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 70-83-24.
Приймальник замовлень, 4 вакансiї, з/п - 1800 грн./мiс. + %, житло. Тел. у Хмельницькому 64-14-55.
Робiтники складу запрошуються у фiрму. Тел. у Хмельницькому: 050-379-88-12, 066-901-69-98.
Робота в офiсi, спокiйна, стабiльна, п'ятиденний робочий тиждень, можливо, без досвiду роботи, з/п - ставка + бонуси. Тел. у Хмельницькому 70-98-39.
Робота для молодi вiком 25-35 рокiв, за дуже вигiдними умовами. Основний i додатковий заробiток. Тел. у Хмельницькому 0-97-488-64-54.
Робота для молодi, д/р необов'язковий, з/п - 600 грн./тиждень + житло. Тел. у Хмельницькому 64-14-53.
Робота для приїжджих Високий заробiток, навчання в процесi, прописка необов'язкова, оплата щодня, вiд 100 грн. Тел. у Хмельницькому 70-97-38.
Робота для студентiв-заочникiв та випускникiв вузiв, з/п потижнево + житло. Тел. у Хмельницькому 64-14-55.
Розклеювач оголошень в агентство нерухомостi. Стабiльна робота. Тел. у Хмельницькому: 70-83-60, 067-438-72-48.
Розклеювачi оголошень по всiх мiкрорайонах мiста, можливо, студенти. Тел. у Хмельницькому 0-96-548-77-60.
Складальниця-пакувальниця, бажано жiнка, запрошується на харчове виробництво. Тел. у Хмельницькому 74-97-10.
Сортувальники макулатури. Тел. у Хмельницькому 0-98-130-02-66.
Спiвробiтникiв, бажано до 45 рокiв, на постiйну роботу запрошує нова торговельна фiрма, з/п - 1500-2500 грн./мiсяць. Тел. у Хмельницькому 70-82-89.
Спiвробiтникiв, у зв'язку з розширенням, запрошує компанiя. Безкоштовне попереднє навчання, можлива часткова зайнятiсть. Вимоги: в/о, ПК. Запис на спiвбесiду за тел.70-98-39.
Студенти-заочники у торгову фiрму, з/п - 700-900 грн./тиждень. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-33-70, 70-53-25.
Швидкий заробiток, житло за потребою, з/п - 100 грн./день. Тел. у Хмельницькому 64-14-53.
Тимчасова, разова робота
Працiвники на весняно-лiтнiй перiод, з/п - 2000 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-94-981-33-70, 70-53-25.
За кордон
Бюро працевлаштовує в Польщi, Чехiї. Емiграцiя в Чехiю, Данiю, Iзраїль. Вiзова пiдтримка. Партнерство. Нам 13 рокiв. Звертатися: м.Тернопiль, вул.Лоховецька, 13. Лiц. АВ №146642, ППОЄФ, вiд 11.09.2006 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому 0-68-900-11-89.
Зварювальники, монтажники, будiвельники, рiзноробочi. Робота в Польщi. Лiц. АВ 547323 вiд 30.11.2010 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 76-20-36, 097-668-45-46.
Кухарi, помiчники, офiцiанти, покоївки. Робота в Польщi. Лiц. АВ №547323 вiд 30.11.2010 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 76-20-36, 097-668-45-46.
Легальне працевлаштування в Польщi та Чехiї, сприяння у вiдкриттi вiз. Лiц. АВ №547294, вiд 27.08.2010 р., видана МПСПУ. Тел. у Хмельницькому 0-67-383-19-11.
Працевлаштування в країнах Захiдної Європи i Скандинавiї. Проїзд до мiсця роботи у кредит. Оплачує працедавець. Лiц. АВ №399995 вiд 23.09.2008 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-98-592-08-17, 0-45-945-39-81.
Працевлаштування у Польщi: покоївки, працiвники розплiдникiв, рибо-, м'ясокомбiнатiв, кондитери, будiвельники. Шенген-вiза. Проживання безкоштовне. Звертатися: Харкiв, вул.Героїв Працi, 28. Лiц. АВ №378205 вiд 2.03.2009 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-63-322-53-32, 095-774-64-32.
Реальна робота за кордоном для людей рiзних професiй: рiзноробочих i домогосподинь, вiком бажано 20-55 рокiв, виїзд за рахунок роботодавця. Лiц. АВ №39995 вiд 23.09.2008 року, МПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-50-259-88-87, 044-433-33-28.
Робiтники на сiльське господарство, будiвельники та iншi запрошуються в Iспанiю, Фiнляндiю, Польщу. З/п - 800-1300 євро. Житло надається. Швидкий виїзд до Польщi, Iспанiї, Португалiї та iнших країн. Працюємо без передоплати. Лiц. АВ №519138 вiд 24.06.2010 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-50-877-20-88, 093-074-64-80.
Робота за кордоном. Шенген-вiзи до Європи. Допомога в оформленнi. Без особистого подання довiдок. Лiц. АВ №327034 вiд 30.05.2007 р., МПСПУ. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Герцена, 10, офiс 3, ПП "Єврокадри". Тел. у Хмельницькому: 0-97-660-73-35, 65-04-17.
Робота у Польщi. Система опалубка, бетон, арматура. Досвiд роботи обов'язковий. Лiц. АВ №378132 вiд 14.10.2008 р., МПСПУ. ФОП Думанська Т.М., м.Вiнниця, вул.Фрунзе, 4а/208. Тел.:0-432-69-89-96, 067-911-42-77.
Робота у США. Будiвництво, АЗС, готелi, сiм'ї, чоловiки, жiнки, бажано 21-55 рокiв, без знання англiйської мови, (контракт 6-12 мiсяцiв), з/п вiд 1900 у.о. Адреса: м.Київ, вул.Костянтинiвська, 24. ПП "Пасифiк Юнiверсал Груп Україна". Лiц. АВ 547342 вiд 21.12.2010 р., МПСПУ. Тел. у Хмельницькому: 0-44-425-40-25, 0-44-425-67-24.
Робота. Польща, Данiя, Англiя, Нiмеччина, Швецiя, Чехiя. Шенген-вiзи, робочi дозволи, контракти, недорого. Запрошуємо до спiвпрацi. Адреса: м.Київ, вул.Виборзька, 104, 1-й пов. Лiц. АВ №487465 вiд 30.09.2009 року, МПСПУ. Сайт: www.consul.in.ua. Тел. у Хмельницькому: 0-44-351-15-79, 097-250-34-27.
Декiлька вакансiй
Експедитори, комiрник, охоронцi, вiком бажано 35-45 рокiв, перевага надається колишнiм вiйськовослужбовцям. Тел. у Хмельницькому: 0-67-432-04-16, 78-48-82.
Менеджер з продажу, промоутер, кур'єр, гарнi умови працi, з/п стабiльна, своєчасна, д/р не обов'язково, навчання за рахунок компанiї, з/п вiд 2000 грн. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Представник торговий, супервайзер, мерчандайзер, експедитор, логiст, комiрник, фасувальник, можливо, без д/р, бажано до 45 рокiв, з/п - 2000-5000 грн., залежно вiд вакансiї. Звертатися: м.Хмельницький, вул.Проскурiвська, 24, 2-й поверх, КА "Актив-Бiзнес". Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Продавець та прибиральниця службових примiщень запрошуються у торгову марку. Тел. у Хмельницькому 78-52-35.
Юрист, економiст, офiс-менеджер, бажано чоловiки до 35 рокiв, запрошуються на роботу, заробiтна плата вiд 1500 грн. Тел. у Хмельницькому: 0-67-383-74-37, 71-94-78.
Керiвники
Директора, начальника вiддiлу, досвiд роботи на керiвних посадах 8 рокiв, розгляну всi пропозицiї, дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619.
Керiвника, знання англiйської. Тел. у Хмельницькому: 71-76-87, 063-186-84-70.
Керiвника, знання бухгалтерiї. Тел. у Хмельницькому 71-76-87, 063-186-84-70.
Керiвника, помiчника керiвника, головного iнженера, стаж, вiк 48 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-485-02-17.
Чоловiк, 43 роки, в/о, д/р на керiвних посадах 10 рокiв, велике бажання працювати, розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-67-276-11-02.
Спецiалiсти
Агронома, без д/р, або iншу роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-804-60-58.
Агронома, досвiд роботи, розгляну пропозицiї, проживання смт.Ярмолинцi. Тел. у Хмельницькому 0-67-909-01-59.
Адмiнiстратор системний, вiддалене адмiнiстрування, неповний робочий день. Тел. у Хмельницькому 097-786-52-94.
Бухгалтер шукає роботу. Тел. у Хмельницькому: 77-35-45, 0-96-360-44-28.
Бухгалтера головного, бухгалтера, досвiд роботи 5 рокiв, розгляну всi пропозицiї, дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619.
Бухгалтера головного, жiнка, достатнiй стаж, рiзнi види господарювання, оподаткування, можливо, за сумiсництвом. Тел. у Хмельницькому 098-682-42-20.
Бухгалтера з iнвентаризацiї, за сумiсництвом. Тел. у Хмельницькому: 72-83-02, 063-823-59-56.
Бухгалтера за сумiсництвом, д/р, в/о. Тел. у Хмельницькому 0-68-207-88-14.
Бухгалтера за сумiсництвом. Тел. у Хмельницькому 0-68-203-79-72.
Бухгалтера пiдприємцiв, за сумiсництвом. Тел. у Хмельницькому: 72-83-02, 063-823-59-56.
Бухгалтера, в/о, досвiд. Тел. у Хмельницькому: 77-35-45, 0-97-313-94-12.
Бухгалтера, вiльний графiк. Бухоблiк, податкова звiтнiсть, досвiд, 1С (власна). Тел. у Хмельницькому 067-976-90-00.
Бухгалтера, д/р, якiсть, звiтнiсть, облiк, 1С, послуги, торгiвля. Тел. у Хмельницькому 097-729-84-22.
Бухгалтера, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-97-495-31-26.
Бухгалтера, жiнка, 45 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-998-51-55.
Бухгалтера, за сумiсництвом, досвiд роботи 11 рокiв. Тел. у Хмельницькому 067-595-28-44.
Бухгалтера, за сумiсництвом, досвiд роботи, власний ПК. Тел. у Хмельницькому 096-384-99-18.
Бухгалтера, за сумiсництвом, на приватних пiдприємствах, у ПП. Тел. у Хмельницькому: 0-68-173-58-28, 098-701-27-64.
Бухгалтера, за сумiсництвом. Тел. у Хмельницькому: 2-39-89, 098-034-42-64.
Бухгалтера, можливо, за сумiсництвом. Тел. у Хмельницькому 097-456-60-79.
Бухгалтера, помiчника бухгалтера, д/р. Велике бажання працювати Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Бухгалтера, у приватного пiдприємця, 1С, звiтнiсть, внески, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 093-691-79-96.
Бухгалтера. Тел. у Хмельницькому: 71-76-87, 063-186-84-70.
В банку. Тел. у Хмельницькому 71-27-93.
Виконроб-геодезист, можливо, з бригадою покрiвельникiв, мулярiв, бетонярiв, шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-588-85-46.
Вiдповiдального за електрогосподарство, за сумiсництвом. Тел. у Хмельницькому 0-68-172-14-31.
Дизайнер меблiв шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 77-72-58.
Дiвчина шукає роботу фiнансиста, без д/р, випускник 2010 р. Тел. у Хмельницькому 0-68-208-16-45.
Енергетика, за сумiсництвом. Тел. у Хмельницькому 0-67-305-35-97.
Жiнка, 47 р., в/о, працювала секретарем с/з, д/р ПК, шукає роботу дистанцiйно або в офiсi. Власний ПК, безлiмiтний Iнтернет. E-mail: dimian_33@mail.ru. Тел. у Хмельницькому 096-913-16-48.
Iнженера з охорони працi, за сумiсництвом. Тел. у Хмельницькому 0-68-172-14-31.
Iнженера з охорони працi. Тел. у Хмельницькому: 69-48-22, 097-205-82-31.
Iнженера-кошторисника, можливо, за сумiсництвом. Тел. у Хмельницькому 097-456-60-79.
Iнженера-механiка. Тел. у Хмельницькому: 69-48-22, 097-205-82-31.
Кошторисника, сумiсництво. Тел. у Хмельницькому 0-98-953-93-48.
Майстра на будiвництвi або кошторисника, хлопець, в/о будiвельна ПЦБ, знання ABk-5, Auto-Cad, Arhi-Cad, нiвелiр, теодолiт, стаж 8 мiсяцiв кошторисником. Тел. у Хмельницькому 0-96-148-20-39.
Маркетолога-економiста, жiнка, 38 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 2-57-07, 068-205-72-11.
Масажист (рiзнi види масажу) шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-737-37-15.
Масажист з енергiєю "Рейки" шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-740-88-27.
Масажист шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-63-831-03-64.
Масажист шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 067-157-88-27.
Масажист, роботу у сiм'ї. Тел. у Хмельницькому 0-96-772-05-43.
Масажиста, досвiд роботи 3 роки. Тел. у Хмельницькому 0-66-304-52-57.
Масажиста, квалiфiкований спецiалiст. Тел. у Хмельницькому: 63-57-20, 0-97-271-45-75.
Масажиста, квалiфiкований. Тел. у Хмельницькому: 63-57-20, 097-271-45-75.
Масажистка чекає пропозицiй роботи. Тел. у Хмельницькому 098-290-47-74.
Масажистка шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-859-77-49.
Масажистка шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-695-12-51.
Масажистка шукає роботу. Тел. у Хмельницькому: 70-86-58, 0-98-067-03-01.
Масажистки європейського, тайського масажу. Тел. у Хмельницькому: 61-22-37, 096-549-49-51.
Масажистки шукають роботу. Масаж у 4 руки, всi види. Тел. у Хмельницькому 0-67-291-40-80.
Масажистки, без iнтиму. Тел. у Хмельницькому 0-67-244-25-70.
Медсестри, з досвiдом роботи, вища освiта. Тел. у Хмельницькому 098-886-20-63. Центр працевлаштування.
Менеджера або юриста, в/о юридична, д/р юристом та менеджером, досвiдчений користувач ПК. Тел. у Хмельницькому 0-97-237-38-27.
Менеджера, офiс-менеджера, є д/р. Розгляну пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Менеджера, постачання, збут, вiдповiдальний чоловiк, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 067-265-88-90.
Менеджера-економiста. Тел. у Хмельницькому 0-96-759-30-05.
Оператор ПК шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-264-44-85.
Оператора ПК, системного адмiнiстратора, продавця ПК. Тел. у Хмельницькому 0-97-790-64-82.
Оператора, 1С, дiвчина, 27 рокiв, досвiд, розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому: 65-27-05, 0-98-252-58-51.
Офiс-менеджера, знання ПК, 1С, оргтехнiка. Тел. у Хмельницькому: 65-27-05, 0-67-755-14-20.
Офiс-менеджера, менеджера, д/р. Велике бажання працювати Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Офiс-менеджера, секретаря, досвiд, знання ПК, вiдповiдальнiсть, комунiкабельнiсть, з/п - 1500 грн. Тел. у Хмельницькому 0-96-866-30-79.
Плиточника, високовалiфiкований. Тел. у Хмельницькому: 61-12-81, 097-529-04-96.
Професiйно володiю: Premier, Affter, Photoshop, Corel Draw. Пропозицiї за тел.0-97-255-71-31.
Психолога практикуючого, диплом спецiалiста 2011 р. Тел. у Хмельницькому 74-64-69.
Реабiлiтолога, можливо, догляд. Тел. у Хмельницькому 0-96-480-48-50.
Репетитор шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 55-14-63.
Фiнанси i кредит. Оператора ПК, касир, дiвчина 25 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 72-72-24, 0-97-584-39-82.
Фiнансист-економiст шукає роботу, жiнка, 40 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 64-13-07, 0-97-961-23-23.
Юрисконсульта, 38 рокiв, вiдповiдну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-698-94-13.
Юриста, чоловiк, 27 рокiв, без д/р. Тел. у Хмельницькому 2-33-53.
Торгiвля. Сфера обслуговування
Адмiнiстратора, продавця, жiнка 50 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-93-432-57-70.
Бармена, офiцiанта. Розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Диспетчера або логiста з вантажних перевезень, д/р 5 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 74-46-33, 097-480-06-83.
Дiвчина, 23 роки, з д/р у торгiвлi з непродовольчими товарами, шукає роботу, знання ПК. Тел. у Хмельницькому 0-96-942-79-68.
Дiвчина, 26 рокiв, шукає роботу продавця непродовольчих товарiв. Тел. у Хмельницькому 063-839-88-79.
Дiвчина, 27 р., шукає роботу продавця на ринку, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-68-208-16-45.
Експедитора, д/р. Велике бажання працювати Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Експедитора, чоловiк. 40 рокiв, д/р з продгрупою. Тел. у Хмельницькому 0-98-306-10-76.
Консультанта, є д/р в офiсi, дiвчина. Тел. у Хмельницькому 0-67-167-46-92.
Кухаря, досвiд роботи, пунктуальна, вiдповiдальна, спокiйна. Тел. у Хмельницькому 0-96-134-58-38.
Майстер манiкюру та педикюру шукає роботу, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому: 65-89-36, 0-67-368-38-72.
Майстра манiкюру, шукаю роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-431-15-29.
Масажист шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 093-051-13-10.
Менеджера з логiстики, знання ПК, 1С, оргтехнiки. Тел. у Хмельницькому: 65-27-05, 0-67-755-14-20.
Менеджера з постачання, знання ПК, 1С, оргтехнiки. Тел. у Хмельницькому: 65-27-05, 0-67-755-14-20.
Менеджера, постачання, збут, вiдповiдальний чоловiк, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 067-265-88-90.
Менеджера, продавця, зручний графiк, д/о роботу, жiнка, 30 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-431-15-29.
Молода дiвчина шукає високооплачувану роботу, розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 096-709-01-75.
Оператор ПК шукає роботу, жiнка, 40 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 64-13-07, 0-97-961-23-23.
Офiцiанта-продавця. Тел. у Хмельницькому 63-02-33.
Офiцiантки, дiвчина. Тел. у Хмельницькому 0-96-767-39-29.
Офiцiантки, дiвчина. Тел. у Хмельницькому 0-96-767-39-29.
Помiчник кухаря шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-371-29-71.
Помiчника кухаря або посудомийницi, дiвчина, постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-767-39-29.
Помiчника кухаря, згiдний на випробувальний термiн. Тел. у Хмельницькому 0-97-981-81-42.
Продавець на ринок, комунiкабельний, бажання працювати. Тел. у Хмельницькому 0-96-759-30-05.
Продавець секонд-хенду, жiнка 36 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-96-137-68-98.
Продавця косметики, хiмiї, 19 рокiв, 1 рiк стажу. Тел. у Хмельницькому 0-93-716-48-93.
Продавця, вiдповiдальна, комунiкабельна жiнка з досвiдом роботи. Тел. у Хмельницькому: 55-14-86, 097-060-55-48.
Продавця, д/р, комунiкабельнiсть, пунктуальнiсть. Велике бажання працювати. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Продавця, дiвчина. Тел. у Хмельницькому 0-67-167-46-92.
Продавця, дiвчина. Тел. у Хмельницькому 0-96-767-39-29.
Продавця, дiвчина. Тел. у Хмельницькому: 63-55-52, 0-96-186-94-18.
Продавця, менеджера, в/о, знання ПК, досвiд роботи, дiвчина, 22 роки. Тел. у Хмельницькому 0-67-508-94-10.
Продавця, оператора ПК, дiвчина, 20 рокiв. Розгляну усi пропозицiї. Iнтим не пропонувати. Тел. у Хмельницькому 0-96-800-68-09.
Продавця, постiйна робота, дiвчина. Тел. у Хмельницькому 0-96-767-39-29.
Продавця, роботу на речовому ринку, хлопець, 23 роки. Тел. у Хмельницькому 0-97-665-67-19.
Продавця, роботу на ринку, в Дубово. Тел. у Хмельницькому 0-97-436-38-10.
Продавця, роботу на ринку, дiвчина, 27 рокiв, д/р. Тел. у Хмельницькому 0-68-208-16-45.
Продавця, розгляну всi пропозицiї, дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 0-67-771-01-73.
Продавця, торгового агента, експедитора, чоловiк, 23 р., власний л/а. Тел. у Хмельницькому 097-665-67-19.
Продавця, хлопець, в/о, без ш/з, бажання працювати. Тел. у Хмельницькому 0-96-530-26-66.
Продавця-консультанта, жiнка. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 050-376-56-11.
Продавця. Тел. у Хмельницькому: 2-47-54, 096-404-84-56.
Промоутера, розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Роботу на повний робочий день, середня освiта, 16 рокiв, вiдповiдальна, працьовита. Тел. у Хмельницькому 0-97-981-13-90.
Студенти активнi шукають постiйну роботу в другу або нiчну змiни. Тел. у Хмельницькому 0-97-898-16-33.
У туристичнiй фiрмi. Тел. у Хмельницькому: 63-55-52, 0-97-297-23-82.
Чоловiк, в/о торгова, порядний, є авто, шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-961-87-33.
Робочi спецiальностi
Автомийника, будь-який район. Тел. у Хмельницькому 0-67-591-80-16.
Автослюсаря, ремонт ходової. Тел. у Хмельницькому 0-96-155-87-33.
Будiвельника, досвiд роботи 10 рокiв. Розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 0-67-771-01-73.
Будiвельника, рiзноробочого на будiвництвi. Тел. у Хмельницькому 098-886-20-63. Центр працевлаштування.
Будiвельника, рiзноробочого, охоронця, працелюбний. Тел. у Хмельницькому 0-96-657-48-84.
Будiвельника, рiзноробочого. Тел. у Хмельницькому 0-67-831-90-14.
Будiвельника-оздоблювальника. Тел. у Хмельницькому 0-67-528-29-07.
Вантажника, охоронця. Тел. у Хмельницькому: 74-44-59, 067-266-81-16.
Вантажника, роботу на складi. Тел. у Хмельницькому: 79-28-32, 096-556-97-42.
Вахтера, без ш/з. Тел. у Хмельницькому 70-56-07.
Вiдставник шукає роботу охоронця. Тел. у Хмельницькому 64-61-26.
Водiй категорiй "А", "В", "С", "D", "Е", стаж 20 рокiв, шукає роботу, досвiд на ТIР, закордонний паспорт. Тел. у Хмельницькому: 0-97-264-70-51, 068-113-23-52.
Водiй мiкроавтобуса шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-945-34-14.
Водiй шукає роботу, стаж на мiкроавтобусах, вантажних автомобiлях. Тел. у Хмельницькому: 62-24-60, 0-96-678-03-79.
Водiй, без ш/з, всi категорiї, є власна iномарка, розгляну будь-якi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 097-729-81-75.
Водiй, з власним авто, шукає додатковий заробiток. Тел. у Хмельницькому: 74-91-55, 096-173-97-55.
Водiй, з власним авто, шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 068-113-43-71.
Водiй, з власним мiкроавтобусом Фольксваген Т4 (до 7+1 мiсць, або вантаж до 1 т) чекає пропозицiй (бажано на постiйнiй основi). Тел. у Хмельницькому: 70-50-95, 067-949-49-59.**
Водiй, з мiкроавтобусом Фольксваген Т5, 8 мiсць, в/п 1 т. Тел. у Хмельницькому 067-706-25-85.
Водiй, стаж 15 рокiв, шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-966-91-07.
Водiя легкового автомобiля. Тел. у Хмельницькому: 2-58-68, 0-67-509-71-47.
Водiя на легковому авто. Тел. у Хмельницькому 0-67-117-94-75.
Водiя, 32 р., 1 клас, л/а або мiкроавтобус. Тел. у Хмельницькому 068-113-25-55.
Водiя, бус до 2 тонн. Тел. у Хмельницькому: 69-48-22, 097-947-64-97.
Водiя, вiдкритi всi категорiї, досвiд роботи 5 рокiв, розгляну всi пропозицiї, дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619.
Водiя, власний л/а. Тел. у Хмельницькому: 2-58-68, 0-67-509-71-47.
Водiя, власний м/а. Тел. у Хмельницькому: 66-00-80, 0-97-273-96-12.
Водiя, водiя-експедитора, категорiї "А", "В", "С", "D", "Е", д/р бiльше 10 рокiв, вiк 40 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-96-480-46-66.
Водiя, всi категорiї, д/р. Велике бажання працювати Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Водiя, є власний мiкроавтобус, до 1 тонни. Тел. у Хмельницькому 0-50-376-58-82.
Водiя, є мiкроавтобус Сiтроен Джампер, до 2 т, 12 куб.м. Тел. у Хмельницькому 0-96-109-92-34.
Водiя, є мiкроавтобус, 1,5 т. Тел. у Хмельницькому: 0-67-763-96-38, 093-780-56-20.
Водiя, з власним авто Деу. Тел. у Хмельницькому 0-93-883-13-45.
Водiя, з власним авто Фольксваген Пассат. Тел. у Хмельницькому 0-67-309-18-22.
Водiя, з власним авто, стаж, категорiї "В", "С". Тел. у Хмельницькому 098-886-20-63. Центр працевлаштування.
Водiя, з власним л/а ГАЗ-2410 Волга, газ метан. Тел. у Хмельницькому: 0-99-447-78-88, 068-203-44-47.
Водiя, з мiкроавтобусом Рено Трафiк, можливо, цiлодобово. Тел. у Хмельницькому 0-97-263-11-39.
Водiя, зi стажем, категорiї "В", "С", "Е". Тел. у Хмельницькому 098-103-28-30.
Водiя, категорiї "B", "С". Тел. у Хмельницькому 097-941-41-33.
Водiя, категорiї "В", "С", стаж 10 рокiв. Тел. у Хмельницькому 098-067-03-99.
Водiя, категорiї "В", "С", стаж, розгляну всi пропозицiїї. Тел. у Хмельницькому 098-886-20-63. Центр працевлаштування.
Водiя, категорiї, "В", "С", 46 рокiв, досвiд роботи 27 рокiв, в/о роботу. Тел. у Хмельницькому: 71-61-31, 096-579-65-14.
Водiя, Тойота Карiна, унiверсал, фаркоп. Тел. у Хмельницькому 0-67-370-03-62.
Водiя, Тойота, унiверсал, 28 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-382-45-46.
Водiя-експедитора, категорiї "А", "В", "С", "D". Тел. у Хмельницькому 0-96-344-87-49.
Водiя-експедитора, кур'єра, власний легковий автомобiль. Тел. у Хмельницькому 0-98-263-01-45.
Водiя. з власним ВАЗ-211440. Тел. у Хмельницькому 0-68-203-43-33.
Гiпсокартонник, шпаклювальник, маляр шукає роботу. Тел. у Хмельницькому: 67-31-94, 0-68-204-81-61.
Електрика, досвiд роботи, 22 роки, або електромонтажника. Тел. у Хмельницькому: 0-97-601-96-30, 55-51-84.
Електрика, електрогазозварювальника, д/р, наявнiсть посвiдчень. Велике бажання працювати Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Електрика, електромонтера, є великий досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-98-683-87-91.
Електрика, електромонтера, можливо, разову. Тел. у Хмельницькому 0-96-868-74-27.
Електрика, електромонтера, можливо, разову. Тел. у Хмельницькому 0-97-871-85-12.
Електрика, з частковою зайнятiстю. Тел. у Хмельницькому 0-96-834-44-49.
Електрозварювальник з великим досвiдом шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-525-06-65.
Електромонтажника, 5-й розряд, досвiд, роботу бажано: в Куражинi, Рудкiвцях (р.Днiстер), проживаю в Новiй Ушицi. Тел. у Хмельницькому 0-97-563-56-94.
Електромонтера, за сумiсництвом. Тел. у Хмельницькому 0-67-305-35-97.
Завгосп шукає роботу, всi iнструменти свої. Тел. у Хмельницькому 0-98-263-01-45.
Завгоспа, д/р. Велике бажання працювати Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Зварювальника-рихтувальника, напiвавтомат електрод-рiзак. Тел. у Хмельницькому 0-67-742-68-24.
Зварювальника. Тел. у Хмельницькому 067-476-06-93.
Коваля (збирання, встановлення; ексклюзив), д/р. Тел. у Хмельницькому 0-96-579-14-20.
Комплектувальника, охоронця. Розгляну будь-якi варiанти. Тел. у Хмельницькому: 77-23-67, 0-97-869-70-56.
Майстер широкого профiлю, iз власним iнструментом, шукає роботу. Тел. у Хмельницькому: 67-31-94, 0-68-204-81-61.
Майстер-будiвельник шукає роботу, стаж 20 рокiв, є д/р у Польщi, Москвi. Тел. у Хмельницькому: 0-96-933-88-47, 097-765-24-50, пiсля 18.00.
Майстер-будiвельник шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-468-09-76.
Маляра-штукатура. Тел. у Хмельницькому 098-447-72-71.
Муляр шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-153-13-48.
На сiльському господарствi, сiм'я. Тел. у Хмельницькому 0-67-265-78-13.
Нянi, досвiд, у зручний час. Тел. у Хмельницькому: 2-53-22, 097-237-07-15.
Охоронця в нiчну змiну, позмiнно, 50 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 71-17-90, 097-893-34-22.
Охоронця, 60 рокiв, вiйськовий пенсiонер, є досвiд. Тел. у Хмельницькому 0-97-733-33-27.
Охоронця, доба через двi, колишнiй вiйськовий, 45 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 0-97-826-20-87, 063-172-81-90.
Охоронця, роботу вночi, хлопець. Тел. у Хмельницькому: 63-55-52, 0-97-297-23-82.
Охоронця, розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Охоронця, хлопець. Тел. у Хмельницькому: 63-55-52, 0-96-186-94-18.
Охоронця, чоловiк, 52 роки. Тел. у Хмельницькому 0-97-077-66-56.
Охоронця. Велике бажання працювати Розгляну всi пропозицiї та графiки роботи. Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Охоронця. Тел. у Хмельницькому: 70-56-07, 067-852-98-09.
Пакувальницi, роботу на петлях, дiвчина, 27 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-949-27-13.
Пакувальницi, фасувальницi. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 050-376-56-11.
Пiдсобника, рiзноробочого. Тел. у Хмельницькому 0-97-749-32-49.
Посудомийницi, жiнка. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 050-376-56-11.
Прибиральницi (будинки, квартири). Тел. у Хмельницькому: 77-35-45, 0-98-257-47-36.
Прибиральницi в офiсi, дiвчина. Тел. у Хмельницькому 0-96-767-39-29.
Прибиральницi, велике бажання працювати. Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 098-886-20-63. Центр працевлаштування.
Прибиральницi, д/р. Велике бажання працювати Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Прибиральницi, дiвчина, роботу в офiсi або iншi варiанти. Тел. у Хмельницькому 0-96-767-39-29.
Прибиральницi, зранку або ввечерi. Тел. у Хмельницькому 0-97-610-31-38.
Прибиральницi, пакувальницi, дiвчина, 23 роки, графiк: з 8.00 до 17.00. Тел. у Хмельницькому 0-67-157-75-52.
Прибиральницi, посудомийницi, жiнка, 42 роки. Тел. у Хмельницькому 4-99-63.
Прибиральницi, розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Рiзноробочого, вантажника, без ш/з. Велике бажання працювати Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Рiзноробочого, вантажника, фiзично здоровий, розгляну всi пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Рiзноробочого, вантажника. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому 098-886-20-63. Центр працевлаштування.
Рiзноробочого, пiдсобника, на будiвництвi. Тел. у Хмельницькому 0-67-831-90-14.
Робiтницi на складi. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 050-376-56-11.
Робiтницi хатньої, покоївки, д/р. Велике бажання працювати Розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 097-400-80-34.
Роботу з матерiально-технiчного забезпечення, чоловiк 50 р., колишнiй вiйськовослужбовець. Тел. у Хмельницькому: 2-02-68, 0-67-301-75-47.
Розвантажувача, пiсля 19.00. Тел. у Хмельницькому 0-97-473-78-75.
Сантехнiка, є великий досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-98-683-87-91.
Сантехнiка, можливо, разову. Тел. у Хмельницькому 0-96-868-74-27.
Сантехнiка, можливо, разову. Тел. у Хмельницькому 0-97-871-85-12.
Слюсаря нестандартного обладнання. Тел. у Хмельницькому: 79-67-23, 068-122-91-16.
Столяр широкого профiлю (6-го розряду), електрик (5-го розряду), слюсар-заточувальник шукає офiцiйну роботу, д/р за фахом 20 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-588-47-14.
Столяра, електрика, є досвiд роботи на пилорамi, чоловiк, 34 роки. Дуже потрiбна робота. Тел. у Хмельницькому 0-96-479-30-94.
Сторожа, графiк: доба через три, хлопець, 29 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-967-70-78.
Сторожа, пенсiонер. Тел. у Хмельницькому: 62-21-13, 067-907-54-57.
Студент, група студентiв виконає будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-770-92-73.
Хлопець шукає роботу вночi. Тел. у Хмельницькому: 63-55-52, 0-98-075-86-58.
Хлопець, 27 рокiв, термiново шукає фiзично важку оплачувану роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-635-81-22.
Чоловiк, 32 роки, шукає роботу, розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-444-85-10.
Чоловiк, 40 рокiв, в/о, д/р - збут, постачання 12 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 0-254-4-31-19, Старокостянтинiв, 096-144-91-46.
Чоловiк, 46 рокiв, вiдповiдальний. Тел. у Хмельницькому 0-67-697-97-30.
Швачки (ремонт одягу). Тел. у Хмельницькому 0-98-688-40-18.
Швачки, квалiфiкована, вiзьму маспошиття. Тел. у Хмельницькому 0-97-860-44-46.
Шпаклювальника, оздоблювалька або електрика. Тел. у Хмельницькому 0-96-155-87-33.
Шпаклювальника. Тел. у Хмельницькому 0-96-155-87-33.
Шукаю роботу сидiлки у лiкарнi. Тел. у Хмельницькому 096-427-98-09.
Тимчасова
Активнi, поряднi, вiдповiдальнi студенти виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-864-30-44.
Студенти активнi, вiдповiдальнi, поряднi шукають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-949-44-54.
Студенти активнi виконають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-872-23-12.
Абсолютно будь-яка робота. Тел. у Хмельницькому 0-96-759-30-05.
Абсолютно всю фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-657-48-84.
Активнi студенти виконають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-812-50-98.
Вантажника, пiсля 19.00. Тел. у Хмельницькому 0-97-473-78-75.
Виконаю будь-яку чорнову роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-173-69-25.
Група студентiв виконає абсолютно будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-737-65-86.
Група студентiв виконає будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-747-08-76.
Група студентiв виконає будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-913-45-95.
Група студентiв виконає фiзичнi роботи. Тел. у Хмельницькому 0-98-913-45-95.
Група студентiв шукає фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-604-86-30.
Два студенти виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-687-57-68.
Два студенти виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-837-53-69.
Двоє або бiльше студентiв виконають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-98-209-45-20, 0-96-313-96-31.
Дiвчина, в/о роботу, розгляну варiанти. Тел. у Хмельницькому 0-97-758-02-80.
Жiнка шукає додаткову роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-197-60-23.
Люди молодi активнi шукають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому: 0-96-784-52-17, 096-403-10-67.
Один i бiльше студентiв виконають тимчасову роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-709-28-34.
Розгляну рiзнi варiанти. Тел. у Хмельницькому 0-98-219-75-03.
Розклею оголошення, роздам листiвки. Тел. у Хмельницькому 0-67-261-28-02.
Розклеювача оголошень, роздавача листiвок. Тел. у Хмельницькому 0-67-261-28-02.
Студент шукає будь-яку фiзичну роботу (можливо, постiйну). Тел. у Хмельницькому 0-97-508-00-72, Сергiй.
Студенти активнi виконають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 096-749-26-69.
Студенти активнi добросовiсно виконають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-325-13-80.
Студенти активнi шукають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-126-44-88.
Студенти активнi шукають тимчасову, разову роботу. Тел. у Хмельницькому 0-95-083-93-21.
Студенти виконають будь-яку роботу, у будь-який час доби. Тел. у Хмельницькому 0-97-157-72-19.
Студенти виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-587-54-63.
Студенти виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-174-54-59.
Студенти виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-415-66-87.
Студенти виконають за вас важку роботу. Швидко, якiсно. Тел. у Хмельницькому 0-98-967-15-29.
Студенти виконають фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-859-55-81.
Студенти добросовiсно виконають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-325-13-80.
Хлопець, 26 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-760-13-25.
Хлопець, в/о, без ш/з, бажання працювати. Тел. у Хмельницькому 0-96-530-26-66.
Хлопець, у вечiрнiй час. Тел. у Хмельницькому: 63-55-52, 0-96-186-94-18.
Хлопцi активнi швидко та якiсно виконають будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 097-729-96-12.
Хлопцi шукають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-755-22-85.
Шукаю будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-620-28-09.
Надомна робота
Агентство "Мерi Поппiнс": нянi, гувернантки, домробiтницi, садiвники, разове прибирання. Звертатись: м.Хмельницький, вул.Верхня Берегова, 11/2, 3-й поверх, бiля "Панського маєтку". Тел. у Хмельницькому: 70-84-40, 0-94-981-44-40, 0-50-539-64-74.
Агенцiя "Тюхе" надає послуги нянi, гувернантки, домробiтницi, доглядальницi. Звертатися: вул.2-га Нова, 69, к.26. Тел. у Хмельницькому: 66-38-15, 097-659-80-86.
Будь-яку. Тел. у Хмельницькому 0-98-794-91-22.
Будь-яку. Тел. у Хмельницькому: 2-66-14, 096-348-08-63.
Вихователя для дитини. Тел. у Хмельницькому: 74-91-55, 096-173-97-55.
Гувернантки, нянi, педагогiчна освiта. Тел. у Хмельницькому 050-376-11-55.
Диспетчера на домашньому телефонi. Тел. у Хмельницькому 62-21-13.
Диспетчера, жiнка. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 050-376-56-11.
Дiвчина, будь-яку, iнтим не пропонувати. Тел. у Хмельницькому 0-96-767-39-29.
Доглядальницi за людиною похилого вiку, з метою успадкування житла. Тел. у Хмельницькому: 74-06-01, 097-332-33-30.
Доглядальницi за хворими, медична освiта, досвiд роботи, порядна жiнка, розгляну всi пропозицiї, дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому 70-80-78, 700-619.
Доглядальницi за хворою людиною, д/р. Тел. у Хмельницькому: 70-86-58, 0-98-067-03-01.
Догляну за домашнiм господарством. Молодий хлопець, вмiю майже все. Тел. у Хмельницькому 0-96-759-30-05.
Догляну за людиною похилого вiку. Тел. у Хмельницькому 0-67-297-68-33.
Догляну за людиною, можливе проживання. Тел. у Хмельницькому 0-96-266-27-38.
Догляну людину похилого вiку з правом успадкування житла. Тел. у Хмельницькому 0-96-723-52-86.
Догляну людину похилого вiку з правом успадкування житла. Тел. у Хмельницькому 0-97-032-92-31.
Догляну людину похилого вiку. Тел. у Хмельницькому: 64-41-31, 097-75-57-403.
Домогосподарки, д/р 5 рокiв. Розгляну пропозицiї. Дуже хочу працювати. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 70-06-19, 067-771-01-73.
Домогосподарки, досвiд, порядна, медична книжка. Тел. у Хмельницькому 77-54-14.
Домогосподарки, нянi, догляну людину похилого вiку. Тел. у Хмельницькому 096-279-45-32.
Домогосподарки, нянi, досвiдчена, порядна, термiново. Тел. у Хмельницькому: 0-63-031-85-35, 65-56-33.
Домогосподарки, нянi. Тел. у Хмельницькому: 61-01-87, 097-166-00-28.
Домогосподарки, нянi. Тел. у Хмельницькому: 70-86-58, 0-98-067-03-01.
Домогосподарки. Тел. у Хмельницькому: 0-97-541-55-59, 77-53-52.
Жiнка пенсiйного вiку, будь-яку надомну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-482-79-67.
Жiнка, догляне людину похилого вiку. Тел. у Хмельницькому: 2-46-87, 067-491-41-79.
Закрiйник шукає роботу на неповний робочий день. Тел. у Хмельницькому: 0-97-661-90-35, 64-01-66.
Збиральника ручок, поклею конверти. Тел. у Хмельницькому 0-97-473-78-75.
Миття вiкон, прасування, прибирання квартир та офiсiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-322-72-15.
Нянi або домробiтницi, є власне авто. Тел. у Хмельницькому 098-092-50-08.
Нянi або сидiлки, медсестра шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 77-81-25.
Нянi для вашої дитини (постiйно або тимчасово). Тел. у Хмельницькому: 70-65-96, 0-97-237-07-15, 0-68-417-18-48.
Нянi для дитини, друга половина дня, досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-96-900-27-71.
Нянi, 46 рокiв, медична освiта, досвiд. Тел. у Хмельницькому 0-68-205-94-65.
Нянi, 50 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 63-45-71, 0-96-722-47-07.
Нянi, великий досвiд роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-420-99-32.
Нянi, гувернантки, маю досвiд роботи, розгляну всi пропозицiї. Дуже люблю дiтей i хочу працювати. Є рекомендацiї. Тел. у Хмельницькому: 70-80-78, 700-619, 067-771-01-73.
Нянi, гувернантки, роботу пiсля 18.00, субота, недiля. Влiтку - повний робочий день. Тел. у Хмельницькому: 0-97-451-51-31, 78-91-34.
Нянi, догляд за дитиною. Тел. у Хмельницькому 0-67-393-91-13.
Нянi, домогосподарки, пiсля обiду. Тел. у Хмельницькому: 55-18-13, 067-864-86-77.
Нянi, домробiтницi, доглядальницi. Тел. у Хмельницькому 0-97-547-01-28.
Нянi, досвiд, освiта. Тел. у Хмельницькому: 63-02-33, 067-900-68-67.
Нянi, досвiд, порядна, медична книжка. Тел. у Хмельницькому 77-54-14.
Нянi, є рекомендацiї. Тел. у Хмельницькому 72-70-65.
Нянi, з досвiдом. Тел. у Хмельницькому: 64-32-35, 097-419-55-02.
Нянi, на повний робочий день. Тел. у Хмельницькому: 79-67-23, 068-589-38-67.
Нянi, роботу з дiтьми вiд 3-х мiсяцiв. Тел. у Хмельницькому: 70-44-18, 067-768-47-81.
Нянi. Тел. у Хмельницькому 0-98-575-92-36.
Нянi. Тел. у Хмельницькому: 64-41-31, 097-75-57-403.
Няня шукає роботу, д/р. Тел. у Хмельницькому 63-35-96.
Пов'язану з паперами. Тел. у Хмельницькому: 0-97-898-20-41, 71-34-66.
Робiтницi хатньої, досвiд, порядна, медична книжка. Тел. у Хмельницькому 77-54-14.
Роботу вдома, акуратнiсть гарантую. Тел. у Хмельницькому 0-97-473-78-75.
Роботу нянi або гувернантки. Тел. у Хмельницькому 0-68-203-89-45.
Сидiлки, досвiд, 59 рокiв. Тел. у Хмельницькому: 74-46-25, 097-840-70-85.
Сiм'я догляне людину похилого вiку з правом успадкування житла. Тел. у Хмельницькому 097-575-68-75.
Сiм'я догляне самотню людину, з подальшим успадкуваням житла. Тел. у Хмельницькому 0-97-653-48-78.
Складання, прасування будь-чого. Тел. у Хмельницькому 0-67-121-98-71.
Швачка вiзьме маспошиття. Тел. у Хмельницькому 0-97-870-25-61.
Швачка зi стажем вiзьме роботу додому. Тел. у Хмельницькому 0-98-963-99-39.
Швачка квалiфiкована шукає роботу, якiсть, поряднiсть гарантую. Тел. у Хмельницькому 0-97-695-33-93.
Швачка шукає надомну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-688-40-18.
Швачка шукає роботу, є оверлок та проммашина. Тел. у Хмельницькому: 64-13-07, 0-97-961-23-23.
Швачка шукає роботу. Тел. у Хмельницькому: 2-27-77, 098-006-50-07.
Швачки (маспошиття). Тел. у Хмельницькому 0-97-509-93-69.
Швачки (постiльна бiлизна). Тел. у Хмельницькому 0-97-410-40-23.
Швачки (пошиття постiльної бiлизни, крiй). Тел. у Хмельницькому 0-98-349-40-47.
Швачки, вдома. Тел. у Хмельницькому 0-67-857-79-86.
Швачки, є промислове обладнання. Тел. у Хмельницькому 0-67-430-78-74.
Швачки, маспошиття вдома (є промобладнання). Тел. у Хмельницькому: 61-44-04, 098-449-34-79.
Швачки, маспошиття вдома, якiсть. Тел. у Хмельницькому 0-96-613-82-77.
Швачки, маспошиття постiльної бiлизни. Тел. у Хмельницькому 0-67-430-78-74.
Швачки, постiльна бiлизна. Тел. у Хмельницькому 094-981-23-90.
Швачки, пошиття дитячих конвертiв. Тел. у Хмельницькому 64-35-93.
Швачки, якiсть, промислове обладнання. Тел. у Хмельницькому 0-67-601-14-08.
Швачки. Тел. у Хмельницькому: 72-31-17, 096-680-14-94.
Шукаю надомну роботу. Швидкiсть i якiсть гарантую. Тел. у Хмельницькому 0-68-832-21-81.
Iнша робота
Активнi, поряднi, вiдповiдальнi студенти виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-864-30-44.
Студенти активнi, вiдповiдальнi, поряднi виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-949-44-54.
Будь-яку офiсну роботу, дiвчина 27 рокiв, в/о, досвiд. Тел. у Хмельницькому: 65-27-05, 0-67-755-14-20.
Будь-яку. Iнтим не пропонувати. Тел. у Хмельницькому 0-67-265-78-13.
В офiсi. Тел. у Хмельницькому 0-67-305-46-38.
В/о роботу, є авто Деу Ланос. Тел. у Хмельницькому 0-63-692-25-84.
Виконаю будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 097-185-31-09.
Група студентiв виконає будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-770-92-73.
Група хлопцiв шукає будь-яку фiзичну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-709-06-49.
Дiвчина, 21 р., шукає роботу. Iнтим не пропонувати. Тел. у Хмельницькому 0-97-447-54-32.
Дiвчина, 25 рокiв, шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-67-396-66-65.
Жiнка шукає додаткову роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-197-60-23.
Жiнка шукає додаткову роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-197-60-23.
Жiнка шукає роботу з аромамасажу. Тел. у Хмельницькому 0-97-375-71-87.
Жiнка шукає роботу. Тел. у Хмельницькому: 70-86-58, 0-98-067-03-01.
Жiнка, 40 рокiв, торгова освiта. Тел. у Хмельницькому 70-28-15.
Жiнка, 45 рокiв, будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому: 70-82-45, 097-747-70-68.
Кур'єра, жiнка. Тел. у Хмельницькому: 72-88-20, 050-376-56-11.
Масажистка з медичною освiтою. Тел. у Хмельницькому 0-96-761-13-68.
Охоронця, без ш/з, 53 р. Тел. у Хмельницькому 068-203-86-74.
Помiчника керiвника-жiнки, хлопець молодий, в/о. Тел. у Хмельницькому 0-96-287-38-98.
Посудомийницi, неповний робочий день. Тел. у Хмельницькому 0-98-386-17-86.
Прибиральницi, неповний робочий день. Тел. у Хмельницькому 0-98-386-17-86.
Роботу з друкованою продукцiєю: брошурування, переплiтання. Тел. у Хмельницькому 0-96-390-05-42.
Роботу на повний робочий день, середня освiта, 16 рокiв, вiдповiдальна, працьовита. Тел. у Хмельницькому 0-97-981-13-90.
Розклеювання афiш та рекламних оголошень. Швидко та добросовiсно. Тел. у Хмельницькому 0-96-516-41-50.
Сидiлки у лiкарнi (можливо, подобово). Тел. у Хмельницькому: 70-86-58, 0-98-067-03-01.
Студент, роботу, бажано з вiльним графiком. Тел. у Хмельницькому 0-97-770-92-73.
Студенти активнi виконають будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-654-43-16.
Студенти виконають якiсно рiзну роботу. Тел. у Хмельницькому 097-802-06-82.
Студенти шукають роботу, пiсля 14.00. Тел. у Хмельницькому 0-98-447-72-99.
Фасувальницi, пакувальницi, жiнка, 42 роки. Тел. у Хмельницькому 4-99-63.
Хлопець виконає будь-яку важку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-635-81-22.
Хлопець чекає пропозицiй фiзичної роботи. Тел. у Хмельницькому 0-97-635-81-22.
Хлопець шукає будь-яку роботу, 27 рокiв. Тел. у Хмельницькому 0-97-949-15-83.
Хлопець шукає роботу. Тел. у Хмельницькому 0-98-405-58-17.
Хлопець, 23 роки, шукає постiйну роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-638-81-35.
Хлопець, в/о, без ш/з, бажання працювати. Тел. у Хмельницькому 0-96-530-26-66.
Хлопцi активнi, будь-яку роботу. Тел. у Хмельницькому 0-97-726-24-28.
Часткова зайнятiсть, з 15.00, розгляну всi пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-97-176-16-99.
Чоловiк 40 р., шукає роботу. Пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 77-19-29.
Чоловiк молодий, сильний, працьовитий, шукає роботу. Розгляну пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-96-744-57-20.
Чоловiк розгляне пропозицiї. Тел. у Хмельницькому 0-98-625-97-42.
Шукаю роботу. Тел. у Хмельницькому 0-96-430-54-05.

Каталог
Вакансій

Архів свіжих
оголошень

Нагору